BuG 51 - Bericht uit het Gewisse 19/02/07  Printversie  Bron:  Brussel 2006  Vandenbroucke   Brusselportaal  TV-Brussel

Franstalige 'oude' Brusselaars: 2/3 gemeentemandaten voor 1/3 aanwezigheid in de bevolking
    
Allochtonen bezetten 27% gemeentemandaten voor  57% aanwezigheid in de bevolking
Oude Vlamingen hebben 11% gemeentelijke mandaten voor 8% aandeel in de bevolking
(*)
Waarom werden de Brusselse scholen uitgesloten van 'time-out' en Herstelgericht Overleg in 2006-2007? (cfr)
Vlaamse aanwezigheid in het toekomstige Brussel staat of valt met de Vlaamse allochtoon!

In welke mate zijn de verkozen Franstalige Belgen van niet-vreemde afkomst in de Brusselse gemeenten (nog) representatief voor de Brusselse bevolking? In welke mate zorgt het democratisch deficit voor een 'kunstmatige' machtspositie van de Franstalig Belgen van niet-vreemde afkomst? Het antwoord is duidelijk: De Franstalige oude Brusselaar is goed voor 63% van alle gemeenteraadszetels terwijl hun aanwezigheid in de bevolking maar 36% bedraagt: zij hebben 2/3 van de mandaten voor 1/3 aanwezigheid in de bevolking. Dat is de prijs die de allochtonen maar ook de Vlamingen betalen voor het niet ten volle ontwikkelen van de democratie op gemeentelijk niveau.

Nederlandssprekenden zijn meer dan hun aandeel in de bevolking vertegenwoordigd in Brussel

De Nederlandssprekende bevolking is met 11% van de mandaten nog relatief goed vertegenwoordigd in de Brusselse gemeentebesturen als het vergeleken wordt met hun effectieve aanwezigheid in de bevolking. Het inschatten van het aantal 'Vlamingen' in Brussel is een heikele onderneming. Voortgaande op de telling van de Nederlandstalige belastingsaangiftes die enkele jaren geleden (nog) 8,5% bedroeg kan een berekening gebeuren van het aandeel Vlaamse 'oude Belgen' in een gemeente, na aftrek van de inwoners van vreemde afkomst. Van deze 8,5% is allicht nog een fractie van 1% 1,5% terug te vinden bij de allochtonen maar zij bestaat toch in hoofdzaak uit oude Vlamingen van niet-vreemde origine. 
 

Bevolking en verkozenen 2006 in Brussel naar afkomst

 

Bevolking

Verkozenen

Brusselaars van vreemde afkomst

57%

26%

Franstaligen van niet-vreemde afkomst

36%

63%

Nederlandstaligen van niet vreemde afkomst

7%

11%

Totaal

100%

100%

In de Brusselse bevolking vormen ook de Franstalige 'oude Belgen' dus een minderheid die nog (tijdelijk) een meerderheidspositie in handen heeft die in 2012 wel eens erg kan afgekalfd worden en, voor alle gemeenten samen, allicht geen meerderheid meer zal uitmaken.

Meeste Nederlandssprekenden verkozen op Taalgemengde lijsten
 
Brusselnieuws heeft al verkozenen in Brussel aangeturfd naar Nederlandstaligen en Franstaligen. Zo kon het overzicht opgemakt worden of een Nederlandssprekende verkozen werd op een Franstalige of Vlaamstalige lijst of op een lijst waar beiden voortkwamen (Lijst van de Burgemeester of bijvoorbeeld CAP in Woluwe of GM in Bosvoorde). Voor detail per gemeente zie tabel onderaan. Behouden verkozenen van het Vlaams Belang zijn de meeste Nederlandssprekenden verkozen op Franstalige of taalgemengde lijsten. Twee 'Vlaamse allochtonen' werden verkozen: een op de Spa-Spirit lijst in Jette, de ander op de PS-SPa-lijst in Evere.

Verkozenen in Brussel 2006

 

Aantal

%

%

Nerdelandtaligen op (1)

 

 

 

   Franstalige lijsten

18

25%

3%

   Taalgemengde lijsten

35

49%

5%

   Vlaamse lijsten

19

26%

3%

Totaal Nederlandstaligen

72

100%

11%

Totaal Franstaligen

419

 

63%

Totaal Allochtonen

170

 

26%

Algemeen totaal

661

 

100%

(1) Voortgaande op de naam van de lijsten

 
Oude 'communautaire' tegenstelling in meerderheid Brusselse gemeenten
achterhaald.

Basis voor de telling van het aantal verkozenen zijn de uitmuntende tabellen zoals terug te vinden op Brusselnieuws, zie samenvattende detailtabel verkozenen onderaan dit bericht. Op Brusseldigitaal van het VGC worden ook heel wat interessante gegevens samengebracht, onder meer m.b.t. tot de allochtonen in Brussel. Alleen is moeilijk te begrijpen dat zij het hebben over 45% bevolking van buitenlandse afkomst in Brussel, zonder te vermelden dat dit een cijfer voortkomt van de volkstelling van 2001 die daarbij nog niet ten volle rekening houdt met kinderen van nieuwe Belgen. In de berekening van npdata.be wordt voortgegaan op 56,5%van vreemde afkomst voor het Brusselse gewest met inbegrip van de kinderen van nieuwe Belgen.

Acht gemeenten in het Brussels gewest tellen in hun bevolking meer dan de helft Franstalige oude Belgen. In deze gemeenten worden ook het minste allochtonen geteld. In Ganshoren, Sint-Agatha-Berchem en Jette zijn de verkozen Franstalige 'oude Belgen' in evenwicht met hun aantal in de bevolking omdat de Nederlandssprekenden in deze gemeenten een kwart van de gemeenteraad vormen. In Oudergem, Ukkel en Sint-Pieters-Woluwe daarentegen is er geen enkele Nederlandssprekende vertegenwoordiger aanwezig in de gemeenteraad. De vertegenwoordiging van Franstalige 'oude Belgen' loopt in deze drie gemeenten op tot 90% van de gemeenteraad, in Sint-Lambrechts-Woluwe en Watermael-Bosvoorde vormen zij 3/4 van de gemeenteraad, aangevuld met een gelijk aandeel allochtonen en Vlamingen.

Brussel 2006:  % allochtone, 'oude' Vlaamse en Franstalige verkozenen en bevolking

 

         % op aantal verkozenen

            % in de bevolking

 

 

Alloch-toon

Oude Vlamin-gen

Oude Frans-taligen

Totaal

Alloch-toon (1)

Oude Vlamin-gen (2)

Oude Frans-taligen

Totaal

Ganshoren

11%

22%

67%

100%

24%

12%

64%

100%

Watermael-Bosvoorde

12%

12%

77%

100%

24%

12%

64%

100%

Sint-Agatha-Berchem

15%

26%

59%

100%

28%

11%

60%

100%

Oudergem

11%

0%

89%

100%

31%

11%

58%

100%

Jette

15%

24%

61%

100%

32%

11%

57%

100%

Evere

19%

13%

68%

100%

35%

10%

54%

100%

Ukkel

10%

0%

90%

100%

39%

10%

51%

100%

Sint-Lambrechts-Woluwe

14%

11%

75%

100%

41%

10%

50%

100%

Sint-Pieters-Woluwe

11%

0%

89%

100%

41%

9%

50%

100%

Koekelberg

24%

24%

52%

100%

51%

8%

41%

100%

Anderlecht

24%

16%

60%

100%

55%

7%

38%

100%

Vorst

26%

6%

69%

100%

56%

7%

37%

100%

Etterbeek

23%

9%

69%

100%

56%

7%

37%

100%

Brussel stad

34%

13%

53%

100%

65%

6%

29%

100%

Elsene

25%

8%

68%

100%

67%

5%

28%

100%

Sint-Jans-Molenbeek

46%

12%

41%

100%

74%

4%

22%

100%

Schaarbeek

48%

4%

48%

100%

74%

4%

21%

100%

Sint-Gillis

36%

8%

56%

100%

81%

3%

16%

100%

Sint-Joost-ten-Node

67%

11%

22%

100%

98%

0,3%

1,4%

100%

Totaal gewest Brussel

26%

11%

63%

100%

57%

7%

36%

100%

(1) Zie berekening vreemde afkomst  op npdata.be

(2) Verdeelsleutel van 16% 'Vlamingen' op het aantal 'oude' Belgen, hetgeen voortgaat op 8,5% van de

Brusselaars die hun belastingsaangifte in het Nederlands doen, waarvan 7% 'oude' Vlamingen en

1 2% allochtonen. Deze berekening is indicatief en kan door meer actuele en exacte % gecorrigeerd

worden. De impact van deze correctie op de vaststellingen zal evenwel minimaal zijn.
Deze verdeelsleutel wordt lineair per gemeente toegepast.


Bij de gemeenten met minder dan de helft Franstalige 'oude Belgen' in hun bevolking is Koekelberg het buitenbeentje. Hun aantal verkozenen bedraagt 52% tegenover 41% aanwezigheid in de bevolking, ook al omwille van het hoge aantal Nederlandstalige verkozenen, nl 24%. In Anderlecht, Vorst en Etterbeek met ongeveer de helft allochtonen in hun bevolking beschikken de Franstalige 'oude Belgen' over een ruime meerderheid in de gemeenteraad. In Brussel en Elsene met 65% allochtonen zijn de Franstalige oude Brusselaars 2x zo sterk aanwezig in de gemeenteraad dan hun aandeel in de bevolking. In Sint-Gillis met 81% allochtonen zijn zij meer dan 3x zo sterk aanwezig!

Enkel in Sint-Jans-Molenbeek met 41%, Schaarbeek met 48% en Sint-Joost ten Node met 22% Franstalige oude Belgen in de gemeenteraad is er een politieke meerderheid van allochtonen en oude Vlamingen. Maar ook hier hebben de Franstalige oude Brusselaars in verhouding tot hun aandeel in de bevolking een dubbel gewicht in de gemeenteraad.

Vlaamse aanwezigheid in Brussel in de toekomst zaak van allochtone Vlamingen?

Door de demografische dynamiek zal het aantal Brusselaars van vreemde afkomst in de gemeenteraden en schepencolleges nog aanzienlijk stijgen in 2012. De vraag is aan de orde of de Vlamingen zich mede kunnen of willen laten vertegenwoordigen door de Vlaamse allochtoon in Brussel. Van de 170 verkozen Brusselse allochtonen figureerden er in 2006 slechts 1 op een Vlaamse lijst en 1 op een taalgemengde lijst (zie detail tabel verkozenen hieronder). Wetende dat binnen 6 jaar het aantal verkozen allochtonen en schepenen wellicht met 50% zal stijgen en dichter zal komen bij hun aanwezigheid in de bevolking ,kan de vraag gesteld of de Vlaamse aanwezigheid niet mede verankerd dient te worden bij de allochtone Vlaamse Brusselaar?

Vlaams beleid in Brussel snijdt in eigen vel

De sluiting van de H.Hartschool in Ganshoren toont aan dat Vlaanderen nog altijd niet begrepen heeft dat de 'Vlaamse' infrastructuur, onderwijs en socio-cultuur op de allochtone Brusselaar moet gericht en dat hiertoe specifieke ondersteunende actie dient ondernomen. De scholen aan de Brusselse rand kijken nog altijd liever naar de 'boerebuiten' dan naar de  Brusselse binnenstad en de leerkrachten, die in hoofdzaak vanuit Vlaanderen naar Brussel afzakken, hebben de Brusselse (en Vlaamse) allochtoon nog altijd niet in hun hart gesloten.

De 'Vlaamse' prijzen op Europees vlak van racisme, vreemdelingenafkeer en islamofobie alsmede de rigiditeit in de toepassing van de eigen taal op eigen (Brussels-Vlaamse) bodem hebben blijkbaar een grote impact op het beleid en de opstelling van Vlaanderen m.b.t. Brussel. De volledige uitsluiting van het Brusselse Nederlandstalige onderwijs uit de Hergo- en time-outprojecten is hiervoor bv illustratief. Door Brussel in het huidige schooljaar de nieuwe pedagogische mogelijkheden te ontnemen voor opvang en behandeling van problemen langs korte en lange time-outs en het herstelgericht overleg (Hergo) hebben de Minister Vandenbroucke en Vervotte een moeilijk te begrijpen signaal gegeven: van de 827 plaatsen voor de komende drie jaar (185 lange time-outs, 645 korte time-outs en Hergo) is geen enkele plaats toegekend aan een Brussels school. Heeft daar de sluiting van het H.Hart College bv ook niet mee te maken?

Door de demografische samenstelling en evolutie van Brussel, die meteen ook een voorbode is van enkele steden in Vlaanderen, staat elke twijfel of laattijdigheid in het beleid gelijk aan het snijden in eigen wel, ook als is dit van een andere kleur. De Vlaamse aanwezigheid in het toekomstige Brussel staat of valt met de Vlaamse allochtoon!

Jan Hertogen, socioloog

______________________________________________
(*) voortgaande op de taal van de belastingaangiftes in Brussel - zie ook voetnoot 2 in tabel hierboven.

Verkiezingen Brussel 2006:  allochtonen, 'oude' Vlaamse en Franstalige verkozenen (*)

 

       Allochtonen

 

    Oude Vlamingen op

 

Oude

Alge-

 

Franst. Lijsten

Andere Lijsten

Totaal Allocht.

Franst. Lijsten

Taalge-mengd

Nedtal. Lijsten

Totaal Vlaams

Fransta-ligen

meen totaal

Anderlecht

11

 

11

2

2

3

7

27

45

Brussel stad

16

 

16

1

 

5

6

25

47

Elsene

10

 

10

2

1

 

3

27

40

Etterbeek

8

 

8

1

2

 

3

24

35

Evere

5

1

6

 

3

1

4

21

31

Ganshoren

3

 

3

 

5

1

6

18

27

Jette

4

1

5

1

3

4

8

20

33

Koekelberg

6

 

6

 

5

1

6

13

25

Oudergem

3

 

3

 

 

 

0

25

28

Schaarbeek

23

 

23

1

1

 

2

23

48

Sint-Agatha-Berchem

4

 

4

 

5

2

7

16

27

Sint-Gillis

13

 

13

2

1

 

3

20

36

Sint-Jans-Molenbeek

19

 

19

1

2

2

5

17

41

Sint-Joost-ten-Node

18

 

18

1

2

 

3

6

27

Sint-Lambrechts-Woluwe

5

 

5

3

1

 

4

27

36

Sint-Pieters-Woluwe

4

 

4

 

 

 

0

31

35

Ukkel

4

 

4

 

 

 

0

35

39

Vorst

9

 

9

1

1

 

2

24

35

Watermael-Bosvoorde

3

 

3

2

1

 

3

20

26

Totaal gewest Brussel

168

2

170

18

35

19

72

419

661

* LB-lijsten, CAP-Woluwe, GM Bosvoorde,... worden bij taalgemengde lijsten gevoegd

Bron: Brussel 2006 en Vreemdelingenportaal