BuG 298 – Bericht uit het Gewisse – 18 december 2015
   
BuG 298 on-line                                        Printversie (4p)

Molenbeek en 9 Vlaamse 'radicaliserings'-gemeenten
waarin verschillen ze en waarin gelijken ze op elkaar

Tabel Molenbeek, Smart-Cities en 9 Vlaamse gemeenten
Tabel Molenbeek en de Smart Cities - Printbaar op 1 A4

 
Beleidsgericht onderzoek en service tav van de beleidsvoerders wordt door de sociologen hoog in het vaandel gedragen vandaar deze eigenzinnige doorlichting van de 9 steden die in totaal 568.311€ krijgen om de strijd met de radicalisering aan te binden. Voor sommigen is het bijkomend, voor andere gemeenten is het een nieuwe en onvoorziene budgettaire meevaller. De journaliste van De Afspraak van 17/12/2015 is op zoek gegaan naar radicalisering in Zele en ze is van een kale reis thuisgekomen. De burgemeester was evenwel erg tevreden met dit geschenk uit de hemel, de Turkse cafébaas minder want die had het over de terreur van de bijzondere interventiemacht die onnuttig bij hem was binnengevallen in een overigens onmiddellijk geklasseerd onderzoek.

Maar alle gegevens op een rijtje, zowel voor Molenbeek en de Smart Cities (Hasselt, Namen, Leuven, Mechelen, Genk en Seraing, als Molenbeek en de 9 radicaliserings-gemeenten in het Vlaams gewest (Antwerpen, Gent, Mechelen, Aalst, Oostende, vilvoorde, Menen, Maaseik en Zele), zie tabel Molenbeek, Smart-Cities en 9 Radicale gemeenten

Voor de methodologische toelichtingen zie BuG 297 on-line, Molenbeek en de Smart Cities in België.
 
Enkele vaststellingen:
 
1. De extreem lage omkadering van cultuur- en sportinfrastructuur in Vilvoorde. Met de desastreuze politiek om geen infrastructuur op te bouwen of 'faciliteiten' te geven aan de inwoners heeft men gedurende drie decennia gehoopt de Franstaligen, de Marokkanen en Turken komend uit Brussel weg te houden. Ze zijn toch gekomen en zijn, ook door de gemeentelijke diensten, gedurende decennia met een grote stroefheid behandeld. Dit alles ook met 3 legislaturen sp.a beleid. Misschien kan Vilvoorde met eigen middelen eindelijk beginnen aan de opbouw van een dynamiek die alle inwoners betrekt in cultuur, sport en recreatie, ook in de gemeente, en niet veraf onder de brug over de Ring, 'waar niemand er last van heeft'. En misschien ook een heropvoedingsinitiatief voor het gemeentelijk personeel.

2. In Menen, Maaseik en Zele  woont de politie meer dan elders in de gemeente. Vangen zij vlugger 'signalen' op die dan door de burgemeesters in harde centen van Homans worden omgezet?

3. De negatieve bevolkingsevolutie na 1970 die drie decennia heeft aangehouden geeft aan hoezeer deze steden in verval gekomen zijn, en de mate waarin de immigratie hen uit het slop gehaald heeft. Pas na 3 decennia was er sprake van een omkering van de negatieve bevolkingstrend en dankzij de immigratie tussen 2000 en 2015 kwam er opnieuw uitzicht op de bloei voor deze steden en gemeenten.

4. In Molenbeek is er geen bevolkingsvermindering geweest tussen 1970-2000, zoals in alle andere Brusselse gemeenten (op Ukkel na dat evenwel geen migratieboom gekend heeft na 2000). Molenbeek heeft al haar reserves moeten uitputten in die periode en stond zonder verweer (en geld) om de uitdagingen na 2000 aan te gaan. Iedereen en alle beleidsniveaus hebben Molenbeek toen in de steek gelaten. En daar is nog geen wijziging in gekomen.

Zoals met de Smart Cities loont het de moeite om de tabel op z'n gemak, regel per regel te consumeren, en z'n eigen verstand er op te laten werken, zoals Emmanuel Kant aanraadde, "Heb de moed je van je eigen verstand te bedienen". De tabel in excelvorm Molenbeek, Smart-Cities en 9 Radicale gemeenten heeft het voordeel dat men langs de +jes bovenaan de verschillende onderdelen kan inplooien of openen.
  
In onderstaande tabel worden eerst Molenbeek en 6 Vlaamse gemeenten onder ogen genomen, verder naar onder Molenbeek en de 3 andere.

Socio-demografisch Molenbeek  en Radicaliserings-gemeenten  in Vlaams gewest - deel 1
Gemeenten Molen- Ant- Gent Meche- Aalst Oost- Vil-
beek werpen   len   ende voorde
   Centrumsteden Vaams gewest (CS)   CS CS CS CS CS  
   % Syriëgangers op 15-35 jarige man. moslims   0,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 2,2%
   Bedrag deradicalisering gemeenten in € 82.300 71.041 55.000 61.400 38.000 85.000
   Rang "Smart cities"               
  1. Bevolking (2015) 95.576 513.570 253.266 83.975 83.709 70.460 42.418
       Evolutie 1970-2000 4,1% -17,6% -12,4% -6,1% -8,3% -5,5% -4,6%
       Evolutie 2000-2015 34,2% 15,0% 13,0% 11,3% 9,7% 4,7% 21,3%
       Evolutie 2010-2015 8,4% 6,2% 4,1% 3,7% 4,6% 2,0% 7,0%
   2. Gemiddelde leeftijd 35 39 40 40 42 47 38
   3. Verhouding -15 jarigen op 65+ 2,1 1,1 1,0 1,1 0,8 0,5 1,4
        % -15 25% 19% 16% 19% 16% 12% 21%
         % 65+ 12% 17% 17% 17% 19% 27% 15%
   4. Saldo op de generatiewisseling  40% -1% -4% -7% -25% -36% 10%
         % 10-24 jarigen 20% 17% 16% 17% 16% 14% 19%
         % 50-64 jarigen 14% 17% 17% 18% 21% 22% 17%
  5. % Nieuwkomers 1989-2015 tav bev. 1989 57% 29% 20% 17% 11% 11% 20%
  6. % Verhuissaldo 1989-2015 tav bev. 1989 -36% -19% -12% -6% 3% 7% 17%
  7. Inkomens (2013) - Netto na belasting 8.288 11.665 13.133 13.380 13.880 13.482 12.586
      Gemid. inkomen voor belasting 10.069 15.050 17.477 17.907 18.412 17.201 16.729
      Gemid. gemeentebelasting 126 251 277 309 311 224 274
      Evolutie nettoinkomen op 5 jaar 4,50% 6,5% 10,0% 10,7% 10,0% 12,8% 7,5%
  8. m2 sport- en recreatieinfrastructuur 1,7 6,6 7,6 12,5 10,5 18,7 4,9
      m2 recreatie/sport buiten/bewoner 1,2 3,0 3,6 6,0 5,0 9,6 1,4
      m2 recreatie/sport binnen/bewoner 0,4 3,6 4,0 6,5 5,5 9,1 3,5
  9. Woningen gebouwd voor 1970 (2011)  72% 74% 70% 69% 64% 56% 67%
      % woningen zonder domicilie 15% 17% 21% 13% 10% 31% 11%
      % huurders in woningen 63% 48% 50% 36% 31% 46% 32%
      % woningen zonder centrale verwarm. 6% 9% 19% 17% 23% 11% 12%
10. Vreemde Herkomst (2014, Rijksregister) 81% 46% 31% 30% 18% 19% 47%
       % Vreemdelingen 28% 20% 13% 10% 6% 8% 14%
       % Belgen van vreemde herkomst 73% 32% 20% 23% 12% 12% 38%
      % 18+ vreemde herkomst 2012 73% 36% 25% 23% 12% 15% 37%
      % 18+ vreemde herkomst 2018 80% 45% 31% 28% 17% 18% 45%
11. % Marokkaanse migratieachtergrond  40% 13,3% 1,9% 14,6% 2,3% 0,6% 16,2%
       % Turkse migratieachtergrond 4% 4,8% 11,3% 2,4% 1,9% 0,2% 4,5%
       % Italiaanse migratieachtergrond 6% 1,0% 2,0% 1,0% 0,5% 0,5% 3,1%
12. % Moslims (2015) - voortgaande op npdata 41% 19% 14% 15% 5% 5% 17%
13. Aantal inwoners 15-64 jaar naar activiteit 59.846 324.707 166.111 53.182 53.643 42.805 26.384
       % Werkenden  43% 58% 63% 65% 67% 60% 65%
           - % bewoners 15-64 die er ook werken 5% 29% 30% 19% 20% 26% 11%
           -  % bewoners die buiten de gem. werken 31% 21% 24% 38% 38% 25% 48%
           - % Zelfstandigen in de gemeente 7% 8% 9% 7% 9% 9% 7%
       % Werklozen  19% 10% 8% 7% 6% 8% 6%
       % Niet-actieven  34% 32% 29% 28% 27% 33% 28%
14. Pendel-in tav wie er woont en ook werkt 7,1 1,6 2,0 3,2 1,7 1,4 8,5
15. % Zelfstandigen op woon+werkend in gem. 58% 22% 24% 28% 30% 25% 39%
16. % Werkenden bij 15-24 jarigen (2012) 20% 29% 31% 30% 31% 32% 28%
       % werklozen bij 15-24 jarigen 14% 11% 10% 8% 7% 9% 6%
       % niet-actieven bij 15-24 jarigen 66% 60% 59% 61% 62% 59% 66%
       Werkloosheidsgraad: werkl./(wkd+werkl.) 41% 27% 24% 21% 18% 22% 18%
17.  Werkend bij cultuur, sport, recr./1.000 inw. 0,4 1,7 1,4 1,3 1,6 1,9 0,9
       Politie wonend in gemeente/1.000 inw.  1,7 2,2 2,3 2,1 3,7 3,3 4,2
18. % Leefloners op de bevolking (2014) 4,20% 0,9% 1,5% 0,8% 0,4% 1,0% 0,4%
        Volledige leefloners 3,10% 0,7% 1,0% 0,5% 0,3% 0,7% 0,3%
        Gedeeltelijke leefloners 1,10% 0,2% 0,5% 0,3% 0,1% 0,3% 0,1%
19. Aantal in wachtregister asiel/1.000 inw. 16 6 5 4 4 6 2
20. Criminaliteitsgraad (2014) 9,3 13,9 13,8 10,6 8,3 12,3 7,9
       Criminaliteitsgraad + (Tr, pdl, sp., st.) 9,1 12,0 10,3 8,2 7,7 10,2 6,9
       Evolutie in % tav 2000 -27% -6% 4% -26% -20% -22% -10%
       Evolutie in % tav 2010 -25% -19% -13% -24% -6% -22% -14%
       Evolutie in % tav 2013 -11% -14% -2% -11% -9% 0% -11%

     Deel 2

Socio-demografisch Molenbeek  en Radicaliserings-gemeenten  Vlaams gewest
Gemeenten Molen- Menen Maas- Zele
beek   eik  
   Centrumsteden Vaams gewest (CS)        
   % Syriëgangers op 15-35 jarige man. moslims   0,0% 1,4% 0,0%
   Bedrag deradicalisering gemeenten in € 58.500 60.295 56.775
   Rang "Smart cities"         
  1. Bevolking (2015) 95.576 32.905 25.115 20.848
       Evolutie 1970-2000 4,10% -6,98% 26,29% 9,57%
       Evolutie 2000-2015 34,20% 2,74% 9,90% 2,23%
       Evolutie 2010-2015 8,40% 1,15% 2,22% 1,48%
   2. Gemiddelde leeftijd 35 42 43 41
   3. Verhouding -15 jarigen op 65+ 2,1 0,8 0,8 1,0
        % -15 25% 17% 15% 17%
         % 65+ 12% 21% 19% 18%
   4. Saldo op de generatiewisseling  40% -14% -30% -10%
         % 10-24 jarigen 20% 17% 16% 18%
         % 50-64 jarigen 14% 20% 23% 20%
  5. % Nieuwkomers 1989-2015 tav bev. 1989 57% 8% 17% 11%
  6. % Verhuissaldo 1989-2015 tav bev. 1989 -36% -4% -3% -9%
  7. Inkomens (2013) - Netto na belasting 8.288 12.523 13.329 12.705
      Gemid. inkomen voor belasting 10.069 15.753 16.585 16.472
      Gemid. gemeentebelasting 126 239 258 269
      Evolutie nettoinkomen op 5 jaar 4,50% 13,1% 12,6% 11,6%
  8. m2 sport- en recreatieinfrastructuur 1,7 9,1 39,1 9,2
      m2 recreatie/sport buiten/bewoner 1,2 2,8 15,3 3,5
      m2 recreatie/sport binnen/bewoner 0,4 6,3 23,8 5,8
  9. Woningen gebouwd voor 1970 (2011)  72% 67% 38% 55%
      % woningen zonder domicilie 15% 12% 13% 8%
      % huurders in woningen 63% 30% 26% 29%
      % woningen zonder centrale verwarm. 6% 33% 3% 25%
10. Vreemde Herkomst (2014, Rijksregister) 81% 22% 27% 19%
       % Vreemdelingen 28% 10% 14% 6%
       % Belgen van vreemde herkomst 73% 13% 14% 14%
      % 18+ vreemde herkomst 2012 73% 17% 23% 14%
      % 18+ vreemde herkomst 2018 80% 21% 25% 18%
11. % Marokkaanse migratieachtergrond  40% 2,3% 3,9% 0,9%
       % Turkse migratieachtergrond 4% 0,2% 0,4% 15,4%
       % Italiaanse migratieachtergrond 6% 0,5% 1,2% 0,1%
12. % Moslims (2015) - voortgaande op npdata 41% 4% 4% 13%
13. Aantal inwoners 15-64 jaar naar activiteit 59.846 20.707 16.634  
       % Werkenden  43% 66% 65% 66%
           - % bewoners 15-64 die er ook werken 5% 17% 14% 16%
           -  % bewoners die buiten de gem. werken 31% 39% 41% 39%
           - % Zelfstandigen in de gemeente 7% 10% 10% 10%
       % Werklozen  19% 6% 5% 5%
       % Niet-actieven  34% 29% 30% 30%
14. Pendel-in tav wie er woont en ook werkt 7,1 1,8 1,4 1,9
15. % Zelfstandigen op woon+werkend in gem. 58% 36% 41% 39%
16. % Werkenden bij 15-24 jarigen (2012) 20% 35% 31% 34%
       % werklozen bij 15-24 jarigen 14% 7% 6% 6%
       % niet-actieven bij 15-24 jarigen 66% 58% 64% 60%
       Werkloosheidsgraad: werkl./(wkd+werkl.) 41% 16% 15% 16%
17.  Werkend bij cultuur, sport, recr./1.000 inw. 0,4 0,6 2,5 0,2
       Politie wonend in gemeente/1.000 inw.  1,7 3,3 2,9 3,2
18. % Leefloners op de bevolking (2014) 4,20% 0,6% 0,2% 0,2%
        Volledige leefloners 3,10% 0,4% 0,1% 0,2%
        Gedeeltelijke leefloners 1,10% 0,1% 0,1% 0,1%
19. Aantal in wachtregister asiel/1.000 inw. 16 7 1 3
20. Criminaliteitsgraad (2014) 9,3 8,5 5,6 5,9
       Criminaliteitsgraad + (Tr, pdl, sp., st.) 9,1 8,4 5,5 5,7
       Evolutie in % tav 2000 -27% -9% -13% -7%
       Evolutie in % tav 2010 -25% -11% -16% -24%
       Evolutie in % tav 2013 -11% 10% -3% -2%


Wie een analyse van z'n gemeente wenst binnen deze format kan ze aanvragen bij jan@hertogen.be.

Jan Hertogen, socioloog