De Morgen - 12-10-2007

Bejubelde jobaanpak Oostende is losse flodder door Gorik van Holen

BRUSSEL • Het succes van de Oostendse activeringspolitiek, waarin werkloze jongeren onder meer met sms'jes worden bestookt, berust op een creatieve omgang met de statistieken. In werkelijkheid is de jongerenwerkloosheid in Oostende niet meer gedaald dan elders in Vlaanderen,

Sinds de Oostendse VDAB begin 2006 startte met een'bijzonder intensieve begeleiding van schoolverlaters en werkloze jongeren, daalde de werkloosheid er spectaculair, zo bleek al snel uit de statistieken: in september 2005 waren er 928 werldoze -25-jarigen, een jaar later nog amper 505. Het mirakel van Oostende werd gekopi­eerd door alle dertien centrumsteden en wordt volgend jaar uitgebreid naar heel Vlaanderen..

Voor Vlaams minister van Werk Frank Vandenbroucke (sp.a) en zijn Oostendse partijgenoot Johan Vande Lanotte werd 'activering' een nieuwe mantra, ten volle bespeeld in de campagne voor de federale verkiezingen.

Maar nu blijkt het succesverhaal een luchtspiegeling. Het berust op een statisti sche vertekening: de jongeren in het acti­veringsprogramma werden meteen uit de werklozenstatistieken geschrapt, zelfs al hadden ze geen job. "De jongeren die een sms kregen oïeenjobhuntingsession had­den bijgewoond, werden ingeschreven in de categorie 'beroepsopleiding'", zegt het Oostendse Groen!-Kamerlid Wouter De Vriendt. "Zo boek je natuurlijk snel resultaat: elk sms'je dat je verstuurt, betekent een werkloze minder."

Vandenbroucke geeft de statistische truc toe en liet hem in juni corrigeren. Dat toont zich meteen in de cijfers: in septem­ber dit jaar was de jongerenwerkloosheid in Oostende opnieuw met 11 procent geste­gen tegenover 2006. "Maar in vergelijking met 2005 (de tijd voor de activeringspolitiek, GoV) is de werkloosheid nog altijd met 40 procent gedaald", zegt Vande Lanotte.

"Dat klopt", riposteert De Vriendt. "Maar niet sterker dan het Vlaamse gemiddelde. De sms'jes en e-mails hebben dus geen effect gehad. De Vlaamse overheid heeft het succesverhaal van de activeringspoli-tiek twee jaar lang als politieke propagan­da gebruikt, maar het blijkt een fabeltje. Men heeft de cijfers gemanipuleerd en de publieke opinie voorgelogen. Toevallig of niet: net voor twee belangrijke verkiezingen."