Inwoners met migratieachtergrond van 159.352   Vreemdelingen   Frankrijk Evolutie per jaar    
    Frankrijk         Frankrijk   292.234 waarvan 76.558   Belg gewordenen (*)   Jaar Vreemd. Evolutie Belgw. Nieuwkomers    
                      56.324   Nat.+Mig. Saldo *   1999 105.113 2.127 363 2.490    
 
                            2000 107.240 2.082 948 3.030    
            0 0 0 0 0 0 0     2001 109.322 1.824 1.025 2.849    
            0 0 0 0 0 0 0     2002 111.146 1.891 856 2.747    
            0 0 0 0 0 0 0     2003 113.037 1.906 698 2.604    
            0 0 0 0 0 0 0     2004 114.943 2.406 780 3.186    
            0 0 0 0 0 0 0     2005 117.349 3.251 772 4.023    
            0 0 0 0 0 0 0     2006 120.600 4.461 820 5.281    
            0 0 0 0 0 0 0     2007 125.061 5.507 836 6.343    
            0 0 0 0 0 0 0     2008 130.568 6.071 838 6.909    
            0 0 0 0 0 0 0     2009 136.639 3.588 792 4.380    
            0 0 0 0 0 0 0     2010 140.227 5.045 717 5.762    
            0 0 0 0 0 0 0     2011 145.272 4.722 638 5.360    
            0 0 0 0 0 0 0     2012 149.994 3.419 903 4.322    
            0 0 0 0 0 0 0     2013 153.413 2.632 973 3.605    
            0 0 0 0 0 0 0     2014 156.045 3.307 586 3.893    
            0 0 0 0 0 0 0     2015 159.352          
            0 0 0 0 0 0 0     Frankrijk Samengetelde evolutie    
                  Frankrijk           Jaar   Evolutie Belgw. Nieuwkomers    
 
                            1999   2.127 363 2.490    
                              2000   4.209 1.311 5.520    
                              2001   6.033 2.336 8.369    
                              2002   7.924 3.192 11.116    
                              2003   9.830 3.890 13.720    
                              2004   12.236 4.670 16.906    
                              2005   15.487 5.442 20.929    
                              2006   19.948 6.262 26.210    
                              2007   25.455 7.098 32.553    
                              2008   31.526 7.936 39.462    
                              2009   35.114 8.728 43.842    
                              2010   40.159 9.445 49.604    
                              2011   44.881 10.083 54.964    
                              2012   48.300 10.986 59.286    
                              2013   50.932 11.959 62.891    
                              2014   54.239 12.545 66.784    
                              2015