BuG 268 Ė Bericht uit het Gewisse Ė  4 mei 2015
   
BuG 268 on-line                           Printversie (1&p)

De gedachte:
"Dat de Merkelregering weigert de Russische President Putin
uit te nodigen naar Duitsland voor de dag der bevrijding is een politiek schandaal
zonder weerga" zegt Evim Dagdelem van Die Linke in Unsere Zeit van 1 mei 2015.
Het evenement: Jan Bucquoy stelt tentoon in Parijs samen met 2 andere    
Belgische kunstenaars onder de titel: Bruxelles, ville ouverte, zie flyer   


Generatiewisseling meeste Europese landen in deficit
 Zowel Griekenland als Spanje in het rood zoals Duitsland
Vergelijking Duitsland met Japan, China, Rusland en VSA
 
Geen Grexit om demografische redenen, Griekenland en ook Spanje
staan voor een horrorscenario wat actieve bevolking betreft, Nederland
had slechtere startpositie in zelfde demografische evolutie als BelgiÍ,
 Japan en Duitsland, verliezers in WO2, met een gelijklopend negatief
saldo in de generatiewisseling, 70 jaar na het einde van de oorlog.
VSA is enige land met een continue +saldo in de generatiewisseling,
Rusland grotere compensatie voor aantal slachtoffers WO2 geeft
grotere dip in wisseling generaties, maar niet zo groot als Duitsland,
China's overschot van 180% in de generatiewissel in 1990 zakt tot
0% in 2015 en tot -25% in 2020 om vanaf 2040 nog verder te dalen.

Het IMF en ook OESO zijn roepende in de woestijn om de migratie-
grendels in Europa open te breken en Afrika massaal uitzicht te bieden
op een beter bestaan. Niet elke Afrikaan zal naar Europa komen, maar
Afrika is nodig voor het overleven van Europa. De alsmaar verdere ont-
volking van Oost-Europa zal deze migratiebehoefte nog verder voeden.

Lees het artikel over de Duitse collaps in
Express.be en op DWM


Grafieken met aantallen zijn gecorrigeerd, met %ges blijven gelijk

 
Herdenking WO2 - Bart Eeckhaut beklaagt zich terecht in DM van 04/05/2015 over het gebrek aan aandacht en herdenkingswil voor de ravages van het nationaalsocialisme. Behoudens de Dossinkazerne, Vlaamse herdenkingsplaats voor de jodenvernietiging, is er in feite niets dat Vlaams of federaal de herinnering structureel vastlegt of vorm geeft, ook al zijn er evenveel niet-joodse gedeporteerden, weerstanders, dwangarbeiders en krijgsgevangenen omgekomen en vermoord door de nationaalsocialisten en hun handlangers. Geen Herinneringscentrum, geen database van de slachtoffers, geen centrale plaats van onderzoek en getuigenverzameling, niets. Update 05/05/2015:Dat doet niets af aan de bewonderenswaardige inspanningen van vriendenkringen, gemeenten, individuen en het sporadisch samenbrengen van data, informatie en documentatie.

"Het is een schande dat hier zo weinig weinig mensen aanwezig zijn" fulmineerde de pastoor van Turnhout op 02/05/2015 van achter z'n altaar bij de opening va de herdenkingsdienst voor oorlogsslachtoffers in de Sint-Pieterskerk in Turnhout. De gebroeders Wauters waren aanwezig die later in de academische zitting voor een handvol aanwezigen het verhaal van hun vader deden. Het voor de familie Wauters een eerste verzoenend met hun geboorteplaats waar hun vader op 8 februari 1944 verdween en een familie van 8 kinderen achterliet. Wij welen eer brengen Gustaaf Wauters en al degenen die slachtoffer waren van het nationaalsocialisme zo sprak de burgemeester van Turnhout, Eric vos, de familie Wauters toe. Vooral voor wie geen spoor achterliet en verdween, in een gevangenis omkwam, werd geŽxecuteerd of onthoofd zoals voor tientallen Belgen het geval was in WolfenbŁttel, Brandenburg-GŲrden, Lingen, Halle ad Saale en tientallen andere plaatsen bleef na jaren ongerustheid over het lot van hun dierbaren, dikwijls alleen maar de stilte en soms ook schuldgevoel over, zo hadden wij al in vele getuigenissen en dossiers kunnen vaststellen.

Gustaaf Wauters was hoofd van de Belgische Nationale Beweging in de provincie Antwerpen, verspreider van de Stem der Belgen, ondermeer langs z'n werk als bibliothecaris in Turnhout waar het blaadje gericht in boeken werd gestoken en meegegeven. Hij was ook actief in de inlichtingendienst en de Intelligence en medewerker van de Komeet, organisatie die instond voor het ontvluchten van neergeschoten piloten. Gustaaf Wauters werd in Brussel op 8/02/1944 opgepakt. Ik zal je wellicht niet meer zien waren z'n laatste woorden aan Jozef, z'n toen 11 jarige zoon die nu als 82 jarige een hommage uitsprak voor z'n vader in de stadsfeestzaal. Voor de tekst en de toespraak op youtube, zie Voordracht Jozef Wauters. Na deportatie als NN-gevangene naar de gevangenissen van Bruchsal, Schwabische Hall, Brandenburg GŲrden werd Jozef Wauters op 3 januari 1945 naar Sonnenburg, het huidige Slonsk getransporteerd waar hij een van de 819 gevangenen was, waaronder 26 Belgen, die in de nacht van 30-31/01/1945 werden geŽxecuteerd in groepen van 10 door een SS-kommando van Frankfurt ad Oder, 2 dagen voor het Rode Leger Sonnenburg bevrijdde, zie filmbeelden van het Russische Leger bij het binnentreden van het kamp.
 
Voor meer info over Belgen in Sonnenburg, zie www.sonnenburg.be,  met ondermeer een lijst van alle Belgen die er gevangen zaten, en het Mnichowski-register, Poolse Openbare Aanklager tegen de misdaden van het nationaalsocialisme, met van 129 gevangenen een korte levensbeschrijving, waaronder 57 Belgen en ook Carl von Ossietzky die in 1933 naar Sonnenburg werd afgevoerd, en zoals vele anderen ook naar Dachau. Ossietzky kreeg in 1936 de Nobelprijs kreeg maar overleed aan de gevolgen van de behandeling en foltering in wat toen nog het kamp Sonnenburg was. Voor andere getuigenissen van gedeporteerden en gevangenen, ondermeer ook van Julien Lahaut, zie www.getuigen.be.
 
Nog aandacht voor 2 evenementen van de tientallen herdenkingen op 8 mei in BelgiŽ:
Inhuldiging gedenkplaat voor de verzetsstrijders in Sint-Joost-ten-Node op uitnodiging van burgemeester Kir en met Rik Vanmolkot als spreker. Rik, een studiegenoot, ontdekte pas  door de aanwezigheid van weerstandsverenigingen op de begrafenis van z'n vader datde vader, een gerespecteerd geneesheer in Kortenaken, gevangene was geweest in Breendonk en Buchenwald, zie Georges Despaux.
- En de inhuldiging van een Struikelsteen voor Cerla U Bukowska en Balcia Branika die in Rodenbachtstraat in Vorst woonden voor ze in 1944 werden opgepakt en op 4/4/1944 vanuit Mechelen naar Auschwitz vervoerd waar ze beiden vermoord werden.
 
Zelf zijn we op 7 mei in WolfenbŁttel en op 8 en 9 mei in Berlijn, om daar het einde van de oorlog te vieren, onder de slogan Wie niet viert heeft verloren, en dat is meteen een aanklacht tegen de mondjesmaat waarmee Duitsland de 'bevrijding' herdenkt.
  
BuG 268

De
Database Dewulf  met de bevolkingspyramides, een geschenk uit de hemel

Met een splijtende methode te ontwikkelen om de generatiewissel in beeld te brengen, het verleden te begrijpen in z'n demografische impact op economie en (besparings)beleid, en om op de toekomst vooruit te zien, konden we niet bij de pakken blijven zitten, ook al deden politiek en media dat wel, tot ze door de demografie worden ingehaald. De gedetailleerde methode om voor Duitsland, BelgiŽ en ook Nederland jaar per jaar de leeftijdsverdeling op te zoeken is maar voor een beperkt aantal landen mogelijk.

Tot we de Database Dewulf  ontdekten, met bevolkingspyramides tussen 1950 en 2100 voor alle landen, regio's, subregio's en continenten in de wereld en dit op basis van de overzichten en prognoses van de medium variant van de United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. World Population Prospects: The 2012 Revision. In de negentiger jaren hadden we daar ook nog in gesnuisterd in de bib van de Nationale Bank en op basis van A3 copies de gegevens manueel ingebracht in onze IBM-cloon met het programma Symphony, een DOS-softwareprogramma, dus nog voor 'Windows' het simpele werk met een huiscomputer met ettelijke jaren vertraagde omwille van de geheugenverslindende 'vensters'. Heb toen al gedacht dat deze gegevensstock nog wel eens digitaal boven water zou komen maar nooit gedacht dat dit onder een vorm zou zijn die me zou toelaten om de methodiek van de 'generatiewissel' op alle landen van de wereld in een zeer ruim evolutiebestek toe te passen, en dit aan gemiddeld 10 minuten per land. Het resultaat van deze toepassing wil ik de regelmatige of toevallige lezer niet onthouden.

Kwaliteit van de gegevens Dewulf:

De kwaliteit van de gegevens Dewulf is excellent, ook al geven ze een beeld in leeftijdsgroepen van 5 jaar, die telkens 5 jaar verspringen. Door de 10-24 jarigen en de 50-64 jarigen te groeperen en de tijdsreeks uit te breiden van 1990 tot 2040, dus telkens 25 jaar voor 2015 en 25 jaar na 2015 komt een uitzonderlijk beeld tot stand die de wisseling in de actieve bevolking van elk land haarfijn in beeld brengt.
 
We hebben deze gegevens getoetst aan onze eigen berekening over Duitsland, BelgiŽ en Nederland en deze liggen volledig in dezelfde lijn, ook al zijn de door ons verwerkte gegevens punctueler omdat per leeftijdsjaar en per onderzoeksjaar de evolutie veel exacter in beeld gebracht wordt. De gegevens Dewulf doorstaan echter met glans deze toets en zij openen een wereld van grafisch beeld van de generatiewissel in alle landen waar wij in de verste verten niet van hadden kunnen dromen.
 
1. Vergelijking Duitsland, BelgiŽ en Nederland
 
Een vergelijking tussen de generatiewissel 10-24 jarigen en 50-64 jarigen tussen 1990 en 2040 in verschillende landen is leerrijk en legt verschillende pijnpunten bloot, in het verleden zowel als in de toekomst. De vergelijking wordt gemaakt in de absolute aantallen van de 10-24 jarigen, versus de 50-64 jarigen en het verschil. Maar ook op basis van het % overschot of tekort van deze wisseling 10-24 jarigen tav de 50-64 jarigen in elk jaar van de observatie. Het betreft dus de generatiewissel de komende 15 jaar vertrekkend van het moment van observatie.

 


Zoals reeds in vorige BuG 267 aangegeven is Duitsland al vanaf 1990 geconfronteerd met een tekort in de generatiewissel die ondermeer vanaf 2000 geleid heeft tot HARTZ maatregelen die pas in 2006, met de steun van de sociaal democratie, alle arbeidsreserves hebben aangesproken en uitgeput. Duitsland is op het eind van z'n Latijn en dit op een ogenblik dat de grote tekorten in de generatiewissel zich pas echt aandienen.

In Nederland is er een sterke daling geweest van het overschot op de generatiewissel die haar in 2000 op het niveau van BelgiŽ bracht en in 2010 op het niveau van Duitsland. In Nederland en BelgiŽ zal het negatief saldo op de generatiewissel toenemen tot 20% in 2020 om dan, vlugger in BelgiŽ dan in Nederland, terug af te nemen en in 2040 gelijk te komen met Nederland, dwz dat er zelfs in 2040 nog sprake zal zijn van een beperkt tekort in de generatiewissel de komende 15 jaar, dus tot 2055. In Duitsland zal dan nog altijd een tekort bestaan van -30%.

Duitsland

 Aangepast

  
Het negatief saldo op de generatiewissel in Duitsland is 30%, gerekend vanaf 2015 en meer dan 40% in negatief in 2020. Deze negatieve evolutie gebeurt in een pijlsnel tempo, om dan enigszins te verminderen tot -25% vanaf 2035, dwz in de 15 jaren volgend op 2035.

Gaat Duitsland z'n welvaartspeil kunnen handhaven enkel door productiviteitsstijging en automatisering? Wat betekent de bevolkingsdaling, die op de achtergrond speelt, voor de koopkracht van de bevolking en de binnenlandse economie. Wat is het samenspel met andere economieŽn. En wat met de immigratie?

De dag voor we onze BuG de wereld instuurden hield de Duitse statistische dienst een persconferentie over de bevolkingsevolutie in Duitsland tot 2060, 5 jaar verder dan bovenstaande berekening, zie persbericht Duitse Destatis van 28/04/2015.
 
Nederland

   Aangepast
 

 
Nederland vertoont hetzelfde profiel als BelgiŽ, alleen hadden zij vroeger dan BelgiŽ te maken met een groter jongerenoverschot in de generatiewissel. De leerplicht die maar tot 16 jaar geldt in Nederland, het ontbreken van een beperking op de minimumduur van contracten en het inschrijven van stages als 'werk' maakte dat in Nederland de inschakeling van jongeren in de 'arbeidsmark' niet alleen administratief maar ook in de feiten een grotere impact had. Hiermee konden zij het overschot op de generatiewissel bufferen evenwel ook aangevuld met specifieke sociale afbraak zoals in Duitsland, het 'gids'land (naar de afgrond).

In BelgiŽ speelden deze bufferelementen niet zodat er in BelgiŽ een grotere arbeidsreserve aanwezig is om het negatieve saldo in de generatiewissel op te vangen.
 
BelgiŽ

Aangepast

  

In BelgiŽ was daarbij het jeugdwerkloosheids% lager dan in Nederland, 7,3% in BelgiŽ in vergelijking met de 7,7% in Nederland, zie daarvoor de Eurostat statistiek in BuG 243. De evolutie van de generatiewissel in Nederland en BelgiŽ zal gelijklopend gebeuren, met zoals gezegd, BelgiŽ in een betere uitgangspositie.
 
2. Generatiewissel in Duitsland en Japan
 
Japan staat evenzeer als Duitsland voor een horrorscenario in de actieve bevolking.
 


10 jaar vroeger dan in Duitsland heeft het deficit op de generatiewissel in Japan dramatische vormen aangenomen, -27% in 2005 om tot -30% te dalen in 2012. Dwz vanaf 2000 bevindt Japan zich in een dynamiek waar jaar op jaar meer 50-64 jarigen uitstromen dan jongeren instromen. Met wisselend succes heeft Japan deze aderlating gecompenseerd met automatisering, productiviteitsstijging en verlaagde levensstandaard, ook al om niet te veel beroep te moeten doen op immigratie. Maar de lichte verbetering van de generatiewissel in Japan in 2015 is maar de voorbode voor een nieuwe terugval tot -40% vanaf 2025. Intussen moet Duitsland ook vanaf 2020 de bittere pil van -40% op de generatiewissel de komende 15 jaar, dwz tot 2035 uitzweten.

Zien hoe de 2 verliezers van WO2 het negatieve saldo op de samenstelling van hun actieve bevolking zullen doorstaan. Hoe andere landen er op zullen reageren, hoe dit negatieve saldo, met ouder wordende bevolking en vrijkomende woningen zich zal vertalen in immigraties die onontkoombaar hun weg naar deze vrijkomende woningen ťn vrijkomende plaatsen op de arbeidsmarkt zullen vinden.

Voor het eerst na WO2 zal de vergrijzing zorgen voor een jongerentekort op de arbeidsmarkt zoals Bart Sturtewagen ook al vaststelde in De Standaard.

Japan

Aangepast

  

In 2 golven ziet Japan haar tekort in de generatiewissel stijgen, eerst tot -30%, dan tot bijna -40%, voor Japan moet het ergste nog komen.
 
3. Duitsland, Griekenland en Spanje
 

Het naast elkaar plaatsen van de saldo's op de generatiewisseling in de actieve bevolking Duitsland, Griekenland en Spanje doet even slikken. Zoals in BelgiŽ en Nederland vanaf  2010 met -10% begint ook voor Griekenland en Spanje de rit naar onder. Niet toevallig want de babyboom heeft in alle naoorlogse landen gespeeld, met een wisselend vervolg in diverse landen langs geboortecijfers, overlijdens en immigratie waar vooral Spanje de absolute koploper was een decennium lang. Waar in Nederland en BelgiŽ het negatief saldo op -20% stabiliseert zakt het in Griekenland en Spanje verder tot -30%in 2020, Duitsland zit dan al op -40%, maar in Griekenland en Spanje gaat de daling verder tot bijna -40% in 2035, waar het in Duitsland terug opklimt tot -25%.

 

 

Vooral in Spanje, maar ook in Griekenland was er een aanzienlijk arbeidsoverschot bij de jongere generaties tot 2005, die zich dus al voor de crisis van 2008 had opgehoopt in de werkloosheid. De toekomst ligt echter, ook voor de jongeren in Spanje en Griekenland open.

Door de druk op de arbeidsmarkt vanuit een beperkt arbeidsaanbod wordt het gemakkelijker om de jongeren en werklozen in de arbeidsmarkt te integreren en komen er meer middelen vrij voor economische ondersteuning en voor de publieke dienstverlening, die meer dan private of commerciŽle tewerkstelling voor een return zorgen naar de sociale- en bestaanszekerheidssystemen, die daarbij minder personen ten laste moeten nemen.

Elke politieker, meer in het bijzonder Merkel, die deze grafiek onder ogen neemt zal eens hartelijk lachen met alle scenario's rond een eventuele Grexit, die ook al om zuiver demografische redenen uitgesloten is.
 
Griekenland

Aangepast

 
Spanje

Aangepast

 
4. Duitsland, Frankrijk en Groot-BrittaniŽ

Twee landen die de schok van de generatiewisseling minder zullen ondergaan zijn Frankrijk, heeft het collaborerende Vichy-regime daar wat mee te maken? en Groot-BrittaniŽ waar de oorlog, behoudens bombardementen, niet heeft huis gehouden.
 


Het hemelsbreed verschil met Duitsland valt hier op. Hogere arbeidsreserve vanuit de jeugdwerkloosheid tot 2005, laag negatief saldo in de generatiewissel, maximaal -5% voor Frankrijk en een dip in het Verenigd Koninkrijk van - 12% die er pas in 2020 zit aan te komen. In Frankrijk en Verenigd Koninkrijk zal men dus meer dan in andere landen afhankelijk zijn van beleidsmaatregelen en zal de anti-Europese reflex een grotere voedingsbodem kunnen krijgen, omdat verkeerdelijk, de verantwoordelijkheid op Europa zal gestoken worden. Het zal voor Frankrijk en Verenigd Koninkrijk juist Europa zijn, die wat lucht aan hun beperkte generatiewissel kunnen geven, want meer apart en geÔsoleerd zullen deze 2 landen,juist omwille van deze demografische situatie, meer gemakkelijk hun boontjes kunnen doppen.

Frankrijk

Aangepast


Verenigd Koninkrijk

Aangepast


5. Duitsland, Rusland, China en de VSA

Omdat het niet opkan, en omdat we het zelf graag wisten, nog een vergelijkend beeld van Duitsland, Rusland, China en de VSA.
  


Duitsland blijft op bodemkoers liggen wat generatiewissel betreft. Na een verhoging van het saldo in de generatiewissel van 1990 tot 1995,  benadert Rusland in 2015 even met -25% de generatiewissel in Duitsland. De slachting die het nationaalsocialisme in de Sovjet-Unie heeft aangericht en die tientallen miljoenen slachtoffers geŽist heeft, determineert nog altijd de demografie in Rusland. Het generatietekort lost zich volledig op tegen 2030 waar opnieuw evenwicht in de generatiewissel tot stand komt, jaar, waarop Duitsland blijft hangen op -30%, en waar Rusland in 2040 opnieuw op aansluit voor de jaren tussen 2040 en 2055. Dat is allemaal ver weg, maar de strijd om werknemers wordt het komende decennium gestreden.

Niet door de USA evenwel die er als enigste land in de wereld in geslaagd zijn, of slagen om hun generatiewissel in de actieve bevolking voortdurend in positief te houden, ook al was er een groot overschot sinds 1990. Van 68% overschot daalt dit tot 9% in 2010 dan vermindert dit verder tot 3% in 2015. Door de aanzienlijke arbeidsreserve die dat meebracht kon een grote druk gelegd worden op de lonen en flexibel werk, zeker in een land met een sociale- en bestaanszekerheid van een ontwikkelingsland. Daarbij speelde ook dat de VSA in alle wereldconflicten aanwezig was of in plaatselijke conflicten betrokken was maar deze altijd buiten hun landsgrenzen hebben uitgevochten.

China komt, als ontwikkelingsland, vanuit een constant overschot op de generatiewissel, 180% in 1990; naar een toestand van evenwicht in 2015 en een tekort dat zich vanaf 2015 meer en meer zal laten voelen tot -25% vanaf 2020 om dan te stabiliseren tot 2035 en dan opnieuw verder te verhogen. Of deze evolutie het komende decennium een impact zal hebben op productie en export is maar de vraag, alleszins zal ook in China een (eventueel) groeiende werkloosheid kunnen geabsorbeerd worden en voor een grotere stabiliteit zorgen.
  

Rusland

Aangepast

 
China

Aangepast

 


VSA

Aangepast

 
En de derde wereld, de Oost-Europese landen?

We stoppen hier ons overzicht. De derde wereldlanden, China dus niet te na gesproken, en ook de Oost-Europese landen op Oost-Duitsland na dat we al besproken hebben, vormen een hoofdstuk apart, zeker op het vlak van de demografie.

Deze grafische overzichten van de demografische ontwikkeling van 1990 tot 2040 zijn een uiterst rijke bron om het samengaan met economische ontwikkeling te toetsen. Hierbij is van belang onderscheid te maken  tussen
 
- samengaan van 2 fenomenen
- het verband dat eventueel kan bestaan tussen deze 2 fenomenen en
- de richting van het verband, dwz oorzakelijkheid, oorzaak en gevolg.
 
Maar blijkbaar is verdere analyse of onderkenning, zoals voor de gedachtenis en herdenking van de ravages van het nationaalsocialisme, te veel gevraagd van de beleidsvoerders, politici en journalistiek. Hun agenda's zijn te druk om nog oog te hebben voor het elementaire, ook al ligt dit voor het grijpen. Als dan de wetenschappelijke instituten het nog laten afweten wat demografie, economische en maatschappelijke vraagstelling betreft dan kunnen we alleen maar verder timmeren aan de weg die, zoals het een 'marxistische' analyse past, zichzelf een toekomst zal bereiden. En op die weg liggen  briljante ideeŽn die we zomaar voor het oprapen hebben.

Fiches generatiewisseling voor elk land - wie vraagt die krijgt

Omdat het niet evident is uit Database Dewulf  en z'n bevolkingspiramides de generatiewisselingen af te leiden bieden wij een service aan om op vraag de grafieken per land  te genereren en door te sturen. Dus wie geÔnteresseerd is laat maar weten.

Bedenkingen, ander meningen en vragen

Wie bedenkingen heeft bij de grafieken of onze commentaar kan dit altijd laten weten, het is in de dynamieken van verschillende meningen en vragen dat het eigen inzicht vergroot en het onderzoek meer accuraat wordt. Dus graag.

Jan Hertogen, socioloog
www.npdata.be
0487 335 552
           
Wie geen berichten meer wenst te ontvangen kan dit langs een RE melden