Negers en vrouwen met een hoofddoek, een aparte soort? - 2 februari 2007

Jan Hertogen, gepubliceerd op Indymedia

Je moet van niets meer opkijken tegenwoordig, intellectueel, schrijver of kunstenaar verkennen het raakvlak van wat eens, onder het nationaal-socialisme, tot standaard verheven werd: er bestaan ‘soorten’ mensen en verschillende‘rassen’. En als die verschillende mensen geen ‘rassen’ meer mogen genoemd worden dan noemt men ze maar opnieuw verschillende ‘soorten’.

Hermans Brusselmans drukt zich als volgt uit in de Humo van 30/01/07: “Als je als blanke een neger of een moslim-vrouw-met-hoofddoek ziet, is je eerste reflex toch altijd: die behoort niet tot onze soort? Dat zit in de mens ingebakken, en het is niet racistisch. Je bent altijd op zoek naar veiligheid in het leven, en wat anders jaagt angst aan. “t Komt er op aan die angst te leren beheersen. Ik zal een neger geen nikker noemen, tenzij misschien in mijn literatuur. Buiten de literatuur ben ik beleefd tegen iedereen, of het nu een blanke of een zwarte of een bruine is. Het moet wel van twee kanten komen. Waarom zijn het altijd blanken die van racisme worden verdacht?..".

Er bestaan geen menselijke rassen en er bestaat maar één menselijke soort. Brusselmans mag geacht worden deze elementaire kennis onder de knie te hebben en dus te weten waar hij het over heeft. Deze uitspraken zijn geen literaire uitschuiver en zijn ook niet provocerend bedoeld. Het is zijn mening en dat is niet zijn goed recht.

En ik zou graag eens weten of zwarten het wel prettig of acceptabel vinden als zij met ‘negers’ en ‘negerinnen’ worden aangesproken of aangeduid. In het toneelstuk Kleine Tony bijvoorbeeld wordt ook genormaliseerd over ‘negers’ gesproken. En dat is ook meer dan een literair statement. Kan men niet afspreken om het niet meer over negers en negerinnen te hebben, ook als staan ze gefatsoeneerd in de Van Daele.

Jan Hertogen