Het Laatste Nieuws, 07-01-2008

"Meerderheid asielzoekers mag blijven door regularisatie"

Asielzoekers hebben in ons land in de laatste tien jaar bijna vier keer meer een verblijfsstatuut gekregen via regularisatie dan via een erkenning als vluchteling, zo becijferde socioloog Jan Hertogen.

Volgens Hertogen gebeurde 78,8 procent van alle toekenningen van het verblijfsrecht sinds 1998 langs de weg van de regularisatieprocedure. Het Vlaams Minderhedencentrum (VMC) stelt echter dat het verhaal veel genuanceerder is dan dit.

Registerwissel
Hertogen bekeek hoeveel asielzoekers sinds 1998 elk jaar overgingen van het wachtregister van asielzoekers naar het vreemdelingenregister.

"Die verhuis is enkel mogelijk na toekenning van het verblijfsstatuut ofwel door een erkenning als vluchteling door het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en Staatlozen (CGVS) ofwel als resultaat van de regularisatieprocedure om humanitaire redenen", zo schrijft Hertogen.

Erkende vluchtelingen en geregulariseerden hebben hetzelfde verblijfstatuut en worden ingeschreven in het vreemdelingenregister. Via aftrek van het aantal erkenningen door het CGVS berekende Hertogen het aantal regularisaties per jaar.

Aantal
Tussen 1998 en 2006 verhuisden 67.919 asielzoekers van het wachtregister asielzoeker naar het vreemdelingenregister. In die periode werden 14.412 asielzoekers erkend als vluchteling door het CGVS. De andere 53.507 asielzoekers in het vreemdelingenregister kregen dus hun statuut via de regularisatieprocedure, besluit Hertogen.

2006: meer regularisaties
In 2006 loopt het aandeel van de regularisaties nog op: in dit jaar gaat het om 85 procent geregulariseerden en 15 procent erkende vluchtelingen. In 2006 was het hoofdmotief voor een regularisatie de lange asielprocedure (67 procent). Hertogen stelt dat 73 procent van de erkende vluchtelingen sinds 1980 Belg geworden is.

Fout uitgangspunt
Volgens het VMC kloppen de berekeningen van Hertogen niet compleet. "Hertogen hanteert een fout uitgangspunt", zegt An Rosiers van het VMC. "Asielzoekers kunnen van het wachtregister naar het vreemdelingenregister verhuizen onder meer door een regularisatie of erkenning tot vluchteling. Dit zijn echter niet de twee enige categorieŽn, zo kunnen ook gezinsherenigers van het wachtregister naar het vreemdelingenregister verhuizen."

En net die andere categorieŽn worden in de berekening van Hertogen zomaar bij de geregulariseerden ondergebracht, iets wat niet correct is volgens het VMC.

Criteria
De criteria voor regularisatie liggen niet vast. Volgens het Vlaams Minderhedencentrum heeft een asielzoeker het meeste kans op regularisatie wanneer er "ernstige humanitaire redenen" zijn om de asielzoeker een verblijfsstatuut te geven, zoals een lange asielprocedure, staatloosheid of (familie)banden met BelgiŽ. Geregulariseerden krijgen een verblijfstatuut al dan niet voor onbepaalde duur. (belga/edp)

07/01/08 17u54