Inwoners met migratieachtergrond van 1.131   Vreemdelingen   Niger Evolutie per jaar    
    Niger         Niger   2.103 waarvan 780   Belg gewordenen (*)   Jaar Vreemd. Evolutie Belgw. Nieuwkomers    
                      192   Nat.+Mig. Saldo *   1999 119 6 2 8    
 
                            2000 125 0 3 3    
            0 0 0 0 0 0 0     2001 125 15 10 25    
            0 0 0 0 0 0 0     2002 140 31 16 47    
            0 0 0 0 0 0 0     2003 171 40 9 49    
            0 0 0 0 0 0 0     2004 211 34 26 60    
            0 0 0 0 0 0 0     2005 245 95 13 108    
            0 0 0 0 0 0 0     2006 340 153 22 175    
            0 0 0 0 0 0 0     2007 493 186 21 207    
            0 0 0 0 0 0 0     2008 679 114 52 166    
            0 0 0 0 0 0 0     2009 793 202 50 252    
            0 0 0 0 0 0 0     2010 995 166 93 259    
            0 0 0 0 0 0 0     2011 1.161 61 59 120    
            0 0 0 0 0 0 0     2012 1.222 -65 155 90    
            0 0 0 0 0 0 0     2013 1.157 -46 153 107    
            0 0 0 0 0 0 0     2014 1.111 20 60 80    
            0 0 0 0 0 0 0     2015 1.131          
            0 0 0 0 0 0 0     Niger Samengetelde evolutie    
                  Niger           Jaar   Evolutie Belgw. Nieuwkomers    
 
                            1999   6 2 8    
                              2000   6 5 11    
                              2001   21 15 36    
                              2002   52 31 83    
                              2003   92 40 132    
                              2004   126 66 192    
                              2005   221 79 300    
                              2006   374 101 475    
                              2007   560 122 682    
                              2008   674 174 848    
                              2009   876 224 1.100    
                              2010   1.042 317 1.359    
                              2011   1.103 376 1.479    
                              2012   1.038 531 1.569    
                              2013   992 684 1.676    
                              2014   1.012 744 1.756    
                              2015