Tewerkstelling in BelgiŽ, de Non-Profit en Europa

Op de grafiek klikken of onderaan een tabel. De grafieken zijn binnen elk hoofdstuk aan elkaar gekoppeld. Langs 'inhoud' kan men rechtstreeks terug naar deze pagina.

1. Werkzaamheidsgraad in BelgiŽ per leeftijdsjaar - 2003 
   - De bevolking tussen 15 en 64 jaar
   - De nooit actieven (inkomen uit werk of vervangingsinkomen)
   - Werkenden, niet-meer werkenden en nooit-actieven
   - Werkenden, werklozen, invaliden, TK/LBO en gepensioneerden 
  (Artikel De Tijd)
   - Overzicht met % niet-meer werkenden
   - Werkenden, werklozen, oudere werklozen, brugpensioen TK/LBO, gepensioneerden
   - Werkzaamheids-, werkloosheids-, invaliditeits-,pensioneringsgraad
   - Evolutie werkzaamheid 2002-2003 - tabel
   - Gemiddelde instapleeftijd in BelgiŽ en enkele andere Oesolanden
2. Aandeel Non-Profit in de werkzaamheidsgraad in BelgiŽ en Europa
    - Quartaire sector in Europa
    - Openbaar bestuur
    - Onderwijs
    - Non-Profitsector
3. In- en uitstroom in de tewerkstelling per sector in BelgiŽ  1997 - 2003
    - Globaal beeld alle sectoren
    - Profitsectoren (secundair en teritair)
    - De sector van diensten aan de ondernemingen
    - Openbaar bestuur (zonder rsz-ppo)
    - Onderwijs
    - De Non-Profitsector (instroom tot 52 jaar)
    - Ter vergelijking: Non-Profit 2002 (instroom tot 48 jaar - effect 54+ regeling))
4. Werkloosheid en werkloosheidsevolutie 2001- 2004 
    - Volledige werkloosheid in alle statuten
    - Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking - mannen
    - Tijdskrediet en Loopbaanonderbreking - vrouwen
    - Uitkeringsgerechtigde volledig Werklozen
    - Volledige werkloosheid 50+ alle statuten - mannen
    - Volledige werkloosheid 50+ alle statuten - vrouwen
    - Werkloosheid Non-Profit-beroepen alle statuten
5. Werkloosheid in Non-Profitberoepen tussen 1986 en 2004
    - UVW alle gezondheidsberoepen (verpleegkunde, verzorgend, paramedici)
    - UVW alle gezondheidsberoepen per gewest
    - UVW verzorgenden en verpleegkundigen, vergeleken met vrouwen algemeen
    - UVW verzorgenden en verpleegkundigen, vergeleken in het Vlaamse gewest
6.  Aanbod van Verpleegkundigen voor BelgiŽ en per Gemeenschap 1980-2004
    - Verpleegkundestudenten in BelgiŽ per gemeenschap
    - Verpleegkundestudenten in BelgiŽ per gemeenschap in% tav aantal 18-21 jarigen 
    - Verpleegkundestudenten in BelgiŽ per leerjaar
    - Aantal 3de jaars verpleegkundigen per gemeenschap
    - Aantal A1 en A2 vervleegkundigen in de Vlaamse gemeenschap
    - % A2 studenten op totaal verpleegkundestudenten per gemeeenschap
7. Besluit: Verdubbel de tewerkstelling in de Non-Profitsectoren - Tekst