Werkzoekende UVW  Volledig werklozen (voltijdse werknemers), werkzoekend
Deeltijdse werknemers  Vrijwillig deeltijdse werknemers + deeltijdse werknemers met recht op inkomensgarantie-uitkering (werkzoekend of niet-werkzoekend)
Oudere niet werkzoekende werklozen  Volledig werklozen (voltijdse werknemers), niet-werkzoekend wegens vrijstelling art. 89
Andere niet werkzoekende volledig werklozen  Volledig werklozen (voltijdse werknemers), niet-werkzoekend wegens vrijstelling voor andere artikels *
Tijdelijk werklozen   
Voltijds brugpensioen  Werkloosheid met bedrijfstoeslag (werkzoekende en niet-werkzoekende)
Chômage avec complément d'entreprise (demandeurs d'emploi et non-demandeurs d'emploi)
Halftijds brugpensioen  
Voltijdse loopbaanonderbreking  
Deeltijdse loopbaanonderbreking   
Voltijds tijdskrediet   
Halftijds tijdskrediet   
Tijdskrediet 1/5de  
IWZ = inschrijving als werkzoekende
* Andere artikels KB. 25.11.1991:
vrijgestelde UVW wegens moeilijkheden
 op sociaal en familiaal vlak
Art. 90
UVW's met vrijstelling wegens het volgen van een erkende beroepsopleiding Art. 91
UVW's met vrijstelling wegens
het volgen van een middenstandsopleiding
Art. 92
vrijgestelde UVW wegens het volgen van studies met volledig leerplan (inclusief knelpuntberoepen) Art. 93 
UVW's met vrijstelling wegens het volgen van
opleidingen of studies aanvaard door de directeur
Art. 94
UVW's met vrijstelling wegens het volgen van opleidingen of stages in het buitenland Art.  94 §3
UVW's met vrijstelling wegens opleiding in
een "entreprise of atelier de formation par le travail"
Art. 94 §4
UVW met vrijstelling wegens overeenkomst met activiteitencooperatie als kandidaat-ondernemer Art. 94 §5
UVW met vrijstelling wegens vrijwillig militaire inzet
(EVMI)
Art. 94 §6
UVW's met vrijstelling wegens prestaties
in het onderwijs
Art. 96
oudere werkloze UVW die hun beroepservaring ter beschikking stellen in het buitenland Art. 97 §1
UVW's met vrijstelling voor jonge coöperanten Art. 97 §2
UVW's met vrijstelling wegens
deelname aan humanitaire acties
Art. 97 §3
UVW's met vrijstelling wegens het
vervullen van activiteiten in een PWA
Art. 79 §4BIS
UVW's met vrijstelling wegens het
 vervullen van een functie als stadswacht
Art. 79TER §5