20-24 jaar Belgium     Werkend naar geslacht   Belgium     Werkloos naar geslacht     Belgium     Inactief naar geslacht    
 
             
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
    25-29 jaar Belgium     Werkend naar geslacht   Belgium     Werkloos naar geslacht     Belgium     Inactief naar geslacht