Vorming en uitzendarbeid in Profit en Non-Profit volgens Sociale Balans - 2004  BuG nr. 12
                 
Indicatoren Profit Ziekenhuizen Maatschappelijke Totaal Algemeen
            dienstverlening Non-Profit Totaal
1. Algemene gegevens          
  1. Aantal ondernemingen 130.861 187 1.463 1.650 132.511
  2. Aantal werknemers 2.198.302 147.837 125.822 273.659 2.471.961
  3. Aantal VTE 1.987.460 119.409 98.427 217.836 2.205.296
  4. Aantal uren 3.120.032.053 186.912.575 144.728.507 331.641.082 3.451.673.135
  5. Totale loonkost 94.736.331 5.392.946 3.156.868 8.549.814 103.286.145
2. Vorming in ondernemingen          
  1. Aantal ondernemingen 5.847 151 438 589 6.436
  2. Aantal werknemers 702.462 81.084 53.483 134.567 837.029
  3. Aantal uren 22.074.228 1.375.809 1.045.601 2.421.410 24.495.638
  4. Kostprijs vorming 1.138.486 47.311 22.636 69.947 1.208.433
3. Indicatoren  voor vorming          
  1. % ondernemingen met vorming 4,5% 80,7% 29,9% 35,7% 4,9%
  2. % van werknemers in vorming 32% 55% 43% 49% 34%
  3. % van de uren voor vorming 0,7% 0,7% 0,7% 0,7% 0,7%
  4. % van de loonkost 1,2% 0,9% 0,7% 0,8% 1,2%
  5. Vormingsuren per werknemer 31 17 20 18 29
  6. Kost per vormingsuur 52 34 22 29 49
4. Uitzendarbeid          
  1. Aantal uitzendkrachten 51.118 732 309 1.041 52.159
  2. Uitzenduren 96.210.093 1.299.987 584.272 1.884.259 98.094.352
  3. Kostprijs 2.162.292 35.069 8.959 44.028 2.206.320
  % uitzendkrachten op werknemers (1) 3,27% 0,50% 0,30% 0,42% 2,88%
(1) Berekening % voor balansen met volledige ingifte, biij verkorte ingifte in geen info uitzendarbeid.
Bron:  Nationale Bank