Inwoners met migratieachtergrond van 455   Vreemdelingen   Malta Evolutie per jaar    
    Malta         Malta   526 waarvan 45   Belg gewordenen (*)   Jaar Vreemd. Evolutie Belgw. Nieuwkomers    
                      26   Nat.+Mig. Saldo *   1999 72 -2 0 -2    
 
                            2000 70 2 0 2    
            0 0 0 0 0 0 0     2001 72 2 5 7    
            0 0 0 0 0 0 0     2002 74 5 5 10    
            0 0 0 0 0 0 0     2003 79 23 1 24    
            0 0 0 0 0 0 0     2004 102 31 3 34    
            0 0 0 0 0 0 0     2005 133 59 0 59    
            0 0 0 0 0 0 0     2006 192 19 1 20    
            0 0 0 0 0 0 0     2007 211 41 0 41    
            0 0 0 0 0 0 0     2008 252 69 0 69    
            0 0 0 0 0 0 0     2009 321 22 0 22    
            0 0 0 0 0 0 0     2010 343 61 0 61    
            0 0 0 0 0 0 0     2011 404 9 0 9    
            0 0 0 0 0 0 0     2012 413 18 0 18    
            0 0 0 0 0 0 0     2013 431 4 0 4    
            0 0 0 0 0 0 0     2014 435 20 1 21    
            0 0 0 0 0 0 0     2015 455          
            0 0 0 0 0 0 0     Malta Samengetelde evolutie    
                  Malta           Jaar   Evolutie Belgw. Nieuwkomers    
 
                            1999   -2 0 -2    
                              2000   0 0 0    
                              2001   2 5 7    
                              2002   7 10 17    
                              2003   30 11 41    
                              2004   61 14 75    
                              2005   120 14 134    
                              2006   139 15 154    
                              2007   180 15 195    
                              2008   249 15 264    
                              2009   271 15 286    
                              2010   332 15 347    
                              2011   341 15 356    
                              2012   359 15 374    
                              2013   363 15 378    
                              2014   383 16 399    
                              2015