BuG 186 Ė Bericht uit het Gewisse Ė 23 april 2013

BuG 186  on-line            Printversie (6p)
  
  Aantal en % moslims per nationaliteit in Belgische gemeenten
zie basistabel:
Aantal en % moslims in Belgische gemeenten.
Gemeenten in volgorde van aantal moslims onderscheiden
naar Marokkaanse, Turkse en andere migratieachtergrond
in het
Vlaamse gewest    Brusselse gewest     Waalse gewest.

Racisme gevaarlijker vorm van radicalisering dan extremisme
Als PVDA extreem-links is dan is er blijkbaar niets mis met extremisme.
Met 'radicalisering' enkel moslims bedoelen is een vorm van racisme.
Hoe meer moslims in een gemeente hoe vreedzamer het samenleven.

En dan nog
Verwondering 1: is racisme een misdaad tegen de menselijkheid?    
Verwondering 2: waar zijn de jongeren in SyriŽ/Turkije gebleven?   

   
Gezien de verregaande degeneratie van begrippen, stigmatisering, vermenging van in wezen verschillende werkelijkheden (cfr Prof. Rik Coolsaets noodzakelijke onderscheid tussen 'terrorismedreiging' en islambeleving; zoals toegelicht in Mise au Point van 14/04/2013) enz willen we daar graag een steentje toe bijdragen. Het is allicht godgeklaagd. Alhoewel, ik hoorde laatst iemand over z' n gehandicapte dochter zeggen: "ze is lam mo slim".
 
1. Methodologische toelichting:
 
De voorliggende update van aantal en % moslims per gemeente werd gemaakt op vraag van ULB professor Dassetto (Líiris et le croissant). De vorige berekening (2010) was gebaseerd op een extrapolatie van 2006-2008 naar 2010, gezien de officiŽle vreemdelingencijfers per nationaliteit drie jaar vertraging hadden. De huidige update gaat voort op de effectieve vreemdelingencijfers van 01/01/2011 en de afgeleide berekeningen voor het aantal inwoners naar migratieachtergrond per gemeente en nationaliteit zoals verschenen in BuG 179 - Migratieachtergrond per gemeente. Voor de berekening van aantal moslims wordt rekening gehouden met een 'laÔciseringgraad' zoals vastgesteld in een grootschalig Duits onderzoek van 2008. Een representatieve steekproef van 5.000 inwoners met een migratieachtergrond uit moslimlanden in Duitsland werd de vraag gesteld in een face-tot face bevraging aan huis tot welke godsdienst zij behoorden. Een Nederlands onderzoek uit 2006 gaf gelijkaardige resultaten als het Duitse. Er is geen reden om aan te nemen dat de laÔcisering in een gelijkaardige Westerse omgeving in BelgiŽ relevant zou afwijken van Nederland of Duitsland. Voor een verdere beschrijving van de methodologie en de resultaten voor 2010, zie BuG 157.
 
2. Aantal en % moslims in de Belgische gemeenten
 
Alle gegevens zijn te exploreren in de exceltabel
Aantal en % moslims in Belgische gemeenten 2011 met 2 bladen: een met de aantallen en een met de percentages (onderaan de exceltabel kan men van blad wisselen). Per land (selectie door het +je langs bovenaan de tabel te openen) wordt aangegeven welk het aantal en % moslims is. Langs de kolom gewest en provincie, links in de tabel, kan men een selectie maken en langs de pijltjes bovenaan de kolom de gegevens sorteren in aflopende of oplopende zin.
 
Voor wie de exploratie van tabellen te inspannend is of wanneer tablets weigeren tabellen in vol ornaat weer te geven, bv doordat de +jes bovenaan de exceltabel niet te openen zijn volgt hieronder ook per gewest de volgorde van moslimaanwezigheid en volgens zeggen van representatieve moslimwoordvoerders, ook van vreedzaamheid. Maar eerst de gegevens voor het Rijk en de gewesten
 
3. Moslims in BelgiŽ en gewesten onderscheiden naar Marokkaanse, Turkse en andere migratieachtergrond
 
3.1. Aantal moslims; inwoners met migratieachtergrond en bevolking per gewest

Bevolking: moslims, migratieachtergrond en totaal  01/01/2011
Gewest Marokkaans Turks Andere Moslims Bevolking
Vlaams 109.629 92.624 78.977 281.230 6.306.638
Brussels 148.200 41.007 61.333 250.541 1.119.088
Waals 57.751 41.025 55.137 153.913 3.525.540
BelgiŽ 315.580 174.656 195.447 685.684 10.951.266
Migratieachtergrond 407.647 229.811 2.031.920 2.669.378  

 
Op 01/01/2011 telde BelgiŽ 10.951.266 inwoners waarvan 2.669.378 met migratieachtergrond en hiervan waren 685.684 moslims, waarvan 315.580 met Marokkaanse migratieachtergrond, 174.656 Turkse en 195.447 andere migratieachtergrond.
   
3.2. % moslims op de bevolking per gewest

% moslims op de bevolking per gewest - 01/01/2011
Gewest Marokkaans Turks Andere Totaal
Vlaams 1,7% 1,5% 1,3% 4,5%
Brussels 13,2% 3,7% 5,5% 22,4%
Waals 1,6% 1,2% 1,6% 4,4%
BelgiŽ 2,9% 1,6% 1,8% 6,3%

 
6,3% van de Belgische bevolking is moslim. 4,5% in het Vlaamse, 4,4% in het Waalse en 22,4% in het Brusselse Hoofdstedelijk gewest.
  
3.3. % moslims op totaal per gewest

Verdeling moslims per gewest -  01/01/2011
Gewest Marokkaans Turks Andere Totaal
Vlaams 39,0% 32,9% 28,1% 100,0%
Brussels 59,2% 16,4% 24,5% 100,0%
Waals 37,5% 26,7% 35,8% 100,0%
BelgiŽ 46,0% 25,5% 28,5% 100,0%


46,0% of bijna de helft van alle moslims in BelgiŽ hebben een Marokkaanse migratieachtergrond. 25,5% of 1/4 een Turkse en 28,5% een andere migratieachtergrond. In het Brussels gewest vormen moslims met Marokkaanse achtergrond 59,2% van de moslimpopulatie. In het Vlaams geweest is er eerder een gelijke verdeling van moslims met Marokkaanse, Turkse of andere migratieachtergrond. Voor het detail van de andere landen in elk gewest zie de basistabel: Aantal en % moslims in Belgische gemeenten.
  
3.4. % op totaal per nationale afkomst per gewest
  

Verdeling migratieachtergrond moslims per gewest -  01/01/2011
Gewest Marokkaans Turks Andere Totaal
Vlaams 34,7% 53,0% 40,4% 41,0%
Brussels 47,0% 23,5% 31,4% 36,5%
Waals 18,3% 23,5% 28,2% 22,4%
BelgiŽ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 
41% van alle moslims in BelgiŽ wonen in het Vlaamse gewest, 36,5% of een goede 1/3 in het Brusselse en een klein kwart, 22,4% in het Waalse gewest. Als gekeken wordt naar de migratieachtergrond woont de helft van de moslims met Marokkaanse migratieachtergrond in Brussel en meer dan de helft van de moslims met Turkse migratieachtergrond in het Vlaams gewest evenals 40% met een andere migratieachtergrond. In WalloniŽ is het aantal moslims met Marokkaanse migratieachtergrond met 18,3% het laagst. Voor het aandeel van de moslims met Marokkaanse; Turkse en andere migratieachtergrond in elke gemeente zie tabel: Moslims: Marokkaans, Turks, ander - 2011.
   
3.5. LaÔciseringgraad per nationale afkomst en % moslims op totaal migratieachtergrond
   

% moslimbevolking op migratieachtergrond - 01/01/2011
Gewest Marokkaans Turks Andere Totaal
BelgiŽ 77,4% 76,0% 9,6% 25,7%
Deze %-ges zijn gebaseerd op het Duits onderzoek (met onderscheid tussen
vreemdelingen en degenen die de nationaliteit verworven hebben.  


Dit % geeft de graad van 'laÔcisering' aan binnen de moslims met Marokkaanse, Turkse en andere migratieachtergrond. 22,6% van de inwoners met Marokkaanse en 24% van hen met Turkse migratieachtergrond geven niet de islam op als godsdienst waartoe zij behoren. Dit is een gelijklopende vaststelling in Duitsland en Nederland; en niets wijst er op dat dit in BelgiŽ anders zou zijn.

Deze tabel geeft ook het % van alle inwoners met migratieachtergrond dat moslim is, nl 25,7%. Het is een belangrijke indicator. (Maar) een kwart van alle inwoners in BelgiŽ met migratieachtergrond is moslim. Pas in de mate de nieuwe migratie in BelgiŽ meer dan 25% moslims bedraagt is er een structurele stijging van het aantal moslims in het land, en dat is de laatste jaren niet het geval; omdat de Oost-Europese, de Aziatische en de zwart-Afrikaanse migratie relatief in belang gestegen is de laatste jaren. Enkel langs een hoger, maar voortdurend dalend geboortecijfer is er bij saldo een lichte stijgingsdynamiek in het aantal moslims in BelgiŽ.
 
4. Gemeenten in aflopende orde van moslimaanwezigheid per gewest
  
4.1. Vlaams gewest - +4% moslims - voor de volledige lijst zie
Vlaamse gewest
  

Aantal en % moslims met Marokkaanse, Turkse en andere achtergrond Vlaams gewest 2011
NIS code Gemeente Totale bevolking Moslims Marokko Turkije Ander Totaal moslims
71070 Heusden-Zolder 31.875 6.055 0,5% 18,1% 0,4% 19,0%
71016 Genk 64.987 11.655 4,1% 12,9% 0,9% 17,9%
71004 Beringen 43.203 7.455 0,7% 16,1% 0,4% 17,3%
11002 Antwerpen 493.517 82.590 9,2% 3,2% 4,3% 16,7%
23088 Vilvoorde 40.493 6.063 11,3% 2,2% 1,5% 15,0%
12025 Mechelen 81.927 11.893 10,9% 1,7% 2,0% 14,5%
73107 Maasmechelen 37.177 5.242 2,3% 10,7% 1,1% 14,1%
72039 Houthalen-Helchteren 30.318 4.080 4,9% 8,1% 0,5% 13,5%
44021 Gent 247.486 31.460 1,4% 7,7% 3,6% 12,7%
45041 Ronse 25.176 2.976 8,0% 0,5% 3,3% 11,8%
46014 Lokeren 39.546 4.081 5,6% 4,1% 0,6% 10,3%
11005 Boom 16.989 1.732 8,3% 0,3% 1,6% 10,2%
42028 Zele 20.763 2.084 0,6% 9,0% 0,4% 10,0%
23047 Machelen  13.566 1.291 4,9% 3,5% 1,1% 9,5%
12040 Willebroek 24.527 2.267 4,1% 4,2% 1,0% 9,2%
71034 Leopoldsburg 15.070 1.279 0,3% 7,5% 0,6% 8,5%
46021 Sint-Niklaas 72.366 5.740 3,8% 2,5% 1,7% 7,9%
23094 Zaventem 31.243 2.128 2,6% 1,9% 2,4% 6,8%
24062 Leuven 96.942 6.355 1,7% 1,1% 3,8% 6,6%
46025 Temse 28.502 1.686 2,1% 2,7% 1,2% 5,9%
24020 Diest 23.150 1.244 0,6% 4,1% 0,7% 5,4%
23025 Grimbergen 35.443 1.884 3,2% 1,1% 1,0% 5,3%
34022 Kortrijk 74.868 3.882 2,5% 0,4% 2,3% 5,2%
12021 Lier 34.123 1.707 0,9% 2,7% 1,4% 5,0%
13040 Turnhout 41.266 2.043 2,1% 0,5% 2,3% 5,0%
42008 Hamme (Dendermonde) 24.194 1.196 0,2% 4,3% 0,5% 4,9%
23098 Drogenbos 4.935 243 3,8% 0,1% 0,9% 4,9%
72041 Dilsen-Stokkem 19.837 959 3,0% 1,1% 0,7% 4,8%
71022 Hasselt 73.807 3.418 1,7% 1,4% 1,5% 4,6%
23102 Wemmel 15.288 701 1,8% 1,1% 1,7% 4,6%
23077 Sint-Pieters-Leeuw 31.868 1.384 3,1% 0,4% 0,8% 4,3%
11007 Borsbeek 10.207 430 2,6% 0,2% 1,5% 4,2%
41002 Aalst (Aalst) 81.062 3.258 1,4% 1,1% 1,5% 4,0%
72021 Maaseik 24.724 984 2,8% 0,2% 1,0% 4,0%


De imam van Vilvoorde had het een week geleden in De Morgen over 3.000 moslims in Vilvoorde; in feite zij het er meer dan 6.000, een serieuze onderschatting die er op duidt dat slechts een beperkt gedeelte moslims 'praktiserend' is en ook dat er een grijze zone bestaat bij diegenen die men traditioneel tot de islam doet behoren; nl diegenen die zich niet (meer) tot de islam bekennen; die gelaÔciseerd zijn, daar wel 'cultureel mee verbonden zijn maar zich niet (meer) godsdienstig noemen; en die niet echt de behoefte voelen daar voor uit te komen.

In een uitzonderlijk geval dient het % moslims aangepast, zoals in Mechelen waar de berekeningsmethode de inwoners van Turkse migratieachtergrond als moslims beschouwd heeft terwijl het in hoofdzaak om Assyrische kristenen gaat. Daar dient men dus 1,5% van de 14,5% moslims af te trekken en komt het % moslims dus uit op 13%. Maar dit is dus alleen in Mechelen het geval, gezien de specifieke en unieke concentratie van Turkse Assyrische vluchtelingen.

 
4.2. Brussels Gewest
   

Aantal en % moslims met Marokkaanse, Turkse en andere achtergrond Brussels gewest 2011
NIS code Gemeente Totale bevolking Moslims Marokko Turkije Ander Totaal moslims
21014 Sint-Joost-ten-Node 27.358 12.850 18,7% 19,9% 8,4% 47,0%
21012 Sint-Jans-Molenbeek 91.733 35.879 29,4% 2,9% 6,8% 39,1%
21015 Schaarbeek 125.656 46.691 18,0% 13,4% 5,7% 37,2%
21004 Brussel 163.210 47.897 18,7% 3,9% 6,8% 29,3%
21001 Anderlecht 107.912 29.762 18,7% 2,5% 6,4% 27,6%
21011 Koekelberg 20.261 5.399 17,6% 2,8% 6,2% 26,6%
21013 Sint-Gillis 48.439 12.153 17,2% 1,5% 6,4% 25,1%
21007 Vorst  51.838 11.432 16,5% 0,5% 5,1% 22,1%
21010 Jette 47.947 7.705 9,4% 2,0% 4,7% 16,1%
21006 Evere 36.492 5.463 8,0% 3,3% 3,7% 15,0%
21008 Ganshoren 23.059 3.327 8,0% 1,2% 5,3% 14,4%
21009 Elsene 82.202 11.762 6,3% 1,0% 7,0% 14,3%
21003 Sint-Agatha-Berchem 22.770 2.990 8,8% 1,3% 3,0% 13,1%
21005 Etterbeek 45.257 5.328 4,7% 1,1% 6,0% 11,8%
21018 Sint-Lambrechts-Woluwe 51.515 3.149 1,6% 1,2% 3,3% 6,1%
21016 Ukkel 78.288 4.742 2,1% 0,5% 3,4% 6,1%
21002 Oudergem 31.408 1.696 1,8% 0,4% 3,2% 5,4%
21019 Sint-Pieters-Woluwe 39.494 1.476 0,7% 0,8% 2,2% 3,7%
21017 Watermaal-Bosvoorde 24.249 841 1,4% 0,2% 1,9% 3,5%

 
4.3. Waals gewest +4% moslims - Voor de volledige lijst zie
Waalse gewest
   

Aantal en % moslims met Marokkaanse, Turkse en andere achtergrond Waals gewest 2011
NIS code Gemeente Totale bevolking Moslims Marokko Turkije Ander Totaal moslims
52018 Farciennes 11.039 2.803 5,0% 18,9% 1,5% 25,4%
62063 Luik 194.715 31.826 7,8% 3,2% 5,3% 16,3%
52011 Charleroi 203.464 29.084 5,1% 4,8% 4,4% 14,3%
63020 Dison 15.049 2.023 5,2% 6,2% 2,0% 13,4%
63079 Verviers 55.739 7.115 5,5% 4,2% 3,1% 12,8%
62093 Saint-Nicolas (Luik) 23.171 2.828 4,1% 5,1% 3,0% 12,2%
52012 Ch‚telet 36.084 3.579 3,7% 4,6% 1,7% 9,9%
52074 Aiseau-Presles 10.638 1.000 1,3% 7,1% 1,0% 9,4%
62051 Herstal 38.355 3.470 2,3% 4,3% 2,5% 9,0%
53039 Hensies 6.776 555 1,7% 5,2% 1,3% 8,2%
53065 Quaregnon 18.978 1.548 1,5% 4,2% 2,5% 8,2%
62108 Wezet 17.111 1.345 1,5% 5,3% 1,1% 7,9%
25121 Ottignies-Louvain-la-Neuve 31.011 2.211 3,7% 0,5% 2,9% 7,1%
62096 Seraing 63.142 4.416 2,1% 2,6% 2,4% 7,0%
53053 Bergen 92.523 5.605 1,8% 1,3% 2,9% 6,1%
63040 Kelmis 10.881 644 0,7% 1,4% 3,8% 5,9%
52043 Manage 22.445 1.305 2,6% 1,8% 1,4% 5,8%
62003 Ans 27.634 1.589 3,3% 1,2% 1,2% 5,7%
63023 Eupen 18.878 1.007 0,6% 2,0% 2,8% 5,3%
56001 Anderlues 11.742 622 0,5% 0,2% 4,7% 5,3%
55022 La LouviŤre 78.146 4.097 1,5% 2,0% 1,8% 5,2%
52015 Courcelles 30.356 1.463 1,3% 1,7% 1,8% 4,8%
62015 Beyne-Heusay 12.020 567 2,5% 1,3% 0,9% 4,7%
52022 Fontaine-líEvÍque 17.169 794 1,8% 0,4% 2,4% 4,6%
62038 Flťron 16.237 745 1,8% 1,7% 1,0% 4,6%
25105 Tubeke 23.783 1.040 2,9% 0,2% 1,3% 4,4%
62118 Gr‚ce-Hollogne 21.928 905 1,9% 1,1% 1,1% 4,1%
52021 Fleurus 22.480 916 2,0% 0,9% 1,2% 4,1%
53082 Colfontaine 20.184 816 1,5% 0,2% 2,3% 4,0%
53068 Quiťvrain 6.686 269 0,7% 1,7% 1,6% 4,0%

  
5. Verwond(er)ingen

Verwondering 1.
Is racisme geen veel diepgaander vorm van radicalisering dan extremisme omdat het een samenleving in haar essentie fundamen(talistisch)eel ontwricht doordat deelgroepen; meestal op ideologische gronden, uitgesloten worden. Dat dit nog altijd geen aanleiding gegeven heeft tot opstanden, oproer, radicale opstelling, extremisme en aanklachten tegen de staat wegens (toelaten van) misdaden tegen de menselijkheid, dat is pas verwonderlijk.
   
Verwondering 2. En ook verwonderlijk is de volledige afwezigheid van signalen, beelden, oproepen, filmpjes, persmededelingen, statements, langs sms, faceboek, twitter, en wat al meer van de 87, zo niet honderden jongeren die, zo men aanneemt, naar SyriŽ vertrokken zijn. Zijn die in lucht of in stof opgegaan. Hebben zij allemaal hun gsm, hun tablet, hun pc en al hun geld moeten afgeven aan de radicale islam of het Vrije Syrische Leger? Of zijn er enkelen van gedacht veranderd en steunen nu Assad voor de verdediging van de nationale soevereiniteit? Waarom is Vranckx, zelfs na een week, hen nog niet op het spoor, niet in Turkije en niet in SyriŽ. Of zal het afhangen van de uitwisseling en afturven van de lijsten van Milquet, De Bolle en Vandoren met hun collega's van de CIA en de FBI die hen in beeld zal brengen. Of is het een directief van de veiligheidsdiensten aan diegenen die zij controleren, omkaderen, beÔnvloeden, kennen om onder geen enkel beding contact op te nemen met het thuisfront, sorry, met de thuisbasis, ook niet goed, met wie zij achterlieten.
   

BuG 186  on-line            Printversie (6p)

 
Jan Hertogen
, socioloog
www.npdata.be
0487 335 552