Bericht uit het Gewisse - BuG nr. 10 - 03/02/2005   Update gegevens en percentages Update

x-factoren   % vreemdelingen per gemeente   Nationaliteitsverandering 1990-2003

Vlaams Belang troeft allochten af: 9% uitgesloten van onderwijs - De x-factor werkt - Naturalisatie
Vlaams Belang  de x-factor werkt  Naturalisaties

Vlaams Belang troeft Antwerpse allochtonen af.

Vlaams Belang en VLOTT (www.antwerpentroef.be) zal 9% van de Antwerpse allochtonen het recht op onderwijs ontnemen als zij aan de macht komen – Er zijn 24% allochtonen in Antwerpen, zo berekende het Vlaams Belang  - een zelfde % wordt door ons bekomen  wanneer het aantal niet-Europese vreemdelingen, nl. 6,7% vermenigvuldigd wordt met de x-factor voor niet-Europeanen, nl. 3,6 = 24 % (zie BuG nr. 09) waarvan driekwart Belg is. Voor het Vlaams Belang en Coveliers zullen de scholen maximaal 15% allochtonen mogen inschrijven. Wanneer elke school dit doet (ook de gettoscholen, nl. de witte) zullen onder het Nieuwe Stadsbeheer 9% van de allochtonen inwoners geen onderwijs kunnen volgen of naar de randsteden moeten uitwijken. In feite zal dat uitsluitingspercentage hoger liggen gezien bij kinderen en jongeren méér allochtonen voorkomen dan bij oudere leeftijdscategorieën.

De x-factor getoetst tussen de gewesten (Bron: CBGS - bevolkingskubus internet)

Een verdere analyse van het aantal ingeschreven vreemdelingen in België tussen 1997 en 2004  toont een volledige analogie tussen de gewesten. Het aantal Europese vreemdelingen stijgt met 5%, voor de niet-Europese vreemdelingen daalt het met 25% en voor de Marokkanen en Turken wordt het practisch gehalveerd. Zie tabel en grafiek.

Ook de verandering van nationaliteit tussen 1988 en 2004 verliep volledig gelijklopend tussen de gewesten, : 503.277 vreemdelingen werden Belg waarvan 175.805 in het Vlaams gewest, 178.149 in Brussel en 149.323 in Wallonië de voorbije 17 jaar . De impact in het Brussels en het Vlaams gewest is volledig gelijk, in het Waals gewest waren er voor 2000 relatief meer en na 2000 relatief minder veranderingen van nationaliteit wat te verklaren is door de oudere migratie in Wallonië.

De analogie tussen de gewesten bij de nationaliteitsverandering tot Belg en aantal vreemdelingen laat toe om de x-factoren (zie BuG nr 09) lineair toe te passen op Vlaamse steden en gemeenten. Als het Vlaams en het Brussels gewest onderling te vergelijken zijn dan zijn de Vlaamse steden ook onderling te vergelijken. Een bevroorrechte getuige wist te melden dat volgens hun telling er in Gent 17% 'allochtonen' waren. Een toepassing van de x-factor voor Gent komt uit op 16% (4,3% niet-Europeanen x factor 3,6 = 16%).

Voor 2005 kan het aantal ingeschreven vreemdelingen dus vermenigvuldigd worden met de x-factor zoals opgegeven in bijgaande tabel: factor 2 voor vreemdelingen in het algemeen, 1,3 voor Europese vreemdelingen, 3,6 voor niet-Europese vreemdelingen, 4,2 voor Marokkanen en 4,8 voor Turken. Deze factor is verbonden aan de aantallen en % voor het jaar waarop hij berekend is, nl. 2005. In bijlage wordt de tabel gevoegd met voor elke stad in Vlaanderen het % niet Europese vreemdelingen, het % vreemdelingen en het % Marokkanen. 

Geen invasie

Waar het aantal Vreemdelingen globaal dalend is stijgt het aantal ‘Belgen’ tussen 1997 en 2004 met 3%. Dat is dus niet de invasie of een uit de hand gelopen naturalisatiewet die de Belgen in de verdrukking zou brengen. De nieuwe Belgen zij evenwel in enkele steden geconcentreerd en daar zal de eventuele impact langs het actief opnemen van het stemrecht groter kunnen zijn. Een proces van nationaliteitsverandering dat reeds twintig jaar aan de gang was is de laatste vijf jaar op een legitieme wijze versneld. Het de belangrijke stap voor een aanzienlijke groep nieuwe Belgen die hiermee ten volle en definitief willen toebehoren aan deze samenleving. Een ongevraagd complimentje waard voor de BZN – en dat zou ook eens mogen gecommuniceerd worden.

20% van de nationaliteitsveranderingen tussen 1996 en 2004 gebeurden door naturalisatie - Update
 

Jaar

Naturalisaties

Andere weg

Nationaliteitsverandering

 

 

 

Aantal

% naturalisaties

1996

4.875

19.550

24.425

20%

1997

9.635

22.052

31.687

30%

1998

11.119

22.915

34.034

33%

1999

5.794

18.479

24.273

24%

2000

10.516

51.437

61.953

17%

2001

10.644

52.439

63.083

17%

2002

8.327

38.193

46.520

18%

2003

4.085

29.700

33.785

12%

2004

6.606

28.148

34.754

19%

Totaal

71.601

282.913

354.514

20%

Bron:

Objectief

 

 

 

Overzicht nationaliteitsveranderingen per nationaliteit 1990-2003

Demografie is de basis van elke sociale wetenschap, doceerde Prof. Van Mechelen aan meer dan de helft van de afgestudeerden van de KUL in zijn tijd. Wij hebben 6 jaar onder zijn leiding gewerkt aan het Sociologisch Onderzoeksinstituut als wetenschappelijk medewerker. De demografie mag er voor ons best wezen. Maar waar blijven de demografen?

Jan Hertogen, socioloog