Hamburg           Hamburg               Hamburg    
                                           
 
          2001: % verschil bevolking 15-24 jaar tav 50-64 jaar: -19,6%  
            2003: % verschil bevolking 15-24 jaar tav 15-64 jaar: -15,3%  
            2008: % verschil bevolking 15-24 jaar tav 15-64 jaar: -10,9%  
            2014: % verschil bevolking 15-24 jaar tav 15-64 jaar: -24,4%  
            2020: % verschil bevolking 15-24 jaar tav 15-64 jaar: -42,0%  
            2024: % verschil bevolking 15-24 jaar tav 15-64 jaar: -41,3%  
               
            2001: vervangingstekort 15-24 jaar tav 15-64 jaar: -64.069  
            2003: vervangingstekort 15-24 jaar tav 15-64 jaar: -48.070  
            2008: vervangingstekort 15-24 jaar tav 15-64 jaar: -32.425  
            2014: vervangingstekortg 15-24 jaar tav 15-64 jaar: -80.228  
            2020: vervangingstekort 15-24 jaar tav 15-64 jaar: -164.066  
            2024: vervangingstekort 15-24 jaar tav 15-64 jaar: -165.239