Mail-correspondentie van Mr. Delfosse, Federgon en npdata - 07/01/09 
Persmededeling npdata 07/01/09

Mail van Sébastien Delfosse, Federgon 07/01/09

Van: Sébastien Delfosse
Verzonden: woensdag 7 januari 2009 17:28
Aan: Jan Hertogen
Onderwerp: RE: Federgon's '90.000' gebaseerd op RVA-telling die niet bestaat.
Urgentie: Hoog

Geachte,

Bedankt voor uw persbericht. We hebben dit met veel aandacht gelezen.

Voor uw goede informatie vindt u in bijlage :

1.      Werkgelegenheidsplan 2009 van Joëlle Milquet : onder punt C.1. kunt u lezen “Volgens de voorspellingen van de RVA zal het aantal dienstenchequewerknemers van 119.000 personen in 2008 naar 132.000 personen stijgen in 2009 . Blijkbaar is de statistische dienst van de RVA niet op de hoogte van de voorspelling die ze doorgeven aan hun Minister… (Bijlage 1 - Intenties van Joëlle Milquet n.a.v. Evaluatie Idea-consult 2007)

2.      Perscommuniqué van Joëlle Milquet ter gelegenheid van de publicatie van de laatste studie van Idea (in juni 2008) : “Volgens RVA-schattingen zullen we in 2008 tussen 90.000 en 120.000 werknemers met DC tellen wat overeenkomt met een totaal van ongeveer 62 miljoen aangekochte DC in 2008 . Opnieuw is blijkbaar de RVA niet op de hoogte van hun schattingen. (Bijlage 2 - Werkgelegenheidsplan 2009 - Dienstencheques, Joëlle Milquet)

Misschien kunt u volgende keer zelf eerst uw bronnen checken vooraleer dat u iemand hierop aanvalt….

Met vriendelijke groeten,

Sébastien DELFOSSE

Directeur Public Relations
FEDERGON
http://www.federgon.be

 

Antwoord van npdata - 07/01/09

Van: Jan Hertogen
Verzonden: woensdag 7 januari 2009 19:43
Aan: 'Sébastien Delfosse'
Onderwerp: RE: Federgon's '90.000' gebaseerd op RVA-telling die niet bestaat.

Aan Mr. Delfosse,
directeur Public Relations, Federgon

Beste,

Dank voor je antwoord. Het geeft in feite aan dat Minister Milquet, mensen van haar kabinet of  ambtenaren van de RVA voorbarig voortgaan op extrapolatie van dienstenchequesgebruik, alsof de markt, de behoefte en de man/vrouwkracht oneindig is. In haar intenties n.a.v. het evaluatierapport van Idea Consult 2007 spreekt zij over 90.000 tot 120.000 werknemers voor 2008, voortgaande op een budget van 62 miljoen uren. Dat is een stevige vork (90.000 -120.000) en een realistisch budget gezien de eerste 11 maanden een uitgave voor het volledige jaar van 64 miljoen uren doen voorzien. Voortgaande op 5,7 miljoen gebruikte dienstencheques in november houdt dit 71.000 banen in, zoals wij in onze persmededeling berekenden. Daarmee zijn we ver af van de 90.000 banen waar Federgon over spreekt. Hier zien jullie de vork van 90.000-120.000 over het hoofd en hanteren jullie een te kleine reductiesleutel van totaal aantal banen in 2008 naar het aantal op het einde van het jaar: reductie van 75% (119.000/90.000), terwijl deze voor 2007 70% bedroeg voortgaande op de telling van de RVA voor 2007.
 
Voor haar prognoses 2009 worden zowel voor 2008 en 2009 door Minister Milquet, verwijzend naar de RVA, alle remmen losgegooid. Het maximumscenario wordt voor 2008 aangenomen en geëxtrapoleerd met lineaire groei naar 2009 om naar 132.000 te stijgen en 72,9 miljoen dienstencheques. ”In 2009 zal het dienstenchequessysteem een enorme uitbreiding kennen” zegt ze letterlijk. Een eenvoudige check-up van uren, voltijdse equivalenten en gemiddelde jobtime van 0,6 voortgaande op de vooropgestelde 72,9 geeft 75.938 banen in 2009 in het maximum scenario. De tellers van Milquet en van Federgon slaan hier erg door met in 2008 al over 90.000 banen en in 2009 allicht over meer dan 100.000 banen te spreken, betaald met dienstencheques. Want ook daar mag er geen misverstand bestaan. De dienstencheques als instrument van tewerkstellingscreatie is meer en meer een betaalmiddel geworden voor bestaande tewerkstelling die op rekening van de overheid geschoven wordt. Als geen sluitende boekhoudkundige en tewerkstellingscontrole wordt ingesteld zullen dienstencheques een instrument worden van vervangende financiering, zeker als er nieuwe activiteiten worden in ondergebracht. En dan kan, met publieke en sociale zekerheidsmiddelen, de winkel almaar verder draien.

De vaststelling van de hollend tewerkstellingsinflatie op het kabinet ontheft evenwel niemand van de opdracht de werkelijkheid proberen te vatten voortgaande op wat de administratieve gegevens en de evalutie aan prognose toelaten. Het is ondermeer de opdracht van sociale partners om desgevallend het kabinet op dit punt bij te sturen, zeker omdat er wat dienstencheques betreft nog nooit een maatschappelijk, laat staan een politiek debat gevoerd is.

De analyse en vaststelling van npdata in Bug 108 blijven volledig ter zake en reduceren de feitelijke banenbetaling tot gemiddeld  65.000 in 2008 en tot 71.000 op 31/12/2008. Voor 2009 gaat het om gemiddeld 75.000 voortgaande op de door Milquet genoemde 72,9 miljoen uren berekend aan gemiddeld 0,6 jobtime zoals drie opeenvolgende jaren door Idea Consult als jobtime werd vastgesteld. In de mate deze jobtime in feite lager ligt dan 0,6 zal het aantal werknemers stijgen, weliswaar met een lager aantal werkuren per week en een lager inkomen als gevolg. De kwaliteit van de bevraging en een een correctere RSZ en RSZ-PPO aangifte kan hier allicht de kwaliteit van de ingewonnen informatie verhogen.

Met hartelijke dank voor de toegestuurde info en verduidelijking,

Met vriendelijke groeten,

Jan Hertogen, socioloog
www.npdata.be