Onderzoeksgegevens Minderhedenforum
Allochtonen op kandidatenlijsten van Nederlandstalige en Franstalige kieslijsten
Federale verkiezingen 2010

Vooraf: Allochtone kandidaten op de kieslijsten van PVDA/PTB worden niet meegeteld door het Minderhedenforum. In vergelijking met npdata worden in Vlaanderen ook 6 allochtonen minder geteld. Aantallen en percentages van npdata en het Minderhedenforum kunnen dus niet naast elkaar gelegd worden. Wel laten de gegevens van het minderhedenforum toe om de vergelijking tussen Vlaamse en Franstalige kieslijsten te maken. Door het inbrengen van het % allochtonen in de bevolking kan ook hier de 'Vertegenwoordigings- of represntatiegraad' berekend worden, dwz. de mate waarin het % allochtonen op de kieslijsten overeenkomt met het % in de bevolking.
 

Allochtone aanwezigheid bij kandidaten, in bevolking en represntatiegraad
Nederlandstaligen Kand. (1) % kand. (1) % bevolk. (2) Repr.graad (2)
SENAAT 13 4,8% 21,2% 22,4%
LIMBURG 9 6,8% 18,7% 36,1%
ANTWERPEN 16 6,2% 18,4% 33,5%
OOST-VLAANDEREN 11 5,1% 9,4% 53,9%
WEST-VLAANDEREN 0 0,0% 5,5% 0,0%
B-H-V 9 3,8% 40,9% 9,2%
LEUVEN 1 1,1% 11,4% 9,6%
Totaal Kamer 46 3,8% 21,2% 18,0%
Totaal Kamer + Senaat 59 4,3% 21,2% 20,1%
         
Franstaligen Kand. % kand. % bevolk.  
SENAAT 16 16,7% 22,5% 74,1%
HENEGOUWEN 13 10,8% 27,6% 39,2%
WAALS-BRABANT 2 4,6% 18,0% 25,3%
LUIK 7 7,3% 26,2% 27,8%
NAMEN 2 4,2% 10,0% 41,8%
B-H-V 43 31,3% 40,9% 76,5%
LUXEMBURG 0 0,0% 11,6% 0,0%
Totaal Kamer 67 13,8% 22,5% 61,5%
Totaal Kamer + Senaat 83 14,3% 22,5% 63,6%
(1) Gegevens Minderhedenforum
(2) Gegevens en berekening npdata.

 

In Vlaanderen en Brussel als deel van BHV worden slechts  20,1 % van de allochtonen vertegenwoordigd op de kandidatenlijsten, 18,1% voor de Kamer en 22,4% voor de Senaat.

In Wallonië en Brussel als deel van BHV worden 63,6% van de daar woonachtige allochtonen vertegenwoordigd op de kandidatenlijsten of meer dan 3x méér. In de kieslijstenvoor de senaat is deze vertegenwoordiging zelfs 74,7% tegenover 22,4% in Vlaanderen.

Heeft dit met een grotere vertrouwdheid met oude en nieuwe migratie te maken en een aanvaarding ervan terwijl in Vlaanderen een grotere afweer en non-acceptatie bestaat? Het is hoe dan ook een vaststelling van extreem verschil. Vooral voor Brussel is deze complete ondervertegenwoordigen van allochtonen op Vlaamse lijsten dramatisch omdat er maar een zeer beperkt politiek perspectief gegeven wordt op de Vlaamse lijsten, terwijl toch 25% van de Brusselse schoolbevolking naar het Nederlandstalig onderwijs gaat. De Vlaamse lijsten weerspiegelen het allochtone deel in Brussel-Halle-Vilvoorde maar voor 9,2% de Franstalige voor 76,5%, en BHV is voor beiden toch dezelfde regio.