BuG 306 – Bericht uit het Gewisse – 4 februari 2016
   
BuG 306 on-line                                   Printversie (4p)
   
Timmermans 60% economische vluchtelingen, een leugen

 niet om bestwil maar om kwaadwil met een racistische verwijzing naar
'Noord-Afrikanen' en een diskwalificatie van de vluchtelingen
 
Het gaat er dus niet om of Timmermans informatie ergens kan
bevestigd worden, het gaat erom dat hij doelbewust liegt.

     
Zo zijn we weer bij de vluchtelingen beland, met informatie die we rechtstreeks van de BAMF (Bundesamt für Migration und Flüchtlinge) hebben verkregen en die nog nergens anders, niet in België, maar ook niet in Duitsland werd gepubliceerd.
  
1. Het Duitse registratiesysteem.

Het was me een tijd onduidelijk waarom men in Duitsland spreekt over 1,1 miljoen geregistreerde vluchtelingen terwijl er, ook volgens Eurostat, maar 476.649 een asielaanvraag hebben ingediend. Wie 'geregistreerd' is krijgt meestal een collectieve verblijfplaats toegewezen van waaruit dan de verdere asielaanvraag gebeurt en het resultaat  van het verder onderzoek wordt afgewacht.

De eerste registratie gebeurt dus meestal aan de buitengrenzen door de politie, het zogenaamde EASY-Verfahren (EASY-werkwijze, waarna de vluchtelingen toegewezen worden aan één van de 16 Länder die voor de verdere voor- of eerste opvang zorgen. EASY staat voor Erstverteilung von Asylbegehrenden. De verdeling zelf gebeurt volgens de Königsteiner Schlüssel, een procentuele verdeling per Land volgens bepaalde criteria
 
Van de asielaanvragen wordt door het BAMF elke maand een top 10 van nationaliteiten opgemaakt voor de maand zelf en het totaal voor het jaar, Zie Asielaanvraag Duitsland december 2015. Ook die van januari 2016 is beschikbaar, 52.103 Asielaanvragen waarvan 52 % van Syriërs,  Albanië en Servië zijn nog maar met in totaal met 4,2% aanwezig. Van het EASY-Verfahren, de eerste registratie dus, is de info moeilijker te vinden, ze wordt niet elke maand vrijgegeven. Jochen Oltmer van het IMIS, Institut für Migrationsforschung und Interkulturelle Studien uit Osnabrück gaf een hint waarmee we meer info vonden over de EASY-statistiek van december 2015.
 
Omdat voor het eerst  2.896 Marokkanen opdoken in de top 5 van het EASY-Verfahren in december 2015 wilden we weten hoeveel Marokkanen en andere 'Noord-Afrikanen' in 2015 geregistreerd waren als 'vluchteling' in Duitsland. Op basis van onze vraag per email hebben we van de BAMF de top 20 gekregen van de nationaliteiten zoals geregistreerd in Duitsland, zowel in december als voor het gehele jaar 2015. En deze info over de 1,1 miljoen vluchtelingen van 2015 in Duitsland willen we graag met jullie delen. Het is ook een pertinent antwoord aan Timmermans die z'n boekje ver te buiten is gegaan, hij heeft het in feite weggegooid.

2. De nationaliteit van de 1.096.000 vluchtelingen in Duitsland in 2015

In 2015 zijn er 1.091.894 vluchtelingen geregistreerd in het EASY-systeem. Het zijn allemaal potentiële asielaanvragers, terwijl er in 2015 slechts 476.649 een asielaanvraag hebben ingediend. Bij deze aanvragers zitten er nog een deel die in 2014 zijn toegekomen en die dus pas in 2015 hun aanvraag hebben kunnen indienen. Ook dit jaar zal door vertraging een aantal aanvragers doorschuiven naar 2017.
 
Maar duidelijk is dat er minstens nog 1.091.894 - 476.647 = 615.247 een asielvraag kunnen indienen in Duitsland. Zij zijn dus wachtende, niet op het resultaat van hun asielaanvraag, maar om hun asielaanvraag te kunnen indienen. En dat is dikwijls in precaire omstandigheden of zoals in Berlijn, nog zelfs niet in de opvang.

Niet iedereen zal een aanvraag indienen, vele Oost-Europeanen zullen de procedure allicht niet verder volgen of zijn al teruggekeerd omdat hun erkenningskans met 0,2% quasi nihil is. Marokko, Algerije en Tunesië zijn in het Asyl II pakket 'veilige' landen geworden. Ook voor hen zakt de erkenningskans, die nu al zeer lag was, op nihil. Anderen hadden nooit de bedoeling de vluchtelingenstatus aan te vragen en verdwijnen onder de radar enz.

In 2015 kwamen 2/3 van de registraties van vluchtelingen uit de oorlogslanden en omliggende uit het Midden-Oosten, 15% uit Oost-Europa en de oude Sovjetunie en 2,2% uit Marokko en Algerije. Dat is veraf van Timmermans insinuatie.
  

EASY-registratie Top-20  totaal 2015 in Duitsland
Top Code Regio Land December in %
1 475 MO Syrien 428.468 39,2%
2 423 MO Afghanistan 154.046 14,1%
3 438 MO Irak 121.662 11,1%
4 121 OE Albanien 69.426 6,4%
5 150 OE Kosovo 33.049 3,0%
6 439 MO Iran 29.826 2,7%
7 461 OA Pakistan 28.392 2,6%
8 224 ZA Eritrea 25.505 2,3%
9 170 OE Serbien 20.365 1,9%
10 144 OE Mazedonien 14.004 1,3%
11 221 NA Algerien 13833 1,3%
12 273 ZA Somalia 12814 1,2%
13 232 ZA Nigeria 11825 1,1%
14 252 NA Marokko 10258 0,9%
15 160 OE Russische Föderation 9059 0,8%
16 451 MO Libanon 7311 0,7%
17 122 OE Bosnien u. Herzeg. 6275 0,6%
18 237 ZA Gambia 6113 0,6%
19 430 OE Georgien 5383 0,5%
20 166 OE Ukraine 5364 0,5%
      Andere 78.916 7,2%
      Totaal 1.091.894 100,0%
    MO Midden Oosten (1) 741.313 67,9%
    NA Noord-Afrika 24.091 2,2%
    OE Oost-Europa +oud SU 162.925 14,9%
    AF Zwart Afrika 56.257 5,2%
    OA Oost-Azië 28.392 2,6%
      Andere 78.916 7,2%
(1) Inbegrepen Syrïe, Irak, Afghanistan, Iran, Libanon  

 
Voor wie de cijfers wat volgt stelt de volledige ineenstorting vast van de asielaanvragen uit Oost-Europese landen, zowel in de EASY-registratie als in de wat later volgende asielaanvragen. Van alle EASY-registraties komen er in totaal 14,9% uit Oost-Europa. In december 2015 maar 2,1%.  Timmermans weet dat maar al te goed, dus moet hij een andere 'economische zondebok' zoeken. Hij heeft het niet over Oost-Europese economische vluchtelingen maar over "Noord-Afrikanen", de racistische aanduiding van een bevolkingsgroep vergelijkbaar met 'neger' voor de zwarten. En ze zijn volgens hem met 60%.
 
Zoals vastgesteld door de politiediensten betreft het ondermeer Algerijnse en Marokkaanse illegalen uit andere landen van Europa die langs de vluchtelingenprocedure een illegaal verblijf in Duitsland willen/kunnen forceren, en die geen intentie hebben een asielaanvraag in te dienen. Soms worden ze hiertoe verplicht zoals bij een politieactie in een Duitse stad met ondermeer 60 Algerijnen in een opvangkamp. Men kan dan de vraag stellen naar de netwerken, die met crimineel oogmerk ruimte krijgen om binnen een Europees kader te opereren. Als daarbij zoals in Keulen het toegelaten wordt om onder het oog van de politie over te gaan tot een gecoördineerde criminele actie, mede onder dekmantel van een frauduleuze vluchtelingenregistratie, dan mogen er gerust wat fundamentelere vragen gesteld (zie naschrift hieronder). Voor de jaar en dag aanwezige inwoners in Duitsland met Marokkaanse en Turkse afkomst zijn deze scenario's een echte nachtmerrie waarbij zij zelf op de eerste rij staan om ze 'op te kuisen'. En hoe sterk zijn zij in Duitsland 'geïntegreerd" dwz toegelaten tot overheidsjobs en politie zodat zijzelf mee de Duitse staat kunnen vertegenwoordigen en rechtszekerheid verschaffen aan de inwoners?
 
Zoals in Newsmonkey van 04/02/2016 gemeld met verwijzing naar naar de FAZ zou de instroom van Marokkanen, Algerijnen en Tunesiërs in januari 2016 sterk gestegen zijn. Van en vooral langs waar komen ze? Zitten ze ook mee op de bootjes in het winter weer of komen ze uit Duitsland zelf of uit omliggende landen waar zij illegaal  verblijf houden. Of maken ze de oversteek langs Spanje, maar dat lijkt niet evident? En zou het aandeel van de 'Noord-Afrikanen' in januari 2016 uitgegroeid zijn tot 50 à 60% ten nadele van de oorlogsvluchtelingen, dat lijkt weinig waarschijnlijk. De BAMF melde vandaag dat de cijfers voor januari 2015 pas half februari beschikbaar zijn. Waar komen dan de cijfers vandaan die nu in de pers verschijnen?

En als het om 'regulier' uit Marokko en andere landen komende asielvragers gaat, dan zullen er redenen zijn om het land te verlaten en zullen deze dienen beoordeeld volgens de voor elkeen geldende criteria.
 
Zwart-Afrika met de Italiaanse vluchtelingenlijn is met 5,2% maar beperkt aanwezig in Duitsland. Pakistan met 2,6% is het enige land uit Zuid-Oost-Azië in de top 20. De 'andere' zijn met 7,2% aanwezig.

Wat Timmermans de goegemeente wil aanpraten met z'n 60% economische vluchtelingen is dus op basis van deze 1,1 miljoen registraties in Duitsland niet alleen ongegrond en gelogen, het is een doelbewuste poging om het geheel van de vluchtelingenproblematiek te miskennen, zich beroepend op de racistische connotatie 'Noord-Afrikaan', een schande voor de eerste vice-president van de Europese Commissie en voor het Nederlandse voorzitterschap. Voldoende ook om ontslag te nemen of te krijgen.

3. De EASY-registratie in december 2015 in Duitsland.

In 2015 is er dus een grote verschuiving geweest, maand op maand, van de afkomst van de vluchtelingen. De Oost-Europese "inschuivers" zoals we ze genoemd hebben, zijn tot een fractie gereduceerd van de aantallen midden 2015.

Er is globaal een verminderde instroom geweest in december 2015, ondermeer omwille van de weersomstandigheden, iets wat evenwel niet speelt voor Oost-Europeanen of in andere Europese, of in Duitsland illegaal verblijvende Marokkanen en Algerijnen. Maar zelfs met 127.320 EASY-registraties op maandbasis zou dat op jaarbasis 1,5 miljoen binnenkomende vluchtelingen in Duitsland betekenen.
   

EASY-registratie Top-20  in december 2015 in Duitsland
Top Code Regio Land December in %
1 475 MO Syrien 44.522 35,0%
2 438 MO Irak 28.319 22,2%
3 423 MO Afghanistan 26.506 20,8%
4 439 MO Iran 7.464 5,9%
5 252 NA Marokko 2.896 2,3%
6 221 NA Algerien 2.296 1,8%
7 461 OA Pakistan 1.777 1,4%
8 451 MO Libanon 1.459 1,1%
9 224 ZA Eritrea 1.100 0,9%
10 273 ZA Somalia 1.090 0,9%
11 160 OE Russische Föderation 969 0,8%
12 232 ZA Nigeria 796 0,6%
13 237 ZA Gambia 537 0,4%
14 430 OE Georgien 489 0,4%
15 459 ON Unbekant 472 0,4%
16 121 OE Albanien 399 0,3%
17 170 OE Serbien 394 0,3%
18 163 MO Türkei 391 0,3%
19 422 OE Armenien 382 0,3%
20 436 OA Indien 324 0,3%
      Andere 4.738 3,7%
      Totaal 127.320 100,0%
    MO Midden Oosten (1) 108.661 85,3%
    NA Noord-Afrika 5.192 4,1%
    OE Oost-Europa +oud SU 2.633 2,1%
    AF Zwart Afrika 3.523 2,8%
    OA Oost-Azië 2.101 1,7%
      Andere 5.210 4,1%
(1) Inbegrepen Syrïe, Irak, Afghanistan, Iran, Turkije, Libanon


Zoals door alle andere bronnen al bevestigd, ook door Frontex, gaat het in Duitsland in december 2015 om 85,3% vluchtelingen uit het Midden-Oosten, waarvan meer dan 1/3 uit Syrië en meer dan 20% uit Irak en uit Afghanistan komen. Daar voegen zich nog 6% vluchtelingen uit Iran aan toe en 1% uit Libanon, en allicht nog enkele lagere % die nu in de kleine groep van 4% 'andere' schuilgaan.


'Noord-Afrikanen', zijnde Marokkanen en Algerijnen, komen voor het eerst in december 2015 met 4,1% manifester in het plaatje voor. Maar dat is niet alleen veraf van de 60% van Timmermans maar bewijst dat het bij Dijselbloerm enkel om een racistische benoeming gaat en een diskwalificatie van de overgrote meerderheid van de geregistreerde vluchtelingen.

Zoals gezegd dient grote waakzaamheid geboden voor de vermenging van illegaliteit met crimineel oogmerk en het politioneel kader waarbinnen zij, zoals in Keulen, toegelaten worden en kunnen opereren. Zoals bij elk (politioneel) onderzoek is het zaak om de motieven en vooral de betekenis te begrijpen in de gevolgen van een criminele activiteit. En bij de 'betekenis' van Keulen moet geen tekeningetje meer gemaakt.

Naschrift: Keulen

Als de burger rekent op politionele ondersteuning bij een collectieve criminele daad, en de politie treedt niet op, dat kunnen niet alleen de criminelen hun gang gaan maar wordt ook de burgers die er het slachtoffer van zijn mede de reflex ontnomen om voor zichzelf op te komen en zich te verdedigen. Deze dubbele dynamiek heeft een onverteerbaar, al of niet bedoeld, traumatisch effect.

De vraagstelling zoals in Unsere Zeit van 29/01/2016 mbt Keulen vinden we uit dat oogpunt relevant: we vertalen hier de in dat artikel gestelde vragen:

1. Waarom worden worden pas dagen later documenten 'gelekt' die ook op 1 en 2 januari al duidelijkheid konden verschaffen?
2.Hoeveel mensen bevonden zich in de omgeving van het Station en de Domplaats, en op welk uur?
3. Hoevelen van hen waren dader en hoevelen slachtoffer?
4. Als men van de getoonde video's uitgaat gaat het om ongeveer 1.000 mensen die op de Domplaats stonden. Daartegenover staat dat er 900 klachten zijn geweest. De cijferverhouding dient uitgeklaard.
5. Hoe kunnen er  900 strafdaden gebeuren terwijl de politie werkeloos toekijkt?
6. Als men ooggetuigenverslagen leest moet men de vraag stellen of alle vrouwen alleen onderweg waren. Heeft zich niemand zichzelf of hen verdedigd? Zijn er geen gevechten geweest? Is er een scenario denkbaar waarbij honderden vrouwen seksueel geagressseerd worden door honderden mannen op een beperkte plaats zonder dat het tot een massale vechtpartij komt?
7. Wie waren de daders en van waar kwamen ze?
8. Van waar komt de vroege melding dat het om "Noord-Afrikanen en Arabieren" ging?
9. Wie nam de beslissing om een ter beschikking staande reservemankracht in Duisburg van 100 politiemensen niet in te zetten, alhoewel deze het zelf zouden aangeboden hebben? Hoe komt het dat zij weet hadden van de gebeurtenissen in Keulen op het moment dat ze zich  voordeden?
10. Naast de private videobeelden beschikt de Keulse politie over 350 uur videomateriaal van bewakingscamera's. Enkel Scotland Yard zou voor het bekijken ter hulp geroepen zijn.
11. Hoe kwam de politie op 1 januari in een eerste verslag tot een volledig andere inschatting van de gebeurtenissen?

Deze en nog vele andere vragen dienen te worden uitgeklaard,
zo besluit Unsere Zeit.

Wie de discussies in Duitsland nabijer wil volgen, een dag vooruit voor je het nieuws hier hoort, kan altijd terecht op: www.zeit.de, www.sueddeutsche.de, www.faz.de, www.welt.de, www.neues-deutschland.de, www.taz.de. Ook de diversiteit aan opinies is erg interessant, ondermeer deze uit de Sueddeusche Zeitung van 02/02/2016.

Jan Hertogen, socioloog