RVA Directie Statistieken              
INDELING PER GEWEST VAN DE NIET-WERKENDE WERKZOEKENDEN (STAT.92)
Vanaf januari 2013
                 
  VDAB FOREM ADG ACTIRIS
                 
50 I. Werkzoekenden met werkloosheidsuitkeringsaanvraag (WZUA)
  00 UVW-WZ 00 UVW-WZ 00 UVW-WZ 00 UVW-WZ
  07 (1) Vrijwillig deeltijdse werknemers 07 Vrijwillig deeltijdse werknemers 07 Vrijwillig deeltijdse werknemers 07 Vrijwillig deeltijdse werknemers
      09 WZ die bij de arbeidsrechtbank een beroep hebben ingediend tegen een beslissing van het RIZIV- vanaf 1/2/2012        
                 
51 II. Jongeren in beroepsinschakelingstijd 
  02 Jonge werknemers ingeschreven tijdens hun beroepsinscha-kelingstijd 02 Jonge werknemers ingeschreven tijdens hun beroepsinscha-kelingstijd 02 Jonge werknemers ingeschreven tijdens hun beroepsinscha-kelingstijd 02 Jonge werknemers ingeschreven tijdens hun beroepsinscha-kelingstijd
              11 Jongeren in afwachting van overbruggingsuit-keringen
                 
52 III. Verplicht ingeschreven WZ III. Ingeschreven WZ
  14 WZ uitgesloten van het recht op werkloosheids-uitkeringen 04 WZ uitgesloten van het recht op werkloosheids-uitkeringen 04 WZ uitgesloten van het recht op werkloosheids-uitkeringen    
  05 WZ ten laste van het OCMW 05 WZ ten laste van het OCMW 05 WZ ten laste van het OCMW 05 WZ ten laste van het OCMW
  06 WZ  erkend als persoon met handicap door de FOD SZ     06 WZ  erkend als persoon met handicap door de FOD SZ en andere ingeschrevenen op aanvraag van sociale instellingen    
  11 Jongeren die onderworpen zijn aan de deeltijdse leerplicht en die in hun beroepsinschakelingstijd zitten terwijl ze als WZ voor een deeltijdse job zijn ingeschreven en niet werken            
                 
53 IV. Vrij ingeschreven WZ    
  03 Niet -werkende vrij ingeschreven WZ 03 Niet -werkende vrij ingeschreven WZ 03+13 Niet -werkende vrij ingeschreven WZ en WZ in een reconversiecel 03 (2) Niet -werkende vrij ingeschreven WZ
                 
  (1) In de VDAB zijn de codes 00 en 07 gegroepeerd.        
  (2) Die code staat bij Actiris vermeld onder groep III maar wordt in de tabel van de RVA opgenomen onder groep IV om te komen
  tot een harmonie met de andere gewestinstellingen.