Hoofddoekenverbod op school - 01/07/09

Frank Roels, niet gepubliceerde lezersbrief.

Dirk Verhofstadt roept op tot een hoofddoekenverbod in alle scholen. Maar wat dan met de grote en kleine kruisen in het katoliek onderwijs, en de keppeltjes en zwarte hoeden in de joodse scholen? Of zijn dat geen godsdienstige symbolen? Als een imam oproept om de meisjes niet naar de (goddeloze) scholen te sturen, wekt dat bij mij herinneringen op die niets met de islam te maken hebben. Onze Vlaamse jeugd ging en gaat dan ook voor bijna 85% niet naar de goddeloze school van het Gemeenschapsonderwijs. Is dat een vrije keuze van de kinderen, of dwang door ouders en maatschappelijke groep, en moet de overheid misschien daar ook ingrijpen, volgens Dirk Verhofstadt? Als de imam in kwestie een ‘misogyne type’ mag genoemd worden, hoe dan de katolieke priesters en pausen voor wie de vleselijke liefde voor de vrouw een zware zonde is, en onverenigbaar met hun dienst aan hun god. Is er in de katolieke kerk en de joodse orthodoxie een gelijkberechtiging van de vrouw? Dragen diegenen die zich vandaag opwinden over de hoofddoeken in het Koninklijk Ateneum Antwerpen, zelf geen oogkleppen? 

In tegenstelling tot wetenschappelijke waarheden zijn hoofddoeken, kruisen en keppeltjes symbolen; zoals de toorts van de vrijzinnige humanisten. Een strijd toegespitst op symbolen die voor sommigen een diepe emotionele waarde hebben, leidt tot meer spanningen en schept weer een vorm van onvrijheid. Ik moet het meer hebben van een positieve, epicuristische en rationele invulling van leven en moraal. Atheïsten en gelovigen kunnen samen strijden voor een meer rechtvaardige wereld zonder armoede en zonder oorlog. Zij doen dat bijvoorbeeld samen in een vakbondsbetoging tegen de afdankingen, en voor solidariteit met het Palestijnse volk, of met de Amazone-indianen die het regenwoud verdedigen.

Frank Roels, Gent.