Bericht uit het Gewisse - BuG nr. 15 - 14/03/2006 

Schoten: zwart van het volk?

Om welke reden stemmen nog al wat Schotenaars op het Vlaams Belang? Omdat het zwart loopt op straat, omdat er vooral Europeanen wonen die de beste bouwgronden en villa's afsnoepen, omdat Schoten in de oorlog al positie koos, omdat er veel joden zijn weggevoerd of juist niet en hebben kunnen onderduiken in Schoten?

En kunnen de nieuwe Belgen voor enig tegenwicht zorgen in Schoten, zoals in Antwerpen allicht het geval zal zijn: van de
457.749 inwoners van Antwerpen zijn er 135.927 of 29,7% van vreemde afkomst, (22,2% van niet-Europese en 7,5% van Europese afkomst). 81.053 van hen zijn Belg geworden en zullen verplicht gaan stemmen. De anderen hebben stemrecht en zullen eveneens kunnen wegen op de kiesuitslag. 

In Schoten is het helemaal anders. In deze witte gemeente zijn er  7,6% inwoners van vreemde afkomst waarvan 5,7% uit Europese landen. 0,6% is van Marokkaanse afkomst waarvan slechts 0,2% nog als vreemdeling ingeschreven. De niet-Europese vreemdeling zal het Vlaams Belang in Schoten dus niet van eventuele verdere expantie kunnen afhouden. Juist OMDAT er niet veel niet-Europese vreemdelingen wonen worden de witte gemeenten nog de belangrijke troefkaarten van het Vlaams belang. In de andere gemeenten, met driekwart Belgen onder de inwoners van niet-Europese afkomst kan dat wel eens anders zijn. 

In de Nederlandse gemeenteraadverkiezingen heeft onmiskenbaar een zeker 'allochtoneneffect' gespeeld, ook al was daar reeds van vroeger het gemeentelijks stemrecht voor iedereen ingevoerd. Maar de vorige verkiezingen waren bij hen nog maar vier jaar geleden, en in Nederland bestaat stemrecht en geen stemplicht. een hogere opkomst was daar al voldoende om voor verandering te zorgen. In Vlaanderen zijn de vorige verkiezingen evenwel 6 jaar geleden en in 2005 was 3/4 van de allochtonen (niet-Europese afkomst) Belg geworden en die zijn nu verplicht te stemmen. Tevens is demografisch gezien de babyboom van de inwijkelingen 18 jaar en ouder geworden en kunnen nu voor het eerst gaan stemmen. Het kwart andere vreemdelingen zal voor het eerst op haar stemrecht aangesproken worden.


Bij de inwoners van Europese afkomst is maar een kwart Belg geworden en zij zullen dus veel minder wegen op de uitslag zoals in Schoten waar 5,7% van Europese afkomst is. De driekwart anderen zullen misschien, zoals bleek uit hun stemgedrag in 2000, niet geneigd zijn om zich aan te bieden aan de kieslokalen.

Het Vlaamse belang maakt uitaard ook deze analyse en zet haar kapitaal dus in op residentiŽle gemeenten waar de betere burgers zich als in een enclave hebben teruggetrokken en die op geen enkel vlak de weergave zijn van de leefomstandigheid en dynamiek van het levende Vlaanderen dat al veel verder geŽvolueerd is dan in de hoofden van de Schotense burger.

Waarom stemt Schoten dan voor het Vlaams Belang en waarom worden andere partijen zenuwachtig. Niet om wat ze op straat zien maar om wat in hun hoofd leeft, het vooroordeel dat verankerd is, het stigma dat van de eigen ogen uitgaat naar het hart van de andere mens.

Hieronder de volledige lijst van het (beperkt aantal) nationaliteiten in Schoten:
 

Gemeente Schoten 2005 Bevolking: 33.230 inwoners  
  Aantallen % op bevolking
  Vreemdeling Vreemde Afk. Vreemdeling Vreemde Afk.
Totaal 'vreemde' afkomst (1) 1.706 2.539 5,1% 7,6%
Europese afkomst 1.430 1.879 4,3% 5,7%
Niet-Europese afkomst 276 660 0,8% 2,0%
NEDERLAND 970 1.164 2,9% 3,5%
MAROKKO 50 205 0,2% 0,6%
SERVIE EN MONTENEGRO 69 179 0,2% 0,5%
VERENIGD KONINKRIJK 84 109 0,3% 0,3%
ANDERE LANDEN VAN AZIE 40 88 0,1% 0,3%
SPANJE 50 70 0,2% 0,2%
ANDERE LANDEN AFRIKA 23 69 0,1% 0,2%
U.S.A. 52 68 0,2% 0,2%
DUITSLAND 43 53 0,1% 0,2%
ITALIE 28 48 0,1% 0,1%
TURKIJE 9 43 0,0% 0,1%
INDIA 18 40 0,1% 0,1%
FRANKRIJK 30 39 0,1% 0,1%
POLEN 19 30 0,1% 0,1%
THAILAND 16 29 0,0% 0,1%
VLUCHTELINGEN 13 26 0,0% 0,1%
ANDER EUROPA 16 26 0,0% 0,1%
DENEMARKEN 21 25 0,1% 0,1%
ZWEDEN 21 23 0,1% 0,1%
ANDERE LANDEN AMERIKA 15 21 0,0% 0,1%
FILIPPIJNEN 8 18 0,0% 0,1%
PORTUGAL 15 18 0,0% 0,1%
RUSLAND 11 15 0,0% 0,0%
MACEDONIE 8 13 0,0% 0,0%
ZWITSERLAND 7 12 0,0% 0,0%
CHINA VOLKSREP. 7 12 0,0% 0,0%
LETLAND 8 10 0,0% 0,0%
BRAZILIE 6 10 0,0% 0,0%
KROATIE 4 9 0,0% 0,0%
FINLAND 7 8 0,0% 0,0%
HONGARIJE 4 7 0,0% 0,0%
JAPAN 6 7 0,0% 0,0%
OCEANIE 5 6 0,0% 0,0%
CANADA 4 6 0,0% 0,0%
LUXEMBURG 4 5 0,0% 0,0%
ISRAEL 2 5 0,0% 0,0%
GRIEKENLAND 3 5 0,0% 0,0%
IERLAND 4 4 0,0% 0,0%
TUNESIE 1 4 0,0% 0,0%
CONGO DEM. REP. 1 3 0,0% 0,0%
OOSTENRIJK 2 2 0,0% 0,0%
ROEMENIE 1 2 0,0% 0,0%
BULGARIJE 1 2 0,0% 0,0%
(1) Voor elke nationaliteit werd een x-factor (vermenigbvuldigingsfactor) bepaald en op gemeente-
lijk niveau per nationaliteit toegepast, voortgaande op het aantal veranderingen van nationaliteit
per nationaliteit, vermeerderd met het geboorteoverschot bij de nieuwe Belgen. www.npdata.be

Aantal vreemdelingen en aantal inwoners van vreemde afkomst zijn voor elke gemeente, arrondissement, provincie en gewest op te zoeken in www.npdata.be. Wie evenwel een gelijkaardig overzicht zoals hierboven wil ontvangen van een andere gemeente kan dit per eenvoudige e-mail aanvragen.

Met vriendelijke groeten,

Jan Hertogen , socioloog
0477 727 049