Bevolkingsevolutie in 2007 vreemdelingen Belgen in Antwerpen
Algemene totalen Aantal       1-1-07 Evolutie Belg-
wording
Totaal evolutie Aantal      1-1-08 % evolutie
  Vreemdelingen 63.659 9.456 -4.123 5.333 68.992 14,85%
  Belgen 402.544 -3.588 4.123 535 403.079 -0,89%
Totale Bevolking 466.203 5.868 0 5.868 472.071 1,26%
% op totale bevolking            
  Vreemdelingen 13,65% 2,03% -0,88% 1,14% 14,61%  
  Belgen 86,35% -0,77% 0,88% 0,11% 85,39%  
Totaal 100,00% 1,26% 0,00% 1,26% 100,00%