Inwoners met migratieachtergrond van 2.239   Vreemdelingen   Ivoorkust Evolutie per jaar    
    Ivoorkust         Ivoorkust   6.079 waarvan 2.800   Belg gewordenen (*)   Jaar Vreemd. Evolutie Belgw. Nieuwkomers    
                      1.041   Nat.+Mig. Saldo *   1999 547 65 29 94    
 
                            2000 612 -47 108 61    
            0 0 0 0 0 0 0     2001 565 76 87 163    
            0 0 0 0 0 0 0     2002 641 127 66 193    
            0 0 0 0 0 0 0     2003 768 77 74 151    
            0 0 0 0 0 0 0     2004 845 62 113 175    
            0 0 0 0 0 0 0     2005 907 162 105 267    
            0 0 0 0 0 0 0     2006 1.069 316 114 430    
            0 0 0 0 0 0 0     2007 1.385 352 132 484    
            0 0 0 0 0 0 0     2008 1.737 139 201 340    
            0 0 0 0 0 0 0     2009 1.876 -86 220 134    
            0 0 0 0 0 0 0     2010 1.790 368 228 596    
            0 0 0 0 0 0 0     2011 2.158 155 216 371    
            0 0 0 0 0 0 0     2012 2.313 -144 394 250    
            0 0 0 0 0 0 0     2013 2.169 -56 285 229    
            0 0 0 0 0 0 0     2014 2.113 126 112 238    
            0 0 0 0 0 0 0     2015 2.239          
            0 0 0 0 0 0 0     Ivoorkust Samengetelde evolutie    
                  Ivoorkust           Jaar   Evolutie Belgw. Nieuwkomers    
 
                            1999   65 29 94    
                              2000   18 137 155    
                              2001   94 224 318    
                              2002   221 290 511    
                              2003   298 364 662    
                              2004   360 477 837    
                              2005   522 582 1.104    
                              2006   838 696 1.534    
                              2007   1.190 828 2.018    
                              2008   1.329 1.029 2.358    
                              2009   1.243 1.249 2.492    
                              2010   1.611 1.477 3.088    
                              2011   1.766 1.693 3.459    
                              2012   1.622 2.087 3.709    
                              2013   1.566 2.372 3.938    
                              2014   1.692 2.484 4.176    
                              2015