Dienstenchequesportaal    BuG 39: Dienstenchequesmolen ook in Brussel op gang
   
Overzicht aangekochte en gebruikte dienstencheques mei 2003-september 2006  Bron: RVA
 
1. Data   Aangekocht       Gebruikt      
Jaar Vlaams Brussels Waals Totaal Jaar Vlaams Brussels Waals Totaal Cum%
mei/03 10.139     10.139 mei/03       0 0%
jun/03 31.987     31.987 jun/03       0 0%
jul/03 57.496   3.458 60.954 jul/03 2.861     2.861 3%
aug/03 59.997   5.116 65.113 aug/03 8.098     8.098 7%
sep/03 90.003   8.432 98.435 sep/03 19.840     19.840 12%
okt/03 146.230   15.207 161.437 okt/03 40.933     40.933 17%
nov/03 111.909   10.758 122.667 nov/03 55.610     55.610 23%
dec/03 202.452   20.320 222.772 dec/03 84.872   10.722 95.594 29%
jan/04 226.495 410 26.563 253.468 jan/04 94.573 12.063 11.736 118.372 33%
feb/04 250.060 2.724 45.891 298.675 feb/04 106.112 38.433 14.692 159.237 38%
mrt/04 296.513 5.790 64.665 366.968 mrt/04 145.928 25.214 30.952 202.094 42%
apr/04 387.786 8.796 106.026 502.608 apr/04 163.526 72.460 33.720 269.706 44%
mei/04 362.369 10.137 103.467 475.973 mei/04 251.277 53.236 51.814 356.327 50%
jun/04 440.020 13.784 127.259 581.063 jun/04 267.214 92.641 77.065 436.920 54%
jul/04 465.213 15.211 150.580 631.004 jul/04 531.017 123.835 116.127 770.979 65%
aug/04 410.806 14.899 139.246 564.951 aug/04 138.518 76.479 59.758 274.755 63%
sep/04 734.210 26.357 233.730 994.297 sep/04 288.717 84.745 89.328 462.790 60%
okt/04 683.712 25.926 228.263 937.901 okt/04 423.550 123.910 126.330 673.790 62%
nov/04 1.226.490 41.111 372.054 1.639.655 nov/04 450.632 178.244 137.058 765.934 59%
dec/04 611.355 30.145 223.198 864.698 dec/04 664.080 235.687 229.074 1.128.841 66%
jan/05 723.723 31.814 248.088 1.003.625 jan/05 441.426 300.837 160.916 903.179 68%
feb/05 847.722 38.989 294.640 1.181.351 feb/05 495.375 282.237 179.953 957.565 70%
mrt/05 1.088.272 47.090 364.857 1.500.219 mrt/05 620.020 437.227 250.801 1.308.048 72%
apr/05 1.079.698 45.817 358.417 1.483.932 apr/05 653.457 410.632 234.313 1.298.402 73%
mei/05 1.163.926 56.900 395.958 1.616.784 mei/05 675.083 394.872 250.227 1.320.182 74%
jun/05 1.333.378 60.023 450.854 1.844.255 jun/05 733.914 449.891 287.720 1.471.525 75%
jul/05 942.509 43.151 337.961 1.323.621 jul/05 750.634 516.525 287.261 1.554.420 78%
aug/05 1.122.939 48.665 401.522 1.573.126 aug/05 687.871 454.259 272.500 1.414.630 79%
sep/05 1.506.237 71.066 511.100 2.088.403 sep/05 694.823 371.715 273.158 1.339.696 77%
okt/05 1.490.698 72.394 494.374 2.057.466 okt/05 954.651 516.252 332.686 1.803.589 78%
nov/05 1.625.142 80.918 553.888 2.259.948 nov/05 934.506 595.208 341.599 1.871.313 79%
dec/05 1.711.684 91.921 577.478 2.381.083 dec/05 1.031.229 540.978 400.367 1.972.574 79%
jan/06 1.923.091 101.429 654.828 2.679.348 jan/06 1.120.880 674.322 411.362 2.206.564 79%
feb/06 1.764.439 96.788 609.274 2.470.501 feb/06 1.043.023 455.000 395.337 1.893.360 79%
mrt/06 2.002.708 115.845 682.679 2.801.232 mrt/06 1.508.834 632.553 518.346 2.659.733 80%
apr/06 1.774.741 107.915 627.030 2.509.686 apr/06 1.312.063 589.825 431.727 2.333.615 81%
mei/06 2.059.772 122.017 728.107 2.909.896 mei/06 1.451.483 663.089 543.054 2.657.626 82%
jun/06 2.130.915 136.120 770.404 3.037.439 jun/06 1.509.483 697.843 512.969 2.720.295 82%
jul/06 1.726.509 111.896 675.454 2.513.859 jul/06 1.467.738 770.935 525.023 2.763.696 84%
aug/06 1.981.713 130.463 748.881 2.861.057 aug/06 1.390.271 592.015 539.142 2.521.428 84%
sep/06 2.315.877 161.598 896.783 3.374.258 sep/06 1.387.720 617.834 522.135 2.527.689 83%
% tav 08 17% 24% 20% 18% % tav 08 0% 4% -3% 0%  
2. Totalen per jaar
2003 710.213 0 63.291 773.504 2003 212.214 0 10.722 222.936 29%
2004 6.095.029 195.290 1.820.942 8.111.261 2004 3.525.144 1.116.947 977.654 5.619.745 69%
2005 14.635.928 688.748 4.989.137 20.313.813 2005 8.672.989 5.270.633 3.271.501 17.215.123 85%
2006 17.679.765 1.084.071 6.393.440 25.157.276 2006 12.191.495 5.693.416 4.399.095 22.284.006 89%
Alg. Tot 39.120.935 1.968.109 13.266.810 54.355.854 Alg. Tot 24.601.842 12.080.996 8.658.972 45.341.810 83%
3. Verdeling naar gewest - Aankoop = gewest gebruiker, Gebruik = waar de onderneming haar zetel heeft
2003 92% 0,0% 8% 100% 2003 95% 0% 5% 100%  
2004 75% 2,4% 22% 100% 2004 63% 20% 17% 100%  
2005 72% 3,4% 25% 100% 2005 50% 31% 19% 100%  
2006 70% 4,3% 25% 100% 2006 55% 26% 20% 100%  
Totaal 72% 3,6% 24% 100% % 54% 27% 19% 100%  
4. Aantal ondernemingen, ongeacht of ze (nog) actief zijn
2004 497 42 246 785            
2005 642 67 329 1.038            
2006 804 125 427 1.356            
% 59% 9% 31% 100%            
5. Cumul aantal gebruikers (ook die momenteel geen gebruiker meer zijn)
2004 86.541 4.418 29.288 120.247            
2005 178.467 9.971 62.744 251.182            
2006 256.740 17.886 100.689 375.315            
% 68% 5% 27% 100%            
6. Vergelijking van de kost dienstencheques en het voorziene budget
  Aantal DC Aantal DC Kost in waarvan Budget Verschil Verschil Kost
  gebruikt jaarbasis mio € jaar Gebruiker Belast. RSZ RSZ (2) tav RSZ RSZ+Belas. Gebruik.
2003 222.936 222.936 5 1 0,4 3 4 1 0,5 22%
2004 5.619.745 5.619.745 118 26 11 80 95 15 3 22%
2005 17.215.123 17.215.123 362 81 35 246 270 24 -11 22%
2006(1) 22.284.006 29.712.008 624 139 60 425 528 103 43 22%
7. Samenvatting
De 1ste 9 maanden in 2006 zijn er   13.928 VTE gepresteerd (1600 dienstenchequesuren = 1VTE).
Als het gebruik op hetzelfde niveau blijft worden er in 2006 18.570 VTE gepresteerd op jaarbasis, of 30.950 jobs 
aan gemiddeld 0,60 jobtime of  26.529 jobs als de gemiddelde jobtime 0,70 is.  
Met  70% blijft  Vlaanderen de grootgebruiker van dienstencheques. Het gecumuleerd aantal gebruikers in Vlaan-
deren is 68% , in Brussel  5% en in Wallonië 27% . Doordat  veel Vlaamse en Waalse on-
nemingen in Brussel hun zetel hebben (o.a. Familiehulp) zijn  26% van de cheques daar geďnd.  
83% van alle aangekochte cheques tussen 2003 en september 2006 is in het arbeidscirquit gebracht. In 2005  85%
en in 2006 is het % ingediende cheques tav de aangekochte 89%        
De volgende 3 maand is nog een gemiddelde groei  van 6,5% per maand mogelijk met de
103 mio € RSZ geld die nog besteedbaar is. Na aftrek belastingskost is deze expantie nog maar 43 mio €.
(1) Gebruik in 2006 berekend op het niveau van de gekende maanden.        
(2) Het budget 2005 is verhoogd met 35 milj € en in 2006 met 63+143 = 206 miljoen €  ten laste van de RSZ  
                     
                     
Overzicht gebruikers en ondernemingen mei 2003 - september 2006    
1. Data   Gebruikers         Ondernemingen    
Jaar Vlaams Brussels Waals Totaal Jaar Vlaams Brussels Waals Totaal  
mrt/04 31.623 1.035 8.153 40.811 mrt/04          
apr/04 36.021 1.317 10.183 47.521 apr/04 259 27 158 444  
mei/04 41.983 1.761 12.493 56.237 mei/04 369 34 185 588  
jun/04 48.480 2.164 15.065 65.709 jun/04 410 35 207 652  
jul/04 53.706 2.502 16.857 73.065 jul/04 445 36 218 699  
aug/04 60.275 2.928 19.237 82.440 aug/04 442 36 218 696  
sep/04 68.720 3.397 22.428 94.545 sep/04 468 37 238 743  
okt/04 75.496 3.777 24.989 104.262 okt/04 467 34 235 736  
nov/04 81.019 4.098 27.139 112.255 nov/04 482 38 241 761  
dec/04 86.541 4.418 29.288 120.247 dec/04 497 42 246 785  
jan/05 92.813 4.762 31.478 129.053 jan/05 484 38 242 764  
feb/05 98.821 5.060 33.522 137.403 feb/05 511 43 254 808  
mrt/05 106.155 5.396 35.912 147.463 mrt/05 530 44 264 838  
apr/05 113.112 5.861 38.618 157.591 apr/05 546 49 271 866  
mei/05 120.391 6.371 41.500 168.262 mei/05 559 51 276 886  
jun/05 128.880 6.864 44.615 180.359 jun/05 566 53 282 901  
jul/05 135.422 7.259 46.979 189.660 jul/05 566 53 282 901  
aug/05 144.065 7.753 50.176 201.994 aug/05 590 56 296 942  
sep/05 154.821 8.415 53.929 217.165 sep/05 600 61 299 960  
okt/05 164.018 8.951 57.186 230.155 okt/05 635 65 318 1.018  
nov/05 171.632 9.515 60.115 241.262 nov/05 646 67 329 1.042  
dec/05 178.467 9.971 62.744 251.182 dec/05 642 67 329 1.038  
jan/06 186.994 10.619 66.162 263.775 jan/06 692 80 347 1.119  
feb/06 194.802 11.291 69.191 275.284 feb/06 709 88 360 1.157  
mrt/06 203.165 12.133 73.201 288.500 mrt/06 720 92 365 1.176  
apr/06 211.529 12.975 77.212 301.715 apr/06 730 95 370 1.196  
mei/06 219.892 13.817 81.222 314.931 mei/06 741 99 375 1.215  
jun/06 238.316 15.852 90.956 345.123 jun/06 773 112 401 1.286  
jul/06 237.117 15.687 89.944 342.748 jul/06 773 111 405 1.289  
aug/06 246.539 16.650 94.919 358.108 aug/06 768 107 396 1.271  
sep/06 256.740 17.886 100.689 375.315 sep/06 804 125 427 1.356  
% tav 08 4% 7% 6% 5% % tav 08 5% 17% 8% 7%