Portaal Vreemde Afkomst

 

Voor toelichting methodologie en gebruik tabellen zie BuG 125

 
 2008: aantal en % Vreemde Afkomst per nationaliteit/gemeente
  Selectie Selectie langs
  gemeenten Subtotalen
Vreemde afkomst naar    
   - aard, nationaliteit en gemeenten in aantallen    Klik Klik
   - aard, nationaliteit en gemeenten in percentages Klik Klik
Kolompercentages nationaliteit en gemeente Klik Klik
Detail voor de onderscheiden groepen in aantal    
   - Vreemdelingen naar nationaliteit en gemeente  Klik Klik
   - Nieuwe Belgen naar nationaliteit en gemeente Klik Klik
   - Nageslacht nieuwe Belgen naar nat. en gemeente  Klik Klik
  
  

1990-2008 vreemde afkomst in aantallen en %, per nationaliteit en gemeente

Vreemde afkomst (aantal en % per gemeente) naar  
   - aard, nationaliteit en gemeenten in aantallen    Klik
   - aard, nationaliteit en gemeenten in percentages Klik
Vreemde afkomst, kolompercentages Klik
Detail voor de onderscheiden groepen in aantal  
   - Vreemdelingen naar nationaliteit en gemeente  Klik
   - Nieuwe Belgen naar nationaliteit en gemeente Klik
   - Nageslacht nieuwe Belgen naar nat. en gemeente  Klik
    

Simulatie grafieken projectie door knippen en plakken

Tabel grafieken en simulatie gemeente 2020
Tabel grafieken en simulatie nationaliteit 2020

   

Stemgerechtigden van Vreemde Afkomst Verkiezingen 2010

 Stemgerechtigd Vreemde Afkomst -selectie gemeenten 2008
Stemgerechtigd Vreemde Afkomst - subtotalen en gemeenten 2008
Tabel evolutie aantal stemgerechtigden tussen 1990 en 2008

 

% inwoners van vreemde afkomst in (B)HV

Vreemde afkomst  Halle-Vilvoorde en Tervuren in 2008

 

Portuguezen en Brasilianen per gemeente

Portuguese aanwezigheid in BelgiŽ