BuG 33  - Bericht uit het Gewisse 22/08/06   Verkiezingsportaal  UpdateVilvoorde 

37,2% "oude Belgen" stemden in Antwerpen voor het VB in 2000.
Hoeveel zullen er dat in 2006 zijn? Npdata is op de verkiezingsavond stand-by
10% van de kiezers op 8 oktober in BelgiŽ is van vreemde afkomst, in Brussel 40%

In 2000 was het VB goed voor 33% van de Antwerpse stemmen. Voor 2000 is het aantal "nieuwe Belgen" en het het aantal Europese stemmen bekend zodat kan berekend worden dat  37,2% van de 'oude Belgen, de Antwerpenaars van 'niet-vreemde afkomst' dus, voor het VB gestemd hebben, als er van uitgegaan wordt dat de nieuwe Belgen en vreemdelingen VB geen stem gegeven hebben.

Wanneer heeft de 'democratie' gewonnen in Antwerpen?

Tom Barman en 0110 verwoorden het zo: "0110 organiseert in Antwerpen, Brussel, Gent en Charleroi een feest op de verkiezingsnederlaag of, als extreem rechts nog groeit, op het graf van een vrij en democratisch Antwerpen." Van verkiezingsnederlaag in Antwerpen zal wellicht sprake zijn als het VB minder dan 33% haalt, maar echt blij kan Tom Barman maar zijn als het aantal stemmen die het VB haalt bij de "oude Vlamingen" daalt. Want door de groei van het aantal nieuwe Belgen en de weliswaar beperkte maar toch voelbare deelname van vreemdelingen aan de verkiezingen zal het VB, bij gelijk stemgedrag van de oude Vlamingen, wiskundig achteruitgaan. Het is maar als zij 1,8% verliezen dat er sprake is dat ook de "oude Antwerpenaars" het laten afweten voor het VB. Om nog 33% te halen moet de aanhang van het VB bij de oude Vlamingen met 2,2% stijgen tot 39,4%.

(Wiskundig) verlies van het VB door nieuwe Belgen en vreemdelingen (1)

 

% VB

% VB op

Hoeveel moet het VB inhalen

Enkele steden Vlaanderen

alge-

oude

voor hetzelfde resultaat

 

meen

Belgen

Algemeen

Oude Belgen

 

2000

2000

2006

2006

   Antwerpen

33,0%

37,2%

1,8%

2,2%

   Mechelen

25,6%

27,7%

1,3%

1,5%

   Gent

19,5%

21,2%

0,9%

1,0%

   Sint-Niklaas

19,4%

20,1%

0,5%

0,5%

   Lokeren

15,2%

16,7%

0,6%

0,7%

   Vilvoorde

13,2%

14,6%

0,7%

0,9%

   Hasselt

7,8%

8,0%

0,1%

0,1%

(1) Het % dat nodig is voor het VB om de verhoogde stemkracht van nieuwe

Belgen en vreemdelingen te compenseren en een gelijk resultaat te halen

als in 2000, % dat het VB dus in het algemeen moet verliezen om ook bij de

oude Belgen achteruit te gaan.

 
Drie scenario's voor het VB

1. Ofwel is er winst voor het VB en dan kan gegist worden naar de mate waarin de nieuwe Belgen en vreemdelingen het VB afgeremd hebben. In dit scenario kan Tom Barman feesten op het graf van een vrij en democratisch Antwerpen.

2. Ofwel haalt het VB dezelfde uitslag als 2000, wat voor Antwerpen bijvoorbeeld een 'vooruitgang is van 1,8% die vooral gehaald is bij de "oude Belgen" die met 2,2% meer voor het VB gekozen hebben. Voor Mechelen moeten er zo 1,5% meer "oude Belgen" op het VB stemmen om de aangroei van nieuwe Belgen te compenseren. In dit scenario wordt de 'afgang' van het VB ingezet die zich onafwendbaar de komende jaren zal doorzetten omdat de migratiedynamiek en de Belgwording zich in politieke kracht zal omzetten. Tom Barman mag dan feesten op de nog niet bezegelde nederlaag.

3. Het VB haalt  31,2% of minder in Antwerpen (33% - 1,8%), 24,3% of minder in Mechelen, 18,6% of minder in Gent enz. . Op dat ogenblik is er wiskundige zekerheid dat er voor het eerst minder "oude Belgen" voor het VB gestemd hebben. Dan kan Tom Barman pas echt feesten op de "verkiezingsnederlaag".

Npdata standby op de verkiezingsavond 8 oktober 2006

Zo vlug de volledige uitslag van voornoemde gemeenten gekend is zal npdata on-line berekenen welk van de drie scenario's het in elke gemeente gehaald heeft. Vraag is tevens of er een samengaan is van een sterke groei van aantal nieuwe Belgen in gemeenten en een bepaald scenario voor het VB. Op de verkiezingsavond wordt onderstaande schema verder aangevuld zodat elkeen zich daar een oordeel over kan vormen:
 

Gewicht nieuwe Belgen + vreemdelingen op uitslag VB in 2000 en 2006 (1)

% op effectief kiesgerechtigden

% nieuwe Belgen + inge-schreven vreemdelingen

% stemmen op VB/FN

% stemmen VB/FN berekend op oude Belgen

Enkele steden Vlaanderen

2000

2006

Verschil

2000

2006

Verschil

2000

2006

Verschil

   Antwerpen

11,5%

17,0%

5,5%

33,0%

?

 

37,2%

?

 

   Mechelen

7,7%

12,9%

5,2%

25,6%

?

 

27,7%

?

 

   Gent

8,1%

12,6%

4,5%

19,5%

?

 

21,2%

?

 

   Sint-Niklaas

3,3%

5,7%

2,4%

19,4%

?

 

20,1%

?

 

   Lokeren

8,7%

12,6%

3,9%

15,2%

?

 

16,7%

?

 

   Vilvoorde (2) Update

9,3%

14,8%

5,6%

13,2%

?

 

16,8%

?

 

   Hasselt

2,5%

4,3%

1,8%

7,8%

?

 

8,0%

?

 

Charleroi

14,8%

21,8%

7,0%

6,9%

?

 

8,3%

?

 

Brussels gewest

26,2%

39,9%

13,8%

7,0%

?

 

10,5%

?

 

(1) Uitgangspunt voor de berekening is dat nieuwe Belgen en vreemdelingen niet op VB/FN stemmen. Zo

wordt het aantal stemmen van oude Belgen op het VB/FN maximaal ingeschat. Als er toch nieuwe Belgen

of vreemdelingen op het VB/FN stemmen zullen, bij eenzelfde resultaat, minder oude Belgen op het VB/FN

gestemd hebben.  
(2) Voor Vilvoorde zijn ook stemmen op Franstalige partijen uit de noemer gehaald

 
Brussel ... vrij ... en ... vrolijk?

De echte kiesstrijd voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt uitgevochten in de 19 gemeenten van Brussel, hoofdstad van Vlaanderen, politiek hart van BelgiŽ en Europa, stad van grote minderheden waar de Vlaamse gemeenschap als een van de kleinere minderheden een grote politieke sleutel heeft om de Brusselse matrix van leefbaarheid te besturen en zo mee een perspectief langs Mechelen voor Antwerpen te openen.
 

Gewicht nieuwe Belgen + vreemdelingen op uitslag VB in 2000 en 2006 (1) Correctie 26/08/06

% op effectief kiesgerechtigden

% nieuwe Belgen + inge-schreven vreemdelingen

% stemmen op VB/FN

% stemmen VB/FN berekend op oude Belgen

Gewest Brussel

2000

2006

Verschil

2000

2006

Verschil

2000

2006

Verschil

Sint-Gillis

44%

66%

23%

5%

?

 

9%

?

 

Schaarbeek

45%

64%

19%

10%

?

 

18%

?

 

Anderlecht

27%

41%

14%

12%

?

 

17%

?

 

Sint-Joost-ten-Node

71%

93%

23%

5%

?

 

17%

?

 

Brussel - stad

32%

50%

19%

10%

?

 

15%

?

 

Koekelberg

23%

37%

14%

10%

?

 

12%

?

 

Watermael-Bosvoorde

7%

11%

4%

11%

?

 

11%

?

 

Jette

15%

21%

6%

10%

?

 

11%

?

 

Sint-Agatha-Berchem

9%

17%

8%

9%

?

 

9%

?

 

Evere

13%

22%

10%

8%

?

 

9%

?

 

Ganshoren

8%

14%

6%

7%

?

 

7%

?

 

Elsene

25%

41%

17%

4%

?

 

6%

?

 

Etterbeek

22%

33%

11%

3%

?

 

4%

?

 

Ukkel

18%

27%

9%

3%

?

 

4%

?

 

Vorst

26%

39%

12%

3%

?

 

4%

?

 

Sint-Jans-Molenbeek

40%

63%

23%

15%

?

 

25%

?

 

Sint-Lambrechts-Woluwe

12%

20%

8%

3%

?

 

3%

?

 

Sint-Pieters-Woluwe

12%

19%

7%

2%

?

 

2%

?

 

Oudergem

8%

14%

6%

0%

?

 

0%

?

 

Totaal gewest

26,2%

39,9%

13,8%

7,0%

?

 

10,5%

?

 

(1) Uitgangspunt voor de berekening is dat nieuwe Belgen en vreemdelingen niet op VB/FN stemmen. Zo

wordt het aantal stemmen van oude Belgen op het VB/FN maximaal ingeschat. Als er toch nieuwe Belgen

of vreemdelingen op het VB/FN stemmen zullen, bij eenzelfde resultaat, minder oude Belgen op het VB/FN

gestemd hebben.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Voor Brussel is niet altijd duidelijk welke partijen tot het 'extreemrechtse 'kamp dienden gerekend. Naast het VB is Front National en  FNB meegenomen. Alle berekeningselementen en bronnen zijn terug te vinden op de fiches die van elke gemeente langs het verkiezingsportaal te bereiken zijn.

Insschrijving voor de verkiezingen: alleen maar winnaars 

Het deficit van de inschrijvingen (91,8% van wie zich in 2006 kon inschrijven heeft dit niet gedaan) valt volledig op rekening van hen die een 'inschrijvingsplicht' heeft opgelegd en geen "stemplicht" zoals de democratie in BelgiŽ aan zichzelf verplicht is. De ervaring van 2000 was nochthans duidelijk: het heeft toen niet gewerkt voor de Europeanen en zonder voorwaarden van verblijfsduur en loyauteitsverklaring. Ook al steken de niet-Europeanen voor hun eerste deelname de Europeanen voorbij, de maximale deelnamegraad kan in deze formule nooit de 20% overstijgen.
En wat is een regeling waard die structureel 4/5 van een bevolkingsgroep in de feiten uitsluit, terwijl het om een fundamenteel basisrecht gaat. Stemplicht zonder voorwaarden en het verlagen van de verblijfsvoorwaarde is nu al de onontkoombare conclusie van de historische wetenschap die binnen enkele decennia zal geschreven worden en dat is een previsionele sociologische vaststelling. Niet-inschrijving als signaal van verzet, inschrijving als waardevolle deelname, iedereen is winnaar in het democratisch spel van kunnen en niet moeten.

10% van de kiezers in BelgiŽ op 1 oktober 2006 is van vreemde afkomst
 

Aandeel van inwoners van vreemde afkomst in de stembusgang oktober 2006

Gewesten

Stemrecht vreemde afkomst

Oude Belgen

Totaal

 

Nieuwe Belgen

Vreemdelingen

Totaal

 

stemmers

Vlaams

4%

1%

5%

95%

100,0%

Brussels

35%

4%

40%

60%

100,0%

Waals

7%

3%

10%

90%

100,0%

Totaal BelgiŽ

8%

2%

10%

90%

100,0%

 
10% van de stembusgangers in BelgiŽ zullen op 8 oktober 2006 van vreemde afkomst zijn en geen 15% wanneer iedereen zich ingeschreven had. In Brussel zijn 40% van de keizers nieuwe Belgen of vreemdelingen, en ook hier niet de 52% die theoretisch mogelijk waren. In Vlaanderen is 5% van de kiezers van vreemde afkomst in plaats van 8% kiesgerechtigden en in WalloniŽ 10% in plaats van de mogelijke 16% als iedereen zich had laten registreren.

Van de 10% 'allochtone' kiezers in BelgiŽ wordt het grootste aandeel geleverd door de 8% nieuwe Belgen. In Brussel is dit 35% en in Vlaanderen 4%. Elke nieuwe verkiezing zal het aantal burgers van vreemde afkomst onontkoombaar stijgen en langs deze weg de democratie beetje bij beetje (terug) herstellen.

Jan Hertogen, socioloog