BuG 228 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 7 juni 2014
  
BuG 228 on-line                            Printversie (9p)

Daniel Piron doet PTB-GO! verkiezingen winnen
Z'n oproep van 1 mei 2012 heeft PTB+ open gemaakt voor
links: PTB-Gauche d'Ouverture, PVDA+ is niet gevolgd.

PS impact in Henegouwen, N-VA in Antwerpen:
elk met een 'provinciale' uitvergroting in hun gewest.
Regionale opdeling PS, CdH en MR in WalloniŽ,
groter dan regionale inplanting Vlaamse partijen.
PS-cdH, N-VA-CD&V, nieuwe federale coalitie?
  

Allemaal af te leiden uit de kiesuitslagen per gemeente:

gemeentekaarten met resultaten per partij in WalloniÍ
en in elke gemeente ingekleurd van groen naar rood
volgens laagst tot hoogst voorkomend percentage.

Ga rechtstreeks naar de gemeentekaart van 'n
partij
langs de linken in de grafiekjes hieronder.

PS MR cdH Ecolo PTB-GO!
PP FDF DLB La Droite PS-cdH


Tabel: Uitslagen WalloniŽ federaal 2014 per gemeente

BrabanÁonne: WC, m'n politieke adviseur, coach en campagneleider - die niet is aan bod gekomen omdat geen enkele partij me op hun lijst wou zetten - stelde onomwonden dat N-VA in de twee regeringen actief diende te zijn met het ACW langs de CD&V als waakhond. Langer dan vandaag lacht hij zich een bult met het verregaand ontbreken van politieke intelligentie bij links en de journalistieke klasse, iets wat hij bij de CD&V af en toe wel meent te ontwaren, zeker toen hij er nog op kon inwerken. Het schijnt dus die richting uit te gaan met als sluitstuk PS-cdH-N-VA-CD&V in de federale regering, de Sp.a geparkeerd en de liberalen buiten spel. Het is de beste garantie voor het ACW om hun Dexia-debacle te verteren en voor Caritas om na 31 jaar nog eens een minister van Sociale Zaken te leveren, Vervotte kan zich gereed houden. Mat dank dus aan WC, een beetje te beschouwen als BrabanÁonne bij Louis Van Dievel Consulting.

Brussel-raadsel: Er was geen prijs verbonden aan onze vraag: Kleurt de toekomst van Brussel rood?, maar het antwoord is dus neen, toch voortgaande op de kiesuitslagen en als Ecolo bij 'links' gerekend wordt, en daar zit de misrekening. Ecolo is niet 'linkser' dan de CD&V en cdH die we maar voor de helft bij 'links' hadden meegerekend. De sociaal-economisch 'rechtsen' hebben meer dan de helft (na de nederlaag van Ecolo) in Brussel en gaan er op vooruit. Maar toch is de toekomst rond in Brussel, want de migratie zal er meer en meer stemplicht krijgen en voor de sociale warmte zorgen. In sommige gemeenten in Brussel was nu bijna de helft van de bevolking uitgesloten van het stemrecht, nl de vreemdelingen, samen met de niet (geldige) deelname aan de verkiezingen. Het democratisch deficit in Brussel geeft dus ruimte aan een rechts sociaal-economisch beleid.

WalloniŽ: de geografische verdeeldheid ten top

In de tabel Uitslagen WalloniŽ federaal 2014 per gemeente worden de uitslagen van de federale verkiezingen voor WalloniŽ in aantal en % weergegeven per gemeente in 1 excelbestand, dat is een service aan de lezers van deze BuG gezien deze gegevens naar ons weten elders niet zo verzameld zijn, wel gemeente per gemeente opvraagbaar. Daarbij worden ook subtotalen gegeven per kanton, arrondissement en provincie, voortgaande op de gemeenteresultaten, deze kunnen op enkele eenheden afwijken van de gepubliceerde officiŽle cijfers.

1. Gemeenten met de partij die het hoogste % gehaald heeft in WalloniŽ (Kaart De Standaard)

Op dit kaartje is niet duidelijk welke de relatieve impact is van een partij in elke gemeente, wel waar ze als sterkste partij naar voor is gekomen. De verdeeldheid is veel groter in WalloniŽ dan in het Vlaams gewest. Doordat de cdH vooral een zaak is van de 'echte Ardennen' hebben zij er meer dan de MR belang bij een coalitie te sluiten met de PS, zoniet dreigen ze regionaal geÔsoleerd te worden, en komen de houthakkers en jagers in opstand, tegen de cdH (of WalloniŽ). Zien of dit beeld genuanceerd kan worden met de kaartjes van het behaalde % per partij in elke gemeente.

2. % stemmen op Franstalige partijen per gemeente

PS - 31,97 % -Per gemeente -
klik op de kaart voor een vergroting, klikken om terug te keren

De impact van de PS in WalloniŽ oogt zoals de impact van N-VA in het Vlaams gewest, nl sterk verbonden aan ťťn provincie met wat de PS betreft nog uitdeinend naar de Luikse regio, waar ook nog hoge scores gehaald worden maar lager dan in Henegouwen. Verwonderlijk is/lijken de relatief lage scores voor Verviers en omstreken en de Naamse regio, toch de bestuurlijke hoofdstad. De grensstreek met Frankrijk brengt ook wat stemmen op voor de PS, alhoewel Depardieu daar wel niet zal bijzijn. Wel de stemmen van vele Vlaamse nakomelingen die het armere Vlaanderen in de 19de eeuw ontvlucht zijn voor de toen welvarende industriŽle as Mons, Charleroi, Luik. (In Namen lagen de kolenlagen te diep onder de grond).

De achtergebleven (en achtergestelde?) mijnstreek van Henegouwen blijft de taaie voedingsbodem voor de PS, zoals de N-VA dat is in de Provincie Antwerpen, hier evenwel niet verbonden aan het industriŽle verleden, maar aan het oorlogsverleden.

N-VA - 32,4 % - Per gemeente - klik op de kaart voor een vergroting, klikken om terug te keren

MR -  25,81% - Per gemeente - klik op de kaart voor een vergroting, klikken om terug te keren

MR is, zoals de Open-Vld in Vlaams-Brabant het sterkst in Waals Brabant. Het geeft de mate aan waarin Brussel is leeggezogen of geld opbrengt voor de honderd duizenden pendelaars die dag aan dag hun dagloon en winsten gaan optrekken in Brussel. In de MR denken ze hun beste vertegenwoordiger te vinden. Opvallend is dat ook hier de stadsomgeving van Namen geen echte stemmenaanbrenger is voor de MR. Wel de Maasvallei en het zuiden van de provincie Luik. De MR aanhang is meer verspreid en verdeeld rond de oude industriŽle as van WalloniŽ.

cdH -  13,97% - Per gemeente - klik op de kaart voor een vergroting, klikken om terug te keren

Een toch wel opmerkelijk beeld van de thuisbasis van de cdH, de 'Ardennen' rond de kerktoren, het landelijke achterland van WalloniŽ, met inbegrip van de Duitstalige gebieden, veraf van de historische industriŽle as. Het administratieve ommeland van Namen is wel aanwezig. Maar in de Waals Brabantse grijpmolens en in Louvain-La-Neuve zijn ze beperkt aanwezig.

Ben ooit een school en zwemclub moeten gaan zoeken voor een familielid. Na veel zoeken, van Charleroi, over Soignies en Crisnťe ben ik in Bastogne terechtgekomen, waar De Burghgraeve nog maar pas z'n wereldrecord korte baan gevestigd had. Een goede club, maar, zo zeiden trainers van langs alle kanten, 'c'est catholique', kijk maar. Na twee jaar is m'n familielid goed zwemmend, met perfecte kennis van het Frans als primus afgestudeerd, haar zwemconditie heeft ze het volgende jaar met AFS in BoliviŽ kunnen valoriseren met 6 officiŽle titels op de zwemkampioenschappen in La Paz ('vreemdelingen' mogen daar na 3 maand verblijf deelnemen aan de nationale kampioenschappen). Ja, ook de 16 neefjes en nichtjes van Raoul Hedebouw zijn niet de eerste de besten (of toch?).

Ecolo -  8,22% - Per gemeente - klik op de kaart voor een vergroting, klikken om terug te keren

Een wat a-typisch beeld met Ecolo sterk in de Oostkantons (de Duitse milieugolf), Waals-Brabant met de studentenomgeving rond Louvain-La-Neuve  (zoals oud Leuven in Vlaanderen) en, in vergelijking met andere partijen, in het administratief centrum rond Namen. Ook  Zuid-Luxemburg met Arlon levert Ecolo stemmen aan. Maar dit is dus de situatie na de voor hen desastreuze stemgang in 2014. De Groenen zijn daarbij ook maar minimaal aanwezig in de oude industriŽle centra, dit in tegenstelling totGroen in Vlaanderen waar zij wel een stedelijke inplanting hebben in Antwerpen, Gent en Limburg.

PTB-GO! -  5,49% - Per gemeente - klik op de kaart voor een vergroting, klikken om terug te keren

Ontegensprekelijk leveren de stedelijke en oud-industriŽle centra rond Luik de beslissende stemmen voor PTB-GO! om 2 vertegenwoordigers te sturen naar het federale en 2 naar het Waalse Parlement. Ook in Charleroi was er op de valreep een federale verkozene, ook al was het PTB-GO! draagvlak er een stuk kleiner of algemener dan in het Luikse.

In feite is de verkiezing van 8 mandatarissen voor PTB-GO! de overwinning van DaniŽl Piron. PTB+ is de weg gegaan die Piron heeft vooruitgezet, de PVDA+ meende deze weg niet te moeten volgen en heeft geen enkele verkozene. Kris Merckx laat zich als eerste horen op Apache (betalend).

En daarbij zag DaniŽl Piron, na de standkoming van PTB-GO! dit maar als een eerste stap, er is dus ook voor de PTB-GO! nog werk aan de winkel.

PP -  4,53% - Per gemeente - klik op de kaart voor een vergroting, terug  om terug te keren

De PP heeft haar sterkste kernen in Charleroi-Walcourt en de streek rond Verviers en ook in Eupen, waar populisme en ook extreem-rechts blijkbaar een voedingsbodem vinden.

FDF -  2,44% - Per gemeente - klik op de kaart voor een vergroting, klikken om terug te keren

Het FDF trekt een spoor van Waals-Brabant tot Florennes en de in administratieve omgeving rond Namen en in de provincie Luik, maar niet in PS of cdH-gebied.

DEBOUT LES BELGES -  2,26% - Per gemeente - klik op de kaart voor een vergroting, klikken om terug te keren

Debout les Belges zit mee in de industriŽle as en snoept stemmen af van de PS, meer misschien nog dan de PTB-GO!, ook in de regio met het zachtste weer van BelgiŽ, Belgisch Lotharingen dat de band legt met de oude industriŽle zone  van Thionville en de Loraine.

LA DROITE -  1,15% - Per gemeente - klik op de kaart voor een vergroting, klikken om terug te keren

Verspreid rechts, met vooral in de Oostkantons enige aanhang, en in de streek rond Luik almede het Zuiden van de Provincie namen.

3. Een Waalse coalitie PS + cdH -  45,94% - Per gemeente - klik op de kaart voor een vergroting, klikken om terug te keren
 

Ook al betreft het hier de federale uitslagen, een coalitie PS en cdH brengt de oude industriŽle as Mons, Charleroi, Luik en de diepe Ardennen samen, de katholieken en de socialisten, de as Mons-Bastogne. Zoals de CD&V dat is tav N-VA zo is bij de cdH tav de PS het MOC/ACW de controlerende factor. Liever zelf de politiek determineren dan ondergaan, en eventueel letterlijk ten onder gaan. Deze coalitie geeft meteen aan dat de regionale dekking belangrijker is dan het liberale bastion in Waals Brabant, dat zich nog te weinig naar het hybride Namen heeft uitgebreid. Zowel Vlaams als Waals Brabant teren daarbij op Brussel, dat voor hen zuiver wingebied is, zowel wat tewerkstelling als winsten betreft, en waar ze geen last van hebben, teruggetrokken in hun residentiŽle parken en studentenenclaves. Rutten mag dan wel zichzelf en de liberalen buiten spel zetten, federaal zou N-VA wel eens zoete broodjes kunnen bakken met de PS onder de zegen en controle van de CD&V en cdH. Als de macht zich tussen weinigen verdeelt komen er pas echt vetpotten vrij.

Slotoverweging

Het pinksterweekend zal allicht nog geen volledig soelaas brengen, de geesten zijn daarvoor nog niet scherp of heilig genoeg. Middelmatigheid zowel van politiek personeel, hun adviseurs, de media, de middenveldorganisaties zorgt eerder voor mainstream dan voor een verrassend en vernieuwd beleid. Wie het haalbare wil verkrijgen moet het onmogelijke nastreven zo stelde Che Guevara, maar als enkel het haalbare beoogd wordt is de bevolking altijd de verliezer, want dan geldt het recht van het geld, het recht van de sterkste. Maar, zo stelde Marx, het is enkel langs de (opgedrongen) 'Verelendung' dat het volk rijp wordt voor de revolutie. En heeft, voor wie zich communist wil noemen, dat volk niet meer nood aan communisten in de revolutionaire betekenis dan in de nobele betekenis van het woord? Of daagt het toch in het Oosten, met de PS als aanstuurder, en de N-VA als afwerker.Voor het ACW/MOC onder het moto als je niet wil wilt gecontroleerd worden, neemt dan de controle over.

BuG 228 on-line                      Printversie (9p)

Uitslagen WalloniŽ federaal 2014 per gemeente

Jan Hertogen, socioloog
www.npdata.be
0487 335 552

Wie geen berichten meer wenst te ontvangen, graag een RE met melding: uitschrijven aub