Bericht uit het Gewisse - BuG nr. 11 - 07/02/2005    Update gegevens en percentages Update

  Hoeveel inwoners van ‘vreemde’ afkomst wonen in mijn gemeente? Tabellen

Hierbij ter info de tabellen met voor alle gemeenten in Vlaanderen en Brussel het % vreemdelingen en van % vreemde afkomst, onderscheiden naar Europeanen en niet-Europeanen. De bijgaande excel-tabellen kunnen vanuit de titel gesorteerd worden met selectiemogelijk van de gemeente. Langs de kolommen kan het % in aflopende orde gerangschikt worden.

Het aantal ingeschreven vreemdelingen is gekend, evenals het aantal ‘vreemdelingen’ dat van nationaliteit veranderd is tussen 1980 en 2003 (de nieuwe Belgen). Hun kinderen worden van dan af als Belg geboren en zij overlijden als Belg, zonder specifieke registratie. Het geboorteoverschot (geboorten-overlijdens) van de nieuwe Belgen wordt in deze berekening geïndiceerd en meegeteld om het totaal aantal inwoners van ‘vreemde’ afkomst te bepalen. De niet-Europeanen komen zo in deze opzet dicht bij de notie ‘allochtonen’. Met deze gegevens kan men een vermenigvuldigingsfactor berekenen (x-factor) en het % bepalen van de inwoners van vreemde afkomst dat Belg geworden is. Voor technische toelichting zie BuG nr. 09

In het Brussels gewest is 57% van ‘vreemde’ afkomst (tegenover 26,3% vreemdelingen) en in het Vlaams gewest 10% (tegenover 4,9% vreemdelingen).

 

Eur.-afkomst.

Nt-Eur. afk.

Tot. vreemde afk.

Marrok. afk.

Turkse afk.

Brussels Gewest

21,3%

35,7%

57,1%

17,3%

5,3%

Vlaams Gewest

4,4%

5,6%

10,0%

1,9%

1,5%


In Antwerpen zijn er 31% inwoners van vreemde afkomst waarvan 24% niet-Europeaan. In Mechelen 19,6% van vreemde afkomst waarvan 16,9% niet-Europees met 14,7%
van Marokkaanse afkomst.
Gemiddeld is 72% van de niet-Europeanen n Vlaanderen en in Brussel Belg. Voor de Marokkaanse inwoners is dat 76% en voor de Turkse beovlking 79%.

De tabellen zijn rechtstreeks toegankelijk op www.npdata.be.

Jan Hertogen, Socioloog (oud-medewerker van Professor Van Mechelen op het Sociologisch onderzoeksinstuu KULeuven)

Nationaliteitsverandering en naturalisatie - een overzicht