BuG 279 – Bericht uit het Gewisse – 21 augustus 2015
   
BuG 279 on-line                                    Printversie (48p)

Herdenking 18/08/2015-Voor wanneer enige weerklank?
65ste verjaardag van de moord op Julien Lahaut

door de Belgische Haute finance et Industries, opgezet
door en met medeweten/werking van de Belgische Staats-
veiligheid, uitgevoerd door oud-weerstanders en communis-
tenhaters uit de Vlaamse gemeente Halle en omgeving.


Detail batch die aan iedereen werd uitgedeeld op 18/08/2015

Nog altijd dezelfde financiële en economische machten die
het in België voor het zeggen hebben en de volkeren in
de wereld onderdrukken, het Griekse volk in het bijzonder.
Julien Lahaut en zijn dood zijn nog altijd een oproep tot
solidair verzet, tot mededogen en tot het optimisme dat hem
 eigen was en hem tot vriend van de arbeiders maakte,
zo klonk het eenstemmig in de vier toespraken die alle
nog op het internet te beluisteren zijn, dankzij de
excellente journalist van het volk
Jacques Chevalier.

- Toespraak Julien Hannotte, Jeunes Communistes, jongerenafdeling Parti Communiste
  Wallonie-Bruxelles, voor de laatste verkiezingen samen met de PTB in PTB-GO!, Tekst
- Toespraak Damien Robert, Parti du Travail de Belgique PTB+, Tekst (transcriptie van youtube)
- Toespraak
Alain Decerf, 1ste schepen van de stad Seraing voor de Parti socialiste (PS), Tekst
- Toespraak Marcel Bergen, voorzitter van de Luikse Federatie van de Parti Communiste,
  Wallonie Bruxelles
, Provinciaal afgevaardigde voor de provincie Luik voor de PTB-GO!, Tekst
  
- Afsluiting: De Internationale

Update 23/08/2015. De voorzitter van de Parti Communiste Luikse Federatie hield eraan te herinneren aan het eensgezinde standpunt met een onthouding goedgekeurd door de Luikse Federatie op  04/08/2015 over de Griekse situatie, de handelswijze van Syriza en haar interne oppositie, de KKE en Europees Links, zie Texte: Après l'espoir l'humilation.
 
1. Proloog

Naar Seraing rijden is geen sinecure. Tussen een net van snelwegen de ‘Pont de Seraing’ oversteken lukte pas na twee pogingen. Dan de berg op naar de rue Lahaut waar een half uur voor het begin van de verzameling aan nr. 65, nog niemand te bespeuren viel. De zoektocht naar het kerkhof leerde dat er flink wat diende geklommen worden, en dat ik alleszins adem zou tekort komen. Het liet toe de stoet van bovenaf met het dal op de achtergrond in beeld te brengen. Op datzelfde ogenblik nog voorbijgereden door de politiek secretaris van de plaatselijke federatie Luik van de PC Wallonie Bruxelles op z’n motto met achterop de vlag van de PCB.

Het Maasdal inrijden naar de industriële sites waar in grote letters nog Arcelor-Mittal op afgebeeld staat maar waar de meerderheid van hoogovens en de mijnnijverheid al veel langer zijn uitgedoofd; het roet nog op de kleine huisjes van een stad die zich langzaam herstelt van de voorbije eeuw.

Seraing in vier grafieken, vlug samen gezocht maar verhelderend als context van de herdenking van anderhalve eeuw arbeidersstrijd die nu, evenzeer als vroeger de weg zoekt naar een beter leven voor iedereen.

Update 22/08/2015: Bij het zien van het huis kwam meteen volgende bedenking in me op:
"of er geen andere oplossing was dan de verkoop van het huis voor 110.000€, de prijs stond in de Vlaams gazetten, in plaats van er huis van de weerstand van te maken, een huis over het leven en dood van Julien, als eerbetoon aan het bloed van de arbeiders dat in de streek gevloeid had en ook als teken van internationale solidariteit. Had niemand daar dan een oplossing voor, zelfs Douglas De Coninck, de Vlaamse journalist die er een artikel aan wijdde, verstond er zich niet aan.". Omdat niemand het woord nam aan het huis van Lahaut bij het vertrek van de optocht moest ik de impuls onderdrukken om hierover een statement te doen. Zal misschien voor volgend jaar zijn. Ben verder discreet aanwezig geweest in de herdenking, hetgeen opvallend was, zo meldde me achteraf een bekende.

1.1. De ouderdom van de huizen, waarin de bevolking van Seraing woont

1/3 van de huizen waar nu mensen wonen dateert van voor WO1. Slechts 22,0% van de huizen zijn gebouwd de laatste 45 jaar, een teken van terugval van de economie en vooral ook van de bevolking.

   Seraing - Set van alle 6 grafieken over woningen


Er zijn andere steden en provincies in Wallonië waar met een veel hogere ouderdom van de huizen. In Henegouwen bv woont de helft van de bevolking in huizen die nog dateren van voor de 1ste wereldoorlog. In de provincie Luik is dat 35,6%, Seraing ligt daar dus juist onder.

1.2. De bevolkingsdaling na 1980 en volgende jaren is spectaculair

Al begonnen in 1955, maar zich alsmaar sterk doorzettend kreeg de bevolkingsevolutie na 1980 een serieuze knik, nog even versterkend in 2000 om pas in 2006 terug naar omhoog te gaan. Daarmee  samengaand kwamen huizen alsmaar meer vrij en riepen naar migratie. Het is de bevolkingsafname die de belangrijkste motor is van elke immigratie, zeker wanneer ook de oude migraties, zoals de Italianen in zekere mate het land van afkomt weer opzoeken en emigreren.

In onderstaande grafiek worden 2 lijnen uitgetekend: het % evolutie van aantal inwoners tav het voorafgaande jaar, en de evolutie van het % inwoners met migratieachtergrond tav de bevolking. Tot1990 stijgend tot 34% om dan te stabiliseren, en pas in 2006 terug hernemend, een typische evolutie omdat een nieuwe immigratie 3 decennia nodig heeft om ook langs een hoger geboortecijfer de bevolking te doen groeien. Dank zijn de nieuwe immigraties is Seraing behoed voor verdere bevolkingsdaling en door de volgmigratie en geboortecijfer heeft Seraing weer uitzicht op een positieve bevolkingsevolutie en de daarbij horende economische groei.
  

 Seraing - Bevolkingsevolutie en evolutie migratieachtergrond

 
Gegevens en grafieken over  woningen, bevolkingsevolutie en migratie voor alle gemeenten van België zullen binnenkort gepubliceerd worden.

1.3. Seraing: Activititeitsstatuut van de bevolking 15-64 jaar

Seraing kent bij de bevolking van 15-64 jaar een 'werkzaamheidsgraad' van 43,6%, dat is extreem laag. Tevens is de werkloosheid met 15,5% op de bevolking (dus niet de Werkloosheidsgraad, die 24,% bedraagt) erg hoog. 2,4% van de 15-64 jarig krijgt het volledig leefloon, opnieuw een extreem hoog %. Maar ook het aantal niet-actieven met 33,9% is hoog.

Van de 43,6% werkenden heeft 13,2% of 5.413 werk in Seraing zelf, 30,4% of 12.469 gaan buiten Seraing werken; en dan zijn er nog de 11.741 die vanuit een andere gemeente in Seraing hun brood komen verdienen. En de 1.838 die als zelfstandige in hoofdbezigheid in Seraing actief zijn mogen niet vergeten worden.

Seraing -  set van 6 grafiek zie Seraing, Pendel en activiteitsstatuut


Voor alle gemeenten in België is een gelijkaardig schema terug te vinden op BuG 275 on-line 
  
2. Het huis van Julien Lahaut, rue Lahaut 65, Seraing: Dieu te bénisse
 
Vanaf 16h15 kwamen dan de eerste deelnemers toe voor het woonhuis van Lahaut. Geen ruimte was afgebakend, een auto stond geparkeerd voor de voordeur, een politieagente hield zich op de achtergrond. De auto's raasden intussen verder de rue Lahaut op en af.

   

  

 

Het huis van Lahaut is te koop, zoals Douglas De Conicnk eerder in de De Morgen berichtte.
Douglas was ook de eerste met een artikel in DM 24/04/2015 over het nieuwe onderzoek

3. Verzameling voor het huis van Julien Lahaut

  

De moto met de politiek secretaris van de PC W neemt de stand van zaken op.

Beetje bij beetje komen de mensen samengestroomd, meneer bestaat niet,
hier zeggen we 'kameraad' kameraad.

 

   

 

   

 


 
En voor iedereen een batch Reeds 65 jaar

De buurvrouw met het hondje volgt al jaren de herdenking vanuit het deurgat
 
Niet de politie maar de moto met vlag maakt het verkeer attent op de herdenking


4. De optocht wordt gevormd en begeeft zich richting begraafplaats

      Gaan we ermee beginnen? De vlag van de PC federatie Luik voorop.

   
 
 

 

 

   

     

 

  De politiek secretaris van de PCB Fédération Liègeois WB sluit de rangen

  Afslag links, rue de la Cimetière
 

PCB en PTB, verenigd in PTB-GO!, Gauche d'Ouverture

De politiek secretaris van PCB houdt alles onder controle
 

  Een goed stuk bergop maar het kerkhof komt in zicht
 
  
 
De ervaren gids van Luik in druk overleg met enkele wachtenden, dat is m'n
schoonbroer,
zegt hij, een echte specialist van de deportaties en migraties

   

Cimétière des Biens Communaux Seraing


5. De herdenking Julien Lahaut op de begraafplaats in Seraing
   


Ingebed in de Maasvallei, de begraafplaats van Seraing
 
Tussen Mariabeelden, kruisen en standaarden, Julien Lahaut, alsof hij in een
beweging iedereen verenigd en ten hemel voert in het socialistisch paradijs

Wachtend op de laatst toegekomenen, in voorbereiding op de herdenking

De laatste afspraken gemaakt, zijn alle kransen aanwezig, welke volgorde?
 
De microfoons, de pupiter, Julien Lahaut de 65-ste maal in wacht.
 

 

 

 

 

 
 Imponerend, in tegenlicht onder wolken tegen een heldere hemel
 
 

  

Marcel Berden, voorzitter van de Parti Communiste, Fédération Liègoise,
de uitnodigende organisatie voor deze herdenking neemt het woord.

 
Kameraad Marcel informeert over het verloop en stelt de sprekers voor.

  
 
De Palestijnse vlag is prominent aanwezig.


6. Toespraken - Alle toespraken zijn door Jacques Chevalier op Youtube gezet
 


Julien Hannotte van de Jeunes Communistes,
Youtube Julien Hannotte, Tekst

 

Aandachtige toehoorders
 

Julien Lahaut en de rode vlaggen beheersen het dal, zoals ook tienduizenden
arbeiders uit het dal aanwezig waren bij de begrafenis 65 jaar geleden.
 

Proletariers aller landen, verenigt u en strijdt voor uw zaak
 

en de revolutie. Maar die boodschap mocht niet gehoord worden.

En is de rol van de kerk ooit uitgeklaard? En wat met de informanten en infiltranten
van de staatsveiligheid, actief in de KAJ-werking voor de dwangarbeiders en die later
later nog terug opdoken voor de erkenning van het statuut weggevoerden na de oorlog?

Tegenover elkaar: Lahaut oproepend, de jongen biddend op het kerkhof
 
En dan was het woord aan Damien Robert van de PTB,
 toespraak
youtube Damien Robert, Tekst (transcriptie van youtube)

 "Lahaut heeft de overgang meegemaakt van de individuele productie naar de
collectieve productie. Hij vond, als communist, dat als de prodictie
collectief was, de staat deze collectiviteit diende te beheren
"


 Of moesten dan de eigendommen en de winsten niet eerst collectief worden,
eerder dan de staat of voorafgaand eraan, vroegen wij ons af.


Alain Decerf, 1ste schepen van Seraing verving burgemeester Mathot,
Zie toespraak
Youtube
Alain Decerf, en de tekst Tekst

Met op de achtergrond een gestilleerde grote afgestorven boom.
 
 De nieuwe kleurrijke vlag van de PVDA/PTB van PTB-GO! viel op.

Vlag van de Waalse gemeenschap, maar geen Vlaamse leeuw, volgend jaar?

Ouderen volgen aandachtig de speechen, wat oneerbiedig op de graven zittend

Tot slot Marcel Bergen, van de PC FL PCWB, Youtube Marcel Bergen, Tekst

"Wie denkt dat met het laatste onderzoek naar de opdrachtgevers van Lahaut, de kous
af is vergist zich. Door de haute finance aan te wijzen als opdrachtgevers wordt het meer
dan ooit duidelijk dat het hen te doen was om anticommunisme, en dat het communisme in
het hart diende geraakt in België.
De herdenking van Julien Lahaut zal dus meer dan ooit in
het teken staan van de communist Lahaut, daar zullen wij voor zorgen" En zelfs als er
nog maar één communist overblijft, zal die nog in z'n rolstoel, met de vlag van PCB in
z'n hand voorop gaan
." Zo resumeren we kort z'n statement. Met achter hem aan duizenden
 mensen, allemaal communisten, zo vulde ik z'n statement aan op de receptie achteraf.
 
Op de revers van Marcel Berden, de voorzitter, 2 speldjes, dat van de weerstand is
het speldje dat iedereen krijgt bij het bezoek aan de herinneringssite van WO2
 
Cité-miroir, waar ook een belevingsparcours kan gevolgd van 1h, ook individueel.

En dan de De Internationale als afsluiting. De Internationale in 92 talen

Vooruit, gij werkers van de wereld.
Het eigen lot in eigen hand.
Wij vechten voor de revolutie,
En de tijd staat aan onze kant
Weg met alle krachten die verknechten,
Kameraden, vooruit, vooruit!
Als wij bereid zijn om te vechten
Is er geen kracht die ons nog stuit.

Bal de vuisten, kameraden,
tot de eindstrijd bereid
En d' Internationale,
zal heersen wereldwijd.
Bal de vuisten, kameraden,
tot de eindstrijd bereid
En d' Internationale,
zal heersen wereldwijd.


7. De kransneerlegging


 
 
 

  

 

...


Jongeren van PTB/Comac laten zich vereeuwigen voor het standbeeld Lahaut,
en ook de Jeunes communisten en andere jongeren zullen hetzelfde doen.

En Hubert Hedebouw licht toe hoe enkele jaren geleden hij een Duitse
stagiair-filmmaker begeleidde bij z'n eindwerk over Julien Lahaut, in de
sneeuw werd toen toelichting gegeven over leven en dood van Lahaut


Gaat nu allen heen voor de (klasse)strijd

et que dieu te bénisse.

8. Receptie in het gemeentelijk basisschooltje Biens-Communaux

 


 De gemeente Seraing nodigde iedereen uit op een verzorgde receptie in het
basisschooltje met een typische architectuur, een beetje zoals De Met in Vilvoorde


 Ook de 2de vertegenwoordiger van PTB-GO! in de Provincieraad Rafik Rassaa
,
naast Marcel Bergen, was op de receptie bij de herdenking van Julien Lahaut.


Receptie met zeker nog 2 Antwerpenaren en iemand van Lier

9. Waar bleef de hulde door de weerstand?

Voorzover we konden vaststellen was er geen enkele vertegenwoordiging van een vredesbeweging, -instituut, weerstandsbeweging, aanwezig. Zeker weerstandbewegingen die toch altijd paraat zijn met een vlaggendrager als er moet herinnerd worden. Julien heeft de gevangenis van Huy en de kampen Neuengamme en Mauthausen overleefd, zie Het leven van Julien Lahaut voor ondermeer z'n overleven in de kampen, hieronder een uittreksel met foto van Julien na z'n terugkeer in Seraing


 
"Toen Julien Lahaut, na de bevrijding uit het kamp van Mauthausen naar huis weerkeerde, was zijn gezondheidstoestand heel wankelbaar. De terugreis moest onderbroken worden te Parijs, waar Julien verscheidene dagen in het hospitaal van “La Salpétrière” verbleef. Zijn brede en innemende glimlach, zijn mededeelzame vreugde, brachten wat zon op de sombere slaapzalen van het oude gebouw.

Eindelijk dan de terugkeer naar het land, eerst naar Brussel, waar hij opnieuw in een hospitaal moest opgenomen worden. Zijn aankomst te Brussel baarde opzien. Zodra dat nieuws bekend werd, verdrongen grote menigten van bezoekers en afgevaardigden zich voor het Sint-Pietershospitaal. De opkomst was zo talrijk dat de dienst van het ziekenhuis de Partij verzocht om hem te helpen het bezoek te kanaliseren...

Julien verdroeg moeilijk de werkloosheid waartoe de geneesheren hem verplichtten.
Arnold Boulanger zocht hem op. Getroffen door zijn zorgwekkend uiterlijk, zei hij: “Julien, als ge het hospitaal zult verlaten gaat ge enige weken rust nemen. Ge hebt het hard nodig.” Maar Lahaut, die beter wist dan wie ook wat er ontbrak aan zijn strijdersnatuur, antwoordde: “Gij spreekt zoals de geneesheren. Wat begrijpen zij van mensen zoals wij? Wat ik nodig heb is een vergadering van 2000 of 3000 arbeiders. Dat zou mij er weer bovenop brengen.” Want deze man, een arbeidersmilitant van kop tot teen, was zozeer met het volk verbonden dat het hem onmogelijk was ver van de mensen te leven.

Zijn wil werd werkelijkheid. Twaalf dagen later sprak hij te Luik in het Forum voor 5.000 toehoorders. Hij had zijn oude natuur teruggevonden en het contact met de massa kwam dadelijk tot stand. Hij begon met een van zijn geestige uitvallen die zoveel tot zijn populariteit bijdroegen en waarmee hij onmiddellijk de toehoorders tot zich trok. Hij opende de meeting als volgt: “Wel, hier ben ik. We zullen beginnen met de Internationale te zingen”.

En toen, een toespeling makende op het feit dat de fanfare van de Luikse politie hem op het station verwelkomd had om hem daarna tot aan de zaal te begeleide waar de meeting plaats had, zei hij: “Ik geloof dat de wereld omgekeerd is. Als vroeger de politie me opwachtte was het om mij de handboeien aan te doen en naar Saint-Léonard te brengen. Vandaag is het om mij muziek voor te spelen. De overwinningen van Stalingrad en van Berlijn hebben werkelijk iets veranderd...” En hij lachte op de smakelijke, luidruchtige manier die hem eigen was.

De afwezigheid van weerstandgroeperingen en vriendenkringen is des te opvallender omdat het 'weerstanders' waren die oog in oog stonden met Julien Lahaut en hem neergeschoten hebben, maar dan van de groeperingen die tegen de Duitse bezetting, maar ook tegen een democratisch België waren. Daarom werden deze groepen onmiddellijk na de oorlog ingeschakeld in de anticommunistische oproer die zij wilden uitlokken met eventueel een machtsgreep van leger en anti-democratische krachten.

Het zou voor de komende jaren de herinnering aan het democratisch verzet sieren als er ook uit de weerstandbeweging en de herinneringsverenigingen vanslachtoffers van het nationaalsocialisme afvaardigingen kwamen en hulde gebracht werd aan Julien Lahaut.

10. Epiloog

In een gesprek met de voorzitter van de PCB-Liège,  Marcel Berden, stelden we achteraf op de receptie dat Julien Lahaut zich in z’n graf zou omdraaien moest hij weten dat de kameraden van Luik zich afkeerden van de Europees Links, meer speciaal de Partij van Europees Links. Hij zou de eerste zijn om zich tegen Europa te keren was het antwoord van de voorzitter. Maar dat betwijfelde ik. Een communist als Lahaut, die in de concentratiekampen de solidariteit en de wederzijdse hulp hoog in het vaandel voerde, die de eenheid van alle gezindten, ook de katholieke en liberale gedeporteerden, die ook voor de eenheid van alle nationaliteiten was, die zou zeker banden gesmeed hebben met Syriza bv en andere communistische en arbeiderspartijen die zich in Europees links verzameld hadden. Was ook de Parti Communiste Wallonie-Bruxelles geen volwaardig lid van Europees links, en was de PC Fédération Liègois geen deel vaan de PC Wallonie-BruxellesB? Zo probeerden we nog eens alles uit de kast te halen. Hij zou dat volledig verworpen hebben, aldus kameraad Marcel. Dan maar vragen of er geen andere vertegenwoordiger was van de PC Wallonie Bruxelles die het mandaat dat de PCWB nu volwaardig draagt in Europees Links, verdedigde. Dan moet je bij de politiek secretaris zijn, die vertegenwoordigt de PC Luik in het Centraal Bureau in Brussel. Maar die is buiten een sigaret aan het roken. Het was de motard die we al de gehele optocht in het vizier hadden.
 
Ja zegt de politiek secretaris, wij zijn met de Parti communiste Wallonie-Bruxelles als volwaardig lid bij  Europees Links en ik ben daarvoor, maar de afdeling niet en dat clasht soms omdat ik in Brussel de kool en de geit wil sparen. Jamaar vraag ik hem, is het geen gemiste kans bv dat PTB-GO!, die nu toch 2 parlementsleden heeft, niet sterker benadrukt dat ze langs jullie, de PC Wallonie-Bruxelles dus, verbonden zijn met Europees Links, en dus ook met Syriza en met heel wat andere communistische en Arbeiderspartijen in Europa. Kunnen jullie en de PVDA/PTB, PTB-GO! en jullie als PC WB met een vertegenwoordiger van PTB-GO! in de provincieraad, daar geen mooi verhaal van maken. Dat is ‘structureel’, daar moet niemand wat voor uitvinden, dat is enkel maar toelichten hoe de zaken gelopen zijn en in mekaar zitten, daar kan niemand wat tussensteken. Als je het zo stelt heb je gelijk zegt de politiek secretaris, maar het is moeilijk, in Luik toch. Zien hoe het evolueert met Syriza, kunnen ze de de eenheid bewaren, overleven ze de vertrouwensstemming, versterken ze zich voldoende in de verkiezingen, het zou een goede zaak zijn, stel ik, want dan kan de PC WB zich ook sterker profileren als deel van Europees Links. Een Raoul Hedebouw en Marco van Hees zijn dan toch ook jullie vertegenwoordigers want ze zijn langs PTB-GO! verkozen en zo toch gekoppeld aan Ruropees Links, leg ik er nog eens bovenop. We zullen zien hoe het allemaal loopt zegt de politiek secretaris. En ik zal proberen m’n artikel te schrijven voor Le Drapeau Rouge zoals ik beloofd heb aan de redacteur die ik op 1 mei op het Rouppeplein heb gesproken, zo besluit ik deze intensieve chillsessie op de receptie na de herdenking van Julien Lahaut die ik voor het eerst meemaak. Alhoewel deze epiloog al een mooi stukje zou opleveren voor het volgende nummer van Le Drapeau Rouge.

Update 23/08/2015. De voorzitter van de Parti Communiste Luikse Federatie hield eraan te herinneren aan het eensgezinde standpunt met een onthouding goedgekeurd door de Luikse Federatie van  04/08/2015 over de Griekse situatie, de handelswijze van Syriza en haar interne oppositie, de KKE en Europees Links, zie Texte: Après l'espoir l'humilation.
 
11. Pers en Media
 
-
Geen Rtbf, geen Nederlandstalige media, geen regionale TV, laat toe te stellen dat dit hoogst
  verwonderlijk is en moeilijk te begrijpen.
- Wel een kort stukje op de Rtbf regionale website van 19/08/2015:
- Vooraf was er wel een aankondiging: Hommage exceptionel à Julien Lahaut, artikel van 17/08/2015
  gepost op facebook.
- Ook in Knack was er een excellent en goed gedocumenteerd Artikel van Walter Pauli van 18/08/2015:
 
Het verpletterende geheim van 'la Belgique à papa': Wie vermoordde Julien Lahaut?
- En het reeds aangehaalde artikel van Douglas De Coninck
DM 24/04/2015: De moordenaars van Julien
  Lahaut zijn er gloeiend bij.
De gek uit Halle, de contraspion en de minister van Binnenlandse Zaken.

   

12. Boeken en internet

- Wie heeft Lahaut vermoord? De geheime Koude Oorlog in België, Gerard Emmanuel , De Ridder
  Widukind, Muller Françoise, te bestellen bij Davidsfonds, 2015, 22,5 €
- Zie ook de Press Release Cegesoma met een samenvatting van het boek
Wie heeft Lahaut vermoord? - De Résolutie van de Senaat"

- De geheimen van de Staatsveiligheid
, Lars Bové,te bestellen bij Lannoo, 2015, 19,99€
- Het leven van Julien Lahaut op getuigen.be, deze tekst is overgenomen van Bob Claessens op
  www.marxists.org.

13. Opmerkingen en suggesties

Wie correcties, opmerkingen, suggesties of bijkomend materiaal heeft heeft kan dit altijd melden bij jan@hertogen.be
 
Jan Hertogen, socioloog en publicist
www.npdata.be
www.npdoc.be
www.getuigen.be
www.sonnenburg.be