BuG 313 – Bericht uit het Gewisse – 12 maart 2016
   
BuG 313 on-line                                 Printversie (7p)

Artikel over de Vluchtelingen in De Gids op Maatschappelijk Gebied 2/2016.
"Vanzelfsprekend kon ook het vluchtelingenthema in dit nummer niet ontbreken. In
het Belgisch maatschappelijk debat daarover ontbreekt het meestal aan concrete
 cijfers. Die krijgen we nu van Jan Hertogen. En dan ziet de werkelijkheid er enigszins
 anders uit dan wij gemakshalve willen geloven
", dixit hoofdredacteur Emmanuel Gerard.Misschien Koot en Bie naturaliseren, wegens hun uitzonderlijke verdiensten
voor de Nederlandse taal, of Sacha Yengogan, gefeliciteerd door Koning Filip
omwille van z'n wereldtitel boksen, nu met een uitwijzingsbevel op de foto?


14 naturalisaties op 3 jaar wegens "buitengewone verdiensten",
maar ook 14.090 naturalisaties de laatste 3 jaar onder de oude wet.

Nog eens 24.716 vreemdelingen wachten op dossierbehandeling.
De "snel-Belg wet" klinkt voor deze aanvragers wel erg ironisch.
Op 21/01/2016 werden al 1.053 vreemdelingen genaturaliseerd,
de commissie naturalisaties is dus nog enkele jaren zoet.


Enkel onder de PS-regering zakte het naturalisatie% fors in 2012.
Tabellen met naturalisatiebeslissingen en verwerpingen tussen
01/01/1996 en 26/01/2016, worden hieronder gepubliceerd.

Belgwordingen terug in de lift, verminderde naturalisaties gecompen-
 seerd door andere wegen, naturalisaties maar klein deel Belgwordingen.


Op 20 jaar zijn er 707.447 Belgwordingen waarvan 123.395 Naturalisaties,
of 17%. Belgworden is hét integratie-instrument voor België zegt de OESO.
De vermindering naturalisaties is in 2015 al ruimschoots gecompenseerd.

Het aandeel naturalisaties zal nog gedurende 3 jaar relatief hoog blijven.


1. Naturalisaties, het blijft doorgaan

Jef Poppelmonde, journalist bij de Standaard, heeft een interessant artikel geschreven, zie DS 10/03/2016 over de 14 naturalisatie-erkenningen die de laatste drie jaar zijn goedgekeurd voor mensen dus die een 'buitengewone verdienste hebben kunnen aantonen'. Misschien kunnen Lanjri en Van Cauter nog vlug de Armeens bokser Sasha Yengoyan tot Belg verklaren, hij was twee jaar geleden wereldkampioen in een bokscompetitie en werd door Koning Philip gefeliciteerd. Omdat hij niet meer in een knelpuntberoep werkt, keukenhulp is van de lijst afgevoerd, moeten hij en zijn familie het land uit gezet worden. Dit terzijde. Maar Jef Poppelmonde heeft gelijk als hij concludeert "dat de ‘genaturaliseerde Belg’ met uitsterven is bedreigd". Maar bij volgende verkiezingen zal men hopelijk de voorkeur van de 'superclass met buitengewone verdiensten" afschaffen en elke burger op gelijke basis behandelen. Iedereen gelijk voor de wet maar de wet moet ook voor iedereen gelijk zijn.

14.090 vreemdelingen genaturaliseerd de laatste drie jaar.

Maar dat is dus maar één kant van het verhaal. De laatste drie jaar, dus in 2013, 2014 en 2015 zijn er naast de 14 naturalisaties wegens buitengewone verdienste nog 14.090 vreemdelingen Belg geworden langs de naturalisatieprocedure die voordien van toepassing was. En op 26/01/2016 kende de naturalisatiecommissie olv Lanjri 1.053 naturalisaties toe op de  1.617 dossiers waarover beslist werd, dwz 69%, nog altijd aan het hoge % toekenningen naturalisaties zoals in het verleden. Dus niet zoals Jef Poppelmonde verkeerdelijk voorhoudt dat gemiddeld 1 op 3 van de voorliggende dossiers positief wordt beoordeeld. Neen. Naast de 1.617 dossiers waarover 'beslist' werd zijn er nog 467die verdaagd werden en 626 waarvoor een voorstel tot verwerping werd geformuleerd, maar deze dossiers moeten in een volgende zitting nog voorkomen en kunnen dan desgevallend beslist worden. Het is dus verkeerd om de positief besliste dossiers, 1.053 in verhouding te stellen tot de 'behandelde' dossiers en dan te concluderen dat 1 op 3 positief beslist is. De besliste dossiers dienen in verhouding gesteld tot het aantal dossiers waarop effectief beslist is en dat is 69%. Het erkenningspercentage sinds 1996 is 76%, dus het huidige erkenningspercentage wijkt daar niet zoveel van af. Enkel in de PS-tijd lag het in 2012 een goed stuk lager dan nu.

Nog 24.716 aanvraagdossiers te gaan na 26/01/2016

Volgens de administratie zijn er nog 24.716 dossiers te finaliseren, zoals dat heet. Daarmee is men nog enkele jaren zoet. Intussen is de Belgwording met de 'verstrengde voorwaarden' terug op gang gekomen. Als een voorwaarde van 3 tot 5 jaar verblijf wordt verlengd dan slaat de motor twee jaar later aan voor meer mensen. Door de verhoogde instroom van vreemdelingen de laatste jaren zal ook het potentieel, de vijver van wie Belg wil worden groter worden. En tegen de verkiezingen van 2019 zal men opnieuw op hoog niveau Belg worden en zullen de geesten gerijpt zijn om de ridicule naturalisatiewetgeving, om 'buitengewone' verdiensten' te wijzigen. Want zeg nu zelf, is er een groter discriminatie dan sportlui, wetenschappers, culturele exponenten van uitzonderlijk niveau anders te behandelen dan de burgers zoals ze, met hun mogelijkheden en talenten, gewoon hunbest doen en meedraaien in de samenleving. Wie maakt eens een einde aan dit middeleeuwse privilege voor deze superclass?

2. Tabellen met behandelingen en beslissingen naturalisaties 1996-2016

    

Naturalisaties beslissingen 1996 tot 21/10/2014 per jaar en commissie (1)
Commis-sies Gunstig Verwor-     pen Beslist % Gun-   stig Ver-daagd Voorstel  verwerp. Niet be-slist Totaal be-handeld
1996 2.472 118 2.590 95% 454   454 3.044
1997 7.494 682 8.176 92% 2.042   2.042 10.218
1998 10.001 829 10.830 92% 3.308   3.308 14.138
1999 7.169 1.128 8.297 86% 2.299   2.299 10.596
2000 11.543 1.968 13.511 85% 5.456   5.456 18.967
2001 9.352 768 10.120 92% 4.235 1.825 6.060 16.180
2002 6.207 2.885 9.092 68% 4.482 2.655 7.137 16.229
2003 5.906 2.088 7.994 74% 2.239 2.912 5.151 13.145
2004 5.258 2.449 7.707 68% 2.093 2.497 4.590 12.297
2005 6.802 3.310 10.112 67% 4.550 3.754 8.304 18.416
2006 4.591 2.205 6.796 68% 1.889 2.484 4.373 11.169
2007 7.191 1.022 8.213 88% 2.182 2.294 4.476 12.689
2008 10.194 4.616 14.810 69% 6.387 5.949 12.336 27.146
2009 2.121 1.473 3.594 59% 1.891 1.169 3.060 6.654
2010 3.958 1.779 5.737 69% 3.507 2.196 5.703 11.440
2011 4.208 1.596 5.804 73% 2.339 2.944 5.283 11.087
2012 4.838 4.461 9.299 52% 3.565 3.993 7.558 16.857
2013 8.122 3.440 11.562 70% 4.753 4.008 8.761 20.323
2014 3.305 1.748 5.053 65% 1.863 1.856 3.719 8.772
2015 2.663 1.384 4.047 66% 1.163 1.426 2.589 6.636
Totaal 123.395 39.949 163.344 76% 60.697 41.962 102.659 266.003


   

 

 

Samenvatting procedures 1/1/1996 - 26/01/2016
Commissie Gunstig Verda-gingen Voorstel verwerp. Verwer-pingen Totalen % Gun-   stig
7/05/1996 95 13   0 108 100%
11/06/1996 244 49   4 297 98%
25/06/1996 185 41   14 240 93%
15/10/1996 905 197   12 1.114 99%
26/11/1996 1.043 154   88 1.285 92%
15/01/1997 1.251 267   68 1.586 95%
5/03/1997 955 217   125 1.297 88%
15/04/1997 526 106   119 751 82%
27/05/1997 1.300 244   74 1.618 95%
24/06/1997 522 207   65 794 89%
15/10/1997 2.214 768   51 3.033 98%
25/11/1997 726 233   180 1.139 80%
28/01/1998 1.790 573   39 2.402 98%
4/03/1998 1.618 531   135 2.284 92%
12/05/1998 1.304 412   132 1.848 91%
16/06/1998 1.804 441   114 2.359 94%
14/10/1998 2.595 878   137 3.610 95%
25/11/1998 890 473   272 1.635 77%
27/01/1999 858 587   200 1.645 81%
17/03/1999 1.720 416   411 2.547 81%
7/10/1999 3.510 1.220   389 5.119 90%
23/11/1999 1.081 76   128 1.285 89%
25/01/2000 1.499 763   215 2.477 87%
4/04/2000 2.048 1.809   304 4.161 87%
30/05/2000 2.202 572   196 2.970 92%
11/10/2000 3.241 1.729   996 5.966 76%
13/12/2000 2.553 583   257 3.393 91%
6/03/2001 1.857 629   414 2.900 82%
2/05/2001 3.072 826 308 54 4.260 98%
23/10/2001 2.652 781 484 0 3.917 100%
11/12/2001 1.771 1.999 1.033 300 5.103 86%
26/02/2002 2.229 1.277 421 316 4.243 88%
13/06/2002 1.792 1.763 985 735 5.275 71%
21/11/2002 2.186 1.442 1.249 1.834 6.711 54%
20/02/2003 2.022 720 1.032 1.107 4.881 65%
10/12/2003 3.884 1.519 1.880 981 8.264 80%
17/02/2004 1.514 511 560 9 2.594 99%
3/06/2004 1.310 622 587 1.421 3.940 48%
28/10/2004 2.434 960 1.350 1.019 5.763 70%
25/01/2005 1.593 527 966 128 3.214 93%
20/04/2005 910 478 503 1.067 2.958 46%
21/06/2005 1.712 958 1.029 809 4.508 68%
29/11/2005 2.587 2.587 1.256 1.306 7.736 66%
7/03/2006 1.122 535 806 65 2.528 95%
16/05/2006 2.384 898 1.129 1.019 5.430 70%
18/10/2006 1.085 456 549 1.121 3.211 49%
9/01/2007 2.838 1.370 1.519 460 6.187 86%
6/03/2007 4.353 812 775 562 6.502 89%
5/03/2008 5.335 3.515 3.745 1.855 14.450 74%
12/06/2008 2.547 1.392 1.368 77 5.384 97%
3/12/2008 2.312 1.480 836 2.684 7.312 46%
28/04/2009 2.121 1.891 1.169 1.473 6.654 59%
2/03/2010 3.958 3.507 2.196 1.779 11.440 69%
1/02/2011 687 845 749 1.014 3.295 40%
28/06/2011 1.949 853 1.476 4 4.282 100%
22/11/2011 1.572 641 719 578 3.510 73%
6/03/2012 1.595 1.591 1.352 1.885 6.423 46%
15/05/2012 1.346 933 1.337 682 4.298 66%
21/11/2012 1.897 1.041 1.304 1.894 6.136 50%
29/01/2013 5.042 2.415 2.595 328 10.380 94%
21/05/2013 1.229 812 590 988 3.619 55%
12/11/2013 1.851 1.526 823 2.124 6.324 47%
20/02/2014 1.154 738 590 544 3.026 68%
21/10/2014 2.151 1.125 1.266 1.204 5.746 64%
4/03/2015 715 263 406 13 1.397 98%
2/06/2015 831 548 515 1.001 2.895 45%
6/10/2015 1.117 352 505 370 2.344 75%
26/01/2016 1.053 467 626 464 2.610 69%
Totalen 124.448 61.164 42.588 40.413 268.613 75%
             
Nog te behandelen       24.716  


3. Belgwordingen in 2015 terug in de lift

De voorwaarden voor de Belgwording zijn verstrengd: "minimaal 5 jaar legaal in het land verbleven hebben, één van de drie officiële landstalen kennen, bewijs leveren van inburgering en aantonen dat men een bepaalde periode gewerkt heeft" zo memoreert Jos Poppelmonde in De Standaard. Vooral de verhoging van de verblijfsvoorwaarde heeft de Belgwordingen wat in tijd verschoven. Maar vergeleken met het geduld dat de tienduizenden wachtenden op een beslissing over hun naturalisatieaanvraag is dat maar klein bier.
  

Aantal Belgwordingen naar naturalisatie en andere
Jaar Natural. Andere  Belgwording % Natural.
1996 2.472 22.109 24.581 10%
1997 7.494 24.193 31.687 24%
1998 10.001 24.033 34.034 29%
1999 7.169 17.027 24.196 30%
2000 11.543 50.437 61.980 19%
2001 9.352 53.630 62.982 15%
2002 6.207 40.210 46.417 13%
2003 5.906 27.803 33.709 18%
2004 5.258 29.496 34.754 15%
2005 6.802 24.710 31.512 22%
2006 4.591 27.269 31.860 14%
2007 7.191 28.872 36.063 20%
2008 10.194 27.516 37.710 27%
2009 2.121 30.646 32.767 6%
2010 3.958 30.677 34.635 11%
2011 4.208 25.578 29.786 14%
2012 4.838 33.774 38.612 13%
2013 8.122 26.679 34.801 23%
2014 3.305 15.421 18.726 18%
2015 2.663 23.972 26.635 10%
Totaal 123.395 584.052 707.447 17%

     

 


Op 20 jaar tijd zijn er 707.447 vreemdelingen die de Belgische nationaliteit hebben aangenomen, 123.395 daarvan hebben ze langs de naturalisatieprocedure verkregen. Alle jaren samengeteld na 1996 zijn 17% van de Belgwordingen verworven in de naturalisatieprocedure, dat is 1 op 6. Het betreft dan vooral nationaliteiten die maar beperkt aanwezig zijn in België alsmede van vluchtelingen., dus geen Marokkaanse of Turkse vreemdelingen zoals men verkeerdelijk kan denken. Men moet de in staatsblad nominatief en met nationaliteit te verschijnen lijst van de 1.053 genaturaliseerden van 21/01/2016 er maar eens op naslaan, men zal verschieten.

Belgwording, de snelweg naar integratie en gelijke rechten

In 2015 was het % Belgwordingen langs naturalisatie maar 10%, maar dat komt omdat de commissie naturalisaties maar een beperkte activiteit aan de dag gelegd heeft, remember de 24.716 wachtenden. Daar tegenover staat dat een lager aantal naturalisatiebeslissingen ruimschoots gecompenseerd wordt
door de andere wegen van Belgwording. En voor de komende jaren zal/kan dit aantal alleen maar stijgen:
- na vijf jaar België¨kennen ook de vreemdelingen de Belgische weg om met administratieve verplichtingen om te gaan,
- de piek van vreemdelingeninstroom vijf jaar geleden zal het aantal geïnteresseerden (en gegadigden) verhogen),
- het migratiesaldo was in 2014 terug stijgend
- en recent zijn er de vluchtelingen die, eens erkend, zoals in het verleden, de eersten zijn om de nationaliteitsverandering aan te vragen.

België, lichtpunt voor Europa

Zoals geweten, door de vreemdelingen in de eerste plaats, is de Belgwording de snelweg naar integratie en gelijke rechten. Het is de vooruitziendheid van politici in 1985 en 1992, en vooral van Verhofstadt en Reynders in 1999 geweest die de Belgwording als grootse politieke operatie hebben beslist: op een continue wijze 'vreemdelingen' in België integreren, gelijke rechten en plichten geven en hen als gelijke burgers behandelen. De economische evolutie en de generatiewisseling in de actieve bevolking is nu van aard om de toegang tot onderwijs, werk en huisvesting op meer gelijke basis structureel aan iedereen met migratieachtergrond te verankeren de komende decennia. De vluchtelingen worden in deze dynamiek meegezogen en de toekomstige immigraties zullen er wel bij varen. Ook Europa zal op dit spoor komen, alle negatieve en negativistische beschouwingen ten spijt, of ze nu van Scheffer, Sloterdijk, Mak of zelfs van Dyab Abou Jahjah komen in z'n slotconclusie in DS.
 

Jan Hertogen, socioloog