Metro - Donderdag 11 oktober 2007

Succesvol Oostends jobbeleid onder vuur

BRUSSEL - Er is discussie ontstaan over de succesvolle intensieve aanpak van de jeugdwerkloosheid in Oostende. Volgens socioloog Jan Hertogen zijn de positieve cijfers niet het gevolg van het gevoerde beleid, maar van een foute administratieve regel. Vlaams minister van werk Frank Vandenbroucke nuanceert.

Het tewerkstellingsbeleid in de kuststad wordt sinds enige tijd voortdurend aangehaald als het schoolvoorbeeld om jonge werklozen snel aan een job te helpen. In Oostende worden jonge werklozen sinds 2006 uitgenodigd voor zogenaamde jobhuntingsessies. Het gaat om een collectieve begeleidingsmethode waarbij nadien een individuele sollicitatieopvolgïng gebeurt. Die werkwijze wordt vaak door politici naar voor geschoven als voorbeeld van een sluitende aanpak van de jongerenwerkloosheid. Na onderzoek van de statistieken concludeert socioloog Jan Hertogen echter dat die intensieve aanpak niet de meerwaarde biedt die de politici ons voorhoudt.

Jan Hertogen meent dat de forse daling van de Oostendse werkloosheid enkel voortkomt uit een foutieve toepassing van een administratieve regel. Werkzoekenden die aan de sessies deelnamen, werden in het begin geschrapt als werkzoekende, aldus de gepensioneerde socioloog. Hierdoor lag de werkloosheid in Oostende volgens Hertogen tot een derde lager dan in werkelijkheid. Later volgde een administratieve rechtzetting: in juli dit jaar werden ze terug ingeschreven als werkzoekenden. Bleek dat de werkloosheidsdaling van -25 jarigen op die manier perfect samenvalt met die van Vlaanderen. «De Oostendse aanpak creëert dus niet de meerwaarde die de politiek ze toebedeelt», zegt Hertogen, die het wel een goede zaak vindt dat men methodes diversifieert.

Fons Leroy van de VDAB weerlegt de kritiek en ziet in de Oostendse aanpak wel een meerwaarde, die zichtbaar is in de cijfers. «Door het beleid word je vanaf dag één geconfronteerd met de positie op de arbeidsmarkt», aldus de topman van de Vlaamse arbeidsbemiddelingsdienst. Volgens minister van werk Frank Vandenbroucke vergelijkt Hertogen appelen met peren. Door een aantal aanpassingen in de registratie van de werkzoekenden, zijn de cijfers van 2006 en 2007 niet met elkaar te vergelijken. «Hertogen handelt volledig te goeder trouw, maar gaat voorbij aan de verandering. Als je de verandering in definitie wél in rekening brengt, daalt de jeugdwerkloosheid in Oostende met 5,8%», aldus de minister.