BuG 323 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 3 mei 2016
   
BuG 323 on-line                          Printversie (13p)

Gedachte 1. De Witte Woede is in 1988 ontstaan en heeft haar volle kracht kunnen ontplooien mťt resultaat omwille van het opzetten en respecteren van minimale dienstverlening. Wat bewakers in gevangenissen doen is een 'misdaad tegen de menselijkheid', de minimale diensten ontlopen en hopen dat anderen er voor opdraaien. Zolang bewakers zich onttrekken aan het respect voor de rechten van de mens, dus staken zonder minimale dienst, ondermeer bezoek en wandeling van de gevangenen, zolang zullen ze niets uit hun acties halen, en verdienen ze het ook niet. Welke vakbondverantwoordelijke kan hen dat eens duidelijk maken? En voor wanneer eens een weerspiegeling van de samenleving (3/4 migratieachtergrond in Brussel, 1/2 in Antwerpen en 1/3 in Gent) in het bewakerskorps? Bij gevangenisbewakers is deze onderaanwezigheid nog erger dan bij de politie.
Update Gedachte 1, 04/05/2016: Waarom gaan de gouverneurs of de equivalente vertegenwoordiger in Brussel niet over tot opeising van de gevangenisbewakers, zoals ook in de Non-Profit en culturele sector het geval is wanneer gestaakt wordt. Deze opeisingen gebeuren op basis van een overeengekomen werkschema tussen vakbonden en directies, liefst in overleg met de gevangen en hun vertgenwoordigers. Dat vraagt geen nieuwe wetgeving, maar het lost het probleem van de minimale rechten van en diensten voor gevangen wel volledig op.
Gedachte 2. De wereld draait niet door maar wel degenen die er naar kijken. BelgiŽ heeft dank zij de immigratie en over het algemeen geluidloze integratie de bevolkingsdaling in de steden niet alleen gekeerd maar in een aangroei kunnen omzetten. Wie nu op de schoolbanken zit in basis- en secundair onderwijs zal binnen 12 jaar de krachtigste generatie 19-30-jarigen vormen die BelgiŽ ooit gekend heeft, opgegroeid in een open en multiculturele omgeving die de zorg voor iedereen zullen opnemen. Wanneer kan de prietpraat en het doemdenken eens stoppen? De toekomst is aan de jeugd, meer dan ooit, ondermeer ook omdat hun tewerkstellingskansen en effectieve tewerkstelling in deze tijdsperiode, voor het eerst na WO2, alsmaar zullen toenemen.
Gedachte 3. Destabilisatie en oorlog is van alle tijden, alleen wie die tijden niet wil zien en herinneren kan geen inzicht verwerven in wat er nu gebeurt. Vandaar dat dringend investering nodig is in onderzoek van het lijden en verzet onder het nationaalsocialisme en de herinnering en het gedenken ervan.

Tabel 1: Werken en Wonen per gemeente 2012-2015
Tabel 2: Werken en wonen per nacecode 2012-2015
Tabel 3: Werken en Wonen 2015 per leeftijd en gemeente

 "Wie de ironie ziet in de werkelijkheid kan er mee leven
wie de werkelijkheid in de ironie ziet, meestal niet."  


Met N-VA krijgen lokale besturen zuurstof: +0,7% in 2015

na een daling onder PS-bestuur met -1,0% in 2013 en -0,4% in 2014.
Na 366.878 lokale bestuur in 2012 en 361.738 in 2014, 364.392 in 2015

Evolutie Lokaal bestuur 2012-2015 werkend in gemeente
Gemeente Ev.12-13 Ev.13-14 Ev.14-15
  Rijk -1,0% -0,4% 0,7%
  Vlaams Gewest -1,2% -1,1% 0,2%
  Brussels Gewest 0,4% 0,0% 1,2%
  Waals Gewest -1,1% 0,3% 1,2%
     Antwerpen -2,1% -1,4% 0,2%
     Vlaams-Brabant -1,4% -1,5% 0,8%
     West-Vlaanderen -0,8% -1,0% -1,2%
     Oost-Vlaanderen -0,4% -0,8% 1,0%
     Limburg -1,4% -0,8% 0,7%
     Brussels Gewest 0,4% 0,0% 1,2%
     Waals-Brabant 1,1% 0,6% 0,9%
     Henegouwen -1,7% 0,4% 1,4%
     Luik -1,7% -0,2% 0,7%
     Luxemburg 0,3% 1,4% 1,7%
     Namen -0,2% 0,7% 1,7%

% werkend lokale besturen per gewest/provincie

Aantal en evolutie Lokaal bestuur 2012-2015 % wonend in gemeente
Gemeente 2012 2013 2014 2015
  Rijk 100% 99% 99% 99%
  Vlaams Gewest 107% 107% 107% 107%
  Brussels Gewest 60% 59% 60% 60%
  Waals Gewest 105% 105% 105% 105%
     Antwerpen 97% 97% 97% 97%
     Vlaams-Brabant 140% 139% 139% 139%
     West-Vlaanderen 102% 102% 102% 102%
     Oost-Vlaanderen 108% 107% 107% 107%
     Limburg 104% 104% 104% 104%
     Brussels Gewest 60% 59% 60% 60%
     Waals-Brabant 119% 119% 119% 119%
     Henegouwen 103% 103% 103% 103%
     Luik 100% 101% 101% 101%
     Luxemburg 96% 95% 95% 94%
     Namen 121% 121% 122% 121%

In Brusselse gemeenten woont maar 60% van de lokale
ambtenaren die er werken, in Vlaanderen is dat 107%,
dus 7% meer dan er werken en in in WalloniŽ 105%.


% wonenden op aantal werkenden in lokaal bestuur Brussels gewest

Het aandeel jonge lokale ambtenaren dat woont en er werkt stijgt, in de
generatiewisseling krijgen jonge Brusselaars toegang tot het lokaal ambt

  
Na de aanslag op de tewerkstelling in de lokale besturen door de PS in 2012 en 2013, komt de tewerkstellingsgroei onder N-VA-bestuur weer op toeren en wordt voor 2015 + 0,7% tewerkstellingsgroei opgetekend, na de -1% onder PS-bestuur in 2013. In 2014 is deze daling, dankzij de regeringswissel beperkt tot -0,4% en kan voor 2015 gesproken worden over een revival, die, wij kunnen in de sterren zien, zich in 2016 zal doorzetten.

Meer dan in vorige update hebben we een aantal technische tabellen op punt gesteld en opgemaakt die toelaten de tewerkstelling in de lokale besturen te analyseren, op lokaal vlak te vergelijken voor wat woon- en werkplaats betreft en dit in een tijdslijn van 31/12/2012 tot 31/12/2015.

Noot: Voor sommige lokale verschillen dient nagegaan of het een herplaatsing van administratieve codes betreft of het doorvoeren van een hervorming zoals voor de brandweer in 2015. Men kan altijd aan npdata vragen om deze verschillen eens na te gaan, een belangrijk verschil tussen de RSZ en RSZ-PPO aangifte is dat bij de RSZ-PPO elk personeelslid de betreffende NACE-code krijgt, zodat perfect werk- en woonplaats kunnen vergeleken worden. Bij de RSZ worden de codes voor werkplaats ingegeven per onderneming en de NACE-code die deze heeft en die komt niet altijd overeen met de effectieve werkplaats van de onderneming.

Tabellen - recente (31/12/2015) en unieke data - Bron: statistische dienst RSZ-PPO

Tabel 1: Werken en Wonen per gemeente 2012-2015 en % wonen tav van wie er werkt
Tabel 2: Werken en wonen per nacecode 2012-2015, met selectiemogelijkheid van gemeenten, gewest
              en geslacht, met automatische berekening van aantal en % 50 en 55+ tewerkstelling (30MB)
Tabel 3: Werken en Wonen 2015 per leeftijd en gemeente, met automatische aanmaak 6 grafieken


Enkele illustraties die op een wip uit de tabellen kunnen getoverd:

1. Lokaal bestuur per gemeente, provincie, gewest, BelgiŽ 2012-2015 (tabel 1: Werken en Wonen per gemeente 2012-2015)

1.1. Lokale besturen werkend

Aantal en evolutie Lokaal bestuur 2012-2015 werkend in gemeente
Gemeente 2012 2013 2014 2015 Ev.14-15 Ev.14-15 /1.000
  Rijk 366.878 363.292 361.738 364.392 2.654 0,7% 3,3
  Vlaams Gewest 182.619 180.345 178.347 178.764 417 0,2% 2,8
  Brussels Gewest 51.724 51.915 51.940 52.587 647 1,2% 4,5
  Waals Gewest 132.172 130.658 131.113 132.677 1.564 1,2% 3,7
     Antwerpen 54.121 52.992 52.268 52.354 86 0,2% 2,9
     Vlaams-Brabant 23.905 23.560 23.200 23.377 177 0,8% 2,1
     West-Vlaanderen 36.482 36.190 35.814 35.386 -428 -1,2% 3,0
     Oost-Vlaanderen 43.422 43.264 42.929 43.353 424 1,0% 2,9
     Limburg 24.689 24.339 24.136 24.294 158 0,7% 2,8
     Brussels Gewest 51.724 51.915 51.940 52.587 647 1,2% 4,5
     Waals-Brabant 9.972 10.084 10.141 10.235 94 0,9% 2,6
     Henegouwen 50.600 49.737 49.949 50.633 684 1,4% 3,8
     Luik 44.678 43.907 43.811 44.131 320 0,7% 4,1
     Luxemburg 11.930 11.967 12.140 12.345 205 1,7% 4,4
     Namen 14.992 14.963 15.072 15.333 261 1,7% 3,1

1.2. Lokaal bestuur, wonend in de gemeente, rangorde volgens e aantal er wonenden
   

Aantal en evolutie Lokaal bestuur 2012-2015 wonend  in gemeente
Gemeente 2012 2013 2014 2015 Ev.14-15 Ev.14-15
ANTWERPEN 14.403 14.011 13.640 13.491 -149 -1%
CHARLEROI 8.532 8.433 8.405 8.418 13 0%
GENT 7.613 7.553 7.422 7.518 96 1%
LUIK 7.069 6.854 6.806 6.864 58 1%
BRUGGE 6.046 6.003 5.897 5.892 -5 0%
BRUSSEL 5.123 5.138 5.285 5.551 266 5%
BERGEN 4.155 4.114 4.125 4.206 81 2%
NAMEN 3.817 3.859 3.852 3.798 -54 -1%
ANDERLECHT 3.299 3.259 3.260 3.263 3 0%
SERAING 3.189 3.129 3.078 3.101 23 1%
AALST 3.123 3.054 3.036 3.079 43 1%
SCHAARBEEK 2.790 2.747 2.760 2.720 -40 -1%
ST-JANS-MOLENBEEK 2.734 2.710 2.669 2.660 -9 0%
GENK 2.472 2.500 2.510 2.532 22 1%
OOSTENDE 2.679 2.620 2.505 2.498 -7 0%
HASSELT 2.561 2.509 2.416 2.391 -25 -1%
LA LOUVIERE 2.375 2.295 2.319 2.333 14 1%
SINT-NIKLAAS 2.375 2.351 2.306 2.315 9 0%
DOORNIK 2.378 2.220 2.213 2.144 -69 -3%
JETTE 2.038 2.060 2.065 2.116 51 2%
MECHELEN 2.070 1.977 1.987 1.996 9 0%
LEUVEN 2.055 1.971 2.009 1.988 -21 -1%
MOESKROEN 1.904 1.899 1.929 1.922 -7 0%
VERVIERS 1.894 1.847 1.842 1.821 -21 -1%

In 2015 is de hervorming van de brandweer ook administratief verwerkt zodat er in een aantal steden en gemeenteen een wijziging is van aantal ingeschrevenen bij het lokaal bestuur. In dit geval dient de evolutie nagegaan zonder de brandweer, voortgaande op Werken en wonen per nacecode 2012-2015,

1.3. Lokalen besturen volgens oplopende % wonen tav werkende lokaal bestuur

Brusselse en enkele Waalse gemeenten, maar ook Genk en Leuven onder de 50% grens en Antwerpen, Gent onder de 60% er wonende ambtenaren in het lokaal bestuur.  Mechelen haalt op de valreep nog 79%, en Brugge met 64% er wonende lokale ambtenaren zit er tussenin. Gemeenten met wijziging brandweerallocatie in 2015 zijn weggelaten.
 

Aantal en evolutie Lokaal bestuur 2012-2015 % wonend in gemeente
Gemeente 2012 2013 2014 2015
BASTENAKEN 15% 14% 15% 15%
SINT-PIETERS-WOLUWE 25% 24% 24% 23%
BRUSSEL 25% 25% 26% 27%
ETTERBEEK 31% 31% 30% 29%
AARLEN 40% 39% 37% 36%
LUIK 39% 39% 39% 39%
BERGEN 40% 41% 41% 42%
MARTELANGE 75% 72% 63% 43%
GENK 47% 47% 46% 44%
WAVER 47% 49% 49% 46%
B‹TGENBACH 52% 52% 50% 50%
LEUVEN 50% 48% 48% 50%
HASSELT 52% 53% 53% 52%
NAMEN 50% 50% 50% 52%
LUBBEEK 83% 82% 88% 57%
VERVIERS 59% 59% 59% 59%
ANTWERPEN 58% 58% 57% 59%
HOEI 64% 63% 61% 59%
GENT 61% 60% 60% 59%
EVERE 62% 58% 58% 60%
SINT-JOOST-TEN-NODE 63% 60% 59% 60%
CHIMAY 65% 63% 64% 62%
GEEL 68% 66% 66% 63%
BRUGGE 61% 61% 61% 64%
CHARLEROI 65% 65% 64% 64%
TURNHOUT 66% 65% 65% 65%
ELSENE 66% 67% 67% 67%
CHASTRE 70% 69% 68% 70%
UKKEL 74% 74% 74% 72%
SPA 75% 77% 76% 72%
BOOM 72% 74% 71% 73%
NEERPELT 81% 81% 77% 75%
SERAING 77% 75% 75% 75%
PLOMBIERES 78% 78% 77% 76%
AALST 77% 76% 75% 79%
EUPEN 80% 80% 79% 79%
MECHELEN 83% 83% 83% 79%

1.4. Lokalen besturen volgens aflopend % wonen tav werkende lokaal bestuur Vlaams gewest

Omdat de meeste 'lokale ambtenarengemeenten' in WalloniŽ gesitueerd zijn maken we enkel een overzicht van de Vlaamse gemeenten met het aantal er wonende ambtenaren in verhouding tot het aantal er werkende, in aflopende orde. Sommige diensten, zoals politiezones en provincie zijn gesitueerd in een gemeente, maar hun aandeel is marginaal tav de totaal gegevens.
   

Aantal en evolutie Lokaal bestuur 2012-2015 % wonend in gemeente
Gemeente 2012 2013 2014 2015
AS 326% 346% 358% 354%
NIEL 291% 319% 330% 351%
ZUIENKERKE 361% 369% 349% 340%
LIERDE 327% 314% 309% 336%
HOREBEKE 411% 378% 322% 322%
ZWALM 302% 314% 325% 319%
MELLE 331% 314% 299% 317%
STABROEK 319% 310% 319% 313%
OPGLABBEEK 296% 305% 308% 312%
HERSTAPPE 500% 500% 500% 300%
ZUTENDAAL 289% 299% 293% 296%
MEEUWEN-GRUITRODE 174% 177% 176% 292%
AFFLIGEM 287% 277% 294% 286%
BORSBEEK 284% 296% 285% 284%
HOESELT 288% 295% 285% 278%
WELLEN 291% 284% 291% 277%
RUMST 285% 284% 283% 273%
ROTSELAAR 210% 202% 268% 272%
LO-RENINGE 245% 245% 271% 264%
SINT-LIEVENS-HOUTEM 223% 232% 260% 263%
HULDENBERG 274% 259% 245% 259%
MERCHTEM 238% 230% 234% 248%
GISTEL 256% 268% 262% 247%
LINTER 280% 266% 266% 246%
ROOSDAAL 239% 235% 246% 245%
ZONHOVEN 250% 248% 244% 245%
ZANDHOVEN 254% 238% 258% 245%
OUD-TURNHOUT 261% 260% 250% 244%
HERNE 246% 248% 256% 241%
ZOERSEL 221% 220% 227% 240%
LILLE 249% 232% 243% 239%
SCHELLE 270% 254% 240% 237%
BOECHOUT 234% 232% 227% 233%
LOVENDEGEM 226% 235% 235% 233%
RIEMST 249% 227% 226% 232%
SPIERE-HELKIJN 232% 210% 220% 232%
BEERNEM 212% 215% 219% 229%
ICHTEGEM 209% 218% 221% 228%
DILBEEK 227% 230% 224% 227%
BERTEM 213% 209% 214% 227%
TERNAT 226% 251% 236% 225%
WAARSCHOOT 217% 223% 224% 225%
RETIE 232% 223% 226% 224%
ALKEN 209% 221% 215% 224%
ZEDELGEM 234% 235% 229% 224%
SINT-PIETERS-LEEUW 212% 212% 216% 224%
ZEMST 182% 173% 172% 221%
KONTICH 209% 220% 212% 220%


 1.5.
Lokalen besturen % wonen tav werkende in gewest en provincie
  

Aantal en evolutie Lokaal bestuur 2012-2015 % wonend in gemeente
Gemeente 2012 2013 2014 2015
  Rijk 100% 99% 99% 99%
  Vlaams Gewest 107% 107% 107% 107%
  Brussels Gewest 60% 59% 60% 60%
  Waals Gewest 105% 105% 105% 105%
     Antwerpen 97% 97% 97% 97%
     Vlaams-Brabant 140% 139% 139% 139%
     West-Vlaanderen 102% 102% 102% 102%
     Oost-Vlaanderen 108% 107% 107% 107%
     Limburg 104% 104% 104% 104%
     Brussels Gewest 60% 59% 60% 60%
     Waals-Brabant 119% 119% 119% 119%
     Henegouwen 103% 103% 103% 103%
     Luik 100% 101% 101% 101%
     Luxemburg 96% 95% 95% 94%
     Namen 121% 121% 122% 121%


2. Werken en wonen per NACE-code, met mogelijke opmaak evolutie per gemeente (Tabel 2: Werken en wonen per nacecode 2012-2015)

Hieronder een printscreen van de kop van de tabel die voor elk jaar van 2012-2015 is aangemaakt en dit apart voor Werkplaats en Woonplaats. Langs kolom I kan zowel het gewest, de gemeente als het geslacht opgevraagd worden waarbij de aanwezige NACE-codes in de gemeentes zichtbaar worden. De tabel is zo opgemaakt dat ook het aantal (eerste +je bovenaan) en het % 50+ en 55% zichtbaar worden.

Het is dus een actieve draaitabel in excel die toetaal in de tijd, voor elke NACE-categorie en per gemeente de evolutie in beeld te brengen voor de tewerkstelling lokaal bestuur in een gemeente naar woon- en werkplaats. Op de achtergrond is ook de leeftijdsverdeling aanwezig, dwz het reeds vermelde detail kan ook per leeftijd zichtbaar gemaakt worden (zie het 3de plusje bovenaan de tabel). Wie even de moeite doet om zich in deze tabel te verdiepen kan wijs worden, wie het niet doet heeft geen recht van spreken (meer) als het over lokaal bestuur gaat.
  

 

In de tabel zijn 4 blz met telkens dezelfde opbouw voor het Werken van lokale ambtenaren tussen 2012 en 2014 en 4 blz voor het Wonen. Wie problemen heeft met de toepassing of lezen van de tabel kan altijd bijkomende info bekomen bij info@npdata.be.

Bij wijze van voorbeeld wordt een vergelijking gemaakt van de evolutie per NACE-code voor BelgiŽ. Hetzelfde is dus mogelijk voor een gewest en elke gemeente daarbinnen nog naar geslacht. Onderstaande vergelijking voor BelgiŽ is ook in de tabel aanwezig op de blz Ev-BelgiŽ. Hieronder is de lokale tewerkstelling weerhouden met meer dan 1.000 werknemers op Belgisch niveau. Het geeft de evolutie in aantallen en het evolutieaantal en % van het laatste jaar. De brandweer figureert met een stijging van 26%. Zonder de brandweer zou de aangroei van het lokaal bestuur + 0,3% bedragen in plaats van 0,7%.
 

Aantal en evolutie Lokaal bestuur in BelgiŽ per NACE-code 2012-2015
Omschrijving NACE-code 5 digit 2012 2013 2014 2015 Ev.14-15 Ev.14-15
Gemeentelijke overheid 95.108 93.672 92.953 92.236 -717 -1%
Algem. Ziekenhuizen 41.814 43.156 42.873 42.510 -363 -1%
Lokale Politie 34.608 34.629 34.732 34.643 -89 0%
O.C.M.W. 31.196 30.845 31.238 32.544 1.306 4%
Rust- en verzorgtehuizen (R.V.T.) 30.048 29.799 30.098 30.738 640 2%
Andere maatschappelijke dienstverl. 14.308 13.992 13.640 13.401 -239 -2%
Provinciale overheid 11.076 10.819 10.780 10.678 -102 -1%
Kinderdagverblijven en crŤches  8.619 8.679 8.909 9.073 164 2%
Brandweer 5.479 5.403 5.581 7.010 1.429 26%
Inzameling ongevaarlijk afval 6.014 5.976 5.918 6.039 121 2%
Exploitatie sportaccommodaties 5.803 5.680 5.677 5.911 234 4%
Gemeentelijk gewoon lager onderwijs 5.102 4.962 5.075 5.529 454 9%
Rusthuizen bejaarden (ROB) 4.973 5.169 5.117 5.166 49 1%
Gezins- en bejaardenzorg aan huis 5.023 5.006 4.950 4.732 -218 -4%
Bibliotheken, mediatheken 4.810 4.671 4.611 4.574 -37 -1%
Winning, behandeling en  water 4.507 4.459 4.282 4.217 -65 -2%
Gemeentelijk gewoon kleuteronderwijs 4.206 4.129 4.181 4.142 -39 -1%
Overige kinderopvang 3.043 3.152 3.012 3.169 157 5%
Centra Leerling Begeleiding 3.021 2.900 2.765 2.795 30 1%
Algemeen welzijnswerk 2.573 2.583 2.656 2.584 -72 -3%
Overige zonder huisvest. Gehandic. 2.699 2.550 2.390 2.307 -83 -3%
Exploitatie culturele centra 2.317 2.234 2.221 2.304 83 4%
Distributie Electriciteit 2.148 2.129 2.068 2.058 -10 0%
Musea 1.884 1.887 1.906 1.948 42 2%
Overheden gemeensch. en gewesten 1.856 1.862 1.843 1.842 -1 0%
Overig algemeen overheidsbestuur 1.855 1.850 1.836 1.821 -15 -1%
Psychiatrische ziekenhuizen 1.749 1.718 1.757 1.764 7 0%
Diensten vervoer over water 1.891 1.868 1.639 1.628 -11 -1%
Andere reinigingsactiviteiten 1.420 1.395 1.497 1.550 53 4%
Overige verwerkingongevaarlijk afval 1.503 1.505 1.523 1.525 2 0%
Kinderopvang door onthaalmoeders 1.668 1.608 1.499 1.401 -98 -7%
Cultureel onderwijs 1.442 1.406 1.334 1.300 -34 -3%
Huisvesting minderj.mentale handicap 1.351 1.248 1.269 1.294 25 2%
Afvalwaterafvoer 1.161 1.172 1.262 1.233 -29 -2%
Huisvest. volwass. mentale handicap 1.059 1.029 1.057 1.074 17 2%
Geriatrische ziekenhuizen 890 896 966 1.049 83 9%
Toeristische informatiediensten 994 982 954 986 32 3%
Buitengewoon officieel lager onderwijs 738 747 798 884 86 11%

 
Merk de groei van OCMW en diverse culturele sectoren. Afbouw bij gemeentepersoneel wordt nog al eens opgevangen door het plaatsen van werknemers onder een andere code, hetgeen volledig legitiem is. Afnemend ziekenhuispersoneel kan het gevolg zijn van werknemers die bij overgang naar een vzw-structuur of autonoom bedrijf er voor kozen om nog het lokale statuut te behouden. Deze groep is uitdovend. Ook als een bejaardenhome overgaat naar het VZW statuut zullen de betreffende werknemers uit de lokale overheid verdwijnen, ook als een school van gemeentelijk onderwijs naar gemeenschapsonderwijs overgaat. Maar als al deze bewegingen samen een positief saldo opleveren voor de tewerkstelling dan kan het dynamische en positief effect van deze evolutie niet genegeerd worden.

3. Wonen en werken lokaal bestuur naar leeftijd (Werken en Wonen 2015 per leeftijd en gemeente)

Hoe ziet de leeftijdsverdeling van het lokaal bestuur er uit? Is er een onderscheid naar werken en wonen? Wonen jongere medewerkers van het lokaal bestuur meer in de gemeente dan de ouderen? Hoe positioneert de gemeente zich tav de leeftijdsverdeling in het gewest en in BelgiŽ.

Hieronder enkele grafieken voor Antwerpen, Genl, Gent, Brussel-stad, het Brussels gewest en een vergelijking tussen de gewesten.

Antwerpen - Lokaal bestuur dat er woont en werkt

De Antwerpse babyboom in lokaal bestuur gaat met pensioen
 

Werkenden en wonenden lokaal bestuur Genk

De jongere werkenden lokaal bestuur wonen minder en minder in Genk


% wonenden op het % werkenden in Genk.

Werkenden en wonenden lokaal bestuur Gen1

 

Jongere leden van lokaal bestuur wonen meer en meer in Gent.

Wonenden en werkenden in lokaal bestuur in Brussel-stad

 
Werkenden en wonenden in lokaal bestuur Brussels gewest

 
% wonenden op aantal werkenden in lokaal bestuur

Het aandeel jonge lokale ambtenaren dat woont en er werkt stijgt.
     
Antwerpen (werkend) vergeleken met de gewesten

  
De top van de babyboom in het Vlaams gewest is veel breder en steekt ver uit boven deze van WalloniŽ en zeker van het Brussels gewest, waar de verjonging al veel verder gevorderd is. Dit is ook een illustratie dat de generatiewissel, in dit kleine fragment van de tewerkstelllingsmarkt, in het Vlaamse gewest de grootste impact zal hebben. Voor de RSZ-sectoren is het niet anders. Brussel en ook WalloniŽ mogen zich opmaken om Vlaanderen bij te springen. Een verhoogde investering in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel zodat haar aandeel verhoogd tot 40% (tav 25% nu) kan hier al heel wat soelaas bieden. En de toekomstige immigratie natuurlijk, want de vluchtelingen zullen, zoals in Duitsland trouwens, zeker niet volstaan.

Jan Hertogen, socioloog