BuG 56 Gegevens 2005
Uitzendarbeid in Profit en Non-Profitsectoren in BelgiŽ volgens de Sociale Balans - 2004 - Volledig schema (1)
                       
Uitzendarbeid in BelgiŽ Gewest Totaal Detail Vlaams gewest (2)
        Vlaams Waals Brussels BelgiŽ Profit Non-Profit Ziekenhuis Maats.dnst
1. Algemene gegevens (volledig schema)                
  1. Aantal ondernemingen 9.440 2.649 2.895 14.984 9.297 143 91 52
  2. Aantal werknemers 863.545 277.676 566.322 1.707.544 750.291 113.254 73.112 40.142
  3. Aantal VTE   785.914 254.030 514.286 1.554.229 697.764 88.150 58.613 29.537
  4. Aantal uren (in duizend) 1.241.034 389.357 804.323 2.434.714 1.105.182 135.852 92.061 43.791
  5. Totale loonkost (in duizend Ä) 38.200.423 11.702.471 28.164.278 78.067.173 34.472.280 3.728.143 2.639.097 1.089.046
2. Uitzendarbeid                
  1. Aantal ondernemingen 5223 1654 1353 8.230 5.134 89 39 50
  2. Aantal uitzendkrachten 32.731 11.132 8.296 52.159 32.602 129 100 28
  3. Uitzenduren (in duizend) 62.082 20.530 15.483 98.094 61.844 238 191 47
  4. Kostprijs (in duizend Ä) 1.377.109 464.543 364.668 2.206.320 1.369.073 8.035 7.254 781
  % ondernemingen op totaal 55,3% 62,4% 46,7% 54,9% 55,2% 62,2% 42,9% 96,2%
  % uitzendkrachten op totaal werknemers 3,8% 4,0% 1,5% 3,1% 4,3% 0,11% 0,14% 0,07%
  Factor van lager gebruik door Non-Profitt           38 x 32 x 62 x
3. Ter beschikking stelling van werknemers                
  1. Aantal ondernemingen 325 128 140 593 302 23 16 7
  2. Aantal ter beschikking gestelden 12.129 1.254 1.726 15.108 8.537 3.592 3.583 9
  3. Aantal gepresteerde uren (in duizend) 20.111 1.903 2.892 24.905 14.271 5.840 5.826 14
4. Kostprijs (in duizend Ä) 733.448 57.515 144.708 935.671 538.026 195.421 195.171 250
  % ondernemingen op totaal 3,4% 4,8% 4,8% 4,0% 3,2% 16,1% 17,6% 13,46%
  % ter beschikking gestelden op totaal 1,4% 0,5% 0,3% 0,9% 1,1% 3,2% 4,9% 0,02%
(1) Gegevens over uitzendarbeid dienen enkel bij het 'volledige schema' (+50 werknemers) gegeven.  
(2) Beschutte werkplaatsen stellen 220 interims te werk in hun doelpubliek en worden, zoals bij het INR,bij de 'profit' ondergebracht
 
BuG nr 12 - uitzendarbeid