Aantal en % moslims op totaal moslims Nederland, BelgiŽ, Vlaams gewest en Antwerpen
    Aantal moslims % moslims op totaal moslims
Land Neder-land BelgiŽ Neder-land BelgiŽ Brussel Vlaams Antwer-pen
Marokko 296.000 328.912 31% 52% 65% 46% 62%
Turkije   328.000 191.065 35% 30% 21% 39% 26%
Overige Detail 322.000 116.014 34% 17% 14% 16% 12%
  Irak 42.000   4,4%        
  Afghanistan 36.000   3,8%        
  Suriname 32.000   3,4%        
  Iran 28.000   3,0%        
  SomaliŽ 25.000   2,6%        
  West. mosl. 43.000   4,5%        
Totaal   946.000 628.751 100% 100% 100% 100% 100%