Eenheid:  CARDIJN       Aangiftes: 898      Gemeente: OOSTENDE         Buurt: CARDIJN           Eenheid:    CARDIJN          
 
             
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
      Eenheid:  CARDIJN               Gewesten, Gemeente en Buurt         Gewesten, Gemeente en Buurt