Hoofddoek: Pinxten, Dewinter, De Wever, één strijd? - 26-06-2009

Jan Hertogen, bericht aan pers en migrantiecentra, gepubliceerd op Indymedia

Beste,

De opinie van de Humanistisch Vrijzinnige Vereniging met RikPinxten en Björn Siffer in DM van 26/06/09 was het punt om zelf m’n mening te formuleren over het opheffen van de laatste mogelijkheid om met respect voor eigen kledingkeuze een humaniora, zowel ASO, TSO als BSO, in Antwerpen te volgen. De feitelijke arrogantie die achter deze uitsluiting van mensen op basis van godsdienst en uiterlijk schuilgaat en het niet onderkennen en bevestigen ervan door de iconen van het vrije denken is moeilijk te begrijpen of aan te nemen, zeker ook omwille van de hypocrisie om zich te verschuilen achter een algemeen ‘hoofddeksel’verbod dat alleen maar bestaat om de moslima’s te raken. Niet dat dit inzicht, overweging of benadering ook maar enige impact zou hebben of enige (westerse) waarde zou hebben, maar wie niet spreekt moet (of gaat) op een bepaald moment zelf zwijgen.

Zodus hieronder m’ artikel zoals gepost op Indymedia:
www.indymedia.be/en/node/33803

Met vriendelijke groeten,

Jan Hertogen, socioloog

Hoofddoek: Pinxten, Dewinter, De Wever, één strijd?

Het sneuvelen van de laatste twee bastions van vrijheid van hoofddoek in Hoboken en Borgerhout, omdat de anderen het ook verbieden, is om dezelfde reden als het afsluiten van de grenzen voor de joden voor de oorlog, een macaber argument. Het is een “vrije markt” argument dat een dolksteek is in de rug van de moslima’s. Dat zij zich maar verweren, zich organiseren, een eigen schooltje maken dat hen voorbereidt op de examenjury is niet alleen hun goede recht maar een zaak van collectieve verdediging. In feite is het dat wat de Iman bedoelt en waarvoor hij nu het opgejaagd wild is, maar gelijk heeft hij.

De kwalijke geur van westerse waarden en normen

Het moslimfundamentalisme is de teaser voor de alsmaar verdergaande uitsluiting en inperking van een bevolkingsgroep op basis van godsdienst en fysiek uiterlijk zoals het joods-kapitalistische complot het was voor het nationaal-socialisme om over te gaan tot restricties, uitsluiting en uitdrijving. Tot geen enkele natie de joden nog toegang gaf tot het grondgebied en de nationaalsocialisten besloten dan maar zelf de joden op industriële schaal uit te roeien. Het zal niemand ontgaan dat het dezelfde westerse waarden, normen, vrijheden en democratie zijn waarop het nationaalsocialisme zich beriep die nu aangegrepen worden om het moslimgevaar te duiden en de afsluiting van eigen grenzen te bepleiten. Dezelfde waarden en normen die de slavernij, de ontvolking van Afrika, de kolonisatie en plundering van de continenten, de vrije markt, de concurrentie, het dictaat van de winst, de klimaatverloedering, de kapitaalsaccumulatie die voor 90% fictief is en voor 10% economisch gegrond is, als basis hebben zodat de verarming, opstand en oorlog meer dan ooit op de agenda van de wereld zullen staan. Hierbij is het ‘humanisme’ zelf tot ideologie verworden en de westerse waarden en normen tot een zich alsmaar vernieuwend absolutisme, zoals Sarkosy in vol ornaat voor de gevestigde machten kon ten toon spreiden in de Franse “lekenstaat”, belooft niet veel goeds voor de wereld die het grootste bedrog van de menselijke geschiedenis de komende jaren nog moet verwerken.

16,6% moslims in Antwerpen

De bevolkingen van Marokko en Turkije hebben dit de laatste decennia goed begrepen en zich met groeiende aantallen in West-Europese landen genesteld, niet als onderdeel van een groot islamitisch (fundamentalistisch) complot zoals nu ook Pinxten ons wil doen geloven (opinie in DM 26/06/09), maar als voor de hand liggende mogelijkheid om zich een beter lot te verschaffen. Het zij hen voluit gegund. Marokko (de Arabieren/Amazir in Spanje) en Turkije (in het Ottomaanse rijk) hebben het dichtst de Europese landen ‘benaderd’ en hadden reeds een ‘thuis’gevoel. Zij zijn nu goed en wel, en mét hun godsdienst aanwezig, zoals de joden dat waren (en zijn) voor de tweede wereldoorlog. De joden waren met 30.000 in Antwerpen, waarvan 70% werd gedeporteerd en gedood is, de islamaanwezigheid in Antwerpen is voor 2005 te berekenen op 76.148 van de 457.749 Antwerpenaren, waarvan 47.079 van Marokkaanse afkomst. Zij vormen dus ongeveer 2/3 van de moslimsaanwezigheid in Antwerpen. Samen is dat 16,6% van de Antwerpse bevolking. In 2020 zou het aantal moslims ¼ kunnen bedragen in Antwerpen. Wie nu oplossingen zoekt of in de weg staat zou moeten bedenken dat het (op termijn) om 1/3 van de schoolbevolking gaat die nu van volwaardig onderwijs en een eigen leven wordt uitgesloten door het hoofddoekverbod. Karel Dillen, als oud leerling van het Atheneum zal in z’n vuist lachen, de vele verzetstrijders tegen het nationaalsocialisme en antifascisten die het Atheneum heeft voortgebracht, zullen zich omkeren in hun graf.

Wij willen de laatsten niet zijn, een macaber argument

Als niemand nog joden opvangt, dan moeten België of Amerika het ook niet meer doen, zo luidde de redenering die de ‘endlösing’ en moord op miljoenen joden dichterbij bracht. Het sneuvelen van de laatste twee bastions van vrijheid van hoofddoek in Hoboken en Borgerhout, omdat de anderen het ook verbieden, is om dezelfde reden een macaber argument. Het is een “vrije markt” argument dat een dolksteek is in de rug van de moslima’s. Dat zij zich maar verweren, zich organiseren, een eigen schooltje maken dat hen voorbereidt op de examenjury is niet alleen hun goede recht maar een zaak van collectieve verdediging. In feite is het dat wat de Iman bedoelt en waarvoor hij nu het opgejaagd wild is, maar gelijk heeft hij. Het is de les van de geschiedenis, wie z’n belang niet gezamenlijk en op eigen kracht organiseert is gezien. De eerste ziekenfondsen en vakbonden twee eeuwen geleden hebben dat goed begrepen, en iedereen heeft er nu het nut van. En de religieuze (islam)verantwoordelijken hebben in deze een grote verantwoordelijkheid, zeker in een stad als Antwerpen dat nog altijd niet hersteld is (of heeft mogen herstellen) van de gaten die de “Judenrät” heeft laten vallen in de 2de wereldoorlog. Maar het zullen niet de De Wevers zijn die Antwerpen leren leven met het ongeheelde lijden. Dat kunnen misschien wel al de Imans doen.

Ofwel wordt het voor iedereen goed, ofwel voor iedereen slecht

Wat zal de volgende regeling of exclusie zijn die, op basis van religie en fysieke kenmerken, de intellectuele, reactionaire én progressieve promotoren van ’westerse waarden en normen’ zullen opleggen. En hoever en hoe lang zal men nog de grenzen kunnen sluiten voor de nivellering van welvaart of armoede in wat Abou Jah Jah zo krachtig analyseerde in z’n laatste interview in Indymedia. Het enige wapen dat de arme op deze wereld nog heeft is de immigratie in grotere getale dan ook, niet om redenen van godsdienst (evenmin als dit voor de joden zo was voor de tweede wereldoorlog) maar voor de overleving. Ofwel wordt het voor iedereen goed op deze wereld, ofwel voor iedereen slecht.

Eigen islamnet of een open religieus net gewenst

En zoals de joden en vooral ook de katholieken in hun eigen scholen al decennia (of eeuwen) beseffen, zullen ook moslims door leren wijzer worden: opbouw van een eigen scholennet, demografisch en organisatorisch heeft dit in Antwerpen unieke mogelijkheden, ondermeer ook om de grote kwetsuren die men het Vlaams Blok./Belang heeft laten maken te herstellen en de pacificatie is Antwerpen enig uitzicht te geven. Het Katholieke onderwijs in Antwerpen kan zich voor de komende decennia dienstbaar maken door deze operatie mee te ondersteunen (zij zijn de grote ervaringsdeskundige) of zich om te vormen tot een open religieus net waar alle godsdiensten en ook de vrijzinnigheid thuis zijn. Het katholieke net is ontstaan in een (nog altijd vijandige) ‘socialistische’, ‘liberale’ en ‘vrijzinnige’ context. Is het niet hoog tijd om een ‘islamnet’ ruimte te geven en te stimuleren in een omgeving waar de onderwijsorganisatie er niet in slaagt een (religieuze) kledingcode toe te laten, zeker als dit gebeurt onder de algemene noemer van uitsluiting van hoofddeksels, hetgeen niet alleen onnuttig, niet van de tijd, maar vooral oneindig hypocriet is. Wanneer laten de ‘echte’ vrijdenkers of vrije denkers zich eens horen?

Jan Hertogen, socioloog
0477 727 049
 
Moslims in Antwerpen: zie
www.npdata.be/BuG/111-Moslims-in-Antwerpen
Joden in Polen: zie
www.npdoc.be/Lublin