BuG 32  - Bericht uit het Gewisse 17/08/06   Verkiezingsportaal  Antwerpen en Mechelen

8,2% inschrijvingen in 2006 voor de verkiezingen
58% inwoners van vreemde afkomst kunnen gaan stemmen in oktober 2006

8,2% inschrijvingen verkiezingen in BelgiŽ maar weinig verschillen tussen de gewesten

91,8%
van de vreemdelingen die zich in 2006 nog konden inschrijven hebben geoordeeld dat zij niet wensen deel te nemen aan verkiezingen die voor hen niet verlopen volgens het in BelgiŽ geldende principe van stemplicht zonder voorwaarden. De 14,2% Europeanen die zich in 2000 al hadden ingeschreven hadden hebben stemplicht in 2006 en moesten zich dus niet meer inschrijven in 2006.

Bij de Europeanen heeft 6,7% zich bijkomend ingeschreven in 2006, bij de niet-Europeanen 15,7% en daarmee doen zij het even goed als de Europeanen in 2000, zodat in totaal 8,2% inschrijvingen geteld worden in 2006.

De inschrijving in de verschillende gewesten door de Europeanen in 2006 is volledig gelijklopend. Voor de niet-Europeanen telt het Vlaams gewest 12,6% inschrijvingen, Brussel 15,6% en WalloniŽ 21,3%.
 

Inschrijving verkiezingen 2000 en 2006 Europeanen en niet-Europeanen - Per gewest

Situatie op 29/07/2006

Reeds in- geschreven

Inschrijvingen

Totaal 2000+2006

Totaal kiesrecht

% inschrijvingen verkiezingen

 

in 2000

in 2006

 

 

in 2000

in 2006

Totaal

Totaal BelgiŽ

 

 

 

 

 

 

 

  Europeanen

75.531

35.406

110.937

530.052

14,2%

6,7%

20,9%

  Niet-Europeanen

 

17.065

17.065

108.804

 

15,7%

15,7%

  Totaal

75.531

52.471

128.002

638.856

 

8,2%

20,0%

 

 

 

 

 

 

 

 

Vlaanderen

 

 

 

 

 

  Europeanen

17.701

11.012

28.713

170.040

10,4%

6,5%

16,9%

  Niet-Europeanen

 

5.352

5.352

42.473

 

12,6%

12,6%

  Totaal

17.701

16.364

34.065

212.513

 

7,7%

16,0%

Brussel

 

 

 

 

 

  Europeanen

9.796

8.886

18.682

136.425

7,2%

6,5%

13,7%

  Niet-Europeanen

 

6.622

6.622

42.415

 

15,6%

15,6%

  Totaal

9.796

15.508

25.304

178.840

 

8,7%

14,1%

WalloniŽ

 

 

 

 

 

  Europeanen

48.034

15.544

63.578

223.587

21,5%

7,0%

28,4%

  Niet-Europeanen

 

5.091

5.091

23.916

 

21,3%

21,3%

  Totaal

48.034

20.635

68.669

247.503

 

8,3%

27,7%

   
58% van de inwoners van vreemde afkomst moet gaan stemmen in oktober 2006

Doordat vele inwoners van vreemde afkomst Belg geworden zijn, ondermeer om niet alleen de rechten maar ook de plichten op zich te nemen, ondermeer de stemplicht, kan een beoordeling van deelname van de burgers van vreemde afkomst aan de democratie maar echt gebeuren wanneer ook de nieuwe Belgen worden meegerekend. Door de ontwikkelde methodologie van npdata over het aantal inwoners van vreemde afkomst kan berekend worden hoeveel van deze nieuwe Belgen kiesplichtig geworden zijn.
 

% effectief stemrecht van inwoners van vreemde afkomst per gewest in BelgiŽ

 

% van het aantal kiesgerechtigden

% op het maximum stemrecht

Gewesten

Nieuwe

Ingeschr.

Effectief

Maximum

Verlies aan

Totaal

Euro-

Niet-Eu-

 

Belgen

vreemdel.

stemrecht

stemrecht

stemkracht

 

peanen

peanen

Vlaams

4,1%

0,7%

4,8%

8,5%

3,7%

57%

36%

81%

Brussels

28,1%

3,4%

31,5%

52,0%

20,6%

60%

36%

82%

Waals

6,9%

2,6%

9,5%

16,3%

6,8%

58%

50%

83%

Totaal BelgiŽ

7,2%

1,6%

8,7%

14,9%

6,2%

58%

42%

82%

  
7,2% van de kiesgerechtigde inwoners van BelgiŽ zijn nieuwe Belg, zij worden voor de verkiezingen vervoegd door 1,6% die zich als vreemdeling hebben ingeschreven voor de verkiezingen. Voor het Vlaams gewest zijn er 4,1% nieuwe Belgen en 0,7% ingeschreven vreemdelingen of 4,8% in het totaal. Moesten alle vreemdelingen in het Vlaams gewest ingeschreven hebben zouden 8,5% hebben kunnen meestemmen. In het Vlaams gewest is dus 57% van de mogelijke stemkracht actief. Voor Brussel is dit 60% maar met een aanzienlijk hoger aantal nieuwe Belgen, nl 28,1% van de Brusselse kiesgerechtigden, in WalloniŽ is 6,9% van de inwoners nieuwe Belg en zijn er 2,6% vreemdelingen kiesgerechtigd geworden. Ook in WalloniŽ wordt dus 58% van de kieskracht geactiveerd.

82% van de niet-Europeanen in elk gewest kan gaan stemmen op 8 oktober!

Gemiddeld kunnen dus 58% van de inwoners van vreemde afkomst in BelgiŽ gaan stemmen, maar voor de Europeanen is dat 42% en voor de niet-Europeanen 82% of het dubbele van de Europeanen. In elk gewest is het aandeel niet-Europeanen gelijk, voor de Europeanen zorgt WalloniŽ, met een grote groep Italianen, met 50% voor een uitschieter tegenover 36% van de Europeanen van vreemde afkomst in Vlaanderen en Brussel.

De helft van de niet-Europese vreemdelingen uitgesloten

Door de verblijfsvoorwaarde van 5 jaar wordt tevens de helft van de niet-Europese vreemdelingen uirtgesloten van het stemrecht. In feite moeten de inschrijvingspercentages van de niet-Europese vreemdelingen nog gehalveerd worden om een reŽel beeld te krijgen van de mate waarin de vreemdelingen kunnen deelnemen aan de democratische verkiezingen in BelgiŽ, nl 8% van alle in BelgiŽ verblijvende niet-Europese vreemdelingen kunnen in oktober 2006 gaan stemmen.

Jan Hertogen