Reactie van Eddy Daniels met daarop enkele overwegingen van Jan Hertogen,
beide in de tekst: rood van Eddy Daniels, Blauw van Jan Hertogen - 02/07/09

De door Eddy Daniels becommentarieerde tekst (zonder de aan
hem toegestuurde overwegingen) is ook te lezen de LVB-site

Beste,

Dit bericht is enigszins uit z’n voegen gebarsten maar je kan het lezen als een soort persverslag (van DM dan) over de hoofddoek in deze zonbeschenen vakantiestart.

Hoofddoek, de wereld op z’n kop

Slachtoffers worden verantwoordelijk, wie uitgesloten wordt krijgt de schuld, zijn sociale omgeving de bult en wie er zich voor inzet is de peanut, het zwarte schaap. Het klassieke scenario wanneer de macht haar agenda doordrukt en ‘zelfverklaarde progressieve intellectuelen’ zich mengen in het debat en de uitsluiting legitimeren.

Dit is een gratuite bewering, waarop met een even gratuite bewering kan gereageerd worden: de hoofdstroom in de moderne samenleving is niet de uitsluiting, maar het victimisme. Wie discriminatie of uitsluiting claimt in welke omstandigheid ook, krijgt steeds een open doekje in de pers en kan zijn argumenten zeer vaak zonder wederwoord of kritische nuancering presenteren. Sinds de opkomst van het Vlaams Blok omstreeks 1987 profiteert het cultuurrelativisme daarvan.

Het is daarom dat opinies zoals de mijne meestal niet in aanmerking komen in opiniebladzijden die in hoofdzaak gevuld worden met ‘macht georienteerde’ en op uitsluiting gerichte bijdragen.

Het is ook de geschiedenis die zich herhaalt: voor vrijzinnigen, socialisten en slechtmenend links waren het altijd de katholieken en nu de moslims die het gedaan hebben.

Vrijzinnigheid, socialisme en ‘slechtmenend links’ hebben zich in dit land – en in nagenoeg geheel Europa – ontwikkeld in confrontatie met de katholieke kerk. Ik laat in het midden wie het historische ‘gelijk’ aan zijn kant had en wanneer in welk dossier, ik stel wel vast dat er daaruit een maatschappelijk compromis is gegroeid – onder andere het Schoolpact – dat toeliet een maatschappelijke consensus op te bouwen zonder voortdurende confrontatie.  Is het schoolpact vrucht van de strijd van de socialisten of van de katholieken?

De kern van die consensus was dubbel: de scheiding van kerk en staat; en de verzuilde ontwikkeling van verschillende ideologieën, hierbij deels puttend uit eigen patrimonium maar grotendeels bouwend op een gecontroleerde en controleerbare overheidsubsidiëring. Dit heeft tot een pluriforme en pluralistische dienstverlening geleid – van peutercrèches via onderwijs, ziekenhuizen tot bejaardenzorg – die kwalitatief ongemeen hoog en ideologisch zeer sereen functioneren. Het pluralisme is de bevestiging van het ‘absolutie’ recht voor de katholieken op hun ding te doen (en maar goed ook)

Niemand vraagt naar je geloof als je inschrijft in een school, zorg zoekt in een ziekenhuis of opvang in een bejaardentehuis, ook niet in katholieke instellingen. Geen enkel ziekenhuis heeft ooit geestelijke begeleiding door een imam verboden of zelfs maar gehinderd. Caritas heeft zich gereproduceerd in een (niet op winst gericht) zorgnet  dat zelfs op die basis doordrongen is van religie. Er bestaan, behouden in Oostelijke landen, bv de Hezbollah en Hamas, geen islamitisch vangnet, in tegenstelling tot het katholieke en het joodse

Immigrerende moslims – de overgrote meerderheid – werden liefdevol en empathisch opgevangen binnen die hen vreemde structuren die ze in eigen land in de verste verten niet kennen maar hier als een normaal gegeven zijn gaan zien. Zodat ze – op de Turkse gemeenschap met de seculiere Lucerna-school na – geen enkel initiatief hebben genomen om hun eigen structuren uit te bouwen, omdat daar – moskeeën uitgezonderd – ook geen behoefte aan bestond. Niet alleen omdat er geen behoefte aan bestond, ook omdat er geen vermogen aanwezig was, en voor zover dit beetje bij beetje werd verzameld werd dit in huizen in het afkomstland geïnvesteerd (60% zou een eigen huis hebben in Marokko of Turkije).

Slechts één klein voorbeeld: aan de KU Leuven bestaat zelfs een studentenmoskee, gefinancierd door de katholieke universiteit. De aanklacht van hardnekkige partijdigheid in het weren van de moslims is dus totaal zonder voorwerp. Het gaat om het toelaten van een kledingcode, niet om het weren als dusdanig. Ik ken iemand die 7 jaar geneeskunde gestudeerd heeft aan de VUB, met hoofddoek in alle lessen, in alle stages, in alle praktijksessies, en in haar 2 jaar Hibo, en oefent nu alleen, met hoofddoek een volwaardige geneeskundepraktijk uit voor een pluri-religieus publiek. Om maar te zeggen dat uitsluiting of afwijzen van secundaire religieuze kenmerken geen punt hoeft te zijn, en daar gaat het om, en alleen daarom.

 “Á bas la calotte” wordt nu “Weg met ‘t kapje”. Op deze eerste vakantiedag een round-up van de schamelijke en beschamende argumenten van Karin Heremans en Dirk Verhofstadt met hun depreciatie van de islam en godsdienstigheid en het beschamend onderuit halen van haar vertegenwoordigers.

Ik heb, uit mijn lezing in de pers, niet de indruk overgehouden dat Karin Heremans en Dirk Verhofstadt eenzelfde argumenten hanteren. Ik kreeg de indruk dat Heremans een atmosfeer zonder maatschappelijke druk in haar school wil creëren, terwijl Verhofstadt een algemeen maatschappelijke maatregel wil uitvaardigen die feitelijk overeen komt met de visie van Filip Dewinter: ‘Wie een hoofddoek draagt, tekent een terugzendcontract’. Heremans gaat er helemaal over wat haar beoordeling van de Iman betreft, sociale druk moet daarbij door schoolse aanpak en niet door exclusie bestreden worden, dat is elementair, ganse HERGO aanpak en wat al meer geven hiertoe de instrumenten. Waar pedagogie het enige antwoord is de repressie en exclusie toepassen (onder dictaat van Janssens en de vrijzinnige (vrijmetselaars) gemeenschapsonderwijslobby, daar is zelfs Heremans na jaren goed werk niet aan ontkomen.

En Kitty Roggeman van het Vrouwenoverleg Komitee en ook BOEH die in DM van 1/07/09 eventjes korte metten maakt met het “vrijzinnig fanatisme”.
  
Imam Nordine Taouil heeft het gedaan
 

Als je de enige toeverlaat bent voor mensen om met hoofddoek een secundair diploma te halen

Het is een lonende positie je de ‘enige toeverlaat’ te noemen, Anne Martens uit Gent dankt er een functie aan als arrondissementscommissaris. Zij stemde immers op CD&V-partijbevel tegen de hoofddoek achter loketten in de gemeenteraad omdat zij een verkiesbare plaats voor het Vlaamse Parlement ambieerde, met als argument dat ‘iemand hen toch (daar) moet verdedigen’ (zij dus, na ‘hen’ ‘verraden’ te hebben). Anne Martens, la Passionaria , tegen 123 racistische parlementsleden. Ze rijdt nu rond in een wagen met chauffeur want de partij zat verveeld met iemand die zichzelf zo dwaas opblaast, maar was haar vader nog één en ander verschuldigd.

De waarheid is natuurlijk dat mensen met een hoofddoek in honderden scholen – ook katholieke – een diploma kunnen behalen, ja, daar actief toe aangemoedigd worden en alle hulp bij krijgen. Het probleem duikt slechts op daar waar de hoofddoek door sociale druk opgedrongen wordt aan andere scholieren.  In praktisch alle scholen is de hoofddoek verboden –In het Provinciaal HO diëtiste in Antwerpen zijn hoofddoeken toegelaten en kunnen twee joodse studenten koosjer koken met eigen meegebracht koosjer kookmateriaal. Maar een grote uitzondering.

Iedereen weet dat de sociale druk in de Antwerpse scholen Halal-eten al verplicht heeft gemaakt voor iedereen. Wat een overtreding is van het gelijkheidsbeginsel want niet-halal toeleveranciers of kwekers van varkens mogen niet meer leveren.  Niet ter zake, gesprek en wisseloplossingen zijn ruim aanwezig, en binnen een paar jaar kies je misschien ook halal uit de supermarkt. Waar een markt is is er leven.

Iedereen weet ook dat in het Antwerpse atheneum de sociale druk van die aard is – maar daar wordt in de pers NOOIT over geschreven – dat nagenoeg alle niet-allochtone leerlingen er weggevlucht zijn, ook de kinderen van de zogeheten ‘linkse progressieven’ waarvan velen nu jammeren over het hoofddoekenverbod.  Zoals ik schreef is de druk gecreëerd door de maatschappelijke verantwoordelijken die de hoofddoek dracht verengd hebben. Beter dan verder te gaan dan de handdoek te gooien. Ik weet niet of die jammeren over het hoofddoekverbod dan wel over de algemene exclusie ervan. En ik moet jou niet zeggen dat de schooldemocratie, het gesprek, overleg, het adequaat druk bestrijden een moeilijk maar enig perspectief zijn. En dit is allemaal praat na de vak, als je de boel opblaast of betonneert dan is zelfbeklag het slechtste wat er kan gebeuren.

De school die ooit een progressief vlaggenschip was van het gemeenschapsonderwijs en eminente intellectuelen afleverde zakt zo af tot een school die dreigt ten onder te gaan aan obscurantisme, omdat de islamitische normen alles doordrenken terwijl nergens ter wereld de islam in staat is geweest om modern onderwijs aan te bieden.  Dat is een negativistische en besmeurend beeld – de achterlijkheid van de islame haar bevolking, maar daar ben jij de specialist van.

In het Arabisch bestaat er maar één woord voor zowel ‘ketterij’ als ‘vernieuwing’: bidah.

Atatürk heeft zijn land maar kunnen moderniseren door effectief de imams uit de scholen te jagen en de hoofddoek in de scholen te verbieden.

In vele islamitische landen – Syriê en Pakistan onder andere - wordt het betere onderwijs aangeboden in katholieke scholen, vaak van de jezuïeten of dominicanen.

De islamitische topuniversiteit in Kaïro, al-Azhar, heeft, met de verwijdering van Abu Zayd, officieel bevestigd dat historische kritiek niet mag gedoceerd worden. De rector heeft officieel afgekondigd dat westerse filosofie niet op het lessenprogramma mag.

 en ze dan in de steek laten, dat is het sterk staaltje waartoe Directrice Heremans, mede onder druk van Spa-trekpaard Patrick Janssens

Ik denk niet de Patrick Janssens een SPA-trekpaard is, ik heb een sterk vermoeden dat hij een Patrick Janssens-trekpaard is, maar tot daar aan toe.

 en de lobby van het Gemeenschapsonderwijs,

ik denk dat ‘de lobby van het gemeenschapsonderwijs’, zoals Jan Hertogen dat noemt, effectief met de handen in het haar zit om te voorkomen dat het gemeenschapsonderwijs islamonderwijs wordt onder neutrale dekmantel.

 heeft moeten beslissen, zo verzekerde me althans een goede bekende met deze middens. De minimale maar toch aanwezige schooldemocratie werd daarbij volledig genegeerd zo stelde hij nog: noch de Ouderraad, noch de leerlingenraad hebben kunnen, meespreken, adviseren laat staan mee beslissen in deze kwestie.

Ik ken de specifieke toestand niet in het atheneum van Antwerpen maar weet wel dat wettelijk gezien Ouderraad en Leerlingenraad slechts een adviserende functie hebben en geenszins MOGEN meebeslissen over het huishoudelijke reglement. Gecvonsuleerd en mee betrokken in het nadenken is niet gebeurd.

Ik kan me bovendien best voorstellen dat in een school die nagenoeg uitsluitend bevolkt wordt door islamleerlingen die raden samengesteld zijn uit precies die groep waaruit de sociale druk komt die de directrice wil bestrijden.  War zijn we mee bezig, democratie  la carte?

Ik kan me levendig voorstellen dat de directrice op dat niveau geen hysterische discussie heeft willen beginnen waar de uitslag bij voorbaat van vaststond, zeker niet omdat dit niet eens tot de bevoegdheden van die raden behoort. Mar achteraf wel iedereen bekladen die niet akkoord i met deze eenzijdige, niet bediscuteerde en doorgedreven beslissing.

 Ook dat werd vakkundig onder de mat geveegd. De aandacht van het essentiële diende dan afgeleid. De meisjes moesten beschermd worden tegen de sociale druk alsof een school geen andere middelen heeft om daar actief op in te grijpen.

Welke? Zoals hierboven wel aangegeven: gans de resem tucht en andere maatregelen tot uitsluiten, maar ook gans de HERGO-batterijen, enz.

 Het is een drogreden die niet ter zake doet.

Op het moment dat op alle niveaus experts worden opgeleid en ingezet tegen pestgedrag, op school, op het werk, doet massale sociale druk onder leiding van achterlijke imams zonder fatsoenlijke vorming dus ‘niet ter zake’? Zoals ik zeg, er bestaat een gans professioneel arsenaal – maar die moest de gemakkelijk verkoopbare en niet ter zaken zijnde teaser worden om hun vooraf vaststaande beslissing aan op te hangen.

 Alle pijlen werden daarbij gericht op Imam Nordin Taouil die geen kans kreeg zijn terechte en genuanceerde standpunt en bekommernis verder toe te lichten, nochtans was hij duidelijk: “In België bestaat leerplicht en geen schoolplicht, dus wij roepen de meisjes op om van school te blijven als zij geen hoofddoek meer mogen dragen. Zij zullen dan binnen de eigen omgeving zich voorbereiden op de examencommissie en zo aan hun leerplicht  voldoen”.

Iedereen weet dat de voorbereiding van jongeren op de middenjury een helse karwei is, slechts haalbaar voor zeer goed gevormde en extreem toegewijde ouders. Iedereen weet ook dat het gemiddelde vormingspeil van islamitische ouders zeer laag ligt en dat bij velen de motivatie om betrokken te zijn bij het schoolwerk van hun kinderen – zeker van meisjes – onbestaande is. Dat is dan kwestie van maatschappelijke solidariteit, inschakeling VDAB, verzamelen van budgetten enz. Ik heb gedurende 5 jaar verwerving van toegangsattest voor middenjury én verwerven van verpleegkundig diploma in 3 jaar voor de middenjury op poten gezet, met resultaat. Waar een onderkend probleem is is een weg.

Bovendien is het zo dat de wet vereist dat ouders die hiervoor opteren een ernstig dossier indienen waarin zij serieuze argumenten aanbrengen voor een goede studiebegeleiding. Het is bekend dat enkele jaren geleden de Vlaams Blok’ers Paul Belien en Alexandra Colen – die voor thuisonderwijs geopteerd hadden – een dag lang op de rooster gelegd werden door de lokale politie, en dit ondanks het feit dat zij er toen al in geslaagd waren drie van hun vijf kinderen op die manier aan de universiteit te brengen.

Thuisonderwijs wordt dus als een noodmaatregel aangezien waar niet lichtvaardig gebruik van kan gemaakt worden. De lichtzinnigheid waarmee de SP.A-imam Nordin Talhoui in deze opriep om van dit systeem gebruik te maken grenst aan het incivieke en flirt met de limieten van de vrije meningsuiting want is feitelijk een oproep tot kindermishandeling. Men moet niet heiliger zijn dan de paus. De Iman is genuanceerd geweest en dit niet emotioneel maar als een onderdeel van verzet geformuleerd – voor wie was tuis is strategie en collectieve actie, die wist maar al te goed wat hij bedoelde – maar iedereen had een doel gevonden om stenen naar te werpen – belachelijke en wat mij betreft een walgelijk toneeltje, dat ik spijtig genoeg dikwijls heb zien opgevoerd worden als het om de ‘juiste’ acties ging.

 Helder, genuanceerd en met respect voor de wet, ook al werd hij in 2005 door de Belgische staatsveiligheid geweerd uit de moslimexecutieve omdat hij zogezegd anti-democratisch was, omdat ik ‘flamingant was en een Vlaamse moslimexecutieve voorstond was zijn antwoord toen. Onder druk van de goe- of zeg maar ‘slecht’gemeente, moest de Imam in de 7de dag van 28/06/09 publiekelijk terugkrabbelen, begrijpelijk wanneer iedereen hem, de moslima’s en de islamgemeenschap in de steek laat of al met vakantie vertrokken was.

SP.A’er Talhoui liet eindelijk zijn ware gezicht zien en Hertogen roept hem uit tot slachtoffer. Het is Spa die hem allicht tot een voor mij ‘spijtige’ knieval gedwongen heeft – Ik sluit zelfs niet uit dat hij zogezegd ‘extreem’ gereageerd  heeft’ als afleidingsmaneuver – wie ook door de staatsveiligheid geviseerd heeft,  heeft er een schuld aan.

 In het interview van Karin Heremans, directrice van het Antwerpse Atheneum in DM van 27/06/09 worden evenwel (weer) alle registers open getrokken. Dirk Verhofstadt vond dat interview dan weer een ideale gelegenheid om olie op het vuur te gooien op 29/06/09 en uiting te geven aan liberale denkbeelden die eerder aan mysogenie (vrouwenhaat) dan aan warborg voor individuele rechten doen denken.

Ik denk dat je Dirk Verhofstadt inderdaad veel ideologische verblinding kunt verwijten, en ik ben het in heel wat kwesties – waaronder het hoofddoekendebat – grondig met hem oneens, maar mysogenie? Dat verwijt is ver erover. Of het mysogeen is te waarschuwen voor een cultuur die zonen een dubbel erfrecht toekent dan dochters, en jongens als sjeiks laat opgroeien, terwijl hun zussen hen nederig moeten bedienen, durf ik ten zeerste betwijfelen. Het gaat, zoals ik verder nuanceer over mysogenie tav islamvrouwen, maar eigenlijk tav de ganse vrouwen(beweging) wat hij zich permitteert te zeggen over het VOK, dat zullen er niet veel op hun borst kunnen schrijven.

Monika Van Pamel en Meyrem Almaci op 30/06/09 in DM doen ook hun en Kitty Roggeman laat een scherpe en gedegen stem horen.

Na ‘Á bas la calotte” “Weg met het kapje”
 

Na het anti-kalootisme (tegen de tsjeeven, de katholieken, à bas la calotte – paaps keppeltje, kap) omwille van hun aanwezigheid in onderwijs, gezondheidszorg, vakbonden, het middenveld wat katholieken betreft nu het anti-kapjisme (tegen de hoofddoek, moslims, islam, à bas le foulard) omwille van de groeiende aanwezigheid van moslimkinderen in het onderwijs en later op de arbeidsmarkt, zonder zich evenwel, zoals de katholieken, verder ‘institutioneel’ uit te bouwen.

Dat is de kern van het probleem: als er vroeger – toen ze nog bestonden – caloten of nonnen in scholen of ziekenhuizen rondliepen, dan waren dat KATHOLIEKE instellingen of, hoogstens, godsdienstleraren in het gemeenschapsonderwijs. In alle andere vakken bestond er ideologische neutraliteit, ZELFS in de lessen zedenleer.

De moslimgemeenschap ontloopt echter haar verantwoordelijkheid, en bouwt geen eigen scholen- en zorgennet op. Zij wil haar normen opdringen in het gemeenschapsonderwijs en wil zo haar eigen net creëren zonder zich moeite te doen, door te parasiteren op instituties die haar niet toebehoren. Dàt is de kern van de kwestie.  Je draait de zaken op – omwille van migratie ws er geen vermogen –door de feitelijke en onwettige uitsluiting van de islam de laatste 30 jaar van de financiële rechten is ook daar geen vermogen opgebouwd – maar troost je, het zal komen en maar goed ook.

Ik denk dat de zogeheten ‘lobby’ van het gemeenschapsonderwijs al lang voor zichzelf de keuze heeft gemaakt om van de speerpunt-concentratiescholen als het atheneum van Antwerpen af te zien en die met pijn in het hart te evacueren, liever dan zichzelf als dekmantel te laten gebruiken voor de uitbouw van fanatieke moslimscholen onder een vals neutraal vaandel.  

 Het hoofddeksel heeft blijfbaar al langer dan vandaag de irritatie en weerstand opgewekt. De minimale maatschappelijke aanwezigheid (moslims vormen 3,9% van de bevolking in Vlaanderen, 25,5% in Brussel en 4% in Wallonië) moet uit het onderwijs, de publieke functies en onder de korenmaat gestopt (voor wanneer het straatverbod?).

Wat een onzin, en dat voor een socioloog. Op wat baseren deze wilde beschuldigingen zich anders dan op victimistische paranoia? De geschiedenis is niet verduldig.

 In tegenstelling tot wat men van de katholieken en joden heeft moeten aanvaarden, n.l. de grondwettelijke vrijheid een eigen onderwijsnet uit te bouwen

Dit is historisch onwaar. De katholieke en joodse scholen bestonden voor het gemeenschapsonderwijs. ‘A bas la calotte’ was eerder gericht tegen het VOORTBESTAAN van dit dominante net dan tegen de uitbouw ervan. De reactie liep uit op een scholennet van de overheid NAAST het bestaande en dominant blijvende katholieke net. De chronologie dient eventueel op punt gesteld. De positie van het katholieke net, de Caritas-zorgzuil enz, zijn nog altijd de basis van een unieke en historisch gefundeerde realisatie die altijd nijd en strijd heeft opgeroepen, en nog altijd in volle levendigheid gevoerd wordt. Spijtig dat de katholieke zuil zich afzet tegen het islamitisch religieuze omdat zij verder beide onder druk zullen komen staan, zeker als het historisch besef verder afneemt.

De ‘vrije’ scholen hebben echter wel overheidsubsidiëring afgedwongen, zoals de kerk onderhoud van cultusplaatsen en bezoldiging van bedienaren heeft verkregen. Historisch gesproken was dit een compensatie voor de diefstal van katholieke bezittingen tijdens de Franse revolutie.

Ondanks het feit dat de kerk dus via een omweg terugkreeg wat haar was afgepakt, heeft zij zich nooit verzet tegen het feit dat andere geloven – zoals de islam, maar ook het protestantisme  – die geen historische schade kunnen bewijzen maar veelal importproducten zijn, gelijkberechtigd werden op voorwaarde dat ze aan bepaalde normen konden voldoen. Van gelijkberechting is door openlijke en onwettige sabotage nooit iets in huis gekomen (zie m’n BuG  http://www.npdata.be/BuG/111-Moslims-in-Antwerpen )

Tot nu toe heeft de moslimgemeenschap niet aan die normen weten te voldoen, onder andere qua opleiding van haar bedienaren. Een seminarieopleiding tot priester omvat normaal zes jaar op universitair niveau. Hoe een imam opgeleid wordt is veelal een raadsel maar als we het niveau zien dat de toonaangevende al-Azhar aflevert, dan zitten we echt met een probleem. Meestal is de voornaamste opleiding voor een imam dat hij de Koran uit zijn hoofd kent, wat hem meestal ook in het onvermogen plaatst om nog een redenering op te bouwen, want de Koran is een afstompend boek. Velen onder hen spreken niet eens één van de landstalen.  Dat heeft er niets mee te maken – dat is pas in kwestie als de moskee erkend is. De financiering islamonderwijs gebeurt langs de onderwijsfinanciering, en dat heeft wel enigszins gelopen)

De overheid heeft dan een moslimexecutieve opgericht met de bedoeling de islam te helpen zijn eigen zuil te ontwikkelen. Eigenlijk was dat al een stap te ver, want opnieuw nam de overheid een initiatief dat van de moslims zelf had moeten uitgaan. Het is alsof de overheid een Humanistisch Verbond oprichtte. Ze hadden zich er buiten moeten houden.

Die executieve is dan overduidelijk een mislukking gebleken, los van het feit of de staatsveiligheid zich met de kandidatenlijsten had mogen bemoeien. Ze had zich overigens beter bemoeid met de wijze van verkiezing: aparte stemhokjes voor mannen en vrouwen, een schandelijke schending van ons gelijkheidsbeginsel en een voorafspiegeling van wat er in het gemeenschapsonderwijs staat aan te komen.

 is een eigen moslim onderwijsnet niet tot stand gekomen. De katholieken en de joden konden terugvallen op een vermogen dat doorheen de historische omwentelingen en destructies geconserveerd werd. Voor de relatief arme islammigratie is het vooralsnog niet mogelijk geweest om zonder collectief  vermogen een infrastructuur op te zetten en eigen onderwijs en sociale dienstverlening uit de grond te stampen.

De afgelopen dertig jaren hebben wij de opbouw gezien van tientallen Freinet- en Steiner-scholen die ook niet over een eigen vermogen beschikten en in beperkte mate beroep deden op ouderbijdragen. We zagen ook de oprichting van de Turkse seculiere Lucerna-school.

 De mogelijkheden zijn er dus, de overheidsfondsen zijn beschikbaar, zij werden opengesteld voor kleinschalige initiatieven door de katholieke minister van onderwijs wijlen Daniel Coens. Dat de moslims hier niet zouden kunnen van profiteren, gesteld dat zij over goede wil en bekwame imams zouden beschikken, is demagogische onzin.

Bovendien beschikken zij ook over een historisch patrimonium: Saudi-Arabië financiert en controleert de centrale moskee in het Jubelpark, heeft waarschijnlijk een aantal imams als vijfde colonne op zijn pay-roll en financiert jaarlijks een invasie van meer dan honderd achterlijke imams uit Egypte om hier tijdens de Ramadan obscurantische donderpreken te komen afsteken in de moskeeën. Het geld is er dus, maar Talhoui pleit al jaren om in de Belgische en/of Vlaamse kas te graaien zonder aan de voorwaarden te voldoen. Hoe hoger de druk en de uitsluiting, hoe sterker de dynamiek om wat te doen, zien waar ze uitkomen.

 Mede daardoor heeft in aanzet het gemeenschapsonderwijs het grondwettelijk recht op beleving van religie ook op school moeten ondervangen.

Het gemeenschapsonderwijs heeft dit hoegenaamd niet MOETEN doen, het heeft gewoon de wet toegepast en het godsdienstonderwijs aangeboden van erkende religies – waaronder de islam – waar om gevraagd werd. Het bereidt zich nu voor om hetzelfde te doen met het bij ecologische intellectuelen populaire boeddhisme zodra die erkenning rond zal zijn, wat er zit aan te komen.  En nog andere godsdiensten ook – en laat de Boeddhisten dan tenminste ook hun kledijcode volgen!

 Dit blijkt nu een val te zijn wanneer in het gemeenschapsonderwijs de godsdienstbeleving

Er is een verschil tussen godsdienstonderwijs en godsdienstbeleving. Het laatste kan in het katholiek onderwijs, maar hoort in het gemeenschapsonderwijs niet thuis tenzij in de godsdienstles, en moet dus in eigen kring beleefd worden. Onze overheid gaat daarin zo ver dat ze slachthuizen aanmoedigt om ruimte en tijd te reserveren voor halal-slachten bij het schapenfeest om overlast te vermijden, een soort toegeving die aan katholieken nooit gedaan werd. Of zijn er soms faciliteiten voor bakkers die hosties vervaardigen? Dat wordt door de markt geregeld.

 en kledingcode verbannen wordt samen met de tekenen van andere godsdiensten die natuurlijk wel kunnen terugvallen op een eigen net. De moslims en hun vertegenwoordigers kunnen het zich terecht beklagen goedgelovig te zijn geweest te zijn

of parasitair? Zoals jij het wilt zien.

 in deze zogezegd pluriforme samenleving. Dat de islam, zoals reeds uitvoerig aangetoond financieel ten zeerste en actief gediscrimineerd is

omdat hij niet aan de normale normen kan voldoen? Mag voldoen, omdat er een hele rits onwettelijk en vooral ongrondwettelijke regeltjes zijn, zie de basiswerken van de beste academici hierover (cfr m’n nota over islam-BuG Antwerpen)

 en wordt is een belangrijke factor in dit onvermogend houden van een alsmaar groeiende bevolkingsgroep met eigen religie. Voor de komende decennia zullen zij de lessen moeten trekken en het vermogen verzamelen om hierin het verleden in te halen

Welaan dan, de mouwen opgestroopt en aan het werk. Als in mijn jeugd toen er in de kerken geld werd rond gehaald ‘Wij bouwen met de bisschop’. Niemand houdt hen tegen.  

Ik durf zelfs te pleiten dat de Guimardstraat een cel voorbereidt om hen te helpen met de opbouw van een scholennet, alhoewel Freinet en Steiner dat nooit hebben nodig gehad. Maar zij konden vaak terugvallen op vrijwilligerswerk van goed gevormde ouders. Als nu die imams toch maar goed gevormd waren!  Ze zullen het in hun eigen belang moeten dien, met al die verlichte intellectuelen.

. Het ter beschikking stellen van renteloze leningen voor de verwerving van een onderwijsinfrastructuur, kan hierbij een belangrijke motor zijn

Dat bestaat allemaal al, vertel toch geen onzin Jan. Maar ik zie die islamonderwijsinfrastructuur nog niet, dus ook geen leningen zeker

Als men geen recht heeft is er onrech
 

Of een hoofddoek nu om religieuze dan wel om andere redenen/betekenissen gedragen wordt is op geen enkel punt van belang. Vraag is of de samenleving een onderwijs- en arbeidsorganisatie moet aanbieden die elke burger het recht geeft in zijn gemeenschap aanvaarde kledingcodes te volgen, die in overeenstemming is met de wettelijkheid.

Natuurlijk niet. De gemeenschap biedt onderwijs aan en daarin is een kledingcode een mogelijkheid. Vroeger werden uniformen opgelegd, in een arbeidssituatie vraagt een bedrijf bijvoorbeeld van kaderleden of vertegenwoordigers dat ze een das dragen. Wat is me dat nu?

In zijn vrije tijd draagt iedereen wat hij wil, zolang het niet strijdig is met de goede zeden of de openbare veiligheid, in een instituut of organisatie legt de directie de code op. Wie een aparte kledingcode wil, keppeltjes en pijpenkrullen, bouwt - als de joden in Antwerpen - zijn eigen scholen op.  De samenleving is een evolutionair beest dat zich aanpast ifv van de overleving, voortgaande op ethische codes en recht.

 Zelfs de vraag naar de positie van de vrouw en man-vrouw verhouding is hier niet aan de orde,

Dit is een pleidooi niet voor de oprichting van een eigen school maar van autonome gemeenschappen die leiden tot ‘no go areas’ en enclaves met eigen wetgeving en aparte orderhandhaving en rechtspraak, sharia-zones dus. Met de Koran in de hand kan immers perfect bewezen worden dat men de politie niet mag roepen als een vrouw die geslagen wordt om hulp roept. Dat hangt af van de inhoud van de sharia, die (zoals in Engeland, Zweden) niet in tegenspraak mag zijn met de algemene wet. De sharia is te vergelijken met het huishoudelijke reglement van de katholieke of welke andere kerk dan ook.  Sharia is compatible met de Westerse waarden en normen, dat moet ik je toch niet uitleggen.

 evenmin de mate waren er sociale druk uitgeoefend wordt of niet.

Dan mogen pesterijen dus? Evenmin als pesterijen, en moeten met dezelfde professionele technieken aangepakt;

 Dit betrekken op de hoofddoekdiscussie is drogredenen zoeken of spijkers op laag water. Op al deze terreinen is de algemene wetgeving van toepassing,

Inderdaad, precies wat hier gebeurd is en waar Jan Hertogen en Nordin Talhoui zich tegen verzetten

 en het toezicht waartoe de school zelf verplicht of gemachtigd is laat toe de onderlinge verhoudingen of gedrag in de school te sturen of te corrigeren. “Als er sociale druk is, waarom werden wij daar nooit van op de hoogte gesteld” vraagt de Ouderraad van het KAA zich terecht, “of dat men ons nu minstens inzage geeft in dat dossier”.

Men zou kunnen vermoeden: om niet bij de duivel te biechten te gaan – dat is geen argument, democratie, ook adviserend is een en ondeelbaar of elk vertrouwen is volledig terecht zoek.

 Als er eigen islamonderwijs komt om de grondwettelijke vrijheid en vrije schoolkeuze met kledijcode ook voor moslims te waarborgen dan zijn onverdeeld de eindtermen en alle onderdelen van het lesprogramma zoals opgelegd van toepassing.

Inderdaad, zoals enkele jaren geleden nog gebleken is met een joods schooltje dat de eindtermen qua seksuele opvoeding niet wilde garanderen en daardoor riskeerde zijn subsidiëring te verliezen en dus erover dacht op eigen kracht door te gaan. Ik weet niet hoe dat is afgelopen.  De controle mag en moet driedubbel zijn, evenals de ondersteuning en hulp bij opstarten en uitbouw.

 Daar hoeft echt niets speciaals rond te gebeuren.

Inderdaad niet, de wet moet slechts toegepast worden. Precies daar hebben Hertogen en Talhoui het moeilijk mee. De wet werd niet toegepast in KA, wel de eenzijdig opgelegde sharia van het gemeenschaponderwijs.

 Het is evenwel op deze beide terreinen dat Heremans en Dirk Verhofstadt uitzondermaatregelen of illegale toepassingen wensen (geen hoofddoek meer om de sociale druk op te heffen, geen islam scholen want die zouden in tegenspraak komen met de eindtermen, evolutieleer enz.).

Het voornaamste pleidooi tegen islamscholen heb ik van Meyrem Almaçi van Groen! gehoord. Ja, die moet het komen zeggen natuurlijk.

Wat dit ‘in tegenspraak komen met de eindtermen’ betreft, dat valt af te wachten. Indien de imams die confrontatie willen aangaan, dan kunnen zij ze krijgen.

Ik ben eens benieuwd hoeveel leerlingen ze in hun scholen zullen krijgen als ze alles zelf moeten betalen.  – er moet een regeling komen die de kost vcoor de ouders gelijklopend maakt, het gaat in hoofdzaak om arbeiders- of werklozenkinderen.

En ik ben eens benieuwd hoe lang hun ouders achter hen zullen staan als blijken zou dat ze onwettige getuigschriften in plaats van gehomologeerde diploma’s afleveren en dus nog een centrale examencommissie nodig hebben. Er mag en zal geen enkel risico op dat vlak gelopen worden.

 Hiermee zitten Dirk Verhofstadt, Heremans, enz. dezelfde lijn van de verordeningen en uitzonderingsmaatregel die de nationaalsocialisten aan de joden oplegden,

Jan, hier ga je echt over de schreef. Dit is laster en eerroof, je riskeert een proces. In dezelfde lijn is wat anders dan hetzelfde – men beseft evewel niet welke een smalle lijn er loop tussen de nationaalsocialistische ideologie en sommige intellectuele statements, en een vergelijking trek, daar is niets mis mee.

 tot en met de beeldvorming van achterlijkheid, niet-beschaafdheid, onbetrouwbaarheid en onvermogen om de wetten van een land (of het nationaalsocialisme) te volgen.

Dit is toch geen beeldvorming, maar terechte vrees bewezen door de feitelijke praktijken in moslimlanden.

Hoeft het nog herhaald te worden dat Saudi-Arabië de grootste moskee van Europa bouwt in Rome op een steenworp van het Vaticaan, maar dat Jan Leyers met zijn leven speelde toen hij erover dacht als niet-moslim de zone rond Mekka te betreden?  Laat Leyeres zijn gratuite verhalen maar rondstrooien en in Nederland sier maken.

Weet Jan Hertogen dan niet dat je in dat land uitgewezen kunt worden (of erger) als je in je eigen living een kruisje ophangt of in een compound vol expatriates een kerstfeestje opzet?  Ik woon in België en oriënteer me op het leven hier (ook al zet ik wel eens een voet in het buitenland). Ik heb een kleindochter die in een moslimomgeving opgroeit en die me doorkijk geeft op een en ander. Hoe dat het elders is, of in de geschiedenis geweest is, is leerrijk maar determineert vooralsnog m’n leven niet.

 Deze uitzonderingsaanpak en dit uitzonderingsdenken tendeert naar racisme, dwz gericht op het uitsluiten van een groep op basis van religie, fysieke kenmerken, kledij van de in de grondwet verankerde basisprincipes die het leven in dit westerse en beschaafde land regelen.

Er is toch geen sprake van een uitzonderingsmaatregel, maar van een schoolreglement dat de vereiste en wettelijke neutraliteit onderstreept binnen een gesloten ruimte, de school. Wat die meisjes doen zodra ze de school verlaten, wordt hoegenaamd niet bepaald. Ook de nationaalsocialisten waren sterk in verhullende en dubbelzinnige en op exclusies gerichte maatregelen en verordening, om het wat sterken en meteen duidelijk te stellen

Wat die Imam zegt is misdadig, waanzinnig, walgelijk, dom
 
Verdeel en heers, breng de woordvoerders in diskrediet en pak ze desgevallend op (zoals met Abou Jah Jah is gebeurd) – dat is zowel de rode draag van elke actie gericht tegen het volk, een bevolkingsgroep en haar belangen. In Antwerpen heeft men z’n (historische) les goed geleerd. In haar interview in DM van 25/06/09 wordt door Karin Heremans op een frappante en stuitende manier Imam Nordine Taouil de mantel uitgeveegd. Hij is de kop van jut, als legitieme vertegenwoordiger van z’n gemeenschap, die verder geen hiërarchische structuur kent en geen ‘hoger niveau’ om de puntjes op de i te zetten, wordt hij afgemaakt. Nochtans is zijn standpunt op alle punten legitiem, conform aan de wettelijkheid en gericht op een collectief verzet dat een oplossing kan meebrengen: “ In België is er leerplicht, geen schoolplicht en wij zullen de leerplicht nakomen, desgevallend met eigen onderwijs, maar slechts als jullie de situatie van volledige uitsluiting creëren. En als op 1 september geen regeling is dan gaan de meisjes niet meer naar jullie school en zullen wij met eigen middelen de leerplicht na komen.”

Als Talhaoui dit dreigement waarmaakt – wat ik ten zeerste betwijfel – dan is dit wettelijk. Als hij dit niet waarmaakt dan is dit inciviek. Kindermishandeling, want aanzetten tot onwettelijk te kort doen van meisjes door ouders met weinig opleiding, om hun dochters dom te houden, wat vaak ook hun bedoeling is. Kom, zeg.

Hij relativeerde toen al de consequentie van z’n standpunt, “ik ben niet voor aparte moslimscholen

Nee, Talhaoui is voor de omvorming van concentratiescholen tot moslimscholen onder het vaandel van het gemeenschapsonderwijs – dat het vaandel dan doorgegeven wordt -  dat men de heilige  ‘markt’ ook daar maar lat spelen, binnen de wettelijkheid, toezicht, controle.

– behalve als jullie met jullie onderwijssysteem ons geen andere keuze laten was in feite zijn terechte onderliggende boodschap. Maar neen, hij moest en zou de volle laag krijgen in deze georchestreerde liquidatie van het door deze school zo gekoesterde recht op het dragen van de hoofddoek, enkele dagen voor het einde van het schooljaar. Zo klonk het in het interview van DM:
 
Moslims oproepen om hun dochters van school te halen, is misdadig” zo luidt de titel over een ganse blz op twee lijnen uitgesmeerd. Hiermee wordt door de redactie de klassieke truc van de veralgemening toegepast, wat Heremans zei het zo: “Dat die imam ouders oproept om hun dochters dan maar thuis te houden als ze op school geen hoofddoek meer mogen dragen is complete waanzin, is misdadig”. Na een gesprek op m’n bureau, “waarin hij zelfs begrip toonde voor mijn standpunt, komt hij op de speelplaats en begint hij iedereen op te ruien. Walgelijk”. De ‘verdwazing’ of conditionering bij Heremans is blijkbaar van die aard dat zij niet meer kan luisteren en niet meer begrijpt dat zij met deze beslissing de godsdienstbeleving in schoolverband

Godsdienstbeleving hoort dus niet thuis in het gemeenschapsonderwijs buiten de godsdienstles – behoudens als er geen alternatief (meer is), anders is de grondwet geschonden.

 en daarmee ook het grondwettelijk recht op vrije schoolkeuze, tot nu toe nog op enkele plaatsen gewaarborgd zoals in haar school, nekt. Dat hierbij de Imam begrip toont dat het KAA het ‘slachtoffer’ is van de negatieve houding van alle andere scholen is prijzenswaardig. Dat betekent niet dat hij haar beslissing moet aanvaarden en het recht verliest als aangestelde vertegenwoordiger van z’n gemeenschap in verzet te gaan. Na misdadig en waanzinnig noemt Heremans hem hierom walgelijk. En over de door haar gevormde sterke, mondige vrouwen en hun speech moet ze niet alleen haar bewondering kwijt “weliswaar tegen mij gericht, hij was zo raak, zo intelligent.”, maar ook haarpubliek geventileerde minachting: “Honderd keer intelligenter dan Imam Taouil”. Je moet maar durven, de moslima’s, gedrild door Westerse, beschaafde intelligentie uitspelen tegen de domme, achterlijke Imam.

Wat is er verkeerd aan, goed gevormde en kritische mensen afzetten tegen specialisten getraind in  demagogie?  Die leerlingen zetten zich niet af tegen de imam.

De moslimbeschaving stagneert al sinds ongeveer de twaalfde eeuw, toen al-Ghazali de itjihad of ‘intgerpretatie’ sloot en de ontwikkeling van de filosofie in de islam verbood, op hetzelfde moment dat de vrijheid daarvan aan de katholieke kathedraalscholen – die uitgroeiden tot universiteiten – bevochten werd (onder andere door Petrus Abelardus tegen Bernardus van Clairvaux).  Er is meer dan godsdienst – de Amazir zijn de specialisten om zich in elke godsdienst te integreren en te evolueren tot zij in een andere determinerend (voorzover exclusief) kader kunnen (over)leven – dus alles ziet er misschien nog niet zo zwart uit. Met 3/4 Amazir onder de Marokkanen.

Noch technologisch, noch wetenschappelijk heeft de islam sindsdien nog iets gepresteerd, en zelfs daarvoor eigenlijk niet.

De zogeheten Arabische Gouden Eeuw in Bagdad was het werk van christelijke Nestorianen, die gearabiseerd waren om hun functie in dienst van de kalief te kunnen behouden; en vrijzinnige Mutazzilieten die door alle erkende sharia-scholen als ketters (takfir)  of heidens (kafir) worden beschouwd.

Het zogeheten ‘liberale’ Spanje was het werk van de joden die lang onder de vleugels stonden van de Ummayaden, een islamitische familie die door dezelfde sharia-scholen eveneens als ketters werd en wordt beschouwd en van wie de stamvader Abu Sufyan tot de inname van Mekka de hardnekkigste tegenstrever was van Mohammed.

Indien het Westen geen ingenieurs had gezonden, en nog steeds zendt, en het Oosten geen als slaven behandelde gastarbeiders had laten rekruteren, dan kon men in die Arabische beschaving niet eens de olie opgepompt krijgen waar de islampropaganda nu op vegeteert.

Alle Arabische intellectuelen die bovendien een bijdrage leveren, werden gevormd in Westerse scholen.

Waarom zouden we niet op die feiten mogen wijzen en onszelf moeten blijven bedriegen – zoals Lucas Cathérine propageert – omdat we zoveel te danken hebben aan de islam? Zelfs het algebra is niet Arabisch maar Indisch van oorsprong, en de alchemie – basis van onze chemie – werd ontwikkeld door nestoriaanse christenen.

Wie heeft er nu een boodschap aan geschieds(her)schrijving die er op gericht is de blameren en te discrimineren. – Lucas Catherine is me voldoende om m’n gedchten vrij en het perspectief op te houden.

 Misdadig, waanzinnig, walgelijk en dom, dat is de depreciatie voor de heldere, consequente, correcte én wettelijk conforme uitspraken van Imam Noridine Taouil. Het was nog niet genoeg, de Imam moest nog een publieke knieval doen in de 7de dag voor de Antwerpse Hoge Heren en Dames.

 

Dat hierbij bisschoppen, priesters, dominees, rabbi’s de mond houden en niet reageren wanneer een van hun collega’s zo geschoffeerd wordt doet opnieuw denken aan de tijd dat de rabbi’s in de Judenräd binnen zeer strikte perken de rechten en uiteindelijk de destructie van hun eigen gemeenschap moesten regelen en uitvoeren, en uiteindelijk punt van tegenspraak en verzet werden vanuit hun eigen joodse gemeenschap zelf.

Bisschoppen, priesters, dominees en rabbi’s hebben al veel te lang zich laten verleiden tot koffie- en theekransjes met imams in een poging toch maar open en pluralistisch te zijn. Het enige wat ze terug kregen was taqiyyah, de door Mohammed toegestane leugen tegen ongelovigen. Als zij een openlijker discours zouden houden, zou er ook wat openlijker debat zijn, dat is niet (alleen) de keuze van de imams.

Vrijheid van beleving van godsdienst, behalve voor moslims
 

Katholieken kunnen in het katholieke onderwijs

Inderdaad, in het katholieke onderwijs

met kruisjes, misgewaden, misdienaars, sacramenten, vormsel, pauselijke uitspraken tegen condoomgebruik en voorbehoedsmiddelen, homofobe standpunten enz…

Jan Hertogen zou toch echt eens de echt standpunten van de kerk moeten lezen, ik adviseer hem bijvoorbeeld Christianity, social tolerance, and homosexuality door John Boswell, American Council of Learned Societies – bestaan er meerder kerken? – ik ken m’n catechismus nog.

 hun ‘vrij’ onderwijs volgen, en terecht. Joden kunnen met keppeltjes, kleding- en lichaamscodes in alle variaties die het jodendom rijk is kwalitatief onderwijs volgen, en terecht.

Moslims moesten zich vooralsnog behelpen, hetzij in hoger genoemde onderwijssystemen, zonder wezenlijke concessie aan hun eigen goddienstig kader, hetzij in het gemeenschapsonderwijs dat, onder invloed van het alsmaar onvrijer denken van de “vrijdenkers” meer en meer moest inbinden op de hoofddoek zodat de basis alsmaar smaller werd voor de godsdienstvrijheid en de godsdienstbeleving van moslims in scholen, en dit in tegenstelling met katholieken en joden. De rechterlijke macht neemt vooralsnog over deze godsdienstaangelegenheid een dubbele positie in en laat (meer en meer) toe dat de schoolse overheden tot religieuze exclusie overgaan. Op termijn zal een rechtstraat die België pretendeert te zijn, langs haar rechtspraak deze ongelijkheid vaststellen en het publieke onderwijs opdragen om een religieuze kledingcode met hoofddoek toe te laten ook in het gemeenschapsonderwijs, zodat het recht op ‘vrij onderwijs’ publiekelijk gewaarborgd wordt, voorzover er geen islam onderwijsnet is uitgebouwd. Dat een school als het KAA intussen een ‘Islamschool’ zou geworden zijn, zou haar sieren,

Hier komt dus de ware agenda van Jan Hertogen en Nordin Talhoui boven water: de concentratiescholen ombouwen tot apartheidsscholen van islamitische signatuur onder het vaandel van het gemeenschapsonderwijs – cfr de ‘markt’,  dat is geen agenda maar vooruitziendheid en het zoeken van oplossingen – wie begint met uitsluiting eindigt met getto’s, dus hef de uitsluiting op door de beleving, zoals elke andere, mogelijk te maken, ook dat is een publieke taak.

 en haar in pole positie brengen voor een maatschappelijke evolutie die het verleden van religieuze uitsluiting  kan rechtzetten in een maatschappelijk geïntegreerd kader. Men zou als het ware de school kunnen openstellen voor een islam-medebestuur, conform aan alle verplichtingen die gelden voor het onderwijs.

Zie je ze komen? Het zou een goede oefening zijn in de draagkracht van het democratische bestel en haar afgeleiden, de VZW’s, inrichtende machten enz, die weliswaar nog ook op vele plaatsen mank lopen.

 En andere scholen kunnen het ASO-aanbod binnen het kader van het gemeenschapsonderwijs verder voor iedereen waarborgen. En dat zou constructiever zijn dan zichzelf nu volledig onderuit te halen door mee te gaan met de restrictieve en exclusieve maatschappelijke en politieke tendensen die gericht zijn op de beperking van de bewegings- en opvoedkundige vrijheid van de islamgodsdienst.

De omgekeerde denkwereld van Dirk Verhofstadt

Dan denk je dat je alles gehad heb, of Dirk Verhofstad in DM van 29/06/09 komt met zijn verhaal dat Heremans uit de wind zet op kap van de moslima’s, Boeh en de Imam. Slachtoffers worden verantwoordelijk, worden dader en schuldig. Als we evenwel het perspectief terug omkeren klinkt het zo:

Waar zijn we mee bezig als directies van scholen de hele toekomst van talentvolle meisjes ondergeschikt maken aan hun hoofddoek”. Maar dat staat er niet, nee slachtoffers worden de schuldigen: “Waar zijn we mee bezig als talentvolle meisjes hun hele toekomst ondergeschikt maken aan hun hoofddoek”, zo stellen Heremans en Dirk Verhofstadt. Wat is voor de school van belang, de meisjes of de hoofddoek?

Wie zich bedreigt voelt door wie de macht heeft plooit zich terug op zijn eigen identiteit”. Maar dat staat er niet, wel “Wie zich bedreigt voelt door de moslimsjongens en meisjes, plooit zich terug op zijn eigen identiteit”. Probeer daar maar eens een touw aan vast te knopen. De moslima’s moeten beschermd worden tegen zichzelf en hun eigen (achterlijke) sociale omgeving.

Pardon, maar dat is conform de wet op de kinderbescherming en het gebeurt nog te weinig.

Kan Jan Hertogen, kampioen in statistieken, ons een overzicht geven van de meisjes die na een vakantie in hun oorspronkelijke vaderland niet terug op school komen wegens gehuwd?  

Kan hij ons uitleggen hoe het komt dat ondanks de zeer grote drempels de moslima’s de grootste groep uitmaken in de meeste vluchthuizen voor mishandelde vrouwen?

Kan hij ons uitleggen waarom in zoveel moslimgezinnen de jongens na schooltijd op straat rondhangen terwijl de meisjes, van als dat ze de deur inkomen, moeten werken – zodat ze hun huiswerk op de tram moeten maken? n voor de jongere broertjes en zusjes moeten zorgen omdat hun moeder – die niet buiten komen mag - depressief voor tv hangt?

Weet hij dan niet dat er in Nederland zelfs een voorstel is geweest om moslimvrouwen bepaalde vitamines (ik dacht D) gratis te verstrekken die ze missen omdat ze te weinig in de zon komen?

Zou Jan Hertogen eens uit zijn platonische statistiekenwereld willen neerdalen en naar de maatschappelijke realiteit willen kijken? Als socioloog zou hem dat niet misstaan.

Wat ik doe, waarmee ik bezig ben en waarom dat laat ik, als een van de weinige sociologen, publiekelijk zien. En elkeen die me een vraag stelt krijgt naar vermogen een antwoord. Maar dit soort lijstjes zegt me niets omdat zij  geen enkele bekommernis inhouden om wie het gaat en enkel argumenten willen puren voor een negatief discours, ik zoek geen spijkers op laag water, laat mij maar in de zee zwemmen (en desgevallend verdrinken).

 en zij moeten daarbij gered worden door intellectuele ontwikkeling en de macht die hen een beter (westers) bestaan kan geven,

Ja toch? Ziet Jan Hertogen een andere oplossing? Wil hij een opleiding in onze middelbare scholen op het niveau van de Arabische Koranscholen?

 toch als zij zich kunnen losmaken en afzetten tegen hun eigen afkomst en milieu.

Inderdaad, dat milieu is hun grootste handicap. Dat dwingt hen hun eigen onderdrukking te interioriseren, in te slikken en weer uit te spuwen als zijnde van hen, een beetje als het Stockholmsyndroom: identificatie met de agressor.

 De voorzitster van de ouderraad Mine Cheeba is op dit punt formeel:  “Als vertegenwoordigers van de ouders in de schoolraad hebben helemaal geen weet van sociale druk waartegen onze dochters zogezegd tegen moeten beschermd worden. Als er daadwerkelijke klachten zijn, dan zouden wij die graag inkijken, zodat we samen tot een oplossing kunnen komen” zo stelde zij op 28 juni 2009.

Dat heet dus taqiyyah, geoorloofde leugen tegen de ongelovigen. Die dame zoekt waarschijnlijk geen oplossing voor de reële problemen van vrouwenonderdrukking, maar een sofistisch woordenspelletje met begrippen als ‘democratie’ om die onderdrukking verder uit te bouwen en te legitimeren.

 Schoolbeleid voeren, ‘democratie aanleren’ en dan zelf de Ouderraad en de Leerlingenraad negeren duidt op een verregaande feitelijke arrogante miskenning van de groep en haar vertegenwoordigers.

Ik vrees dat Keremans geen andere keuze had. Ze is daarbij wettelijk niet buiten haar bevoegdheden getreden maar heeft het mes op de keel gehad. Men noemt dat ‘wettige zelfverdediging’

Cfr vorige opmerking.

Het misogyne (voor islamvrouwen) en het anti-feminisme van Dirk Verhofstadt
 
“En waar blijven onze zelfverklaarde ‘progressieve’ feministen” zo vraagt de zelfverklaarde liberale proleet zich af?

Daar geef ik hem nu eens gelijk in zie. Het modieuze feminisme draagt een verpletterende verantwoordelijkheid, vaandelvlucht, plichtsverzuim.

 Niet alleen m.b.t. de hoofddoek maar volgens Dirk Verhofstadt blijven deze feministen “blind voor manifeste gevallen van onderdrukking in de vorm van huiselijk geweld, verplichte klederdracht, gedwongen huwelijken, genitale verminkingen en verstotingen die vanwege culturele en religieuze redenen schering en inslag zijn”. Daar mogen die feministen eventjes over nadenken,

Terecht

dat is straffe taal van een straffe intellectuele behoeder van de mensheid tegen culturele en religieuze achterlijkheid. Maar voor Dirk Verhofstadt kan het niet op: “Baas Over Eigen Hoofd (BOEH!) slaagde er zelfs in om te argumenteren dat het hoofddoekenverbod jonge meisjes emancipatiekansen zou ontnemen …zo duwen de BOEH!-fanaten diezelfde meisjes in de door orthodoxe mannen gewenste minderwaardige posities.

HEEL JUIST

 Het wordt tijd om de schuldige medeplichtigheid van die zelfverklaarde ‘porgressieve’ feministen aan de kaak te stellen… Met hun idolatrie voor de godsdienstvrijheid

Hij vergist zich, de feministes pleiten niet voor godsdienstvrijheid maar voor cultuurrelativisme, zoals ook Rik Pinxten vanuit allerlei antropologische theorieën dat doet vanuit het Humanistisch Verbond

 banen ze de weg voor misogyne types, zoals Iman Nordine Taouil … Nog liever dom houden dan ze bloot te stellen aan die duivelse verlichte waarden zoals het recht op zelfbeschikking en de gelijkwaardigheid van man en vrouw, dat is hun redenering”. De verbeelding van Dirk Verhofstadt is blijkbaar sterker dan zijn denkkracht en rechtsgevoel. Hoofddoekverbod in onderwijs en op de werkplaats tast juist het zelfbeschikkingsrecht aan in de mogelijkheid onderwijs te volgen en volwaardig te werken.

Ach ja. En een vertegenwoordiger die een das moet dragen wordt geraakt in zijn diepste persoonlijkheid.

 Wat hij over de Iman zegt is, zoals bij Heremans ongehoord en volledig misplaatst.

 Cfr m’n vorige opmerking – maar het is wel positief dat er ‘eindelijk’ een wat duidelijker aflijning komt tussen de ‘reactionaire’ progressieve intellectuelen en diegenen die in de werkelijkheid als intellectueel en met verantwoordelijkheid nog wat constructief in de werkelijkheid bezig zijn met ‘de goede zaak’.

 “Graag een debat op basis van argumenten en niet op basis van stemmingmakerij en selectieve blindheid” reageert Meyrem Almaci nog veel te vriendelijk in DM van 30/06.09. En de feministen zijn die al met vakantie? Toch niet want Kitty Roggeman heeft in DM van 01/07/09 een antwoord klaar: “Vrijzinnigen kunnen hun persoonlijke opvattingen hebben over religie, maar kunnen die niet opdringen aan gelovigen.” “Zoals voor “baas in eigen buik” beslist de vrouw,

Dat is misschien wel de feitelijke toestand maar volgens mij niet wat de abortuswet zegt. Ik heb begrepen dat die wet oorspronkelijk als bedoeling had een strafbaar feit uit de strafwet te halen, zonder de strafbaarheid zelf principieel ongedaan te maken, maar ik kan me vergissen. Alleszins denk ik niet dat abortus wettelijk kan toegestaan worden op eenvoudig verzoek

 “baas over eigen hoofd” Zelfbeschikkingsrecht, zoals ten tijde van de abortusstrijd.” Maar vooral dit sterke argument: “Ook veel moslimvrouwen willen zich emanciperen via onderwijs, werk of een eigen inkomen dat onafhankelijkheid garandeert. Ook zij willen strijd voeren tegen partnergeweld, tegen verouderde rolpatronen. Of zij dat nu al dan niet loskoppelen van hun religie is niet de kern van de zaak. Ook kristelijke vrouwen kiezen voor emancipatie zonder daarom hun geloof op te geven.”

Het afleggen van de hoofddoek binnen een gesloten milieu – wat een school feitelijk is – is niet strijdig met de islam. Binnenshuis moeten vrouwen helemaal geen hoofddoek dragen (als ze onder vrouwen zijn!) – dus splits de scholen op in jongens en meisjesscholen met enkel vrouwelijke leerkrachten, volgens jou argument, dan is het probleem van de hoofddoek ook opgelost.

 En dan moet ik denken aan m’n moeder die na enkele jaren bij de KAJ van Cardijn te werken, waar ze m’n vader leerde kennen, eind dertiger jaren naar de KAV is overgegaan om de Practische school mee uit te bouwen, en de “vrouw aan de haard” met groot kindertal na de oorlog haar plaats naast de man te geven. M’n tante is tot haar pensioen in 1972 boekhoudster geweest bij de KAV en heeft mee de evolutie gevolgd en aan ons doorgegeven van een beweging wiens maatschappelijke en emancipatorische kracht niet genoeg kan beklemtoond worden. Waarom aan de moslimvrouwen en hun organisaties misgunnen of miskennen wat de huidige samenleving aan positieve waarden en emancipatie heeft meegekregen van de voruwenorgansiaties in de kristelijke en socialitische organisaties.

Jezus Christus! Ik persoonlijk ben bereid om te voet naar Scherpenheuvel te gaan als er zelfs maar een schijntje hoop bestond dat moslimvrouwen een organisatie als KAV konden opbouwen of mochten opbouwen. Maar hoe doe je dat met vrouwen die zelfs niet naar de winkel mogen? Het gaat hier om het argument en de betekenis en de onvervangbaarheid dat de vrouwen dit (zoals BOEH) zelf trekken, afgescheiden van de mannenwereld en agenda, zoals dat nu nog verregaand het geval is bij de KAV tav de KWB bv.  Ook dat verdient de minachting nog van het nieuwe volwassen geworden intellectualisme.

 Want het is juist de minachting, waarvan zij altijd het voorwerp geweest zijn in hoofden van de altijd aanwezige verlichte (verstokte) geesten, die zich nu opnieuw reproduceert tav de moslim-vrouwen en hun bewegingen en hun eis om erkenning, respect en betrachtingen, met inbegrip van hun geloof. “Vrijzinnig fanatisme is even erg als het religieus fanatisme.

Dat is juist en in dat bedje is Dirk Verhofstadt inderdaad ziek.

 Het argument dat moslims ons binnenkort hun regels zullen opleggen is lachwekkend,

Pardon, pardon, de Koran EIST dat van hen. Wij leven in dhar al-harb, dat is oorlogsgebied. Dat dient veroverd te worden en tot dhar al-islam gemaakt, waarna niet-moslims in het beste geval dhimmi’s worden die een tweederangsstatuut krijgen en in het ergste geval kafirs, en die dienen uitgeroeid te worden.

Al in 1996 signaleerde de oriëntalist Koenraad Elst in Trends een bijeenkomst in de Genkse Limburg Hal van Turkse moslims waar een Pakistaanse imam dat programma kwam verdedigen en de demografie als strategisch strijdmiddel aangaf: kweek ze in de minderheid, aangemoedigd door onze kinderbijslag. Nog te lezen op Elst’s website, vermoed ik. Koenraad Elst, dat is tenminste een gedegen VB-referentie. De Pakistaanse imam mag wel erg ontgoocheld zijn als hij de evolutie van de geboortecijfers onder ogen ziet.  Het is vooral de komende en zich verder zettende immigratie die jou zorgen mag baren. Maar de wetenschap is duidelijk: maar goed wegens absoluut noodwendig.

 want een drogreden. Het is puur paternalisme om te spreken in naam van de moslima’s en te beweren dat zij niet weten waar hun bevrijding ligt”, zo besluit Kitty Roggeman.

Waarom zouden ze weten waar hun bevrijding ligt als ze dagen aan een stuk naar Arabische zenders kijken via schotelantennes? En jij, heb jij nog geen schotelantenne. En is een schotelantenne soms niet meer te verkiezen dan VRT of VTM

Hoog tijd om hoofddoek in alle scholen toe te laten”

De opinietitel van Dirk Verhofstadt in DM van 29/06/09, werd uitgesmeerd op twee lijnen over de ganse bladbreedte: “Hoog tijd om hoofddoek in alle scholen toe te laten” staat er dus niet maar wel  “Hoog tijd om hoofddoekenverbod op alle scholen toe te passen” de omkering van slachtoffer en dader, de samenleving en haar denktanken die het noorden (of zuiden) kwijt zijn, het verraad aan het belang van de arme, de onderdrukte, de onvermogende islammigratie die de middelen niet had een eigen onderwijsnet op te bouwen,

victimisme

 het onvermogen ook om de maatschappelijke tegenstelling in haar juiste dimensie te zien. De katholiek met z’n kruisje in katholieke scholen, de jood met z’n keppeltje in de joodse scholen, en de moslim, miskend en zonder recht op volwaardig onderwijs in een kader dat z’n religieuze eigenheid respecteert. Het ontbreken van een islamnet breekt nu zuur op

maar nee, laten we de opbouw ervan – tegen Dirk Verhofstadt en Meyrem Almaçi in – aanmoedigen. Binnen de kortste keren zullen de islamjongeren tegen de imams revolteren, zoals de katholieke jongeren dat tegen de pastoors hebben gedaan. In plaats van – opgehitst door de imams - tegen de maatschappij die hen eindelijk de kansen biedt die zij in hun thuisland in geen honderd jaar krijgen. Gun Nordin Talhoui toch zijn eigen Mei 68, zijn eigen jongeren zullen hem uitspuwen! Depriveer mei 68 niet door en de Imam mee te verbinden, mei 68 is al voldoende verkracht door de pseudo intellectuelen die er nooit toe behoorden of er geen voeling mee hadden (cfr De De Wevers). Het is in de werkelijkheid zoals ze zich afspeelt dat de gessten verruimt en de veranderingen doorgezet worden, dus laat maar komen, die islamscholen.

 maar is meer dan ooit een noodzaak om de maatschappelijke evenwichten te behouden en de grondwettelijke (persoonlijke) vrijheden in de praktijk te respecteren.
 
Dat het gerecht uitsluitsel geeft: gelijk recht op godsdienstig omkaderd onderwijs
 

Of moeten de hoogste rechterlijke instanties beslissen om het dragen van een hoofddoek in het gemeenschapsonderwijs toe te laten, en bij uitbreiding in alle netten, want gefinancierd door de overheid, zolang er geen volwaardig alternatief ontwikkeld is onder vorm van een uitgebouwd en islam onderwijsnet.  Het zou de katholieken, het Israëlisch consistorie,

Ik heb hen nog nooit enig bezwaar daartegen horen uitspreken. Slechts figuren als Verhofstadt of Almaçi verzetten zich daartegen. Waar zeurt Hertogen over? Ik zeur zolang het elementaire niet is aangekaart of verwezenlijkt, maar dat doe ik over alle dingen.

het humanistisch verbond, de vrijdenkers sieren wanneer zij zich achter deze grondwettelijke gewaarborgde vrijheid zou scharen, die voor katholieken en joden volledig gewaarborgd is en waar de moslims meer en meer van uitgesloten zijn en worden

Komt het licht (weer) van Marx
 

Waarom luistert men in deze bijvoorbeeld niet naar Marx, zoals men nu opnieuw doet wat de financieel, economische crisis betreft.

Wie luistert er eigenlijk naar Marx in verband met de crisis? Ik dacht dat men Keynes weer van stal haalde.

De religieuze ellende is enerzijds een weergave van de werkelijke ellende en anderzijds een protest tegen de werkelijke ellende. Religie is een verzuchting van de onderdrukte, het gemoed van een harteloze wereld, het spook van een geestloze toestand. Ze is het opium van het volk. De opheffing van de godsdienst als een bedrieglijk geluk van het volk is de eis/uitdaging voor zijn werkelijke geluk: de eis om het bedrieglijke van zijn toestand op te heffen, het is de eis/uitdaging de toestand op te heffen die deze illusie nodig maakte. De kritiek op de godsdienst is evenzo in de kern een kritiek op het tranendal waarvan de godsdienst de stralenkrans is.” www.dober.de/religionskritik/marx1.html . Marx stelt dus niet de godsdienst zelf op te heffen of terug te dringen, maar om de toestand op te heffen die ‘deze illusie’ mogelijk maakt. Religie is een verzuchting van de onderdrukte, het gemoed van een harteloze wereld… Kritiek op de godsdienst is daarom ook kritiek op het tranendal waarvan de godsdienst de stralenkrans is. Kan het poëtischer en concreter gezegd? Godsdienstige symbolen ontnemen is dan niet alleen de uitdrukking ontnemen om het leven draaglijk te maken, maar is ook een miskenning van de betekenis van de godsdienst als teken van verzet tegen onrechtvaardigheid, miskenning, en onderdrukking.  

Naar moskeeën gaan en naar imams luisteren die gefinancierd worden door Saudische oliesjeiks is dus een ‘teken van verzet tegen onrechtvaardigheid, miskenning, en onderdrukking’? Hoeveel grappiger kan je worden?

Met een hoofddoekverbod zet men zich in wezen aan de kant van de onderdrukker, de economische en politieke macht en de verantwoordelijken voor de ongelijke verdeling van goederen en diensten en het verbod voor de mensheid om zich vrij te verplaatsen.

Naar Saudi-Arabië bijvoorbeeld waar men zich slechts met een slavenstatuut kan vestigen

 Heremans en Verhofstadt en al wie zij gewild of ongewild vertegenwoordigen, desolidariseren zich van de slachtoffers van uitsluiting, en zetten zich daarmee (voor de zoveelste maal) aan de verkeerde kant van de geschiedenis.

Sorry Eddy, maar dat is wat minnetjes om zelfs een antwoord op te geven, dat heeft allicht te maken met je algemene aversie tegen godsdienst, maar hier had ik je sterker uit de hoek zien komen.

En wat is de volgende stap

Dirk Verhofstadt zet al een verdere stap door een hoofddoekverbod af te kondigen in de toekomstige islamscholen. “En wat te denken van hun dreigement om desnoods moslimscholen op te richten waardoor meisjes met hoofddoek naar school kunnen blijven gaan? … Het wordt hoog tijd  om het verbod op hoofddoeken in alle scholen toe te passen” ook in de toekomstige islamscholen, die voor hem een ‘dreigement’ zijn, ook al gaat het om het om een elementair democratisch recht.

Verhofstadt gunt Talhoui duidelijk zijn Mei 68 niet.

Wanneer wordt het kinderverzorgsters en dokters verboden consultaties voor Kind en Gezin met hoofddoek te doen, of dokters die in hun wacht, dus in een publieke setting, hun hoofddoek niet meer mogen ophouden, of werknemers met hoofddoek die uit ziekenhuizen, gehandicaptenvoorzieningen, bejaardenhomes en kinderzorg geweerd worden en vakbonden en middenveldorganisaties waar loketpersoneel of medewerkers, hun hoofddoek moeten afleggen.

In verzuilde of private organisaties mag wat de zuil of organisatie via een intern reglement of feitelijk gegroeide afspraak toestaat. Maar een kinderverzorgster of dokter van Kind en Gezin hoort zich ideologisch neutraal te presenteren. Zonder hoofddoek dan?

In Caritas-instellingen mogen nonnetjes met kapjes, in OCMW-ziekenhuizen heb ik er nooit één gezien.

Aan een loket van een overheidsdienst wens ik niet bediend te worden door iemand die opzichtige godsdienstige symbolen draagt.  Dan ziet de toekomst er niet goed voor je uit. Een frisse alerte vrouw aan het lokaat die proefessioneel uitstekend werk doet, is niet mis.

Grappig genoeg werd in dat debat overigens beweerd dat de hoofddoek geen godsdienstig maar een cultureel symbool is, terwijl de hoofddoek in dit debat moet kunnen omdat hij dan net weer wel religieus is. Taqiyyah heet dat, pas je verhaal aan aan de dwaasheid van je gesprekspartner en leg hem zo in de luren. Religieuze keuze is onderdeel of een aspect van de (culturele) vrijheid van hoofddeksel, zoals ik hierboven al aangegeven heb.

Of is dit al het geval misschien? Wanneer komt het dragen van de hoofddoek op straat ter discussie,

De hoofddoek of chador op straat wordt slechts ter sprake gebracht door Filip Dewinter. De burka en hijab zijn strijdig met onze carnavalsreglementering en – in het licht van het zelfmoordterrorisme – een bedreiging van de openbare veiligheid, zoals een bivakmuts dat is. Of moet men vrouwen uit Qatar onherkenbaar de Antwerpse jodenbuurt laten binnenwandelen in weidse kledij die explosieven perfect verbergt? Daar ging het mij niet over, wel over het ‘kapje’ en de discussie over straatverbod is m.i. niet zo ver af, als je geschoktheid en animositeit bij het linkse of progressieve intellectualisme ziet.

de nieuwe intellectuele klasse en een bepaald soort vrijzinnigheid gaat nog veel werk hebben om de samenleving “zuiver” te houden.
 
Jan Hertogen
, socioloog
 
www.npdata.be
www.npdoc.be
www.getuigen.be
www.hertogen.be
www.hertogen.be/hertogen-robert

Met ‘een bepaald soort vrijzinnigheid’ heb ik niets te maken, maar het werk van Jan Hertogen lijkt mij er vooral op gericht te zijn via drogredeneringen en valse argumenten de zaken op hun kop te zetten. Wanneer staat iets recht, en wanneer op z’n kop, dat is maar de vraag.

Eddy Daniels