BuG 475 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 29/08/2021

BuG 475 on-line       Print  Tablet  Smartphone (11p)

"Migratie is het beste vaccin tegen extreem-rechts"
Zonder migratie was Vlaanderen een armoedige
regio met leeggebloede steden en gemeenten".

Vooraf: dit bericht is opgemaakt nog voor de publicatie
Nieuw BelgiŽ. Een migratiegeschiedenis 1944-1978,
 te
bestellen bij Lannoo, boek Tom Naegels, Migratie.

Migratie, een politiek gewild en durend succesverhaal,
geÔllustreerd met de leeftijdsverdeling vreemde herkomst.


Voor het Vlaams en Brussels gewest en alle gemeenten
in veelzeggende grafieken per leeftijdscategorie:

0-5, 6-11, 12-17, 18-24, 25-34, 35-49, 50-64, 65-79, 80+
met telkens ook de vergelijking gemeente met het gewest.

1. Herbevolking steden, politieke deelname en culturele push.

Zal de identitaire, nationalistische, racistische en xenofobe reflex die vooral in de landelijkheid nog een voedingsbodem heeft, politiek inkrimpen en verdwijnen zoals de Neanderthalers in de evolutie van de mens?

Wat zou Antwerpen zonder migratie zijn, maak
het verschil tussen 100% en % vreemde herkomst

De alfabetische lijst alle Vlaamse gemeenten met % vreemde herkomst. Onder punt 6 een selectie van gemeenten met link naar de twee grafieken.

2. De migratie-mythes (nog altijd) niet doorbroken?

1.1. Migratie: Geen 'omvolking' maar herbevolking. Voortgaande op de afnemende arbeidsnoodzaak in ten dode opgeschreven industrieŽn werd in de zestiger jaren de gezinshereniging het speerpunt in het Belgisch demografisch beleid. Het was de voor de hand liggende keuze om de arbeidskrachten te behouden - van terugsturen is nooit sprake geweest - en te herenigen met hun families en kinderen. Deze migratie heeft na 1970 drie decennia nodig gehad om de ontvolking van de steden te stoppen, zodat er vanaf 2000 opnieuw sprake is van bevolkingsstijging. Het is vooral door het ter beschikking komen van leegstaande woningen dat de migratie in de steden een onderdak gevonden heeft. Er is geen stadsvlucht geweest omwille van de migratie, wel het invullen ervan door welgekomen en nog altijd politiek gewenste migratie. Schaarste op de arbeidsmarkt en grotere oriŽntatie op zorgopleiding zullen actieve migratie verder stimuleren, in het spoor van de herbevolking van de landelijke gemeenten en kleinere steden. Wat zouden trouwens de scholen en onderwijs zonder de migratie zijn, cfr de leeftijdsverdeling naar vreemde herkomst.

Zie de Wet van 13/12/1976 op de tewerkstelling en gezinshereniging.

1.2. Wisselpunt: uitschakeling van migratiecentra na 1990. De omslag in de migratiewerking en opvang is gekomen in de negentiger jaren omdat toen, met medeweten (en concessie) van het middenveld, overgegaan is tot de  volledige uitschakeling van de door het middenveld opgebouwde migratieopvang en van het onderzoekscentrum migratie van het HIVA (KUleuven). Het vooral vanuit christelijke hoek opgebouwde migratiewerk moest plaats maken voor de bureaucratische, door de overheid gecontroleerde en mismeesterde migratiewerking in de  'huizen' zonder nog een plaats te geven aan zelforganisatie en participatie. Een proces dat zich trouwens nog altijd verderzet onder N-VA en Open-VLD sturing, en dat nog altijd de katholieke en religieuze actie viseert.

1.3. Democratisch reveil: de migratie zorgt op een exponentiŽle wijze voor een vernieuwing van de democratie door de Belgwording en een alsmaar grotere politieke participatie van de migratie en haar nageslacht. Het democratisch deficit als gevolg van een onverwerkt collaboratieverleden, extreem rechts en identitair nationalisme zal mede door de groeiende impact van de migratie, verkiezing na verkiezing verder omgezet worden in een democratisch surplus.

1.4. Culturele emanatie, emancipatie en dynamiek in als maar bredere volkslagen, te beginnen met de jeugd, van de divers geworden samenleving en culturele centra. De culturele bijlagen van alle media geven er week na week een sprekende illustratie van.

1.5. Moet BelgiŽ geculpabiliseerd worden wegens vermeende niet vooruitziende beslissingen, migratie en integratie op z'n beloop latend, en daarom verantwoordelijk voor alles wat een rechts, racistisch, xenofoob discours wil doen geloven? Als Brussel voor 83% inwoners heeft met migratieachtergrond, Antwerpen voor 60%, enz dan is dit het materiele bewijs van vooruitziend politiek beleid. Met een leeftijdsverdeling die de komende decennia voor een verdergaande en quasi volledige transformatie zal zorgen van de 'eigen burgers', 'het eigen volk', dan is dit een ongezien, en vooralsnog ook door onderzoekers, journalisten en politici te weinig onderkend succesverhaal.

1.6. Migratie en migranten zijn de bevruchting geweest van de Belgische bevolkingsevolutie en -dynamiek door de noodwendige en vooral langs gezinshereniging doorgezette buitenlandse inbreng. Migratie is niet het ongewenste kind dat men vergeten is te aborteren, of dat nu het gevoel krijgt/gekregen heeft, dat het niet gewenst was/is. Zichzelf wijsmaken dat het 'Belgisch' huishouden bestaat uit gewenste en ongewenste kinderen, is zichzelf de das omdoen. Wie z'n kinderen met haat in de ogen opvoedt en bejegend, zal haat en afkeer terugkrijgen.

1.7. Een depreciŽrende, onwetenschappelijke en a-historische kijk op migratie wordt deels door de migratie en hun nakomelingen geinternaliseerd. Men gaat zelf geloven in de mythe waarvan men het slachtoffer geworden is, zonder zelfbewustzijn en fierheid te putten uit wat men demografisch voor het gehele land betekend heeft. Ook hier is een proces van herstel nodig dat zich generatie na generatie op een exponentiŽle wijze zal doorzetten, dwz als maar versnellend in de transformatie naar grotere diversiteit, ook in de landelijke samenlevingen en kleinere steden, cfr de leeftijdsverdeling van migratieachtergrond per gemeente zoals in dit bericht uit de doeken gedaan.

1.8. En wie oorlogsasiel bljft verwarren met migratie begaat een misdaad tegen de kennis en de intellectuele integriteit. Zowel het 'volk' als de bedrieger, gaan hier niet vrijuit.

1,7% van de huidige bevolking heeft een migratieachtergrond verbonden aan oorlogsasiel, 0,21% aan opstanden in het voormalige 'Oostblok'. Samen is dat nog geen 6% van de 3,8 miljoen inwoners van BelgiŽ met een migratieachtergrond.

  Vreem-delingen Belgwor-ding en saldo's Migratie-achter-grond % op Bevol-king % op Migr. Achtgr
   Oorlogsvluchtelingen 91.274 104.659 195.933 1,70% 5,17%
       Korea-oorlog 1.135 2.427 3.562 0,03% 0,09%
           Noord-Korea 37 12 49 0,00% 0,00%
           Zuid-Korea 1.098 2.415 3.513 0,03% 0,09%
       Vietnamoorlog 2.043 12.817 14.860 0,13% 0,39%
           Vietnam 1.634 9.471 11.105 0,10% 0,29%
           Laos 114 1.082 1.196 0,01% 0,03%
          Cambodja 295 2.264 2.559 0,02% 0,07%
       Ex-JoegoslaviŽ 21.635 31.169 52.804 0,46% 1,39%
          SloveniŽ 1.346 461 1.807 0,02% 0,05%
          KroatiŽ 3.023 1.704 4.727 0,04% 0,12%
          ServiŽ 4.862 11.178 16.040 0,14% 0,42%
          Kosovo 5.401 4.687 10.088 0,09% 0,27%
          Montenegro 417 236 653 0,01% 0,02%
          Noord-MacedoniŽ 4.802 6.618 11.420 0,10% 0,30%
          BosniŽ-Herzegowina 1.784 6.285 8.069 0,07% 0,21%
          FEJ, MN/Joeg./And. 1.043 2.458 3.501 0,03% 0,09%
       Midden-Oosten 66.461 58.247 124.708 1,08% 3,29%
           Afghanistan 18.263 14.078 32.341 0,28% 0,85%
           Irak 13.003 11.651 24.654 0,21% 0,65%
           Iran 4.948 17.920 22.868 0,20% 0,60%
           SyriŽ 28.756 14.121 42.877 0,37% 1,13%
           Palestina 1.491 477 1.968 0,02% 0,05%
   Opstanden 'Oostblok' 17.519 6.368 23.887 0,21% 0,63%
       Hongarije 6.929 3.444 10.373 0,09% 0,27%
       Tsjechoslovakije 35 155 190 0,00% 0,01%
       Tsjechie 3.676 955 4.631 0,04% 0,12%
       Slovakije 6.879 1.815 8.694 0,08% 0,23%

 

2. Bronnen: Vlaamse integratiemonitor met aantallen vreemde herkomst per gemeente en leeftijd van 2009 tot 2018, op basis van gegevens van het Rijksregister, geŽxtrapoleerd tot 2021 en vermeerderd met 7,5% voortgaande op het niet mee verrekenen van kleinkinderen van Belggeworden grootouders als vreemde herkomst. Voor de totale gegevens werd verder geŽxtrapoleerd tot 2024 zodat in elke gemeentegrafiek de evolutie 2018, 2021 en 2024 zichtbaar wordt. Doordat de leeftijdsgroep 18-24 jarigen in 2021 herkenbaar is kan een doorschuiving gebeuren van de herkomst van de nieuwe stemgerechtigden, ter vervanging van de 80+ waar de overlijdens voor een uitdunning gezorgd hebben.

3. Leeftijdsverdeling Vlaams en Brussels gewest en provincies 2021

Langs de linken kan men telkens twee grafieken in een apart venster oproepen, de eerste met de gegevens van de lokaliteit, in de tweede vergeleken met het gewest.

% Vreemde herkomst Vlaams/Brussels gewest en provincies naar leeftijd - 2021
  0-5 6-11 12-17 18-24 25-34 35-49 50-64 65-79 80+
Brussels gewest 89% 90% 88% 83% 78% 82% 67% 46% 28%
Vlaams gewest 41% 39% 37% 33% 32% 29% 15% 8% 4%
  Antwerpen 49% 47% 45% 39% 38% 35% 18% 10% 5%
  Vlaams Brabant 48% 45% 42% 38% 37% 34% 17% 8% 4%
  West-Vlaanderen 25% 23% 21% 20% 20% 17% 8% 4% 2%
  Oost-Vlaanderen 36% 34% 30% 27% 27% 23% 10% 5% 2%
  Limburg 44% 43% 44% 40% 36% 35% 22% 15% 10%

4. Leeftijdsverdeling Brussels gewest en de 19 gemeenten.

% Vreemde herkomst Brussels gewest en 19 gemeenten naar leeftijd - 2021
  0-5 6-11 12-17 18-24 25-34 35-49 50-64 65-79 80+
Anderlecht 94% 95% 93% 89% 84% 87% 70% 48% 29%
Brussel 93% 95% 93% 87% 82% 85% 72% 56% 37%
Elsene 87% 89% 83% 86% 79% 82% 70% 51% 32%
Etterbeek 86% 90% 86% 79% 77% 83% 70% 49% 32%
Evere 89% 91% 88% 84% 81% 83% 61% 34% 21%
Ganshoren 90% 90% 87% 81% 79% 81% 57% 33% 15%
Jette 89% 88% 86% 82% 79% 78% 58% 36% 20%
Koekelberg 95% 94% 92% 90% 85% 87% 71% 49% 29%
Oudergem.htm 70% 75% 74% 64% 55% 66% 46% 26% 14%
Schaarbeek 91% 91% 93% 87% 78% 85% 76% 59% 43%
Sint-Agatha-Berchen 87% 91% 90% 80% 76% 78% 54% 34% 19%
Sint-Gillis 91% 91% 90% 87% 82% 83% 76% 65% 60%
Sint-Jans-Molenbeek. 97% 96% 96% 94% 88% 90% 78% 57% 40%
Sint-Joost-Ten-Node 98% 98% 97% 96% 90% 92% 89% 74% 64%
St-Lambr.-Woluwe 83% 84% 80% 72% 65% 76% 57% 34% 19%
St-Pieters-Woluwe 74% 78% 75% 62% 60% 71% 54% 28% 14%
Ukkel 79% 79% 78% 73% 66% 71% 56% 36% 20%
Vorst 88% 86% 88% 83% 76% 78% 68% 49% 33%
Watermaal-Bosv. 69% 72% 70% 58% 52% 58% 42% 22% 14%
Brussels gewest 89% 90% 88% 83% 78% 82% 67% 46% 28%

5. Leeftijdsverdeling Centrumsteden en enkel andere Vlaamse gemeenten.

De volledige alfabetische lijst alle Vlaamse gemeenten met % vreemde herkomst. Hieronder een selectie van gemeenten met link naar de twee grafieken.

% Vreemde herkomst Vlaamse gemeenten naar leeftijd - 2021
Gemeente 0-5 6-11 12-17 18-24 25-34 35-49 50-64 65-79 80+
Aalst 47,0% 47,8% 42,9% 34,3% 33,4% 29,2% 12,7% 5,0% 1,8%
Aalter 16,5% 13,0% 12,0% 11,0% 13,4% 8,1% 4,0% 2,0% 0,5%
Aarschot 23,3% 23,1% 16,8% 15,4% 18,5% 14,3% 6,2% 2,0% 1,1%
Alken 23,7% 24,0% 19,9% 17,3% 18,0% 15,3% 5,8% 3,4% 1,3%
Antwerpen 75,9% 78,6% 75,4% 68,2% 58,0% 61,9% 38,5% 19,8% 8,6%
Asse 68,3% 63,6% 56,8% 51,3% 53,5% 49,8% 22,2% 9,0% 3,5%
Beringen 49,4% 50,8% 52,0% 47,8% 42,8% 44,1% 22,6% 15,6% 8,4%
Beveren 32,9% 27,5% 21,7% 19,8% 24,7% 17,3% 7,9% 4,0% 2,0%
Blankenberge 34,4% 28,0% 22,9% 23,3% 29,9% 20,8% 8,9% 4,3% 2,5%
Boom 66,0% 68,7% 63,6% 47,4% 44,3% 45,0% 22,0% 9,6% 6,0%
Brakel 20,0% 15,7% 12,4% 10,1% 14,8% 7,7% 4,3% 2,1% 0,8%
Brasschaat 33,3% 34,1% 33,9% 28,5% 24,5% 25,6% 13,7% 10,6% 8,3%
Brugge 30,7% 28,4% 24,7% 23,3% 23,7% 20,7% 8,6% 4,1% 1,8%
Damme 16,8% 14,6% 15,3% 6,6% 10,7% 11,0% 4,7% 4,7% 1,1%
De Panne 35,9% 45,4% 42,3% 43,8% 36,7% 33,1% 18,4% 9,3% 6,3%
Deinze 16,6% 13,2% 12,7% 13,3% 14,2% 11,7% 5,0% 1,5% 0,7%
Denderleeuw 53,1% 50,8% 47,1% 43,3% 32,7% 30,9% 14,7% 4,8% 1,4%
Dendermonde 31,8% 26,5% 27,1% 21,2% 19,3% 17,8% 7,1% 3,3% 1,4%
Dessel 23,4% 21,2% 22,8% 23,0% 19,7% 14,0% 11,3% 5,8% 2,0%
Diest 37,9% 35,8% 33,1% 28,5% 26,1% 24,8% 11,4% 4,9% 1,8%
Drogenbos 84,7% 77,0% 77,0% 68,5% 71,1% 66,6% 44,6% 23,7% 7,0%
Eeklo 32,2% 29,2% 27,7% 25,5% 27,3% 19,8% 8,6% 3,7% 1,7%
Erpe-Mere 27,0% 23,9% 20,3% 13,8% 18,0% 12,3% 4,2% 2,9% 1,4%
Geel 29,6% 27,1% 25,1% 26,1% 25,4% 19,5% 8,5% 3,1% 2,7%
Geetbets 19,2% 13,8% 22,9% 19,7% 13,4% 14,1% 4,1% 1,8%  
Genk 71,2% 74,4% 71,2% 70,6% 64,7% 68,7% 49,1% 38,7% 29,9%
Gent 56,0% 55,8% 54,7% 48,1% 38,3% 42,3% 23,7% 12,3% 4,3%
Geraardsbergen 29,3% 28,7% 24,4% 20,6% 19,9% 16,1% 9,0% 2,9% 1,8%
Gingelom 17,0% 22,8% 23,6% 16,0% 15,3% 15,8% 6,8% 2,6% 1,3%
Gooik 20,3% 22,3% 18,0% 14,2% 13,9% 12,1% 5,4% 2,2% 0,4%
Grimbergen 67,1% 62,6% 56,4% 45,0% 56,1% 49,8% 22,5% 11,6% 8,2%
Haacht 14,9% 15,9% 15,8% 9,6% 13,1% 11,2% 4,9% 2,7% 1,8%
Halle 47,4% 46,5% 41,4% 34,8% 33,4% 32,7% 16,7% 6,4% 4,2%
Ham 31,1% 21,7% 26,4% 24,4% 24,6% 19,9% 11,1% 5,7% 0,7%
Hamont-Achel 66,5% 68,9% 67,6% 51,2% 49,6% 60,9% 43,7% 45,4% 31,0%
Harelbeke 33,1% 27,8% 26,7% 22,3% 22,7% 20,5% 7,7% 2,6% 2,2%
Hasselt 47,9% 39,7% 39,9% 33,1% 32,9% 29,1% 13,2% 6,6% 2,7%
Heist-op-den-Berg 15,9% 17,3% 15,3% 14,3% 14,1% 10,8% 4,9% 2,1% 0,7%
Herent 30,1% 26,9% 21,4% 19,8% 20,4% 19,5% 9,5% 3,5% 2,5%
Herentals 28,9% 25,3% 23,2% 24,9% 24,5% 18,8% 9,2% 3,6% 1,9%
Heusden-Zolder 54,8% 57,7% 55,6% 56,4% 47,2% 49,1% 27,7% 16,4% 11,9%
Holsbeek 20,0% 20,1% 17,8% 14,3% 14,4% 12,5% 4,4% 2,9%  
Houthalen-Helchteren 65,2% 64,7% 67,1% 64,0% 59,3% 57,1% 36,6% 25,7% 19,5%
Houthulst 10,0% 11,3% 10,7% 8,9% 13,9% 9,6% 3,0% 3,1%  
Ieper 20,0% 22,3% 22,3% 17,7% 16,6% 17,1% 7,6% 4,5% 2,3%
Kasterlee 23,4% 19,0% 18,8% 14,9% 15,7% 13,7% 6,9% 4,6% 3,6%
Kortenberg 48,4% 44,7% 32,9% 36,1% 34,8% 32,2% 17,6% 7,8% 4,5%
Kortrijk.htm 37,9% 38,7% 35,5% 34,4% 28,9% 25,7% 11,9% 5,9% 2,2%
Lanaken 58,7% 61,2% 67,3% 61,6% 50,1% 53,2% 37,9% 29,7% 25,2%
Landen 30,6% 34,5% 24,9% 30,7% 22,6% 21,9% 8,9% 3,0% 1,4%
Leopoldsburg 46,7% 42,2% 46,2% 35,9% 34,2% 37,7% 18,8% 8,8% 6,5%
Leuven 58,5% 47,1% 42,2% 55,0% 47,7% 40,8% 19,0% 9,3% 3,0%
Liedekerke 55,9% 46,2% 48,6% 40,8% 37,0% 31,4% 15,5% 3,4% 1,1%
Lier 42,3% 40,8% 34,5% 29,6% 27,9% 28,8% 11,3% 6,1% 2,5%
Lokeren 44,3% 42,4% 40,6% 34,9% 34,8% 28,5% 14,4% 7,0% 2,1%
Lommel 36,8% 45,5% 46,8% 40,5% 29,9% 34,7% 22,8% 17,7% 8,8%
Londerzeel 34,5% 31,1% 22,7% 18,0% 23,6% 19,4% 8,1% 2,2% 1,1%
Lubbeek 29,3% 21,0% 18,7% 20,1% 21,2% 15,7% 5,9% 3,0% 1,0%
Maaseik 43,6% 44,0% 46,0% 38,5% 38,1% 36,9% 22,0% 16,6% 10,4%
Maasmechelen 75,1% 74,9% 74,6% 66,4% 69,9% 68,0% 49,8% 38,3% 32,3%
Machelen 82,8% 79,5% 84,5% 72,6% 68,7% 72,8% 40,4% 23,8% 6,3%
Mechelen 55,5% 56,3% 58,0% 46,1% 41,0% 39,0% 22,5% 11,7% 6,1%
Middelkerke 22,5% 22,0% 12,3% 16,7% 16,9% 15,3% 6,5% 4,3% 1,7%
Mol 35,3% 37,5% 37,0% 29,3% 28,3% 27,3% 12,3% 8,0% 4,5%
Ninove 46,6% 40,1% 38,6% 28,3% 27,5% 24,5% 10,0% 4,3% 1,0%
Oostende 54,3% 47,2% 43,6% 41,1% 39,5% 34,5% 15,2% 8,6% 4,5%
Oostkamp 13,8% 11,7% 12,2% 10,4% 12,3% 9,2% 3,9% 1,5% 1,0%
Overijse 47,3% 47,3% 49,1% 42,5% 35,4% 40,9% 30,5% 18,1% 11,7%
Puurs 27,6% 23,4% 25,8% 18,9% 21,1% 15,7% 6,8% 3,7% 2,1%
Riemst 39,7% 50,6% 41,8% 43,4% 37,3% 36,0% 23,8% 18,7% 10,4%
Roeselare 34,7% 27,5% 24,2% 27,0% 31,0% 23,5% 9,1% 3,2% 0,9%
Ronse 57,6% 57,3% 52,8% 44,7% 43,0% 39,8% 21,6% 14,2% 5,0%
Scherpenheuvel-Zichem 25,0% 22,4% 21,8% 16,3% 16,6% 15,2% 5,5% 2,1% 1,9%
Schoten 34,5% 32,8% 35,8% 27,6% 26,1% 24,1% 12,1% 9,2% 4,4%
Sint-Martens-Latem 14,9% 23,4% 16,2% 14,7% 16,8% 14,4% 7,8% 5,6% 3,1%
Sint-Niklaas 56,6% 55,0% 45,5% 41,0% 42,1% 35,5% 16,3% 9,2% 3,2%
Sint-Pieters-Leeuw 70,9% 73,6% 71,5% 61,3% 57,1% 60,3% 33,2% 15,6% 8,7%
Sint-Truiden 38,3% 32,1% 35,3% 29,3% 27,3% 22,7% 9,7% 3,9% 2,6%
Stabroek 29,6% 28,3% 26,0% 24,9% 22,9% 20,5% 10,5% 5,2% 5,0%
Temse 48,6% 43,9% 40,1% 28,5% 33,8% 29,2% 12,1% 6,3% 2,9%
Tervuren 55,7% 56,6% 52,3% 46,5% 43,7% 47,3% 34,3% 21,8% 16,5%
Tielt 28,9% 23,8% 19,2% 21,8% 24,1% 16,9% 7,5% 1,6% 1,8%
Tielt-Winge 18,3% 20,6% 12,3% 10,7% 15,5% 12,3% 5,6% 1,9%  
Tienen 48,2% 44,3% 40,6% 31,2% 31,2% 28,1% 10,1% 3,9% 1,6%
Tongeren 35,6% 39,6% 31,4% 27,6% 24,9% 23,3% 11,7% 7,0% 2,1%
Torhout 14,7% 11,9% 14,9% 15,2% 14,6% 10,0% 3,8% 3,1% 0,4%
Turnhout 63,2% 59,2% 53,4% 50,1% 47,9% 43,6% 19,8% 11,7% 6,9%
Vilvoorde 81,2% 81,1% 79,4% 66,9% 64,7% 67,0% 39,4% 24,8% 15,2%
Vorselaar 14,2% 12,4% 11,5% 11,5% 13,0% 9,2% 4,9% 1,3% 1,7%
Waregem 27,6% 28,8% 23,9% 19,5% 19,5% 19,0% 7,0% 4,0% 1,2%
Willebroek 63,2% 52,1% 55,6% 43,6% 44,4% 40,7% 18,9% 8,2% 3,1%
Zaventem 74,7% 76,1% 71,2% 65,4% 65,3% 65,5% 39,9% 21,2% 9,2%
Zele 50,8% 40,6% 40,5% 32,7% 33,4% 33,4% 12,3% 5,7% 2,0%
Zelzate 49,0% 61,1% 43,0% 44,3% 40,7% 38,7% 20,1% 12,5% 9,8%
Zemst 29,6% 25,2% 25,5% 18,6% 19,8% 18,6% 8,6% 5,1% 1,6%
Zottegem 22,4% 23,2% 15,5% 14,1% 18,7% 12,2% 4,9% 1,9% 0,7%

6. Gemeentekaart % vreemde herkomst 0-5 jarigen - 2021

Vreemde herkomst 0-5 jarigen -
Van licht naar donker hoger  vreemde herkomst

De stedelijkheid tegenover de 'nieuwe' landelijkheid in Oost- en West-Vlaanderen, de Kempen en Haspengouw. Komt het tot een opstand van de steden, Brussel en de Brusselse rand of zal de migratie en haar nageslacht ook haar deken leggen over het landelijke, mede door de verhuis van de nakomelingen van de migratie en nieuwe immigratie die zich jaar na jaar verder zal doorzetten.

Van licht naar donker, hoger % Vlaams Belang stem 2019

7. Pearsons correlatiecoŽfficiŽnt % vreemde herkomst, niet-Europese herkomst en politieke partij.

Pearsonscorrelatie en % vreemde herkomst per leeftijdscategorie - 2021
  0-5 6-11 12-17 18-24 25-34 35-49 50-64 65-79 80+
PCC - Niet-Eur. 0,8051 0,7834 0,7647 0,7753 0,7595 0,7553 0,6356 0,4596 0,3509
PCC - VB -0,3013 -0,3385 -0,3157 -0,3000 -0,3273 -0,3421 -0,3320 -0,2377 -0,1541
PCC - N-VA 0,1154 0,1012 0,0671 0,0295 0,0719 0,0482 0,0217 0,0369 0,0036
PCC - Open-VLD -0,1728 -0,1412 -0,1514 -0,1574 -0,1560 -0,1433 -0,1158 -0,1282 -0,0930
PCC - CD&V -0,3269 -0,3138 -0,2419 -0,2342 -0,2557 -0,2274 -0,1246 -0,0032 0,0772
PCC - Groen 0,4621 0,4562 0,4369 0,4477 0,4356 0,4236 0,3512 0,2662 0,2125
PCC - PVDA 0,4100 0,4095 0,3729 0,3595 0,3939 0,3805 0,3403 0,2074 0,0620
PCC - Vooruit -0,0012 -0,0088 0,0010 0,0394 0,0001 0,0118 -0,0524 -0,0876 -0,0570

Bij 0-5 jarigen is de samenhang met niet-Europese afkomst to 80%, met een daling die zich pas na 50 jaar doorzet en die gemeenten met oudere migraties betreft, in hoofdzaak Europees.

De correlaties met de stemuitslag van politieke partijen in 2019 is veelzeggend over de richting van kiesuitslagen in de komende decennia.

8. DIAMA.

Deze publicatie is een onderdeel van de update voor 01/01/2021 van de DIAMA, de DIgitale Atlas Migratie en Asiel van npdata.be.

BuG 471 on-line - Van stemplicht naar stemrecht
BuG 472 on-line - Oorlogsasiel
BuG 473 on-line - Migratieachtergrond in Brussel
BuG 474 on-line - Belgwording en naturalisatie
BuG 475 on-line - % vreemde herkomst per leeftijd

Met vriendelijke groeten,

Jan Hertogen, socioloog
0487 335 552

Wie geen berichten meer wenst te ontvangen kan dit langs een Re melden met opgave "Uitschrijven".