Indymedia - Reactie 15-01-208

Wachtregister en vreemdelingenregister

Het wachtregister bestaat uitsluitend uit asielzoekers of ex-asielzoekers en omvat volgens Vreemdelingenzaken volgende categoriŽn die kunnen overgaan naar het vreemdelingenregister:

1) Erkend worden als vluchteling
2) Subsidiaire bescherming (sinds 10/10/2006)
3) Ontheemdenstatuut verkregen (Kosovaren 1999-2000
4) Regularisatie
5) Ex-asielzoekers die via een visum gezinshereniging dan weer naar BelgiŽ komen
6) Ex-asielzoekers die via een studentenvisum terug naar BelgiŽ komen
7) Ex-asielzoekers die met een visum en arbeidskaart terug naar BelgiŽ komen
8) (Ex-)asielzoekers die in BelgiŽ gezinshereniging verkrijgen na huwelijk met een Belg of een EU-er
9) Asielzoekers die tijdens het legaal verblijf in BelgiŽ gezinshereniging verkrijgen na huwelijk met een niet-EU-er

Centraal staat de vaststelling dat 12.494 asielzoekers en ex-asielzoekers verblijfsrecht verkregen hebben in 2006 en van het wachtregister overgaan zijn naar het vreemdelingenregister. Hiervan zijn de aantallen voor 7 van de 9 categoriŽn gekend voor 2006 en in BuG 81 opgenopmen:

1) 1.831 erkende vluchtelingen
2) 8 subsidiaire bescherming
3) 2 contingent vluchtelingen (Kosovaren...)
4) 10.270 regularisaties (zie jaar verslag Vreemdelingenzaken 2006)
5) 8) 9) 81 Gezinshereniging in de tabel erkenning vluchtelingen door CGVS

Enkel ex-asielzoekers die het land al verlaten hebben en die met een studentenvisum of arbeidskaart terug naar BelgiŽ komen, worden volgensde deze info in het vreemdelingenregister ingeschreven. Op het ogenblik dat zij het land verlaten hebben werden zij evenwel uitgeschreven uit het wachtregister (cfr info Rijksregister in de BuG 81). Indien zij gerechtigd worden op een verblijfstatuut met studentenvisum of arbeidskaart kunnen zij allicht rechtstreeks in het vreemdelingenregister ingeschreven worden zonder nog de overgang te maken van het wachtregister vreemdelingenregister.

Hoe dan ook, vanuit Vreemdelingenzaken werd ons gezegd dat categorie 7 minimaal is.

Een samentelling van de 7 gekende categoriŽn geeft duidelijkheid over 12.192 asielzoekers die vanuit het wachtregister naar het vereemdelingenstatuut zijn overgegaan op basis van een beslissing van het CGVS (1.922) en regularisaties (10.270, of 5,3 keer meer dan de erkenningen als vluchteling). Het verschil van 304 kan betrekking hebben op de andere categoriŽn, maar kan ook voortkomen uit een andere datum van telling door het NIS en Vreemdelingenzaken, of zij kunnen ook in de catgorie 'statistische aanpassing' van het NIS verrekend zijn.

De basismethode om inzicht te krijgen op de impact van regularisatie langs overgang wachtregister en erkenning vluchtelingen is gerechtvaardigd en niet foutief zoals het VMC-stelt. Het dient enkele aangevuld met een beperkt aantal in het buitenland verblijvende ex-asielzoekers die verblijfstatuut gekregen hebben langs studentenvisum of arbeidskaart waarbij het de vraag is of zij nog langs het wachtregister gepasseerd zijn.

De vraag om het volledige detail te kennen van de overgang wachtregister naar vreemdelingregister wordt door Vreemdelingenzaken ter harte genomen in een ruimere bevraging van de redenen en motieven van verblijf bij alle vreemdelingen die toekomen in BelgiŽ.