Eenheid:  ZURENBORG       Aangiftes: 1.062      Gemeente: ANTWERPEN         Buurt: ZURENBORG         Eenheid:    ZURENBORG        
 
             
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
      Eenheid:  ZURENBORG               Gewesten, Gemeente en Buurt         Gewesten, Gemeente en Buurt