BuG 336 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 31 augustus 2016
   
BuG 336 on-line                                     Printversie (16p)

Loontrekkenden naar leeftijd en gewest op 31/12/2015,
en dit voor alle 916 Nace-codes (5 digit), RSZ, RSZ-PPO+Totaal

met 6 grafieken waaronder het % loontrekkenden per gewest

Tabel: Loontrekkenden naar leeftijd en gewest 31/12/2015
  
Leeftijdsverdeling Spoor (34.025 werknemers)

waarvan 53,2% in Vlaams, 3,5% Brussels en 42,4% in Waals gewest
   
Vooral lokaal bestuur en de NonProfit worden aantrek-
kingspool voor jongeren en allochtone tewerkstelling,
jobcreatie zal vooral gebeuren in de publieke dienst-
verlening, waar Vandeurzen het voor opnam. Waarom
zijn de Non-Profitwerkgevers niet bij VOKA of het VBO?
  

De leeftijdsverdeling alle loontrekkenden voor BelgiŽ (3.766.790)

Uitstroom oudere werknemers zal de komende 15 jaar een miljoen jobs
vrijmaken voor vervanging. Met de voorzienbare groei erbij (140.000
 jobs op 3 jaar volgens de NB) zullen niet alleen de werkloosheid, de
vrouwen met hoofddoek (zoals bij Torfs) maar ook de migratie dienen
aangesproken. Zeker omdat er de eerste 10 jaar 'n verminderde instroom
van jongeren in de arbeidsmarkt is, die niet door geboorten maar
enkel door een (verhoogde) immigratie kan gecompenseerd. Of door
de arbeidsduur te verlengen, ook na 2030, zoals sommigen voorstaan.
Maar dan toch liefst in de 32h week voor 55+ zoals in de Non-Profit.
  
 Leeftijdsverdeling per gewest


Als dit geen technische BuG is. Maar zoals beloofd, voor we beginnen aan "Jobs, jobs, jobs, kan het wat minder", moeten eerst enkele andere elementen uit de rijke RSZ- en RSZ-PPO database gevaloriseerd. Dat hoeft daarom nog niet saai te zijn, integendeel.

Voor de diverse sectorfanatici, de geobsedeerden door de vergrijzing en de economistische hardliners wordt op een schoteltje de verdeling naar leeftijd en gewest in beeld gebracht voor alle 916 nace-sectoren. Niet alleen de aantallen maar ook de %-'s op het totaal, zodat de leeftijdsverdeling tussen de gewesten perfect vergeleken kan worden. Materiaal trouwens dat nog nooit, ook niet door npdata werd gepubliceerd.

Alle gegevens en grafieken zijn te exploreren in tabel Loontrekkenden naar leeftijd en gewest 31/12/2015. Door de 'sectorlijn' te copieren in het blad gegevens en te plakken op het blad grafieken (samen twee muisklikken) komt automatisch een set van 6 grafieken tot stand, met ondermeer het % loontrekkenden voor deze sector per gewest. Hieronder laten we enkele 'top'sectoren met opmerkelijke leeftijdsverdeling de revue passeren. In deze overvloed van leeftijdsgegevens is het gemakkelijk om het aantal 50+, 55+, 60+ te berekenen voor elk van de 916 deelsectoren.

De topgrafiek komt nog altijd van de spoorwegen. De helft van het spoorwegpersoneel gaat de komende 10 jaar met pensioen. Maar even opvallend is het ontbreken van jongere instroom. Wil men de spoorwegen naar het failliet zodat met de vrijkomende budgetten privťpartners kunnen aangetrokken. Is dŗt het echte agenda van de spoorwegen?

Spoor en Post

    

Leeftijdsverdeling Spoor (34.025)


Leeftijdsverdeling Post (Universele bedeling) - (24.943)

Het postmanagement zal niet veel moeite hebben de ouden te laten
gaan en ze maar gedeeltelijk te vervangen, gezien ze nu al moeite
hebben om jongeren te vinden voor de postbedeling.

Overige Post en Koeriers (5.644)


Onderwijs

Een ander hot item is de onderwijssector, waar zogezegd meer uitstroom dan instroom zou zijn. Er is een zekere uitval de eerste vijf jaar maar voor elkeen die afhaakt zijn er twee anderen die bijkomen. Hebben afgestudeerde leerkrachten wat tijd nodig om te weten of ze geschikt zijn voor het ambt of willen ze elders wat proberen en later terugkomen. Ook de neveninstroom (van andere sectoren naar onderwijs) heeft de laatste tien jaar de behoefte aan leerkrachten volledig kunnen dekken, en niets wijst er op dat er voor de toekomst een tekort zou zijn.

Onderwijzend personeel in BelgiŽ


Leeftijdsverdeling in % per gewest

Alles is aanwezig om ook in het Vlaamse gewest de instroom te verhogen,
gezien de stijgende uitstroom. De vervanging van de oude generatie door
alsmaar meer allochtone leerkrachten is de wissel op de toekomst. In 12
jaar zullen 4 generaties bachelors en 3 van masters gereed staan om alle
noodwendige kwalificaties in gelijk welk beroep te leveren.

Hoger Onderwijs (42.441)

Hoger ondderwijsleerkrachten een een jongerenpiek in het Vlaams gewest.
Jongere hoger onderwijsleerkrachten hebben in Brussel iets vroeger geboomd.


De lokale besturen verouderen

RSZ-PPO loontrekkende tewerkstelling (363.128)

De komende 15 jaar zal een serieuze afkalving gebeuren van de oudere
 werknemers,
en zelfs al zal niet iedereen vervangen worden, zal
er een nooit geziene instroom zijn in de lokale overheidstewerkstelling.

Ook de Non-Profit tewerkstelling in de lokale besturen is aan verjonging toe, en deze zal noodwendig moeten gebeuren, samen met de expansie van belangrijke deelsectoren omwille van de stijgende hulpbehoefte en de vergrijzing. Ook hier zal de noodzakelijke vervanging meer en meer door allochtone tewerkstelling gebeuren.

RSZ-PPO: Gezondheidszorg/Maatschappelijke dienst (125.372)

Leeftijdsverdeling per gewest

De wisseling zal zich in Vlaanderen het sterkst doorzetten, ondermeer
doordat de Welzijnssectoren in het Vlaams gewest sterker zijn uitgebouwd.

Maar ook Caritas en Zorgnet staan voor een uitdaging, die dubbel is. Hoe kan men van de 'witte sector' een gekleurde sector maken. De Non-Profit staat op de allerlaatste rij wat de toegang voor allochtonen betreft. De tijd is aangebroken waarin men de multiculturaliteit niet meer uit het werknemersbestand kan weghouden. Zeker ook omdat het zorgpubliek alsmaar diverser geworden is en zal worden.

De private Non-Profit


Private Non-Profit (Gezondheid/Welzijn) in BelgiŽ (459.952)

Leeftijdsverdeling naar gewest

Vooral in het Vlaams gewest zal de instroom moeten stijgen in de Non-Profit,
misschien ook door de arbeidsreserve in het Brusselse gewest aan te spreken.

Zien wat het onderscheid tussen Gezondheidszorg en Maatschappelijke Dienstverlening (Welzijn) oplevert.
 

Gezondheidszorg (246.122)

Leeftijdsverdeling per gewest

Merk de piek in tewerkstelling (RSZ en RSZ-PPO) samen in Brussel


Maatschappelijke dienstverlening (339.202)

Leeftijdsverdeling per gewest

Door de vroeger sterk uitgebouwde welzijnszorg zal de vervangingsbehoefte
voor relatief laaggeschoolde jobs in het Vlaams gewest de komende 15 jaar
aanzienlijk zijn, vele jobs komen vrij voor alle, ook lagere kwalificaties.

De aandacht kan nog specifieker toegespitst op de residentiŽle zorg, dwz de zorg met huisvesting

ResidentiŽle zorg (163.226)

Leeftijdsverdeling per gewest


Interessant om eens op te splitsen tussen de ResidentiŽle Bejaardenhomes, de Gehandicaptenzorg met huisvesting en de Integrale Jeugdhulp met Huisvesting.


Bejaardenhomes, serviceflats (3.934) inbegrepen (105.865)


Leeftijdsverdeling per gewest

Vlaanderen met een leeftijdsverdeling als een doorgezakt paard

Bejaardenhomes bij de lokale besturen (36.198)

Voor de personeelswisseling in de publieke bejaardenhomes is het
alle hens aan dek, zeker wanneer de commerciŽle actoren op de
loer liggen om wat publiek is opgebouwd nu onder winstdictaat
te stellen. Of zal Zorgnet zich ook om de publieke bekommeren?
Maar zaak is dat er tewerkstelling zat zal zijn, voor iedereen!

Leeftijdsverdeling per gewest


Gehandicaptenzorg met huisvesting


Gehandicaptenhomes (26.577)

Leeftijdsverdeling per gewest

Vooral in WalloniŽ heeft de gehandicaptensector jobs aangeboden
aan jongeren, terwijl het Vlaams gewest de uitbouwers van de
gehandicaptensector in de 70- en 80-tiger jaren met pensioen ziet gaan.


Integrale Jeugdhulp met Huisvesting

 Integrale Jeugdhulp met Huisvesting (11.614)

Een jonge zich uitbouwende sector in de Welzijnssector
 
Leeftijdsverdeling per gewest

Gelijklopende evolutie in de gewesten.

De Niet-ResidentiŽle Welzijnszorg

De Niet-ResidentiŽle Welzijnszorg

Leeftijdsverdeling per gewest


Beschutte en Sociale tewerkstelling

De niet onaanzienlijke tewerkstelling van deze door een sterke lobby aangedreven sectoren staat voor een veroudering die haar op 15 jaar zal halveren. De instroom wordt dus mogelijk van nieuwe doelgroepen, vooral dan op het vlak van de sociale tewerkstelling die haar maatschappelijk nut meer dan bewezen heeft.

Beschutte en Sociale tewerkstelling

Leeftijdsverdeling per gewest

Men zou het niet verwachten maar deze sectoren hebben een quasi
gelijklopende ontwikkeling gehad in de verschillende gewesten.


Voor de ongeduldigen nog een selectie van enkele sectoren:

Wie nog grafieken wil zien kan in Tabel: Loontrekkenden naar leeftijd en gewest 31/12/2015 op enkele seconden gelijk welke grafiek op z'n scherm toveren. Met een kopie van de grafiek naar z'n twitter of facebook of op een ppt voor een presentatie, het kan allemaal online en to the point.

Industrie: oude sectoren met veel oude werknemers

Industrie (461.794)

Zal de 'industrie' met haar werknemers mee uitsterven?
Het beeld is voor alle deelsectoren gelijklopend.


Bouw


Bouw (198.059)

De bouw is een sector die zich het meest van allemaal vernieuwd heeft
en met haar jonge instromers alsmaar hogere toppen scheert


Tertiaire sector


Groot- en detailhandel (484.737)Horeca (109.833)

Leeftijdsverdeling per gewest

Brusselaars stappen later in de Horeca en blijven er langer

Vrije beroepen, wetenschappelijke, technische activiteiten (149.303)

Opkomende sector die z'n medewerkers vlug opbrandt, zoals de Horeca

Algemene reiniging gebouwen (o.a. Dienstencheques) (113.122)

Iedereen komt er aan z'n trekken, vooral de middengroep. Alleen moet
onder ogen gezien dat 20% van deze overheidsinvestering verdwijnt als
'winst' of 'overschot' en 20% gaat naar omkadering en materialen.

Kunst, Amusement en Recreatie

Voor wie het niet verwachtte, een expansieve sector met vooral
jongere mensen maar ook doorzettende cohortes ouder wordenden.

Leeftijdverdeling per gewest

Mooi slotbeeld: een Vlaamse culturele sector waarvan de ouderen
naar adem happen en waar jongeren in vervanging dienen te komen
of de sector stuikt ineen. En Brussel, dat zoals in alle sectoren haar
aandeel jongerentewerkstelling alsmaar ziet groeien, ook in Cultuur.


Jan Hertogen, socioloog