BuG 188– Bericht uit het Gewisse – 16 mei 2013

BuG 188  on-line            Printversie (12p)
  
  PVDA/PTB+ onontkoombaar kern van linkse eenheid 2014
 
Uitslagen linkse partijen 2010 en 2012 op kantonniveau doorgelicht
in het Vlaamse en Waalse gewest en de 19 Brusselse gemeenten
 
Tabel
Links in verkiezingen Vlaams/Waals gewest 2010 en 2012
Tabel Links in de verkiezingen in Brussel 2010 en 2012              
Tabel Uitslagen verkiezingen alle partijen 2010 en 2012              

 
Interview door FM-Brussel van 15/06/2010 over ondermeer Rood Brussel 
 

0. Vooraf. Na de analyse van Rechts en Extreem Rechts is het tijd om Links eens onder de loupe te nemen en ook haar uitslagen te leggen naast deze van 2010 op kantonniveau. In plaats van een forse afkalving zoals bij Rechts/Extreem Rechts is hier sprake van een beperkte maar relevante groei. Deze cijfermatige analyses geven beide een ijkpunt om de uitslagen van 2014 vlug te vergelijken en meteen op hun waarde te schatten.

Voor de analyse rechts en extreem rechts: zie BuG 172 of het Vlaams Marxistisch Tijdschrift

1. Een perspectief voor ‘links’ in België?

Nu Daniel Piron, FGTB, van z’n woord is en Van Keirsbilck, CNE, mee wil zoeken naar een verzameling van links van de SP en Ecolo zoals nog bleek op de meeting in Charleroi van 27/04/2013, is het misschien nuttig de uitslag van de PVDA/PTB+ in 2012 even op de weegschaal te leggen en te vergelijken met 2010 en de uitslag van ander links in het Vlaams, Waals en Brussels gewest.

Dat Solidair; het weekblad van PVDA/PTB het initiatief van Charleroi breed in haar pagina’s uiteenzette en er verslag van deed kan een stap zijn in de richting van een effectieve verruiming die hen aansluiting kan doen vinden met de syndicale dynamiek voor een links front. Als de Parti Communiste Wallonie, afdelingen Brussel en Charleroi hun verbondenheid met Europees Links gestand houden samen met de de PC-Luik kan er nog iets schoon bloeien, want dan kan ook VEGA (Luik) mee de politieke ruggengraat vormen van verenigd links met de PVDA-PTB+, toch als Berhard Westfaël blijk geeft van enige opportunisme. Mélenchon en de Parti Communiste Français zouden hem hierin toch op goede of betere gedachten kunnen brengen. Maar best het vel van de beer niet verkopen voor hij geschoten is. Eerst zien wat het poeder is dat de PVDA-PTB+ opgepot heeft. En of ‘andere links’; vooral in Vlaanderen dan, ook nog iets achter de mouw heeft, in 2010 was dat maar van zeer klein kaliber.
 
2. Vergelijking per kieskanton 2010 en 2012
 
De uitslagen 2010 van de federale verkiezingen kunnen per kanton vergeleken worden met de provinciale stemuitslagen per kanton in 2012. Hiertoe dienen alle provinciale uitslagen per kanton samengeteld in het Vlaams en Waals gewest. Voor Brussel is dat niet mogelijk gezien geen provinciale verkiezingen, hiervoor wordt een andere methode gevolgd.

Het gaat er dus om appelen met appelen vergelijken. Elke vergelijking tussen verkiezingen van verschillend niveau, lokaal, provinciaal, federaal loopt is evenwel moeilijk. Toch kan getracht worden een zekere vergelijkbaarheid te bereiken door de eenheid van vergelijking gelijk te maken. Door de uitslagen voor de provincies in 2012 per kanton samen te tellen kan vergeleken worden met de kantonale uitslagen van 2010. Hierbij wordt de gemeentelijke uitslag evenwel verdund tot op het kantonale niveau. Voor Antwerpen en Mechelen is dat maar minimaal het geval gezien ze kantonaal samengaan met een kleine gemeente. Gent en Luik bv vallen samen met het kantonale niveau, en dat is ook het geval voor Brussel-stad en Sint-Gillis zodat ook hier rechtstreeks kan vergeleken worden.

Nadeel is dat op het niveau van provinciale verkiezingen kleinere linkse partijen bijna niet aanwezig, zoals Rood in Antwerpen in 2012, of andere kleine linkse partijen die het wel waren in 2010. In de mate dit het geval is kan een betere stemuitslag voor de PVDA-PTB+ in 2012 ook voorkomen uit het aantrekken van stemmen van ander klein links die in een federale verkiezingen  eventueel naar deze andere partijen kunnen terugvloeien. Vandaar dat het belangrijk is ook ander klein links in beeld te brengen voor 2010.

Ook  dient ook rekening gehouden dat in 2010 in Brussel Halle Vilvoorde de inwoners ook konden stemmen op klein links van Brusselse partijen, iets dat in 2012 niet het geval was en in 2014 ook niet meer kan zijn. Klein links in BHV zal in 2014 dus minder gevarieerd en minder aanwezig zijn op de kieslijsten in vergelijking met 2010 hetgeen in het voordeel kan zijn van linkse partijen die wel zullen opkomen in  2014.

Tot slot is duidelijk dat deze oefening enkel in het Vlaamse en Waalse gewest (behoudens voor enkele kleinere kantons in Luxemburg) ten volle kan gebeuren op kantonniveau. In Brussel werden geen provinciale verkiezingen gehouden en de PVDA/PTB+  was niet in alle gemeenten aanwezig op lokaal vlak zodat een vergelijking met 2010 op kantonniveau iet mogelijk is, behoudens voor Brussel-stad en Sint-Gillis. Dit wordt evenwel ondervangen door de uitslagen binnen de gemeenten zelf onder ogen te nemen.
 
3.
Vergelijkingsinstrumenten 2010-2012
 
Alle in deze BuG verwerkte tabellen komen voort uit de tabel Links in verkiezingen Vlaams/Waals gewest 2010 en 2012. Voor alle uitslagen 2010 en 2012 op kantonniveau van alle partijen zie de tabel
Uitslagen 2010-202 kantonniveau Vlaams/Waals gewest

De vergelijking en evolutie worden op 6 wijzen berekend:
 
3.1. Rangschikking volgens het hoogst behaalde % door de PVDA/PTB+. Doordat de gemeenten worden geordend volgens de score van de PVDA/PTB+ kan de rangorde van 2012 vergeleken worden met deze van 2010 en nagegaan wie het hoogst in rang gestegen is.
3.2. Evolutie in %
, met rangschikking in volgorde van hoogste bijkomend %. De PVDA/PTB+ is in het Vlaamse gewest gestegen van 1,36% in 2010 naar 2,06% in 2012 in het Vlaamse gewest, dus een stijging met 0,70% en van 1,94% naar 2,77% in het Waalse gewest of een vooruitgang met 0,83%.
3.3. Evolutie uitgedrukt in een evolutie%, in volgorde van hoogste stijgings%. In het Vlaamse gewest gaat het om een stijging met 52%, dwz 52% meer kiezers brachten hun stem uit op de PVDA + in 2012 vergeleken met 2010, voor het Waalse gewest is het stijgingspercentage 43%.
3.4. Evolutie uitslag PVDA/PTB+ in volgrode van % achteruitgag of beperkte vooruitgang
3.5. Gemeenten in volgorde van de stemuitslag andere linkse partijen in 2010.
Naast de PVDA/PTB+ werd er in 2010 door andere linkse partijen samen nog 0,19% behaald in het Vlaamse gewest, 0,86% in het Waalse gewest en 1,89% in het Brusselse gewest.
3.6. In een laatste tabel worden de uitslag 2006 vergeleken met 2012 voor enkele gemeenten

4. Vlaams gewest

4.1 Vlaams gewest – Uitslag 2012 en evolutie in rangschikking 2012 en 2010 voor PVDA+

De rangorde is opgemaakt volgens het behaalde % PVDA+ stemme in 2012 en vergeleken met de rangorde in 2010 met aanduiding van het aantal plaatsen verschil. Deze benadering geeft een combinatie van het gewicht van het stem% en de relatieve vooruitgang.

Met stip springt hier Mechelen naar voren dat van plaats 14 naar 4 opschuift en 3,48% behaalt, weliswaar nog ver achter Genk dat haar 2de plaats verliest aan Antwerpen dat 8,10% behaalt. Kanton Assenede met de gemeente Zelzate blijft evenwel stevig aan de kop met 10,77%. Mesen schuift 42 plaatsen naar voren, Sint-Niklaas met 18 en Hasselt, toch een van de bakermatten van AMADA, 11 plaatsen vooruit met 2,21% in 2012. Maar vooral Antwerpen verdubbelt kwasi haar stemmenaantal tot 8,10% en schuift naar de 2de plaats.
  

NIS
CODE

Kantons

2010 PVDA
PTB+

2012 PVDA
PTB+

Rang 2010
gew.

Rang 2012
gew.

Ver
schil

43002

ASSENEDE

7,51%

10,77%

1

1

0

11002

ANTWERPEN

4,13%

8,10%

3

2

1

71016

GENK

4,29%

6,12%

2

3

-1

12025

MECHELEN

1,49%

3,48%

14

4

10

44021

GENT

2,02%

3,17%

5

5

0

72025

NEERPELT

2,29%

2,81%

4

6

-2

11024

KONTICH

1,36%

2,38%

19

7

12

33016

MESEN

0,95%

2,38%

50

8

42

46021

SINT-NIKLAAS

1,24%

2,36%

27

9

18

11005

BOOM

1,63%

2,34%

9

10

-1

71022

HASSELT

1,35%

2,21%

22

11

11

24062

LEUVEN

1,58%

2,20%

11

12

-1

34027

MENEN

1,45%

2,12%

15

13

2

72030

PEER

1,54%

2,00%

13

14

-1

73107

MAASMECHELEN

1,75%

1,97%

7

15

-8

24059

LANDEN

1,18%

1,90%

29

16

13

13040

TURNHOUT

1,36%

1,89%

20

17

3

73109

VOEREN

0,95%

1,83%

52

18

34

44034

LOCHRISTI

1,63%

1,82%

10

19

-9

44043

MERELBEKE

1,05%

1,79%

42

20

22

46014

LOKEREN

1,09%

1,79%

37

21

16

37012

RUISELEDE

0,70%

1,76%

84

22

62

43005

EELO

1,33%

1,75%

24

23

1

73083

TONGEREN

1,19%

1,75%

28

24

4

11023

KAPELLEN

1,56%

1,72%

12

25

-13

37015

TIELT

0,79%

1,71%

73

26

47

13049

WESTERLO

1,35%

1,68%

21

27

-6

24107

TIENEN

1,05%

1,67%

44

28

16

13025

MOL

1,17%

1,65%

31

29

2

12021

LIER

1,38%

1,65%

18

30

-12

 
4.2. Vlaams gewest – In volgorde van grootste groei in % - tabel: meer dan 0,50% groei

In % vooruitgang springen kanton Antwerpen met +3,97% en kanton Assenede (Zelzate) met + 3,26% er bovenuit in 2012 vergeleken met 2010. Mechelen met +1,99% en Genk met +1,82% volgen op halve afstand. Kanton Mesen, Gent, Sint-Niklaas, Ruiselede, Kontich en Torhout verhogen de uitslag van de PVDA+ met +1%
  

NIS
CODE

Kantons

2010
Ander
links

2010
PVDA
PTB+

2012
PVDA
PTB+

Verschil
2010
2012

Evolutie
2010
2012

11002

ANTWERPEN

0,32%

4,13%

8,10%

3,97%

96%

43002

ASSENEDE

0,20%

7,51%

10,77%

3,26%

43%

12025

MECHELEN

0,30%

1,49%

3,48%

1,99%

133%

71016

GENK

0,00%

4,29%

6,12%

1,83%

43%

33016

MESEN

0,28%

0,95%

2,38%

1,42%

149%

44021

GENT

0,28%

2,02%

3,17%

1,15%

57%

46021

SINT-NIKLAAS

0,18%

1,24%

2,36%

1,12%

91%

37012

RUISELEDE

0,13%

0,70%

1,76%

1,06%

152%

11024

KONTICH

0,18%

1,36%

2,38%

1,02%

74%

31033

TORHOUT

0,17%

0,63%

1,64%

1,01%

162%

32003

DISMUIDE

0,16%

0,68%

1,63%

0,96%

142%

37015

TIELT

0,15%

0,79%

1,71%

0,92%

118%

73109

VOEREN

0,00%

0,95%

1,83%

0,88%

93%

71022

HASSELT

0,00%

1,35%

2,21%

0,86%

64%

33011

IEPER

0,13%

0,78%

1,63%

0,86%

111%

44011

DEINZE

0,19%

0,73%

1,50%

0,76%

104%

44043

MERELBEKE

0,19%

1,05%

1,79%

0,74%

70%

24059

LANDEN

0,20%

1,18%

1,90%

0,72%

61%

34013

HARELBEKE

0,16%

0,81%

1,52%

0,71%

88%

11005

BOOM

0,24%

1,63%

2,34%

0,71%

44%

46014

LOKEREN

0,24%

1,09%

1,79%

0,70%

64%

37007

MEULEBEKE

0,14%

0,41%

1,11%

0,70%

171%

37010

OOSTROZEBEKE

0,11%

0,43%

1,11%

0,68%

158%

34027

MENEN

0,23%

1,45%

2,12%

0,66%

46%

44048

NAZARETH

0,17%

0,81%

1,46%

0,65%

81%

24137

GLABBEEK

0,12%

0,89%

1,54%

0,65%

72%

24001

AARSCHOT

0,15%

0,85%

1,50%

0,64%

75%

24062

LEUVEN

0,21%

1,58%

2,20%

0,62%

39%

24107

TIENEN

0,21%

1,05%

1,67%

0,62%

59%

34003

AVELGEM

0,22%

0,83%

1,43%

0,60%

72%

36006

HOOGLEDE

0,11%

0,54%

1,12%

0,58%

108%

33041

VLETEREN

0,00%

0,57%

1,15%

0,58%

101%

73083

TONGEREN

0,00%

1,19%

1,75%

0,56%

47%

13040

TURNHOUT

0,23%

1,36%

1,89%

0,54%

40%

73009

BORGLOON

0,00%

1,05%

1,58%

0,53%

50%

12009

DUFFEL

0,21%

1,06%

1,58%

0,52%

49%

72025

NEERPELT

0,00%

2,29%

2,81%

0,52%

23%

34022

KORTRIJK

0,17%

1,07%

1,57%

0,50%

47%

   
4.3. Vlaams gewest – in volgorde van hoogst evolutie% - tabel: meer dan 50% groei
 
Niet alleen het % stijging maar de mate waarin men stijgt is betekenisvol. Hoe lager het oorspronkelijk % hoe sterker een stijging doorweegt, en omgekeerd het is moeilijker van 4% aar 8% te gaan dan van 0,5% naar 1%, ook al zullen beide met 100% gestegen zijn.
 
Kanton Meulebeke, Torhout, Oostrozebeke, Ruiselede en Mesen zijn in 2012 met meer dan 150% gestegen in vergelijking met 2010, ook al lag het vertrek% onder de 1,0%. De vooruitgang van 1,49% naar 3,48% in kanton Mechelen is met 133% vooruitgang een opvallende evolutie, samen met deze van Antwerpen met 96% en Kontich met 74% tot 2,38% en Gent tot 3;17%, een stijging van 57%.
   

NIS
CODE

Kantons

2010
Ander
links

2010
PVDA
PTB+

2012
PVDA
PTB+

Verschil
2010
2012

Evolutie
2010
2012

37007

MEULEBEKE

0,14%

0,41%

1,11%

0,70%

171%

31033

TORHOUT

0,17%

0,63%

1,64%

1,01%

162%

37010

OOSTROZEBEKE

0,11%

0,43%

1,11%

0,68%

158%

37012

RUISELEDE

0,13%

0,70%

1,76%

1,06%

152%

33016

MESEN

0,28%

0,95%

2,38%

1,42%

149%

32003

DISMUIDE

0,16%

0,68%

1,63%

0,96%

142%

12025

MECHELEN

0,30%

1,49%

3,48%

1,99%

133%

37015

TIELT

0,15%

0,79%

1,71%

0,92%

118%

33011

IEPER

0,13%

0,78%

1,63%

0,86%

111%

36006

HOOGLEDE

0,11%

0,54%

1,12%

0,58%

108%

44011

DEINZE

0,19%

0,73%

1,50%

0,76%

104%

33041

VLETEREN

0,00%

0,57%

1,15%

0,58%

101%

11002

ANTWERPEN

0,32%

4,13%

8,10%

3,97%

96%

73109

VOEREN

0,00%

0,95%

1,83%

0,88%

93%

46021

SINT-NIKLAAS

0,18%

1,24%

2,36%

1,12%

91%

34013

HARELBEKE

0,16%

0,81%

1,52%

0,71%

88%

23094

ZAVENTEM

0,31%

0,51%

0,93%

0,43%

84%

44048

NAZARETH

0,17%

0,81%

1,46%

0,65%

81%

24001

AARSCHOT

0,15%

0,85%

1,50%

0,64%

75%

11024

KONTICH

0,18%

1,36%

2,38%

1,02%

74%

24137

GLABBEEK

0,12%

0,89%

1,54%

0,65%

72%

34003

AVELGEM

0,22%

0,83%

1,43%

0,60%

72%

44043

MERELBEKE

0,19%

1,05%

1,79%

0,74%

70%

35005

GISTEL

0,16%

0,69%

1,14%

0,45%

66%

46014

LOKEREN

0,24%

1,09%

1,79%

0,70%

64%

71022

HASSELT

0,00%

1,35%

2,21%

0,86%

64%

24059

LANDEN

0,20%

1,18%

1,90%

0,72%

61%

24107

TIENEN

0,21%

1,05%

1,67%

0,62%

59%

44021

GENT

0,28%

2,02%

3,17%

1,15%

57%

23050

MEISE

0,21%

0,58%

0,91%

0,33%

56%

23104

LENNIK

0,15%

0,33%

0,51%

0,18%

56%

36008

IZEGEM

0,15%

0,76%

1,18%

0,42%

55%

33037

ZONNEBEKE

0,15%

0,66%

1,02%

0,35%

53%

33021

POPERINGE

0,15%

0,82%

1,23%

0,42%

51%

46020

SINT-GILLIS-WAAS

0,20%

0,97%

1,46%

0,49%

50%

73009

BORGLOON

0,00%

1,05%

1,58%

0,53%

50%

45062

HOREBEKE

0,16%

0,68%

1,01%

0,34%

50%

 
4.4. Vlaams gewest – In volgorde van achteruitgang of beperkte vooruitgang

Herentals, Aalst, Beringen, Maaseik, Lier, Temse zijn gemeenten met beperkte vooruitgang voor PVDA+. En vooral Zele, met toch een belangrijke Turkse aanwezigheid laat een atypische achteruitgang zien.
   

NIS
CODE

Kantons

2010
Ander
links

2010
PVDA
PTB+

2012
PVDA
PTB+

Verschil
2010
2012

Evolutie
2010
2012

44072

WAARSCHOOT

0,13%

1,70%

1,17%

-0,53%

-31%

42028

ZELE

0,19%

0,79%

0,64%

-0,15%

-20%

44019

EVERGEM

0,25%

1,85%

1,52%

-0,33%

-18%

38025

VEURNE

0,33%

0,84%

0,73%

-0,11%

-13%

45017

RUISHOUTEM

0,13%

0,85%

0,82%

-0,03%

-4%

44080

ZOMERGEM

0,19%

1,04%

1,01%

-0,02%

-2%

24130

ZOUTLEEUW

0,19%

0,79%

0,78%

-0,02%

-2%

13011

HERENTALS

0,22%

1,45%

1,46%

0,01%

1%

42006

DENDERMONDE

0,17%

0,79%

0,81%

0,02%

3%

13001

ARENDON

0,25%

0,82%

0,85%

0,03%

3%

41081

ZOTTEGEM

0,14%

0,67%

0,70%

0,04%

5%

41002

AALST

0,22%

1,14%

1,22%

0,08%

7%

73006

BILZEN

0,00%

1,39%

1,50%

0,11%

8%

72004

BREE

0,00%

1,12%

1,21%

0,10%

9%

71004

BERINGEN

0,00%

1,03%

1,13%

0,10%

10%

11023

KAPELLEN

0,28%

1,56%

1,72%

0,16%

11%

12014

HEIST-OP-DEN-BERG

0,30%

1,33%

1,48%

0,15%

11%

44034

LOCHRISTI

0,14%

1,63%

1,82%

0,20%

12%

73107

MAASMECHELEN

0,00%

1,75%

1,97%

0,23%

13%

45041

RONSE

0,38%

1,26%

1,45%

0,18%

14%

11009

BRECHT

0,21%

1,28%

1,49%

0,21%

17%

72021

MAASEIK

0,00%

1,15%

1,37%

0,22%

19%

12021

LIER

0,32%

1,38%

1,65%

0,27%

20%

46025

TEMSE

0,17%

1,11%

1,33%

0,22%

20%

  
4.5. Vlaams gewest – In volgorde van % ander links in 2010
 
Het aandeel van ander links in 2010 buiten de PVDA+ is erg beperkt in de Vlaamse gemeenschap. Wat Halle, Vilvoorde en Zaventem betreft is dit geconditioneerd door de aanwezigheid van Brusselse partijen op de kieslijsten gezien Brussel-Halle-Vilvoorde nog niet gesplitst was. Ander links is nergens goed voor meer dan 1/3 van een procent.

In de Vlaamse gemeenschap zijn de andere linkse partijen niet opgekomen voor de provinciale verkiezingen zodat de vergelijking niet kan gemaakt worden. Voor Vlaanderen is het Rood die als ander links in Antwerpen is opgekomen en 1,01% stemmen behaalde naast de 7,97% voor de PVDA. De uitslag in 2012 is vanuit deze vaststelling dan ook maar weinig beïnvloedt door deze andere linkse krachten bij ontstentenis van een linkse lijst voor de provincieverkiezingen 2012. In Antwerpen alleszins niet wanneer gekeken wordt naar de uitslag van Rood en de PVDA+ in Antwerpen samen, nl 8,98% tav 8,10% voor de PVDA provincie, zonder dat Rood daar opkwam.
  

NIS
CODE

Kantons

2010
Ander
links

2010
PVDA
PTB+

2012
PVDA
PTB
+

Verschil
2010
2012

Evolutie
2010
2012

45041

RONSE

0,38%

1,26%

1,45%

0,18%

14%

23027

HALLE

0,36%

0,54%

0,78%

0,24%

45%

23088

VILVOORDE

0,34%

0,91%

1,21%

0,30%

33%

38025

VEURNE

0,33%

0,84%

0,73%

-0,11%

-13%

12021

LIER

0,32%

1,38%

1,65%

0,27%

20%

11002

ANTWERPEN

0,32%

4,13%

8,10%

3,97%

96%

23094

ZAVENTEM

0,31%

0,51%

0,93%

0,43%

84%

12025

MECHELEN

0,30%

1,49%

3,48%

1,99%

133%

12014

HEIST-OP-DEN-BERG

0,30%

1,33%

1,48%

0,15%

11%

33029

WERVIK

0,28%

1,06%

1,30%

0,24%

22%

33016

MESEN

0,28%

0,95%

2,38%

1,42%

149%

44021

GENT

0,28%

2,02%

3,17%

1,15%

57%

11023

KAPELLEN

0,28%

1,56%

1,72%

0,16%

11%

35013

OOSTENDE

0,26%

0,83%

1,11%

0,29%

35%

43007

KAPRIJKE

0,26%

1,09%

1,46%

0,37%

34%

13049

WESTERLO

0,26%

1,35%

1,68%

0,33%

25%

13001

ARENDON

0,25%

0,82%

0,85%

0,03%

3%

13025

MOL

0,25%

1,17%

1,65%

0,48%

41%

44019

EVERGEM

0,25%

1,85%

1,52%

-0,33%

-18%

46014

LOKEREN

0,24%

1,09%

1,79%

0,70%

64%

11005

BOOM

0,24%

1,63%

2,34%

0,71%

44%

41018

GERAARDSBERGEN

0,24%

0,60%

0,83%

0,23%

39%

34027

MENEN

0,23%

1,45%

2,12%

0,66%

46%

13040

TURNHOUT

0,23%

1,36%

1,89%

0,54%

40%

13011

HERENTALS

0,22%

1,45%

1,46%

0,01%

1%

34003

AVELGEM

0,22%

0,83%

1,43%

0,60%

72%

41002

AALST

0,22%

1,14%

1,22%

0,08%

7%

43005

EELO

0,21%

1,33%

1,75%

0,42%

32%

24062

LEUVEN

0,21%

1,58%

2,20%

0,62%

39%

24107

TIENEN

0,21%

1,05%

1,67%

0,62%

59%

23050

MEISE

0,21%

0,58%

0,91%

0,33%

56%

12009

DUFFEL

0,21%

1,06%

1,58%

0,52%

49%

11009

BRECHT

0,21%

1,28%

1,49%

0,21%

17%

  
4.6. Vlaams gewest: een vergelijking met de gemeente uitslagen van 2006
 

Voor enkele gemeenten is het nuttig een vergelijking te maken met de gemeenteuitslagen van 2006:
 
Antwerpen 1,8% in 2006 en 7,97% in 2012, Genk respectievelijk 5,5% en 8,8% en Zelzate  21,7% en 22,0%/ Antwerpen heeft een extreme groei doorgemaakt. Waar in de laatste Syndicaal van de PVDA+ juist voor de verkiezingen nog getwijfeld werd of men 1 zetel zou halen werden het er uiteindelijk 4. In Genk heeft zich de groei doorgezet en in Zelzate werd het fors resultaat 2006 geconsolideerd, na de dip in 2010 een prestatie op zich. Het zal mede afhangen van de lering die men trekt uit 2012 en de accenten die men in de campagne 2014 zal leggen dat mede duidelijk zal worden of de juiste of dezelfde snaren geraakt worden die voor de globale en enkele groeipunten gezorgd hebben.
 
5. Waals gewest
 
5.1 Waals gewest – Uitslag 2012 en evolutie in rangschikking 2012 en 2010 voor PTB+
 
Herstal met 15,06% en Seraing met 13,30% springen er in 2012 ver bovenuit, de derde in rij Luik moet het met de goede helft van deze stemme doen. Luik schuift daarmee wel 1 plaats naar voren in de rangorde terwijl ook Mons 7 plaatsen wint en Dison 14 een grote sprong voorwaarts maken. Voor de gemeente van de eerste minister toch een opvallend feit.
 
Grâce-Hologne; La Louvière, Saint-Nicolas en ook Mons scoren meer dan 5%. Vergeleken met de andere grote steden blijven Charleroi met 3,40% en Verviers met 2,97% toch wat hangen. In Charleroi kan Front De Gauche, die ook voor de provincie opkwamen en in dit overzicht dus meetellen met 1,17% voor enige impact gezorgd hebben.
 

NIS
CODE

Kantons

2010
PVDA
PTB+

2012
PVDA
PTB+

Rang
2010
gew.

Rang
2012
gew.

Ver
schil

62051

HERSTAL

9,83%

15,06%

1

1

0

62096

SERAING

7,25%

13,30%

2

2

0

62063

LIEGE

4,24%

7,34%

4

3

1

62118

GRACE-HOLOGNE

4,47%

6,71%

3

4

-1

55022

LA LOUVIERE

3,55%

6,47%

6

5

1

62093

SAINT-NICOLAS

3,33%

5,45%

7

6

1

53053

MONS

2,08%

5,16%

14

7

7

63020

DISON

1,67%

4,42%

22

8

14

61043

NANDRIN

2,54%

3,57%

11

9

2

62011

BASSENGE

3,80%

3,41%

5

10

-5

52011

CHARLEROI

2,59%

3,40%

10

11

-1

53028

FRAMERIES

1,55%

3,05%

23

12

11

63079

VERVIERS

1,69%

2,97%

21

13

8

62038

FLERON

2,66%

2,93%

9

14

-5

53014

BOUSSU

1,97%

2,92%

16

15

1

56011

BINCHE

1,24%

2,75%

38

16

22

61019

FERRIERES

1,40%

2,70%

31

17

14

82032

VIELSALM

1,09%

2,59%

48

18

30

54010

COMINES-WARMETON

0,88%

2,57%

57

19

38

62009

AYWAILLE

2,35%

2,57%

12

20

-8

64074

WAREMME

1,82%

2,56%

19

21

-2

52012

CHATELET

1,92%

2,49%

17

22

-5

53020

DOUR

1,46%

2,48%

30

23

7

52022

FONTAINE-L'EVEQUE

1,74%

2,45%

20

24

-4

62108

VISE

2,77%

2,43%

8

25

-17

61063

VERLAINE

2,34%

2,42%

13

26

-13

61031

HUY

1,91%

2,34%

18

27

-9

63046

LIMBOURG

1,47%

2,23%

27

28

-1

55035

LEROEULX

2,05%

2,21%

15

29

-14

63035

HERVE

1,27%

2,14%

37

30

7

56078

THUIN

1,28%

2,06%

36

31

5

61028

HERON

1,29%

2,02%

34

32

2

   
5.2. Waals gewest – In volgorde van grootste groei in % - meer dan een 0,50% groei

Vanuit een reeds hoge vertrekpositie in 2010 verhogen Seraing en Herstal hun score met respectievelijk 6,05% en 5,23% op kantonniveau. Luik en Mons doen dat met meer dan 3% en ook La Louvière en Dison benaderen de 3% vooruitgang. Voor sommige kantons oogt de vooruitgang relatief beperkt maar is in verhouding tot het resultaat van 2010 erg hoog, dat wordt evenwel in de volgende tabel 5.3 nagegaan.
  

NIS
CODE

Kantons

2010
Ander
links

2010
PVDA
PTB+

2012
PVDA
PTB+

Verschil
2010
2012

Evolutie
2010
2012

62096

SERAING

1,16%

7,25%

13,30%

6,05%

84%

62051

HERSTAL

1,15%

9,83%

15,06%

5,23%

53%

62063

LIEGE

1,87%

4,24%

7,34%

3,10%

73%

53053

MONS

1,09%

2,08%

5,16%

3,08%

148%

55022

LA LOUVIERE

1,07%

3,55%

6,47%

2,93%

83%

63020

DISON

1,43%

1,67%

4,42%

2,75%

164%

62118

GRACE-HOLOGNE

1,03%

4,47%

6,71%

2,24%

50%

62093

SAINT-NICOLAS

1,12%

3,33%

5,45%

2,12%

64%

54010

COMINES-WARMETON

0,43%

0,88%

2,57%

1,69%

192%

56011

BINCHE

0,82%

1,24%

2,75%

1,52%

122%

82032

VIELSALM

1,28%

1,09%

2,59%

1,51%

139%

53028

FRAMERIES

0,83%

1,55%

3,05%

1,49%

96%

61019

FERRIERES

0,73%

1,40%

2,70%

1,29%

92%

63067

SANTVITH

0,78%

0,42%

1,71%

1,29%

310%

63079

VERVIERS

1,12%

1,69%

2,97%

1,29%

76%

63023

EUPEN

1,43%

0,57%

1,84%

1,27%

222%

61043

NANDRIN

0,88%

2,54%

3,57%

1,03%

41%

53020

DOUR

0,73%

1,46%

2,48%

1,02%

70%

53014

BOUSSU

0,80%

1,97%

2,92%

0,95%

48%

63035

HERVE

0,84%

1,27%

2,14%

0,88%

69%

52011

CHARLEROI

1,02%

2,59%

3,40%

0,81%

31%

56078

THUIN

0,58%

1,28%

2,06%

0,79%

62%

85011

FLORENVILLE

0,69%

0,43%

1,18%

0,76%

176%

63046

LIMBOURG

0,80%

1,47%

2,23%

0,76%

51%

64074

WAREMME

0,83%

1,82%

2,56%

0,74%

41%

61028

HERON

1,03%

1,29%

2,02%

0,73%

57%

52022

FONTAINE-L'EVEQUE

0,75%

1,74%

2,45%

0,71%

41%

82009

FAUVILLERS

0,90%

0,37%

1,03%

0,66%

176%

56005

BEAUMONT

0,63%

1,03%

1,64%

0,61%

59%

   
5.3. Waals gewest – in volgorde van hoogst evolutie% - meer dan 50% groei

Met stip boek Saikt-Vith de grootste vooruitgang voor de PTB+, vóór Eupen dat met een verdrievoudiging van haar score Comies-Warmeto; Fauvillers, Florenville voorafgaat. Dison, Mons, Vielsalm en Binche zien de PTB+ score meer dan verdubbelen.

Voor Seraing en Herstal is het uiteraard moeilijker om deze hoge evolutie% te halen gezien de stemuitslag in 2010 reeds hoog was, maar een stijging met 84% voor Seraing en 53% voor Herstal op kanton niveau kan tellen.
 

NIS
CODE

Kantons

2010
Ander
links

2010
PVDA
PTB+

2012
PVDA
PTB+

Verschil
2010

2012

Evolutie
2010
2012

63067

SANTVITH

0,78%

0,42%

1,71%

1,29%

310%

63023

EUPEN

1,43%

0,57%

1,84%

1,27%

222%

54010

COMINES-WARMETON

0,43%

0,88%

2,57%

1,69%

192%

82009

FAUVILLERS

0,90%

0,37%

1,03%

0,66%

176%

85011

FLORENVILLE

0,69%

0,43%

1,18%

0,76%

176%

63020

DISON

1,43%

1,67%

4,42%

2,75%

164%

53053

MONS

1,09%

2,08%

5,16%

3,08%

148%

82032

VIELSALM

1,28%

1,09%

2,59%

1,51%

139%

56011

BINCHE

0,82%

1,24%

2,75%

1,52%

122%

85009

ETALLE

0,59%

0,51%

1,02%

0,51%

99%

53028

FRAMERIES

0,83%

1,55%

3,05%

1,49%

96%

61019

FERRIERES

0,73%

1,40%

2,70%

1,29%

92%

62096

SERAING

1,16%

7,25%

13,30%

6,05%

84%

55022

LA LOUVIERE

1,07%

3,55%

6,47%

2,93%

83%

63079

VERVIERS

1,12%

1,69%

2,97%

1,29%

76%

62063

LIEGE

1,87%

4,24%

7,34%

3,10%

73%

57064

PERUWELZ

0,50%

0,56%

0,96%

0,39%

70%

53020

DOUR

0,73%

1,46%

2,48%

1,02%

70%

63035

HERVE

0,84%

1,27%

2,14%

0,88%

69%

62093

SAINT-NICOLAS

1,12%

3,33%

5,45%

2,12%

64%

56078

THUIN

0,58%

1,28%

2,06%

0,79%

62%

56005

BEAUMONT

0,63%

1,03%

1,64%

0,61%

59%

63003

AUBEL

1,04%

1,01%

1,59%

0,58%

57%

61028

HERON

1,03%

1,29%

2,02%

0,73%

57%

82014

HOUFFALIZE

1,00%

0,74%

1,16%

0,42%

57%

62051

HERSTAL

1,15%

9,83%

15,06%

5,23%

53%

63046

LIMBOURG

0,80%

1,47%

2,23%

0,76%

51%

62118

GRACE-HOLOGNE

1,03%

4,47%

6,71%

2,24%

50%

  
5.4. Waals gewest – In volgorde van achteruitgang of beperkte vooruitgang

Als er een kop is is er ook altijd een staart en die bestaat in Wallonië voor de PTB+ uit Estaimpus, met bijna de helft van de inwoners van Franse afkomst. Die zij daar blijkbaar niet naar afgezakt om de revolutie te maken. Dat Malmedy, Moucron, Nivelles, Visé en Waver een negatieve evolutie laten zien is natuurlijk minder gezie het toch geen onbelangrijke regionale steden zijn.
  

NIS
CODE

Kantons

2010
Ander
links

2010
PVDA
PTB+

2012
PVDA
PT
+

Verschil
2010
2012

Evolutie
2010
2012

57027

ESTAIMPUS

0,40%

0,70%

0,47%

-0,23%

-33%

63049

MALMEDY

0,60%

1,10%

0,81%

-0,30%

-27%

54007

MOUCRON

0,75%

1,23%

0,90%

-0,33%

-27%

83012

DURBUY

0,91%

1,24%

0,95%

-0,29%

-24%

25072

NIVELLES

0,72%

1,20%

0,95%

-0,25%

-21%

51014

CHIEVRES

0,33%

1,47%

1,23%

-0,24%

-16%

25084

PERWEZ

0,66%

0,83%

0,70%

-0,13%

-16%

51004

ATH

0,64%

1,49%

1,26%

-0,23%

-15%

51065

FRASNES-LEZ-ANVAING

0,32%

1,03%

0,88%

-0,15%

-15%

25031

GENAPPE

0,77%

0,92%

0,79%

-0,13%

-14%

25048

JODOIGNE

0,60%

0,88%

0,76%

-0,12%

-13%

62108

VISE

0,68%

2,77%

2,43%

-0,34%

-12%

83040

NASSOGNE

0,31%

1,34%

1,19%

-0,16%

-12%

83034

MARCHE-EN-FAMENNE

0,72%

0,69%

0,61%

-0,08%

-12%

62011

BASSENGE

0,78%

3,80%

3,41%

-0,39%

-10%

25112

WAVRE

0,83%

1,01%

0,92%

-0,09%

-9%

56016

CHIMAY

0,28%

1,12%

1,06%

-0,06%

-5%

82038

SAINTE-ODE

0,58%

0,56%

0,54%

-0,03%

-5%

83013

EREZEE

0,76%

1,47%

1,43%

-0,04%

-3%

82003

BASTOGNE

0,57%

0,57%

0,57%

0,00%

0%

55023

LESSINES

0,67%

1,32%

1,33%

0,01%

1%

51019

FLOBECQ

0,45%

0,95%

0,98%

0,03%

3%

57018

CELLES

0,33%

0,58%

0,60%

0,02%

3%

61063

VERLAINE

0,89%

2,34%

2,42%

0,09%

4%

55010

ENGHIEN

0,46%

0,84%

0,89%

0,04%

5%

55035

LEROEULX

1,02%

2,05%

2,21%

0,16%

8%

62009

AYWAILLE

1,05%

2,35%

2,57%

0,22%

10%

62038

FLERON

0,89%

2,66%

2,93%

0,27%

10%

57081

TOURNAI

0,66%

0,75%

0,86%

0,12%

16%

57003

ANTOING

0,45%

0,62%

0,72%

0,10%

17%

51008

BELOEIL

0,50%

1,15%

1,36%

0,21%

18%

83031

LAROCHE-EN-ARDENNE

0,84%

0,71%

0,85%

0,14%

20%

52063

SENEFFE

0,67%

1,54%

1,85%

0,31%

20%

  
5.5. Waals gewest – In volgorde van % ander links in 2010
  

Veel meer dan in het Vlaams gewest zijn er in Wallonië in 2010 andere linkse partijen opgekomen. Doordat dit op kantonale vergelijkingsniveau in 2012 veel minder het geval was kan dit een invloed gehad hebben op sommige uitslagen van de PTB+ in Wallonië, maar dan toch in beperkte mate. Voor Seraing en Herstal maar zeer beperkt en ook voor Luik, waar VEGA evenwel niet voor de provincie opkwam, in feite niet.
 
Voor Charleroi is de score van ander links in 2010 en 2012 ongeveer gelijk rond de 1%, de score van de PTB+ stijgt er evenwel maar beperkt in 2012. Voor de rest staat er in Henegouwen niet direct veel ‘ander links’ aan te schuiven om aan de verkiezingstafel aan te zitten. Zien waar het initiatief van Daniël Piron, gesteund door de CNE op uitkomt.
 

NIS
CODE

Kantons

2010
Ander
links

2010
PVDA
PTB+

2012
PVDA
PTB+

Verschil
2010-
2012

Evolutie
2010
2012

62063

LIEGE

1,87%

4,24%

7,34%

3,10%

73%

63020

DISON

1,43%

1,67%

4,42%

2,75%

164%

63023

EUPEN

1,43%

0,57%

1,84%

1,27%

222%

61031

HUY

1,31%

1,91%

2,34%

0,43%

22%

82032

VIELSALM

1,28%

1,09%

2,59%

1,51%

139%

62096

SERAING

1,16%

7,25%

13,30%

6,05%

84%

62051

HERSTAL

1,15%

9,83%

15,06%

5,23%

53%

62093

SAINT-NICOLAS

1,12%

3,33%

5,45%

2,12%

64%

63079

VERVIERS

1,12%

1,69%

2,97%

1,29%

76%

53053

MONS

1,09%

2,08%

5,16%

3,08%

148%

55022

LA LOUVIERE

1,07%

3,55%

6,47%

2,93%

83%

62009

AYWAILLE

1,05%

2,35%

2,57%

0,22%

10%

63003

AUBEL

1,04%

1,01%

1,59%

0,58%

57%

62118

GRACE-HOLOGNE

1,03%

4,47%

6,71%

2,24%

50%

61028

HERON

1,03%

1,29%

2,02%

0,73%

57%

55035

LEROEULX

1,02%

2,05%

2,21%

0,16%

8%

52011

CHARLEROI

1,02%

2,59%

3,40%

0,81%

31%

82014

HOUFFALIZE

1,00%

0,74%

1,16%

0,42%

57%

81015

MESSANCY

0,95%

0,76%

 

 

 

63072

SPA

0,93%

1,51%

1,96%

0,45%

30%

83012

DURBUY

0,91%

1,24%

0,95%

-0,29%

-24%

85045

VIRTON

0,90%

0,93%

1,16%

0,23%

25%

82009

FAUVILLERS

0,90%

0,37%

1,03%

0,66%

176%

  
5.6. Vlaams gewest: een vergelijking met de gemeenteuitslagen van 2006
 
De PTB+ behaalde in Charleroi 2,50% in 2006 en 3,40% in 2012; naast 1,17% Front de Gauche, 1,55% Luik in 2006 en 7,34% een echte doorbraak zoals ook in Seraing, 3,83% in 2006, 13,30% in 2012. Herstal zat in 2006 al gebeiteld met 9,12% en heeft dit in 2012 uitgebouwd tot 15,06%, vergelijkbaar met Zelzate.
 
Zoals voor het Vlaamse gewest is het voor de PVDA/PTB+ van belang voor de verkiezingen van 2014 de factoren goed in te schatte  die voor de uitbouw en consolidering in 2012 gezorgd hebben en haar verder in de lift kunnen zetten.
 
6. Brussels gewest
 
Voor de open plooibare tabel zie: Links in de verkiezingen in Brussel 2010 en 2012.

In het Brussels gewest is behoudens het kanton Brussel en Sint-Gillis geen vergelijking mogelijk op kantonaal niveau gezien de PVDA/PTB niet in alle gemeenten is opgekomen. Maar de uitslagen in de gemeente waar de PVDA/PTB+ is opgekomen en de uitslagen van andere linkse partijen bevestigen wat reeds in 2010 duidelijk was, nl. dat 'links' in Brussel de kiesdrempel kan halen in 2014 en in 2012 een sterke vooruitgang heeft geboekt. Die kiesdrempel dat is dan ook kwestie van een werkbare linkse eenheid te vormen.

Sint-Gillis, 8,66% linkse stemmen en geen verkozene

In onderstaande tabelle worden een overzicht gegeven van alle linkse partijen onderscheiden tussen de PVDA/PTB+ en ander links in 2010 (kantons) en in 2012, de gemeenten waar links is opgekomen.

Het voorbeeld van Sint-Gillis spreekt daarbij boekdelen. Gauche Commun behaalde in 2012 3,65% en had juist 50 stemmen te kort voor een verkozene. Gauche Commun haalde in 2010 al 3,72% stemmen, hun uitslag van 2012 was dan ook niet toevallig. De PVDA/PTB+ behaalde in Sint-Gillis met 2,72% in 2010 ook haar beste uitslag van alle Brusselse kantons en deed daar nog een schep bovenop in 2012 waar ze 3,83% behaalde, juist 20 stemmen te kort voor een zitje in de gemeenteraad. Daar stonden dan beide linkse partijen die, samen met de 1,18% van het linkse Egalité in totaal 8,66% van de stemmen behaalde, zonder  verkozene evenwel.
 

Kantons 2010
Ander
links
2010
PVDA
PTB
2010
totaal
Links
2012
Ander
links
2012
PVDA
PTB
2012
totaal
Links
ANDERLECHT 2,17% 1,53% 3,70%      
           ANDERLECHT       2,48% 1,69% 4,17%
           SINT-AGATHA-BERCHEM            
BRUSSEL 2,55% 1,77% 4,32% 1,13% 1,56% 2,69%
ELSENE 1,70% 1,49% 3,19%      
          OUDERGEM            
          ELSENE       2,25% 1,82% 4,07%
          WATERMAAL-BOSVRDE