Brussels gewest: wonen en werken in de lokale besturen (RSZ-PPO)  - 31/12/2015
NACE Omschrijving Wonen Werken % wonen
84114 Gemeentelijke overheid, zonder O.C.M.W. 8.266 12.172 68%
84115 Openbare Centra Maatschappelijk Welzijn  5.053 6.301 80%
86101 Algem. ziekenhuizen, zonder geriatrie 4.392 7.718 57%
84242 Lokale Politie 1.606 6.279 26%
87101 Rust- en verzorgstehuizen (R.V.T.) 1.483 2.323 64%
88911 Kinderdagverblijven en crèches  1.274 1.860 68%
38110 Inzameling ongevaarlijk afval 1.149 1.730 66%
85203 Gemeentelijk gesubs. gewoon lager onderwijs 1.110 1.551 72%
81290 Andere reinigingsactiviteiten 866 1.161 75%
84112 Overheden gemeenschap. en gewesten 761 1.493 51%
85103 Gemeentelijk gesubs. gewoon kleuteronderwijs 669 904 74%
88999 Andere dienstverlening zonder huisvesting 439 624 70%
86103 gesp. ziekenhuizen 411 738 56%
84250 Brandweer 360 1.268 28%
91011 Bibliotheken, mediatheken en ludotheken 304 457 67%
36000 Winning, behandeling en distributie water 296 1.514 20%
88996 Algemeen welzijnswerk zonder huisvesting 295 520 57%
93110 Exploitatie sportaccommodaties 272 368 74%
85601 Centra Leerling Begeleiding 261 450 58%
90042 Exploitatie culturele centra,  zalen cultuur 159 244 65%
85313 Gemeentelijk gesubs. alg. secundair onderwijs 148 199 74%
87301 Rusthuizen bejaarden (ROB) 122 169 72%
85205 Buitengewoon officieel lager onderwijs 117 176 66%
88101 Gezins- en bejaardenzorg aan huis 110 164 67%
81100 Diverse ondersteunende activiteiten  108 147 73%
85421 Officieel hoger onderwijs 108 167 65%
94999 Overige verenigingen, n.e.g.  89 113 79%
85520 Cultureel onderwijs 87 79 110%
96032 Beheer kerkhoven en activiteiten crematoria 83 161 52%
85323 Gemeentelijk gesubs.  sec. onderwijs 80 102 78%
87901 Integrale jeugdhulp met huisvesting 70 118 59%
86109 Psychiatrische ziekenhuizen 59 124 48%
86102 Geriatrische ziekenhuizen 55 78 71%
86210 Huisartspraktijken 48 68 71%
91020 Musea 43 30 143%
84113 Provinciale overheid 42    
91030 Exploitatie monumenten en toeristenattracties 39 51 76%
94991 Verenigingen op het vlak jeugdwerk 38 55 69%
61200 Draadloze telecommunicatie  37 259 14%
86907 Activiteiten vroedvrouwen 35 63 56%
86220 Praktijken specialisten 28 32 88%
88919 Overige kinderopvang 28 40 70%
86909 Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g. 26 44 59%
84119 Overig algemeen overheidsbestuur 25 19 132%
85591 Onderwijs sociale promotie 25 33 76%
91012 Openbare archieven 22 35 63%
90041 Exploitatie schouwburgen, concertzalen ed 19 24 79%
85325 Buitengewoon officieel secundair onderwijs 18 27 67%
85322 Provinciaal gesubs. gewoon sec. onderwijs 17 32 53%
87202 Huisvesting volwassenen mentale handicap 17 34 50%
86104 Psychiatrische ziekenhuizen 17    
86901 Activiteiten medische laboratoria 16 23 70%
93199 Overige sportactiviteiten, n.e.g. 13 26 50%
64929 Toerististische informatiediensten 13 32 41%
85592 Beroepsopleiding 13 43 30%
86230 Tandartspraktijken 11 13 85%
87902 Algemeen welzijnswerk met huisvesting  11 14 79%
37000 Afvalwaterafvoer 9 6 150%
87201 Huisvesting minderjarigen mentale handicap 9    
88912 Kinderopvang door onthaalmoeders 8 11 73%
84120 Openbaar bestuur gezondh., onderwijs, cultuur 7 10 70%
85410 Post-secundair niet-hoger onderwijs 6 9 67%
88102 Activiteiten dag- en dienstencentra ouderen 5 5 100%
86905 Ambulante revalidatieactiviteiten 5 17 29%
86904 Geestelijke gezondheidszorg 5    
93191 Activiteiten sportbonden en -federaties 4 5 80%
88992 Dagcentra + ambulant mentale handicap 4 11 36%
90021 Promotie en organisatie uitvoerende kunst 3 4 75%
88993 Ambulant aan drugs- en alcoholverslaafden 3 8 38%
90029 Overige onderst. activiteiten uitvoerenkunsten 3 10 30%
87109 Overige verpleeginstellingen met huisvesting 2 1 200%
85105 Buitengewoon officieel kleuteronderwijs 2 2 100%
87302 Serviceflats ouderen 2 3 67%
88994 Integrale jeugdhulp zonder huisvesting 2 3 67%
93299 Overige recreatie- en ontspanning 2 5 40%
79901 Toeristische informatiedienst 2    
85102 Provinciaal gesubs. gewoon kleuteronderwijs 2    
87203 Huisvesting personenpsychiatrische problemen 1 1 100%
94993 Verenigingen ziektepreventie en gezondheid 1 5 20%
35120 Transmissie elektriciteit 1    
35130 Distributie Electriciteit 1    
88109 Overige zonder huisvest. Lich. gehandicapten 1    
62020 Overige kredietverstrekking   1 0%
84130 Stimuleren bedrijfsleven   1 0%
         
Totaal   31.353 52.587 60%