De Tijd 11-10-2007 p.08

Oostends banenmirakel blijkt fata morgana

Heel het Oostendse succesverhaal over de strijd tegen de jongerenwerkloosheid is terug te voeren tot een administratieve vergissing. Dat besluit de socioloog Jan Hertogen uit de VDAB-statistieken. De VDAB zegt dat er wel degelijk een meerwaarde is.

In de discussies over de activering van werklozen is Oostende een begrip geworden. De VDAB hanteert er sinds begin 2006 een superintensieve methode om jonge werklozen aan het werk te krijgen. Ze worden bestookt met sms'jes en sollicitatietrainingen. Dat leidde tot een forse daling van de werkloosheid bij -25-jarigen.

De aanpak wordt inmiddels al in 13 Vlaamse kernsteden gehanteerd. De Vlaamse minister van Werk, Frank Vandenbroucke (sp.a), laat geen kans onbenut om Oostende aan te halen als voorbeeld dat een activeringspolitiek werkt.
Maar volgens de socioloog Jan Hertogen berust heel dat succes op een administratieve vergissing. In Oostende en nog enkele andere steden werden de jongeren die in het begeleidingsprogramma zitten gelijkgeschakeld met personen die een opleiding volgen. Daarmee verdwenen ze automatisch uit de werkloosheidsstatistieken.

Correctie

In juni werd de misser rechtgezet, blijkt uit een nota van het Vesoc, het overlegorgaan tussen de Vlaamse regering en de sociale partners. Het resultaat was wel dat de Oostendse jeugdwerkloosheid die maand met 41 procent omhoogschoot. Na die correctie blijkt de werkloosheid bij -25-jarigen sinds begin 2006 niet meer gedaald te zijn dan elders in Vlaanderen, signaleert Hertogen. Hij vraagt zich af waarom het anderhalf jaar duurde voor deze 'fout' rechtgezet werd. Hij is zo beleefd er niet op te wijzen dat de rechtzetting er vlak na de verkiezingen kwam.

De topman van de VDAB, Fons Leroy, bleef er gisteren bij dat de 'Oostendse methode' een meerwaarde biedt. Volgens hem is dat ook in de cijfers te merken.

Maar Oostende is een van de weinige Vlaamse steden waar, volgens de gecorrigeerde telmethode, de werkloosheid het afgelopen jaar niet gedaald is. In september 2006 waren er volgens de VDAB-databank in de kuststad 505 jonge werklozen. Eind vorige maand waren er 561, of 11 procent meer.

IB