Ukkel                                            Ukkel                                          Ukkel                                    Verschil:  -3.295 % verschil: -14,2%