Werkzaamheid 2000-2003 - Percentages
Categorie 2002 2003 Evolutie
15-24 33,4% 31,3% -2,1%
25-49 76,7% 76,8% 0,1%
50-64 40,8% 45,1% 4,3%
Totaal 59,2% 60,0% 0,8%
   
55-59 37,2% 44,3% 7,1%
60-64 15,9% 18,5% 2,6%
   
55-64 27,7% 33,0% 5,2%

De werkzaamheidsgraad is tussen 55 en 64 jaar met 5,2% gestegen (ondermeer verhoging vrouwelijke pensioenleeftijd) en met 2,1% gedaald bij 15-24 jarigen, gedeeltelijk allicht doordat er meer jongeren zijn blijven studeren maar vooral omdat er meer geen werk vonden.
Opgepast: het ene cijfers kan een ander verbergen. In 2003 zijn de 55+ goed voor 33% werkenden (1/3) ipv van de nog veel aangehaald 1 op 4. Maar achter dit cijfer zijn er 44% werkenden bij 55-59 jarigen en 18,5% bij 60-64 jarigen en hiervan is men in meerderheid met regulier pensioen, dat heeft dus niets met vervroegd uitstappen te maken.

                    Volgende tabel       Inhoud