Evolutie samenstellende delen werkzaamheidsgraad 2002-2003
1. Ooit actieven 2002 2003 Evolutie
  1. Werkzaamheidsgraad      
  1. Werkend zonder uitkering 56,7% 57,0% 0,3%
  2. Deeltijds werkend met uitkering 2,5% 3,0% 0,5%
  Totaal werkend=werkzaamheidsgraad 59,2% 60,0% 0,8%
  2. Niet meer werkend     0,0%
  1. Volledig werkloos 6,6% 7,2% 0,6%
  2. Volledig invaliditeit + A-pensioen med. reden 3,0% 3,0% 0,1%
  3. Volledig TK of LBO 0,4% 0,3% 0,0%
  4. Ouder werkloos (oud statuut) 2,4% 2,1% -0,3%
  5. Volledig brugpensioen + TBS 1,8% 1,9% 0,1%
  Totaal niet meer werkend (zonder pensioen) 14,1% 14,5% 0,4%
  3. Regulier/vervroegd pensioen (geen med. reden) 4,25% 3,97% -0,3%
  Totaal ooit actieven 77,6% 78,5% 0,9%
2. Nooit actieven 22,4% 21,5% -0,9%
Totaal bevolking 15-64 jaar 100,0% 100,0% 0,0%

Evolutie werkzaamheidsgraad 2002-2003: +0,8%, volledig op rekening het  aantal 'actieven' +0,9% wat het effect is van de doorschuiving van een hogere vrouwelijke tewerkstelling. Merk dat 1,9% van de bevolking op brugpensioen is.

           Volgende tabel           Inhoud