RIZIV-data
RijksInstituut voor Ziekte en Invaliditeit

Periode

Aard gegeven

Detail Bespreking

1988-2005

Evolutie aantal ziekenhuisbedden in BelgiŽ naar gewest en provincie Aantal bedden
Evolutie: 1988=index 100
Evolutie: gecumuleerd verschil tav vorig jaar
Evolutie: gecumuleerd tav 1988

Evolutie: gecumuleerd % op totaal

% provinvie en gewest op het totaal bedden
Guy Tegenbos DS- 23/01/06